EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI DR ZBIGNIEW HAŁAT
Niepłodność


Definicja prokreacji - aktywność seksualna polegająca na płodzeniu i rodzeniu potomstwa
Sukces w dziedzinie prokreacji stanowi wypełnienie pierwszego w kolejności objawienia woli Boga w stosunku do człowieka:
"Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię (...)"

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
NiepłodnośćIdź  do str. 3
Idź  do str. 5
epidemiologia-prokreacji.com

EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI
DR ZBIGNIEW HAŁAT

LEKARZ MEDYCYNY SPECJALISTA EPIDEMIOLOG


Niepłodność
Strona 4, Idź do str.
1, 2, 3,   5, 6, 7, 8, 9


Niepłodność pierwotna, rok 2010

Definicja niepłodności pierwotnej

Niepłodność pierwotna jest definiowana jako brak żywego urodzenia przez kobietę, które pragnie dziecka i była w związku przez co najmniej pięć lat, w trakcie których nie były stosowane żadne sposoby antykoncepcji.

Częstość występowania niepłodności pierwotnej jest obliczana przez podzielenie liczby kobiet w związkach niepłodnych przez liczbę kobiet w związkach zarówno niepłodnych jak i płodnych, w których kobiety w płodnym związku pomyślnie osiągnęły przynajmniej jedno żywe urodzenie, a pozostawały w związku przez co najmniej pięć lat w chwili badania.


Źródło definicji i danych liczbowych::
National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys, Maya N. Mascarenhas Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California, San Francisco, California, United States of America Seth R. Flaxman Machine Learning Department, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America Seth R. Flaxman School of Public Policy and Management, H. John Heinz III College, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America Ties Boerma, Gretchen A. Stevens Department of Health Statistics and Information Systems, World Health Organization, Geneva, Switzerland Sheryl Vanderpoel Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland; PLoS Med 9(12): e1001356. doi:10.1371/journal.pmed.1001356, Received: July 27, 2012; Accepted: November 7, 2012; Published:  December 18, 2012; Funding: This study was partially funded by the Bill & Melinda Gates Foundation, Subcontract No. 498744 of the Global Burden of Disease 2010 Study (University of Washington). The results in this paper are prepared independently of the final estimates of the Global Burden of  Disease study. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript. TB, SV, and GAS are are staff members of the World Health Organization. The authors alone are responsible for the views expressed in this publication and they do not necessarily represent the decisions, policy, or views of the World Health Organization.

Szacowane standaryzowane na wiek
rozpowszechnienie niepłodności pierwotnej
wśród pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat,
które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat
Rok 2010


Estimated Age-standardized Prevalence of Primary Infertility among child-seeking women aged 20-44 years who had the chance of pregnancy while in the union for at least 5 years Year 2010 procreation-epidemiology.com
Szacowane standaryzowane na wiek
rozpowszechnienie niepłodności pierwotnej w roku 2010
wśród pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat,
które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat

Central African Republic    3.9%
Fiji    3.4%
Moldova    3.4%
Morocco    3.3%
Ukraine    3.3%
Cameroon    3.3%
Papua New Guinea    3.2%
Solomon Islands    3.1%
Estonia    3.0%
Vanuatu    3.0%
Yemen    3.0%
Belarus    3.0%
Latvia    3.0%
Trinidad and Tobago    2.9%
Marshall Islands    2.9%
Pakistan    2.9%
Russian Federation    2.9%
Micronesia (FS)    2.9%
Kiribati    2.8%
Belgium    2.8%
Haiti    2.8%
Egypt    2.8%
Tonga    2.8%
Samoa    2.7%
Gabon    2.7%
Indonesia    2.7%
Angola    2.6%
Lithuania    2.6%
Jordan    2.6%
Mozambique    2.6%
Iraq    2.6%
Lebanon    2.6%
Tunisia    2.5%
Equatorial Guinea    2.5%
Finland    2.5%
Suriname    2.5%
Oman    2.5%
Libyan Arab Jamahiriya    2.5%
Saudi Arabia    2.5%
Jamaica    2.5%
Iran (Islamic Republic of)    2.5%
Kuwait    2.4%
Turkey    2.4%
Barbados    2.4%
Grenada    2.4%
Dominica    2.4%
St Vincent & Grenadines    2.4%
Maldives    2.4%
Madagascar    2.4%
Saint Lucia    2.4%
Qatar    2.4%
Afghanistan    2.4%
Bahrain    2.3%
United Arab Emirates    2.3%
Bahamas    2.3%
Occupied Palestinian Terr.   2.3%
Cuba    2.3%
Puerto Rico    2.3%
India    2.3%
Antigua and Barbuda    2.3%
Dominican Republic    2.3%
Thailand    2.3%
Djibouti    2.3%
Sierra Leone    2.3%
Mali    2.3%
Guyana    2.3%
Comoros    2.2%
Bhutan    2.2%
Azerbaijan    2.2%
Nigeria    2.2%
Philippines    2.2%
Austria    2.2%
Niger    2.2%
Congo    2.2%
Algeria    2.2%
Switzerland    2.2%
South Africa    2.2%
Luxembourg    2.1%
Greece    2.1%
France    2.1%
Netherlands    2.1%
Portugal    2.1%
Belize    2.1%
Lao PDR    2.1%
Iceland    2.1%
Guinea    2.1%
Liberia    2.1%
United Kingdom    2.1%
Malta    2.1%
Israel    2.1%
Ireland    2.1%
Andorra    2.1%
Sweden    2.1%
Cyprus    2.1%
Denmark    2.0%
Norway    2.0%
Senegal    2.0%
Myanmar    2.0%
Guinea-Bissau    2.0%
Mauritania    2.0%
Syrian Arab Republic    2.0%
Mongolia    2.0%
DRCongo    2.0%
United States of America    2.0%
Canada    2.0%
Germany    2.0%
Gambia    1.9%
Australia    1.9%
Lesotho    1.9%
China (Macao SAR)    1.9%
Tajikistan    1.9%
Turkmenistan    1.9%
Timor-Leste    1.9%
Paraguay    1.9%
Kazakhstan    1.9%
New Zealand    1.9%
Georgia    1.9%
DPR Korea    1.9%
Sudan    1.9%
Somalia    1.9%
Taiwan    1.8%
Cape Verde    1.8%
China (Hong Kong SAR)    1.8%
Nepal    1.8%
Uruguay    1.8%
Ethiopia    1.8%
Sri Lanka    1.8%
Botswana    1.8%
Spain    1.8%
Argentina    1.8%
Czech Republic    1.8%
Eritrea    1.8%
Chile    1.8%
Slovenia    1.8%
Swaziland    1.7%
Namibia    1.7%
Uganda    1.7%
Côte d'Ivoire    1.7%
Italy    1.7%
United Rep, of Tanzania    1.7%
Armenia    1.7%
Uzbekistan    1.6%
Brazil    1.6%
Bosnia and Herzegovina    1.6%
Chad    1.6%
Serbia    1.6%
Bangladesh    1.6%
Macedonia (FYRf)    1.6%
Ghana    1.6%
Croatia    1.6%
Montenegro    1.6%
Cambodia    1.6%
Mauritius    1.6%
Hungary    1.6%
Kyrgyzstan    1.6%
Bulgaria    1.6%
Slovakia    1.6%
Romania    1.6%
Seychelles    1.6%
Burkina Faso    1.6%
Zambia    1.5%
Malaysia    1.5%
Colombia    1.5%
Albania    1.4%
Togo    1.4%
Costa Rica    1.4%
Brunei Darussalam    1.4%
Japan    1.4%
Singapore    1.4%
Malawi    1.4%
São Tomé and Príncipe    1.3%
Burundi    1.3%
China    1.3%
Benin    1.3%
Viet Nam    1.2%
Honduras    1.2%
Venezuela (BRf)    1.2%
Nicaragua    1.1%
Panama    1.1%
Rwanda    1.1%
Zimbabwe    1.1%
Mexico    1.1%
Guatemala    1.1%
Republic of Korea    1.0%
El Salvador    1.0%
Ecuador    1.0%
Kenya    1.0%
Poland    0.9%
Bolivia    0.9%
Peru    0.8%