EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI DR ZBIGNIEW HAŁAT
Niepłodność


Definicja prokreacji - aktywność seksualna polegająca na płodzeniu i rodzeniu potomstwa
Sukces w dziedzinie prokreacji stanowi wypełnienie pierwszego w kolejności objawienia woli Boga w stosunku do człowieka:
"Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię (...)"

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
Niepłodność







































































Idź  do str. 2
Idź  do str. 4
epidemiologia-prokreacji.com

EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI
DR ZBIGNIEW HAŁAT

LEKARZ MEDYCYNY SPECJALISTA EPIDEMIOLOG


Niepłodność
Strona 3, Idź do str.
1, 2,   4, 5, 6, 7, 8, 9

Niepłodność wtórna, rok 1990


Definicja niepłodności wtórnej

Niepłodność wtórna jest definiowana jako brak żywego urodzenia przez kobietę, które pragnie dziecka i była w związku przez co najmniej pięć lat od czasu ostatniego żywego urodzenia, w trakcie których nie były stosowane żadne sposoby antykoncepcji.

Częstość występowania niepłodności wtórnej jest obliczana przez podzielenie liczby kobiet w związkach niepłodnych przez połączoną liczbę kobiet w związkach niepłodnych jak i płodnych. Kobiety w związkach płodnych pomyślnie osiągnęły przynajmniej jednego żywe urodzenie w ciągu ostatnich pięciu lat, a w czasie badania pozostawały w związku przez co najmniej pięć lat następujących po urodzeniu pierwszego dziecka.


Źródło definicji i danych liczbowych::

National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys, Maya N. Mascarenhas Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California, San Francisco, California, United States of America Seth R. Flaxman Machine Learning Department, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America Seth R. Flaxman School of Public Policy and Management, H. John Heinz III College, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America Ties Boerma, Gretchen A. Stevens Department of Health Statistics and Information Systems, World Health Organization, Geneva, Switzerland Sheryl Vanderpoel Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland; PLoS Med 9(12): e1001356. doi:10.1371/journal.pmed.1001356, Received: July 27, 2012; Accepted: November 7, 2012; Published:  December 18, 2012; Funding: This study was partially funded by the Bill & Melinda Gates Foundation, Subcontract No. 498744 of the Global Burden of Disease 2010 Study (University of Washington). The results in this paper are prepared independently of the final estimates of the Global Burden of  Disease study. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript. TB, SV, and GAS are are staff members of the World Health Organization. The authors alone are responsible for the views expressed in this publication and they do not necessarily represent the decisions, policy, or views of the World Health Organization.

Szacowane standaryzowane na wiek
rozpowszechnienie niepłodności wtórnej
wśród pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat,
które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat
od czasu ostatniego żywego urodzenia
Rok 1990

Estimated Age-standardized Prevalence of Secondary Infertility among child-seeking women aged 20-44 years who had the chance of pregnancy while in the union for at least 5 years Year 1990 procreation-epidemiology.com

Szacowane standaryzowane na wiek
rozpowszechnienie niepłodności wtórnej w roku 1990
wśród pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat,
które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat
od czasu ostatniego żywego urodzenia
Gabon    22.4%
Central African Republic  21.4%
Sierra Leone    19.8%
Ukraine    19.4%
Moldova    18.9%
Lithuania    18.9%
Czech Republic    18.7%
Liberia    18.6%
Cameroon    18.0%
Djibouti    17.7%
Mozambique    17.6%
Estonia    17.6%
Russian Federation    17.4%
Belarus    17.2%
Angola    17.2%
Guinea    17.1%
Latvia    17.1%
Equatorial Guinea    17.0%
Armenia    16.7%
Chad    16.1%
Nigeria    16.1%
Congo    15.8%
Azerbaijan    15.5%
Poland    15.3%
Côte d'Ivoire    14.8%
Guinea-Bissau    14.7%
Maldives    14.7%
Bosnia and Herzegovina  14.6%
Gambia    14.5%
Croatia    14.4%
Serbia    14.4%
Mongolia    14.4%
Tajikistan    14.4%
Mauritania    14.3%
Macedonia (FY)    14.3%
Cape Verde    14.3%
Comoros    14.3%
Turkmenistan    14.2%
DR Congo    14.2%
Georgia    14.2%
Montenegro    14.2%
Mali    14.2%
Romania    14.1%
South Africa    14.0%
Lesotho    14.0%
Bulgaria    14.0%
Slovakia    14.0%
Hungary    14.0%
Ghana    13.9%
Kyrgyzstan    13.9%
Slovenia    13.7%
Senegal    13.7%
United Rep. of Tanzania 13.6%
Kazakhstan    13.5%
Niger    12.8%
Botswana    12.7%
Sudan    12.7%
Indonesia    12.7%
Trinidad and Tobago    12.5%
Somalia    12.2%
Eritrea    12.1%
India    11.9%
Malawi    11.9%
Madagascar    11.8%
Fiji    11.8%
Papua New Guinea    11.7%
Mauritius    11.5%
Namibia    11.4%
Seychelles    11.4%
Solomon Islands    11.3%
Haiti    11.3%
Vanuatu    11.2%
Benin    11.1%
Micronesia (FSf)    11.1%
Belgium    11.1%
Togo    11.1%
Dominican Republic    11.0%
Marshall Islands    11.0%
Kiribati    10.9%
Zambia    10.8%
Jamaica    10.8%
Tonga    10.8%
Swaziland    10.8%
Samoa    10.7%
São Tomé and Príncipe    10.7%
Afghanistan    10.5%
Cambodia    10.5%
Bhutan    10.5%
Uzbekistan    10.4%
Burkina Faso    10.3%
Barbados    10.2%
Ethiopia    10.2%
Suriname    10.2%
Bangladesh    10.2%
Saint Lucia    10.1%
Lao PDR    10.1%
Grenada    10.1%
Dominica    10.1%
St Vincent&Grenadines 10.1%
Pakistan    10.1%
Bahamas    9.9%
Myanmar    9.9%
Zimbabwe    9.9%
DPR of Korea    9.8%
Cuba    9.8%
Taiwan    9.8%
Puerto Rico    9.8%
Uganda    9.8%
Malaysia    9.7%
Antigua and Barbuda    9.7%
Guyana    9.6%
Thailand    9.3%
Italy    9.3%
Paraguay    9.2%
Kenya    9.1%
Philippines    9.1%
Panama    9.0%
Guatemala    9.0%
Portugal    8.9%
Belize    8.6%
Burundi    8.5%
Argentina    8.5%
Spain    8.5%
Uruguay    8.5%
Costa Rica    8.4%
France    8.4%
Albania    8.4%
Chile    8.3%
Luxembourg    8.3%
Netherlands    8.3%
Austria    8.3%
Lebanon    8.3%
Sri Lanka    8.3%
Greece    8.3%
Andorra    8.2%
Malta    8.2%
Iceland    8.2%
Ireland    8.2%
United Kingdom    8.1%
Cyprus    8.1%
Switzerland    8.1%
Nepal    8.1%
Israel    8.1%
Norway    8.1%
Yemen    8.0%
Sweden    8.0%
Honduras    7.9%
New Zealand    7.8%
Australia    7.7%
Germany    7.7%
Turkey    7.6%
Nicaragua    7.6%
Venezuela (BR)    7.6%
Morocco    7.3%
Denmark    7.2%
El Salvador    7.2%
Brunei Darussalam    7.1%
Colombia    7.1%
Singapore    6.9%
Japan    6.9%
Timor-Leste    6.9%
Saudi Arabia    6.9%
Oman    6.9%
Iraq    6.9%
Iran (Islamic Republic of)    6.7%
Brazil    6.7%
Kuwait    6.7%
Mexico    6.6%
Qatar    6.6%
Finland    6.6%
Bahrain    6.6%
United Arab Emirates    6.6%
Occup.Palestinian Territ. 6.6%
Ecuador    6.6%
Canada    6.4%
Syrian Arab Republic    6.3%
Libyan Arab Jamahiriya    6.2%
Algeria    6.2%
Republic of Korea    6.1%
Bolivia    5.7%
Rwanda    5.7%
Tunisia    5.5%
Viet Nam    5.5%
Egypt    5.5%
United States of America    4.9%
Peru    4.7%
Jordan    4.6%