Fides, Ratio, Patria et Virginitas usque ad Matrimonium * Faith, Reason, Fatherland, and Virginity until marriage * Wiara, Rozum, Ojczyzna i Dziewictwo aż do małżeństwa

strona 2 z roku 2016 page 2 of the year 2016


Fides, Ratio, Patria et Virginitas usque ad Matrimonium * Faith, Reason, Fatherland, and Virginity until marriage * Wiara, Rozum, Ojczyzna i Dziewictwo aż do małżeństwa strona 1, page 1


Misterium Świętej Filomeny w Gniechowicach AD 2016, dokładnie po 24 godzinach od sceny chrztu - nad ocalonym kościołem p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży pojawił się obłok w kształcie ryby. Przypadek to, czy znak od Boga? Św. Filomena, dziewica i męczennica - patronka końca czasów.
Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r., od godz. 15.19 scena chrztu przyszłej świętej, w roli kapłana ks. Jarosław Wawak, proboszcz parafii p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, na północny wschód of Góry Ślęży. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r., od godz. 15.19 scena chrztu przyszłej świętej, w roli kapłana ks. Jarosław Wawak, proboszcz parafii p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, na północny wschód of Góry Ślęży.  Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Ryba Jezusa, tajemny znak ryby używany przez chrześcijan pierwszych wieków, odnoszący się do chrztu, obecnie chrześcijański znak życia, to akrostych, czyli słowo z pierwszych liter wielu wyrazów składających się tu na słowo “ryba” w języku greckim "ichthys" od Iesous Christós, Theou Hyiós, Sotér, pol. Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel.
Ryba Jezusa, tajemny znak ryby używany przez chrześcijan pierwszych wieków, odnoszący się do chrztu, obecnie chrześcijański znak życia, to akrostych, czyli słowo z pierwszych liter wielu wyrazów składających się tu na słowo “ryba” w języku greckim "ichthys" od Iesous Christós, Theou Hyiós, Sotér, pol. Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. błok w kształcie ryby pojawił się 7. sierpnia 2016 r., o godz. 15.19 nad ocalonym kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęży, sfotografowany z Łąki Sulistrowickiej na południowy zachód od szczytu Góry Ślęży. Przypadek to, czy znak od Boga? Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Obłok w kształcie ryby pojawił się 7. sierpnia 2016 r., o godz. 15.19 nad ocalonym kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęży, sfotografowany z Łąki Sulistrowickiej na południowy zachód od szczytu Góry Ślęży. Przypadek to, czy znak od Boga?


Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży (718 m n.p.m.) i kościół p.w. św. Filomeny, dziewicy i męczennicy, Gniechowice pod Górą Ślężą. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży (718 m n.p.m.) i kościół p.w. św. Filomeny, dziewicy i męczennicy, Gniechowice pod Górą Ślężą.
Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Góra Ślęża - Śląska Góra Ślęża

Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r. w kościele p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, proboszcz ks. Jarosław Wawak przyjmuje, a ks. Zbigniew Neumüller z parafii p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie k/Wejherowa przekazuje dar Kaszub dla Śląska w postaci kopii obrazu św. Filomeny. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r. w kościele p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, proboszcz  ks. Jarosław Wawak przyjmuje, a ks. Zbigniew Neumüller z parafii  p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie k/Wejherowa przekazuje dar Kaszub dla Śląska w postaci kopii obrazu św. Filomeny. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.

Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r. w kościele p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, Monika Kowalczyk, lat 20, w roli 13-letniej dziewicy męczennicy, która nie chciała być żoną cesarza Dioklecjana, okrutnego prześladowcy chrześcijan, gdyż ofiarowała swoje dziewictwo Jezusowi. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Misterium Świętej Filomeny 6. sierpnia 2016 r. w kościele p.w. św. Filomeny w Gniechowicach, Monika Kowalczyk, lat 20, w roli 13-letniej dziewicy męczennicy, która nie chciała być żoną cesarza Dioklecjana, okrutnego prześladowcy chrześcijan, gdyż ofiarowała swoje dziewictwo Jezusowi.

Góra Ślęża - Śląska Góra Ślęża

Pełna informacja o uroczystościach  odpustowych ku czci św. Filomeny na stronie parafii p.w. świętej Filomeny: tutaj
Kontakt z księdzem proboszczem: ks. Jarosław Wawak, ul. Kątecka 53, Gniechowice, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel: 71/316-87-12,  jwawak@wp.pl

Mystery play of St. Philomena, virgin and martyr, August 6, 2016, Gniechowice, Wroclaw Area, Poland. Monika Kowalczyk, age 20, in the role of 13-year-old virgin martyr who did not want to be the wife of the Emperor Diocletian, the cruel persecutor of Christians, because she offered her virginity to Jesus. Father Zbigniew Neumüller from the parish of St. Lawrence in Luzino, Wejherowo County, Gdansk Area, Poland, an outspoken venerator of St. Philomena, and a devoted propagator of her cult. Catholic Culture: Inspiration for Salvation; Misterium Świętej Filomeny, dziewicy i męczennicy, 6. sierpnia 2016 r., Gniechowice nieopodal Wrocławia. Monika Kowalczyk, lat 20, w roli 13-letniej dziewicy męczennicy, która nie chciała być żoną cesarza Dioklecjana, okrutnego prześladowcy chrześcijan, gdyż ofiarowała swoje dziewictwo Jezusowi. Ks. Zbigniew Neumüller z parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, powiat Wejherowo, nieopodal Gdańska, szczery czciciel św. Filomeny i oddany propagator Jej kultu. Kultura Katolicka: rozbudzenie, którego celem jest zbawienie. Mysterienspiel von St. Philomena, Jungfrau und Märtyrerin, 6. August 2016, Gniechowice, die Umgebung Breslaus, Polen. Monika Kowalczyk, 20 Jahre alt, in der Rolle des 13-jährige jungfräuliche Märtyrerin, der wollte nicht sein die Frau des Kaisers Diokletian, der grausame Verfolger der Christen, weil sie bot ihr Jungfräulichkeit zu Jesus. Vater Zbigniew Neumüller von der Pfarrei Sankt Laurentius in Luzino, Kreis Wejherowo, die Umgebung Danzigs, Polen, ein ausgesprochener Verehrer von St. Philomena, und ein gewidmet Verbreiter ihres Kultes. Katholische Kultur: Inspiration für Heil.

Mystery play of St. Philomena, virgin and martyr, August 6, 2016, Gniechowice, Wroclaw Area, Poland. Monika Kowalczyk, age 20, in the role of 13-year-old virgin martyr who did not want to be the wife of the Emperor Diocletian, the cruel persecutor of Christians, because she offered her virginity to Jesus. Father Zbigniew Neumüller from the parish of St. Lawrence in Luzino, Wejherowo County, Gdansk Area, Poland, an outspoken venerator of St. Philomena, and a devoted propagator of her cult. on youtube Catholic Culture: Inspiration for Salvation; 

Misterium Świętej Filomeny, dziewicy i męczennicy, 6. sierpnia 2016 r., Gniechowice nieopodal Wrocławia. Monika Kowalczyk, lat 20, w roli 13-letniej dziewicy męczennicy, która nie chciała być żoną cesarza Dioklecjana, okrutnego prześladowcy chrześcijan, gdyż ofiarowała swoje dziewictwo Jezusowi. Ks. Zbigniew Neumüller z parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, powiat Wejherowo, nieopodal Gdańska, szczery czciciel św. Filomeny i oddany propagator Jej kultu. on youtube Kultura Katolicka: rozbudzenie, którego celem jest zbawienie. 

Mysterienspiel von Sankt Filomena, Jungfrau und Märtyrerin, 6. August 2016, Gniechowice, die Umgebung Breslaus, Polen. Monika Kowalczyk, 20 Jahre alt, in der Rolle des 13-jährige jungfräuliche Märtyrerin, der wollte nicht sein die Frau des Kaisers Diokletian, der grausame Verfolger der Christen, weil sie bot ihr Jungfräulichkeit zu Jesus. Vater Zbigniew Neumüller von der Pfarrei Sankt Laurentius in Luzino, Kreis Wejherowo, die Umgebung Danzigs, Polen, ein ausgesprochener Verehrer von St. Philomena, und ein gewidmet Verbreiter ihres Kultes. on youtube Katholische Kultur: Inspiration für Heil.

Catholic Culture: Inspiration for Salvation
The beauty which the Catholic Church preserves and brings into the worldks. Zbigniew Neumüller, Kaszeba, apeluje 6. sierpnia 2016 r. do polskiej młodzieży od św. Filomeny dziewicy i męczennicy, patronki końca czasów, z Gniechowic pod Ślężą.
ks. Zbigniew Neumüller, Kaszeba, apeluje 6. sierpnia 2016 r. do polskiej młodzieży od św. Filomeny dziewicy i męczennicy, patronki końca czasów, z Gniechowic pod Ślężą. Do polskiej młodzieży kieruje przesłanie ks. Zbigniew Neumüller z parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, powiat Wejherowo, nieopodal Gdańska, szczery czciciel św. Filomeny i oddany propagator Jej kultu. Na zaproszenie ks. Jarosława Wawaka proboszcza jedynej w Polsce parafii pw. św. Filomeny, dziewicy i męczennicy, w Gniechowicach nieopodal Wrocławia, ks. Zbigniew Neumüller przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię 6. sierpnia 2016 r. podczas uroczystości odpustowych św. Filomeny, patronki końca czasów.
Do polskiej młodzieży kieruje przesłanie ks. Zbigniew Neumüller z parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, powiat Wejherowo, nieopodal Gdańska, szczery czciciel św. Filomeny i oddany propagator Jej kultu. Na zaproszenie ks. Jarosława Wawaka proboszcza jedynej w Polsce parafii pw. św. Filomeny, dziewicy i męczennicy, w Gniechowicach nieopodal Wrocławia, ks. Zbigniew Neumüller  przewodniczył Mszy świętej  i wygłosił homilię 6. sierpnia 2016 r. podczas uroczystości odpustowych św. Filomeny, patronki końca czasów.  na youtube

The Catholic Church safeguards moral, psychological, and physical integrity of the weakest ones.
Kościół Katolicki zabezpiecza moralną, psychologiczną i fizyczną integralność najsłabszych.

The Catholic Church proclaims the equal dignity of all people. St Philomena and  innumerable other virgins and martyrs who sacrified their lives for Jesus are saint patronesses of girls' and women's liberation from violence. Kościół katolicki głosi równą godność wszystkich ludzi. Św. Filomena i niezliczone inne dziewice i męczennice, które  poświęciły swoje życie dla Jezusa są świętymi patronkami wyzwolenia dziewcząt i kobiet od przemocy.
The Catholic Church proclaims the equal dignity of all people. St Philomena and innumerable other virgins and martyrs who sacrified their lives for Jesus are saint patronesses of girls' and women's liberation from violence. Kościół katolicki głosi równą godność wszystkich ludzi. Św. Filomena i niezliczone inne dziewice i męczennice, które poświęciły swoje życie dla Jezusa są świętymi patronkami wyzwolenia dziewcząt i kobiet od przemocy. The not pretended Catholic culture liberates girls and women from sexual slavery manacing pagan, neopagan, and pagan-like societies and communities. Nie udawana kultura katolicka wyzwala dziewczęta i kobiety z seksualnego niewolnictwa, które jest zmorą pogańskich, neopogańskich i podobnych do pogańskich społeczeństw i społeczności. Fine art photography by Zbigniew Halat
The not pretended Catholic culture liberates girls and women from sexual slavery manacing pagan, neopagan, and pagan-like societies and communities. Nie udawana kultura katolicka wyzwala dziewczęta i kobiety z seksualnego niewolnictwa, które jest zmorą pogańskich, neopogańskich i podobnych do pogańskich społeczeństw i społeczności.  Fine art photography by Zbigniew Halat

Every girl who follows her nature wants to become a virgin bride and a happy wife and mother, and consequently grandmother, and great-grandmother. Some virgins are gifted with grace of religious vocation to the consecrated life though. These rules of natural law apply to both sexes but  girls and women are more eager than their male counterparts to declare their  intended and actual virginity until taking marriage or religious vows. Każda dziewczyna, która idzie za swoją naturą, chce zostać dziewiczą panną młodą i szczęśliwą żoną i matką, i - konsekwentnie babcią i prababcią. Jednak niektóre osoby z zachowanym dziewictwem zostały obdarowane łaską religijnego powołania do życia konsekrowanego. Te zasady prawa naturalnego mają zastosowanie do obu płci, ale dziewczęta i kobiety są bardziej skłonne niż chłopcy i mężczyźni deklarować zamierzone i faktyczne dziewictwo aż do złożenia przysięgi małżeńskiej lub przysięgi oób konsekrowanych.
Every girl who follows her nature wants to become a virgin bride and a happy wife and mother, and consequently grandmother, and great-grandmother. Some virgins are gifted with grace of religious vocation to the consecrated life though. These rules of natural law apply to both sexes but girls and women are more eager than their male counterparts to declare their intended and actual virginity until taking marriage or religious vows. Każda dziewczyna, która idzie za swoją naturą, chce zostać dziewiczą panną młodą i szczęśliwą żoną i matką, i - konsekwentnie babcią i prababcią. Jednak niektóre osoby z zachowanym dziewictwem zostały obdarowane łaską religijnego powołania do życia konsekrowanego. Te zasady prawa naturalnego mają zastosowanie do obu płci, ale dziewczęta i kobiety są bardziej skłonne niż chłopcy i mężczyźni deklarować zamierzone i faktyczne dziewictwo aż do złożenia przysięgi małżeńskiej lub przysięgi oób konsekrowanych. Highlighting the value of virginity until marriage and indissolubility of marriage the Catholic Church promotes the real emancipation of girls and women. Podkreślając wartość dziewictwa aż do ślubu i nierozerwalności małżeństwa, Kościół katolicki promuje prawdziwe wyzwolenie dziewcząt i kobiet. Fine art photography by Zbigniew Halat
Highlighting the value of virginity until marriage and indissolubility of marriage the Catholic Church promotes the real emancipation of girls and women.  Podkreślając wartość dziewictwa aż do ślubu i nierozerwalności małżeństwa, Kościół katolicki promuje prawdziwe wyzwolenie dziewcząt i kobiet.  Fine art photography by Zbigniew Halat

Highlighting the value of virginity until marriage and indissolubility of marriage the Catholic Church promotes the real emancipation of girls and women.  Podkreślając wartość dziewictwa aż do ślubu i nierozerwalności małżeństwa, Kościół katolicki promuje prawdziwe wyzwolenie dziewcząt i kobiet.


What archbishop Fulton J. Sheen (1895 -1979) would say to participants of WYD 2016 Krakow if he were still alive Co arcybiskup Fulton J. Sheen (1895 -1979) powiedziałby uczestnikom ŚDM 2016 w Krakowie, gdyby nadal żył.

The Level of Woman = The Level of Civilization
"To a great extent the level of any civilization is the level of its womanhood.  When a man loves a woman, he has to become worthy of her. The higher her virtue, the more noble her character, the more devoted she is to truth, justice, goodness, the more a man has to aspire to be worthy of her. The history of civilization could actually be written in terms of the level of its women." Fulton J. Sheen: Life Is Worth Living Ignatius Press, March 1, 1999, Archbishop Fulton Sheen on youtube: Women Who Do Not Fail

Rosary = means “a crown of roses.”
"Some deep instinct in humanity makes it link roses with joy. Pagan peoples crowned their statues with roses, as symbols of the offering of their own hearts. The faithful of the early Church substituted prayers for roses. In the days of the early martyrs---I say “early” because the Church has more martyrs today than it had in the first four centuries—as the young virgins marched over the sands of the Coliseum into the jaws of death, they clothed themselves in festive robes and wore on their heads a crown of roses, bedecked fittingly to meet the King of Kings in Whose Name they would die. The faithful at night would gather up their crowns of roses and say their prayers on them, one prayer for each rose.
Far away in the desert of Egypt, the anchorites and hermits were counting their prayers too, but in the form of little grains or pebbles strung together into a crown---a practice which Mohammed took for his Moslems. From this custom of offering spiritual bouquets arose a series of prayers known as the Rosary, for Rosary means “a crown of roses.” Roses and Prayers by Bishop Fulton J. Sheen, 1952


Poziom kobiety = Poziom cywilizacji
"Poziom każdej cywilizacji jest determinowany w dużej mierze przez poziom kobiecości (t. j. osobowości kobiet tworzących tę cywilizację). Kiedy mężczyzna kocha kobietę, musi stać się jej wart. Im wyższe jej standardy moralne (w chrześcijaństwie znane jako cnoty), im bardziej szlachetny ma charakter, im bardziej jest oddana prawdzie, sprawiedliwości i dobroci, tym wyżej musi wznieść się mężczyzna, żeby być jej wart. Tak naprawdę historię cywilizacji można by napisać, odnosząc się do poziomu tworzących ją kobiet."

Różaniec = "korona z róż"
"Za sprawą jakiegoś głębokiego instynktu ludzkość łączy róże z radością. Ludy pogańskie koronowały swoje posągi różami, które symbolizowały ofiarowanie własnego serca. Wierni w pierwszych wiekach Kościoła zastępowali modlitwę różami. W czasach pierwszych męczenników - mówię „pierwszych”, ponieważ Kościół ma obecnie więcej męczenników niż w pierwszych czterech wiekach swego istnienia - gdy młode dziewice wmaszerowywały po piaskach Koloseum w szczęki śmierci, ubierały się w odświętne szaty, a na głowach nosiły korony z róż, co było odpowiednim przybraniem na spotkanie Króla Królów, w którego Imię miały umrzeć. W nocy wierni zbierali ich korony z róż i odmawiali na nich swe modlitwy, jedną modlitwę na jedną różę.
Daleko na pustyni Egiptu, pustelnicy i eremici także liczyli swoje modlitwy, ale pod postacią koronki powstałej ze złączonych sznurkiem małych ziarenek lub kamyków, którą to praktykę przejął Mahomet i przekazał swoim muzułmanom. Z tego zwyczaju ofiarowywania duchowego bukietu narodziła się modlitwa znana jako Różaniec, gdyż Różaniec to "korona z róż.""


Przyszłość Polski: piękni, młodzi i bogaci we własną rodzimą kulturę. The future of Poland: beautiful, young and rich in their own native culture Fine art photography by Zbigniew Halat
Przyszłość Polski: piękni, młodzi i bogaci we własną rodzimą kulturę. The future of Poland: beautiful, young and rich in their own native culture. Fine art photography by Zbigniew Halat

          


EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI
DR ZBIGNIEW HAŁAT
LEKARZ MEDYCYNY SPECJALISTA EPIDEMIOLOG

EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI DR ZBIGNIEW HAŁAT LEKARZ MEDYCYNY SPECJALISTA EPIDEMIOLOG NAPRZÓD, RODZINO! epidemiologia-prokreacji.com
NAPRZÓD, RODZINO!The Art and Spirit of Wroclaw, Poland


The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Love Wroclaw's culture. Wroclaw, Poland, along with San Sebastián (Donostia in Basque), Spain, will be the European Capital of Culture in 2016. Wrocław wraz z San Sebastian (Donostia po baskijsku), Hiszpania, będzie Europejską Stolicą Kultury 2016 San Sebastián será Capital Europea de la Cultura en 2016 junto con Breslavia, Polonia 2016an Donostia hiria Polonia Wrocław hiriburuarekin bateria Europako Kultura Hiriburu izango dira.
European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain
Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania
Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España
2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia


Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, is instrumental in promoting compensatory fertility to protect indigenous peoples of Europe from extinction and diverse European cultures from disappearance. 
culture of compensatory fertility - the last chance for Europe


***


The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

The Wroclaw Virgins are Us!


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit


***
  European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain
Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania
Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España
2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw Silesian Capital

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw close-ups

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***


Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

 How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności
click the full colour icon above to visit

***

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

The Odra River, Mother of Western Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen Main Page

MLoW Poland icon full colour banner

click the full colour icon above to visit

Web pages in Polish

Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląska od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

Źródło * Anna * Dzika * Przyroda * Góra * Ślęża * Śląsk * Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ

Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności


Kochaj piękno Śląska Polskiego, Aula Leopoldina, Wrocław
ANDRZEJ DUDA PREZYDENT POLSKI 1 osoba studiująca wśród 5 mieszkańców Wrocławia 1 university student among 5 inhabitants of Wroclaw Kochaj piękno Śląska Polskiego, Aula Leopoldina, Wrocław, wszystkie prawa zastrzeżone halat.com
Panna Love z Wrocławia - Miss Love of Wroclaw, Poland
 1 osoba studiująca wśród 5 mieszkańców Wrocławia
 1 university student among 5 inhabitants of WroclawPolska - kraj wolnych ludzi. Poland: Land of the Free
Polska - kraj wolnych ludzi.
Poland: Land of the Free.


Ludzie czystych serc rozpalą płomień wolności * the people of pure hearts will kindle the flame of freedom: Marysia Sokołowska, lat 17, uosabia zwycięstwo młodego ducha nad szumowiną nienawiści, wulgarności i obsceniczności. Ten duch uwalnia nas spod władzy podłych myśli, brudnych słów, korupcyjnych działań i zdradzieckich czynów. Ten duch pochodzi z natchnienia Ducha Świętego. Mary Sokołowska, age 17, embodies victory of young spirit over  scum of hatred, vulgarity and obscenity. The spirit frees us from the power of vile thoughts, filthy words, corrupt activities, treasonous deeds. This spirit comes from the inspiration of the Holy Spirit.
Marysia Sokołowska, lat 17, śpiewa Ave Maria podczas Mszy Świętej przed kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży. Mary Sokolowska, age 17, singing Ave Maria during the Holy Mass in front of The Church of the Visitation of the Most Blessed Virgin Mary on the Sleza Mountain. Fine art photography by Zbigniew Halat
Marysia Sokołowska, lat 17, śpiewa Ave Maria podczas Mszy Świętej przed kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży. Mary Sokolowska, age 17, singing Ave Maria during the Holy Mass in front of The Church of the Visitation of the Most Blessed Virgin Mary on the Sleza Mountain. Fine art photography by Zbigniew Halat. 'Moralne zwycięstwo młodych objawia moc Ducha Świętego przyrzeczoną i udzieloną uczniom przez Jezusa oraz skłania młodych chrześcijan dziś, podobnie jak w pierwszym wieku, do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła * Young people's moral victory is a manifestation of the power of the Holy Spirit, which Jesus promised to his disciples. It urges the young Christians of today, like those in the first century, to participate actively in the life of the Church Św. Jan Paweł II,  Audiencja Generalna, 31. sierpnia 1994    St. John Paul II, General Audience, August 31, 1994.Marysia Sokołowska z Gorzowa, lat 17. Nie bała się zapytać premiera Tuska, patrząc mu w oczy, dlaczego jest zdrajcą Polski.
Wywiad z 23.05.2014 r.
Marysia Sokołowska z Gorzowa, lat 17. Nie bała się zapytać premiera Tuska, patrząc mu w oczy, dlaczego jest zdrajcą Polski. Wywiad z Marysią Sokołowską z Gorzowa Wlkp. Rafał Zapadka: Pytania spoza kadru (18) do Marysi Sokołowskiej NIECHAJ ŚWIAT ZNA, JAKIE CÓRKI POLSKA MA! DAWNIEJ "NIECHAJ POLSKA ZNA, JAKICH SYNÓW MA" Licealistka z I klasy Maria Sokołowska - Pogromczyni Tuska na Facebooku, lajkujcie póki to nie zabronione


 ,,Skarby''

Teraz powinnam się bardziej
uniżać, większą składać
miłości chwałę,
w chwili obecnej i zawsze.

Teraz powinnam
kłaść pierwiosnki,
wiązać bukiety
młodości skromnej.

Teraz powinnam
czcić pelargonię,
niewinnośc krytą,
pielęgnowac czystość.

Teraz powinnam
opiewac możność
gęsią, skuloną
na dnie wartości.

Teraz dziękuję,
dziękuję Ci Panie,
wejśc mi pozwalasz
w niewinność, czystość i piękno.

Maria Sokołowska, 17 lat
25.05.2014 r. (data powstania utworu)

***
W repertuarze Marysi Sokołowskiej
jako wokalistki m. in.:
 Time to say goodbye
  Modlitwa Esmeraldy
 Ave Maria

V – MIĘDZYNARODOWY ZNAK ZWYCIĘSTWA VICTORY i DZIEWICTWA DO ŚLUBU VIRGINITY UNTIL MARRIAGE DZIEWICTWO MA ZNACZENIE, OZNACZA ZWYCIĘSTWO
V – MIĘDZYNARODOWY ZNAK
ZWYCIĘSTWA VICTORY i DZIEWICTWA DO ŚLUBU VIRGINITY UNTIL MARRIAGE
DZIEWICTWO MA ZNACZENIE, OZNACZA ZWYCIĘSTWOKaja sokola and her victorious attitude / i jej zwycięska postawa. Fine art photography by Zbigniew Halat
Kaja sokola and her victorious attitude / i jej zwycięska postawa. Fine art photography by Zbigniew Halat
Maria Sokołowska, wypowiedź dla strony halat.pl z 14. czerwca 2014
Maria Sokołowska, wypowiedź dla strony halat.pl z 14. czerwca 2014
O gender

Rząd Pana Donalda Tuska, narzucając ideologię gender poprzez m. in. seksualizację dzieci i młodzieży, niszczy w nich czystość, zabijając niewinnośc. Pan premier przyczynia się tym samym do zagłady narodu polskiego.

Aby doszło do unicestwienia naszej cywilizacji nie potrzeba już bomb atomowych, czy ogromnych meteorytów. Wystarczy zniszczyc naszą godność, moralność oraz same podwaliny człowieczeństwa.

Gender ma na celu tylko i wyłącznie całkowite wynaturzenie człowieka, odcięcie się od człowieczeństwa i wszystkiego, co je tworzy, odcięcie się od Bożego stworzenia, zapomnienie samego pojęcia 'Bóg'. Czyli innymi słowy - chce wywrócić świat do góry dnem, jak łódź i utopić go w zgniliźnie grzechu i niemoralności. Ten bestialski kult (gdyż inaczej nie można tego nazwać) próbuje z człowieka zrobić bezmyślny, jednostkowy, nic nie znaczący ,,niepodmiot''. W Polsce, jak i na całym świecie, gender próbuje się wprowadzic potajemnie i łagodnie, tak, by ludzie nie byli niczego świadomi. Za pięknymi hasłami: równość, edukacja dzieci i młodzieży, sprzyjanie rozwojowi młodzieży - stoją niebezpieczne działania i brutalne skutki.

Maria Sokołowska, wypowiedź dla strony halat.pl z 14. czerwca 2014


Joanna Kluzik-Rostkowska, lewaczka w każdym detalu, minister edukacji w rządach Tuska i Kopacz wykonujących zadania wyznaczone przez Merkel, podjęła próbę slutifikacji polskich dzieci i wykolejenia polskiej młodzieży za pomocą idelologii gender. Dnia 19 czerwca 2016 r. sieroty po upadłym reżimie pozwoliły jej ogłosić otwarcie Dnia Dam – wyścigów konnych klaczy i kobył na Torze Wyścigowym Partynice we Wrocławiu.

Joanna Kluzik-Rostkowska, lewaczka w każdym detalu, minister edukacji w rządach Tuska i Kopacz wykonujących zadania wyznaczone przez Merkel, podjęła próbę slutifikacji polskich dzieci i wykolejenia polskiej młodzieży za pomocą idelologii gender. Dnia 19 czerwca 2016 r. sieroty po upadłym reżimie pozwoliły jej ogłosić otwarcie Dnia Dam – wyścigów konnych klaczy i kobył na Torze Wyścigowym Partynice we Wrocławiu.
Joanna Kluzik-Rostkowska, a leftist red in every detail, minister of education in the governments of Tusk and Kopacz executing tasks set by Merkel, attempted to sluttify Polish children and derail Polish youth by means of gender ideology. On June 19, 2016, the fallen regime orphans allowed her to open the Ladies' Day horse races for fillies and mares at Partynice Racecourse in Wroclaw, Poland. 'Thanks God' (not Thank God) is a polonism, i.e. influence of Polish on English.

Czysta przyroda, czysta woda, czysta żywność, czysta nauka, czysta medycyna, czysta polityka, czysta gospodarka, czysta..., czyli PROGRAM CZYSTA... SPRAWA od końca pierwszej dekady III tysiąclecia po n. Ch.
Specjaliści od brudnej roboty zawsze dążyli do zalania świata brudem, aby najgorsze zło, które uczynią, było ledwo widoczne, co pozwoli im wypłynąć na wierzch jak szumowinie na zalewającej piękny ogród zawartości szamba.  
Ludziom dobrej woli powinno zależeć na zachowaniu świata w czystości, by stare i nowe dyktatury zwolniły tempo redukowania osoby ludzkiej do roli ubezwłasnowolnionej ofiary takich niebywale ostro zaznaczonych fenomenów pierwszej dekady III tysiąclecia po n. Ch.,  jak: brudna przyroda, brudna woda, brudna żywność, brudna nauka, brudna medycyna, brudna polityka, brudna gospodarka, brudna.... CZYSTA SPRAWA ( z felietonu  18. grudnia 2009r.):Czysta przyroda, czysta woda, czysta żywność, czysta nauka, czysta medycyna, czysta polityka, czysta gospodarka, czysta..., czyli PROGRAM CZYSTA... SPRAWA od końca pierwszej dekady III tysiąclecia po n. Ch.


"Jest warunek, który każdy, kto chce do nas przyjść, musi spełniać. To jest czystość." b. premier RP Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Wypowiedź podczas konferencji prasowej 17. listopada 2014, godz 12.55

"Jest warunek, który każdy, kto chce do nas przyjść, musi spełniać. To jest czystość."
b. premier RP Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Wypowiedź podczas konferencji prasowej 17. listopada 2014, godz 12.55

Malala Yousafzai, ملاله یوسفزۍ‎ , ملالہ یوسف زئی‎
Malala Yousafzai, ملاله یوسفزۍ‎ , ملالہ یوسف زئ Malala Yousafzai, age 17, the youngest Nobel laureate ever; October 10, 2014, Malala was announced as the winner of the 2014 Nobel Peace Prize for her struggle against the suppression of young people.
Malala Yousafzai, age 17, the youngest Nobel laureate ever; October 10, 2014, Malala was announced as the winner of the 2014 Nobel Peace Prize for her struggle against the suppression of young people.Marysia Sokołowska, age 17, embodies victory of young spirit over scum of hatred, scum of raunch. All rights reserved halat.com

Marysia Sokołowska, lat 17, uosabia zwycięstwo młodego ducha nad szumowiną nienawiści, wulgarności i obsceniczności.
Marysia Sokołowska, lat 17, uosabia zwycięstwo młodego ducha nad szumowiną nienawiści, wulgarności i obsceniczności
Marysia Sokołowska, lat 17, podczas zabawy z braciszkiem Antosiem w drodze na szczyt Góry Ślęży w Dniu Dziecka 2014. All rights reserved silesian.eu
Marysia Sokołowska, lat 17, podczas zabawy z braciszkiem Antosiem w drodze na szczyt Góry Ślęży w Dniu Dziecka 2014

Marysia Sokołowska, lat 17, przed rzeźbą “panna z rybą” dokumentującą szacunek okazywany na Górze Ślęży dziewczetom i młodym kobietom już w IV - III w. przed narodzeniem Chrystusa.
Marysia Sokołowska, lat 17, przed rzeźbą “panna z rybą” dokumentującą szacunek okazywany na Górze Ślęży dziewczętom i młodym kobietom już w IV - III w. przed narodzeniem Chrystusa.

Od 3. maja 2015 nowy film na youtube składający się z dwóch części logicznie ze sobą powiązanych.


Przed Panną z Rybą na Ślęży: 2014 Marysia Sokołowska Ave Maria; 2015 Pielgrzymka NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 1. czerwca 2014: Po Mszy Świętej pod kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny siedemnastoletnia Marysia Sokołowska śpiewa Ave Maria (łac. Zdrowaś Mario) pod figurą Panny z Rybą sprzed 2 300 lat. Spróbuj zaśpiewać razem z Marysią. Oto tekst: Avé María, grátia pléna, Dóminus técum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus. Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen. 1. maja 2015: Na Mszę Świętą rekonsekracyjną do kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymują ludzie pracy prowadzeni przez dolnośląską NSZZ "Solidarność". Na przedzie poczet honorowy z krzyżem i flagą maryjną. Sprawowaniu obydwu Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski.  "Kiedyś szukano tu Boga - dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają" - ks. prałat dr Ryszard Staszak o Górze Ślęży. Ślęża - Maryjna Góra Pokoju http://sleza-marian-peace-mount.com/

Przed Panną z Rybą na Ślęży: 2014 Marysia Sokołowska Ave Maria; 2015 Pielgrzymka NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

1. czerwca 2014:
Po Mszy Świętej pod kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
siedemnastoletnia Marysia Sokołowska śpiewa Ave Maria (łac. Zdrowaś Mario)
 pod figurą Panny z Rybą sprzed 2 300 lat.


Spróbuj zaśpiewać razem z Marysią. Oto tekst:
Avé María, grátia pléna, Dóminus técum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus.
Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen.

1. maja 2015
Na Mszę Świętą rekonsekracyjną do kościoła  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 pielgrzymują ludzie pracy prowadzeni przez dolnośląską NSZZ "Solidarność".
Na przedzie poczet honorowy z krzyżem i flagą maryjną.

Sprawowaniu obydwu Eucharystii przewodniczył
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski.

"Kiedyś szukano tu Boga - dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
 - ks. prałat dr Ryszard Staszak o Górze Ślęży.


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju


Przy szlaku czerwonym można podziwiać dwie pradawne rzeźby: panna (dziewica) z rybą i niedźwiedź
Góra Ślęża: ślężańskie rzeźby kultowe na wys. 520 m n.p.m. przy szlaku czerwonym z Sobótki na szczyt Ślęży Panna z rybą i niedzwiedź Góra Ślęża: Panna z rybą - odkryta powyżej pasa prawie płaska postać kobieca, dorosła do macierzyństwa dziewica z symbolem czystości i płodności. Wykonana ze ślężańskiego granitu rzeźba datowana na wczesne średniowiecze znana jako Panna z Rybą wzmiankowana w 1209r. jako "lapis petrey", opisana w 1736 dra Gottfrieda Heinricha Burgharta w "Iter Sobothicum..." przedstawia odkrytą powyżej pasa kobiecą postać z dużą rybą. Według prof. Grzegorza Domańskiego może być to Slenz (Ślęż lub Slęz) - słowiańskie bóstwo wody. Już wcześniej prof. Władysław Semkowicz w "Góra Sobótka i jej zabytki polskie w 1933r. pisał: "Panna z rybą" przedstawia może jakieś żeńskie bóstwo wodne z rybą jako swym atrybutem" Od zarania dziejów woda jest symbolem czystości i płodności.
 Panna z rybą -  postać kobieca, dorosła do macierzyństwa dziewica z symbolem czystości i płodności, wielką rybą (jesiotr z Odry).

Ukośny krzyż w czasach Piotra Włostowica był znakiem granicznym wykuwanym w kamieniach.

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

POCHOD PANEN NA HORU SLEZU

MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA

Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności
Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności

America
THE NATIONAL CATHOLIC REVIEW
September 30, 2013


A Big Heart Open to God

The exclusive interview with Pope Francis by Antonio Spadaro, S.J.

http://www.americamagazine.org/pope-interview

America THE NATIONAL CATOLIC REVIEW September 30, 2013 A Big Heart Open to God The exclusive interview with Pope Francis


The translation of the complete text of the original Italian, which was edited for length in the
print edition of America
dated Sept. 30. 2013.

Wywiad o. Antonio Spadaro SJ - redaktora naczelnego „La Civiltà Cattolica”
 z papieżem Franciszkiem
Serce wielkie i otwarte na Boga
Polskie tłumaczenie wywiadu ukazało się na portalu DEON.pl
za zgodą jezuickiego czasopisma „La Civiltà Cattolica”


Wywiad wydrukowany w Tygodniku Katolickim „Niedziela”
z datą 6 października 2013 r. (nr 40/2013)


Dostępny na stronie internetowej  
Tygodnika Katolickiego "Niedziela"


Kto tego nie przeczyta, temu trudno będzie zrozumieć nasz świat  i własną w nim rolę.

e-niedziela, wydanie elektronicze
w każdym zakątku świata

Religia wypędza herezję i nienawiść

Macierzysty kościół zakonu jezuitów w Rzymie - Kościół Najświętszego Imienia Jezus (La chiesa del Santissimo Nome di Gesù), znany jako Kościół Jezusa (Chiesa del Gesù), lub Jezus (Il Gesù)  przy Piazza del Gesù, Via degli Astalli 16, wyróżnia się pięknem barokowego wystroju. W kaplicy poświęconej założycielowi  Zgromadzenia Ojców Jezuitów można podziwiać arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej autorstwa Piotra Le Gros Młodszego (Pierre Le Gros, też Legros) (...) Jest to rzeźba z końca XVIIw. La religione scaccia l'eresia e l'odio – Religia wypędza herezję i nienawiść. Religia przedstawiona jest jako ponadnaturalnych rozmiarów okryta piękną szatą młoda kobieta dzierżąca krzyż, ma wprawdzie łagodną twarz, ale stanowczo odnosi się do spersonifikowanych przejawów zła w postaci a to nienawiści o odpychających, ostrych rysach wstrętnej Baby Jagi, a to herezji, uformowanej jako mężczyzna, który choć już spada w przepaść, to nadal trzyma za ogon rozwcieczonego węża, sprawcę i towarzysza swojego upadku. (więcej: Zbigniew Hałat: Felieton w Radio Maryja, 9. grudnia 2011)
Pierre Le Gros: La religione scaccia l'eresia e l'odio – Religia wypędza herezję i nienawiść. Macierzysty kościół zakonu jezuitów w Rzymie - Kościół Najświętszego Imienia Jezus (La chiesa del Santissimo Nome di Gesù), znany jako Kościół Jezusa (Chiesa del Gesù), lub Jezus (Il Gesù) przy Piazza del Gesù, Via degli Astalli 16, wyróżnia się pięknem barokowego wystroju. W kaplicy poświęconej założycielowi Zgromadzenia Ojców Jezuitów można podziwiać arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej autorstwa Piotra Le Gros Młodszego (Pierre Le Gros, też Legros) (...) Jest to rzeźba z końca XVIIw. La religione scaccia l'eresia e l'odio – Religia wypędza herezję i nienawiść. Religia przedstawiona jest jako ponadnaturalnych rozmiarów okryta piękną szatą młoda kobieta dzierżąca krzyż, ma wprawdzie łagodną twarz, ale stanowczo odnosi się do spersonifikowanych przejawów zła w postaci a to nienawiści o odpychających, ostrych rysach wstrętnej Baby Jagi, a to herezji, uformowanej jako mężczyzna, który choć już spada w przepaść, to nadal trzyma za ogon rozwcieczonego węża, sprawcę i towarzysza swojego upadku
Pierre Le Gros:  La religione scaccia l'eresia e l'odio – Religia wypędza herezję i nienawiść

Fuente fiable en la Internet: html
Fuente fiable en la Internet: pdf

Carta del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires a las Monjas Carmelitas de la arquidiócesis de Buenos Aires (22 de junio de 2010)

Queridas hermanas:

Les escribo estas líneas a cada una de Ustedes que están en los cuatro Monasterios de Buenos Aires. El pueblo argentino deberá afrontar, en las próximas semanas, una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo.

Aquí está en juego la identidad, y la supervivencia de la familia: papa, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones.

Recuerdo una frase de Santa Teresita cuando habla de su enfermedad de infancia. Dice que la envidia del Demonio quiso cobrarse en su familia la entrada al Carmelo de su hermana mayor. Aquí también está la envida del Demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios: hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una “movida” del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios.

Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de Verdad. Hoy la Patria, ante esta situación, necesita de la asistencia especial del Espíritu Santo que ponga la luz de la Verdad en medio de las tinieblas del error; necesita de este Abogado que nos defienda del encantamiento de tantos sofismas con que se busca justificar este proyecto de ley, y que confunden y engañan incluso a personas de buena voluntad.

Por esto recurro a Ustedes y les pido oración y sacrificio, las dos armas invencibles que confesaba tener Santa Teresita. Clamen al Señor para que envíe su Espíritu a los Senadores que han de dar su voto. Que no lo hagan movidos por el error o por situaciones de coyuntura sino según lo que la ley natural y la ley de Dios les señala. Pidan por ellos, por sus familias; que el Señor los visite, los fortalezca y consuele. Pidan para que ellos hagan un gran bien a la Patria.

El proyecto de ley se tratará en el Senado después del 13 de julio. Miremos a San José. A María, al Niño y pidamos con fervor que ellos defiendan a la familia argentina en este momento. Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: “esta guerra no es vuestra sino de Dios”. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios.

Gracias por lo que harán en esta lucha por la Patria. Y, por favor, les pido también que recen por mí. Que Jesús las bendiga y la Virgen Santa las cuide.

Afectuosamente,

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., arzobispo de Buenos Aires

¿Por qué las monjas carmelitas eran destinatarios de la carta del cardenal Bergoglio? Encuentre aquí

Wiarygodne źródło w internecie: html

List kardynała Jorge Mario Bergoglio, arcybiskupa Buenos Aires, do Sióstr Karmelitanek z archidiecezji Buenos Aires, 22 czerwca 2010 r.

Drogie Siostry

Piszę ten list do każdej z Was z czterech klasztorów w Buenos Aires. W ciągu najbliższych tygodni Naród argentyński będzie się musiał zmierzyć z sytuacją, której skutki mogą bardzo mocno zaszkodzić rodzinie. Chodzi tu o projekt ustawy zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci.

Projekt ten zagraża tożsamości i przetrwaniu rodziny, na którą składa się ojciec, matka, dzieci. Zagrożone będzie życie wielu dzieci, które z góry będą dyskryminowane, ponieważ będą pozbawione dojrzałości ludzkiej, którą Bóg chciał im dać za pośrednictwem ojca i matki. Grozi całkowite odrzucenie prawa Bożego, które jest wyryte w naszych sercach.

Przypominam sobie zdanie św. Tereski, kiedy mówi o swojej słabości w dzieciństwie. Opowiada, że Szatan z zawiści, że jej starsza siostra wstąpiła do Karmelu, chciał jej rodzinę zrujnować ekonomicznie. Również w tym wypadku zawiść Szatana, poprzez którego grzech wkroczył do świata, jest obecna, gdyż chce oszukańczo zniszczyć obraz Boga: mężczyzny i kobiety, którzy otrzymali nakaz, by wzrastali, rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną. Nie bądźmy naiwni: to nie jest zwykła walka polityczna; tu chodzi o zniszczenie planu Bożego. To nie jest tylko projekt legislacyjny (bo ten jest tylko narzędziem), ale raczej jest to „posunięcie” ojca kłamstwa, który chce zamieszać i oszukać dzieci Boga.

Jezus mówi nam, że aby bronić się przed tym fałszywym oskarżycielem, ześle nam Ducha Prawdy. Dziś Ojczyzna, wobec takiej sytuacji, potrzebuje specjalnej pomocy ze strony Ducha Świętego, który umieści światło Prawdy pośród ciemności błędów. Ojczyzna potrzebuje takiego Adwokata, który obroni nas przed ułudami tak wielu sofizmatów, za pomocą których ten projekt jest uzasadniany, a które wprowadzają zamieszanie i zwodzą również ludzi dobrej woli.

Dlatego zwracam się do Was i proszę Was o modlitwę i ofiarę, niezwyciężoną broń, jaką św. Teresa – co przyznaje – posiadała. Wołajcie do Pana, aby zesłał swego Ducha na senatorów, którzy będą oddawać swoje głosy. Aby nie czynili tego pod wpływem błędu albo koniunktury, ale raczej zgodnie z tym, co mówi im prawo naturalne i prawo Boże. Módlcie się za nich i ich rodziny, aby Pan ich nawiedził, umocnił i im doradził. Módlcie się, aby uczynili wielkie dobro dla Ojczyzny.

Projekt będzie dyskutowany w Senacie po 13 lipca. Popatrzmy na św. Józefa, na Maryję, na Dzieciątko i żarliwie prośmy, aby wówczas obronili rodzinę argentyńską. Przypomnijmy, co sam Bóg powiedział swojemu ludowi w czasie wielkiej udręki: „ta walka nie jest wasza, to jest walka Boga”. Niech wesprą, bronią i towarzyszą nam w tej wojnie Boga.

Dziękuję Wam za to, co w tej walce uczynicie dla Ojczyzny. I proszę, błagam Was, abyście się również modliły za mnie. Niech Jezus Was błogosławi i niech Błogosławiona Dziewica Was ochrania.

Pozdrawiam serdecznie,

Józef Mario Bergoglio S. J., arcybiskup Buenos Aires

Dlaczego karmelitanki były adresatami listu od kardynała Bergoglio?
Dowiedz się tutaj

Reliable source in the internet: html

Letter of Cardinal Jorge Mario Bergoglio, Archbishop of Buenos Aires, to the Carmelite Nuns of the Archdiocese of Buenos Aires (June 22, 2010)]

Dear Sisters,

I write this letter to each one of you in the four Monasteries of Buenos Aires. The Argentine people must face, in the next few weeks, a situation whose result may gravely harm the family. It is the bill on matrimony of persons of the same sex.

The identity of the family, and its survival, are in jeopardy here: father, mother, and children. The life of so many children who will be discriminated beforehand due to the lack of human maturity that God willed them to have with a father and a mother is in jeopardy. A clear rejection of the law of God, engraved in our hearts, is in jeopardy.

I recall words of Saint Thérèse when she speaks of the infirmity of her childhood. She says that the envy of the Devil tried to extort her family after her older sister joined the Carmel. Here, the envy of the Devil, through which sin entered the world, is also present, and deceitfully intends to destroy the image of God: man and woman, who receive the mandate to grow, multiply, and conquer the earth. Let us not be naive: it is not a simple political struggle; it is an intention [which is] destructive of the plan of God. It is not a mere legislative project (this is a mere instrument), but rather a "move" of the father of lies who wishes to confuse and deceive the children of God.

Jesus tells us that, in order to defend us from this lying accuser, he will send us the Spirit of Truth. Today, the Nation [patria], before this situation, needs the special assistance of the Holy Ghost that may place the light of Truth amid the shadows of error; it needs this Advocate who may defend us from the enchantment of so many sophisms with which this bill is being justified, and which confuse and deceive even people of good will.

That is why I turn to you and ask from you prayer and sacrifice, the two invincible weapons which Saint Thérèse confessed to have. Cry out to the Lord that he may send his Spirit to the Senators who are to place their votes. That they may not do it moved by error or by circumstantial matters, but rather according to what the natural law and the law of God tell them. Pray for them, for their families; that the Lord may visit, strengthen, and console them. Pray that they may do great good for the Nation.

This bill will be discussed in the Senate after July 13. Let us look towards Saint Joseph, to Mary, the Child, and let us ask with fervor that they will defend the Argentine family in this moment. Let us recall what God himself told his people in a time of great anguish: "this war is not yours, but God's". That they may succour, defend, and accompany us in this war of God.

Thank you for what you will do in this struggle for the Nation. And, please, I beg you, pray for me also. May Jesus bless you, and may the Blessed Virgin protect you.

Affectionately,

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., Archbishop of Buenos Aires

Why Carmelite nuns were addressees of the letter from Cardinal Bergoglio?

Find out here
STYCZEŃ 2014
WYKŁAD DR WANDY PÓŁTAWSKIEJ W ŁODZI

Kto tego nie wysłucha, temu trudno będzie zrozumieć nasz świat  i własną w nim rolę.
dr Wanda Półtawska - Aktualne zagrożenia rodziny
wykład z 10 stycznia, 2014, siedziba Civitas Christiana w Łodzi
wielokrotne wysłuchanie zwiększa szanse lepszego skorzystania z owoców współpracy
obojga gigantów ducha: Św. Jana Pawła II i dr Wandy Półtawskiej

Paweł VI
ENCYKLIKA HUMANAE VITAE
O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
OPOKA

SŁOWNIKI prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego
DICTIONARIESKonferencje 2013/2014 uwzględniające w programie wykład p.t.
"Epidemiologia lekarska wobec ataku ideologii gender", poniżej jeden ze slajdów dot. priorytetów życiowych


Konferencje 2013/2014 uwzględniające w programie wykład p.t. "Epidemiologia lekarska wobec ataku ideologii gender", poniżej jeden ze slajdów dot. priorytetów życiowych Lolo Jones (ur. 1982) woli być dziewiczą panną młodą niż złotą medalistką - Lolo Jones, born 1982, would rather be a virgin bride than a gold medalist 2. VI.2014 Lolo Jones jest największą gwiazdą 14. Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego w Bydgoszczy
Lolo Jones (ur. 1982) woli być dziewiczą panną młodą niż złotą medalistką - Lolo Jones, born 1982, would rather be a virgin bride than a gold medalist
2. VI. 2014 Lolo Jones jest największą gwiazdą 14. Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego w Bydgoszczy


Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA WOBEC GENDER, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, 27. MAJA, 2014, KUL LUBLIN

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL
Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL
Ruch Światło-Życie Domowy Kościół Archidiecezji Lubelskiej
Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS Christiana”
mają zaszczyt zaprosić
na Międzynarodową Konferencję Naukową

RODZINA WOBEC GENDER
27 maja 2014 roku, godz. 10.00
Lublin, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
gmach główny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, I piętro


Patronat honorowy
Metropolita Lubelski Ks.  Abp Stanisław Budzik

Patronat medialny
Telewizja Lublin, Gość Niedzielny, Radio eR, Niedziela, Wychowawca,
Stowarzyszenie ,,Zdrowa Rodzina” , Tato.net  Fundacja Cyryla i Metodego

PROGRAM KONFERENCJI:


10.00–10.20 Powitanie gości:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii
ks. dr hab. Witold Janocha, Dyrektor INoRiPS KUL

10.00–16.30 Międzynarodowa sesja posterowa
(Atrium Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Sesja I Gender – geneza i założenia

10.20–10.50 Gender – ideologia, która niszczy rodziny
dr Gabriele Kuby (niemiecka socjolog, wieloletni badacz zjawiska zw. z ideologią gender)

10.50–11.10 Teoria gender – nowa wojna antropologiczna
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. PhD (Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku)

11.10–11.30 Systemy totalitarne wobec rodziny
dr hab. Włodzimierz Osadczy (INoRiPS, KUL)

Sesja II Praktyka (wdrażanie, ofensywa ideologiczna)

11.50–12.10 Gender jako postulat de lege ferenda
dr hab. A. Stępkowski (UW)

12.10–12.30 W jaki sposób ideologie i deprywacje przenikają do polskich szkół?
Marcin Musiał (Polonia Christiana)

12.30–12.50 Człowiek jako „Imago Dei” – bogactwo płciowe, dobro społeczeństwa
ThDr. Lucia Pečovská, PhD (Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku)

Sesja III Ocena

13.10–13.30 Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny?
ks. prof. Paweł Bortkiewicz (UAM)

13.30–13.50 Wpływ gender na rozwój bio– psychospołeczny człowieka
dr hab. Dorota Kornas–Biela, prof. KUL (Instytut Pedagogiki KUL)

13.50–14.10 W obronie duszy. Jak wychowywać w czasach gender?
 Dobrochna Lama (współtwórczyni szkół Stowarzyszenia STERNIK w Polsce)

14.10–14.30 Epidemiologia lekarska wobec ataku ideologii gender
dr Zbigniew Hałat,  lekarz medycyny specjalista epidemiolog

Sesja IV Obrona – prezentacja rozwiązań

14.30–14.50 Jak przeciwstawić się ofensywie gender?
Mariusz Dzierżawski (Fundacja Pro – Prawo do Życia)

14.50–15.10 Stop ideologii gender – prezentacja rozwiązań
 Paweł Woliński (Fundacja Mamy i Taty)

15.10–15.30 Ekspansja ideologii gender w Polsce – zagrożenia dla naszych dzieci – prezentacja rozwiązań
 Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie Pedagogów NATAN)

15.30–15.50 Gender – prezentacja rozwiązań
dr n. med. Konstanty Radziwiłł (sekretarz NRL)

17.30 Msza Święta w intencji rodzin z indywidualnym błogosławieństwem rodzin
przewodniczy ks. Bp. Stanisław Stefanek
(Kościół Akademicki KUL)
Polskie Gniazdo we Wrocławiu
 Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu kierowane przez  dr. Ireneusza Jóźwiaka
Fundacja „Polskie Gniazdo” z Wrocławia kierowana przez Jerzego Ziomka
oraz patron  honorowy -  JM Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
 ks. prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego dr hab. Andrzej Tomko
zapraszają na konferencję w dniu 15. marca 2014 r. (sobota) pt.
 
„IDEOLOGIA GENDER ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA!”


15. marca (sobota), Aula Papieskiego Fakultetu Teologicznego, pl. Katedralny 1 we Wrocławiu
 

  PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 – Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej p. w. Św. Jana Chrzciciela

10.00 - 15.00 Konferencja
w Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego przy pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu

Program

10.00
 Rozpoczęcie Konferencji  w Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego

10.15
Wykład ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza
dyrektora Centrum Etyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu
wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

„GENDER ZAGROŻENIEM  TOŻSAMOŚCI  CZŁOWIEKA”

11.00
mgr Mirosław Strumiński z Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
 „STOP  SEKSUALIZACJI  DZIECI  I  MŁODZIEŻY”.

11.30
ks. Henryk Łuczak, autor wielu książek m. in. „Podnieście głowy młodzi Polacy”
 „WSPÓŁCZESNY ŚWIAT POTRZEBUJE  CHRZEŚCIJAŃSKICH  RYCERZY”

12.00 – 12.30
 przerwa na kawę i herbatę

12.30
 dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog
 „EPIDEMIOLOGIA  LEKARSKA  WOBEC  ATAKU  IDEOLOGII GENDER”
youtube

 13.10
Poseł na Sejm RP – Beata Kempa (Solidarna Polska)
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu „Stop ideologii gender”

13.30
 Poseł na Sejm RP – Jacek Świat (Prawo i Sprawiedliwość)
Członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

13.50
 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

14.50
Zakończenie konferencji
 
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu kierowane przez  dr Ireneusza Jóźwiaka
Fundacja „Polskie Gniazdo” z Wrocławia kierowana przez Jerzego Ziomka


owarzyszenie „Rodzina Polska”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oraz patroni honorowi - JE ks. bp Marek Mendyk i Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman zapraszają na konferencję w dniu 16. września 2013 r. (poniedziałek) pt. „CYWILIZACJA MIŁOŚCI KONTRA GENDER”
Stowarzyszenie „Rodzina Polska”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
oraz patroni honorowi - JE ks. bp Marek Mendyk i Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman
zapraszają na konferencję w dniu 16. września 2013 r. (poniedziałek) pt.

CYWILIZACJA MIŁOŚCI KONTRA GENDER”

PROGRAM KONFERENCJI:

8.30 Msza Św. pod przewodnictwem JE ks. bp Marka Mendyka
w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu przy Placu Zamkowym 1

10.00 – 14.00 konferencja
w sali kina FORUM
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury - Międzynarodowym Centrum Ceramiki (BOK-MCC)
 w Bolesławcu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1cProgram

10.00
wykład inauguracyjny ks. bpa Marka Mendyka
Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Ideologia gender - negacja Stwórcy i poniżenie człowieka"
10.40
wykład dr filozofii, etyka Marka Czachorowskiego, pracownika naukowego KUL i UKSW
Spór o godność ciała ludzkiego”

11.15-11.40
przerwa kawowa

11.45
wykład dr medycyny Zbigniewa Hałata, epidemiologa
Przedwczesna inicjacja i rozwiązłość seksualna - skutki zdrowotne i społeczne”

youtube I   youtube II

12.30
wykład dr hab. prof. Marii Ryś
Kierownika Katedry Psychologii Rodziny w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie
Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na grożącą nam cywilizację śmierci”

13.15
dyskusja panelowa słuchaczy z wykładowcami


PATRONI MEDIALNI

owarzyszenie „Rodzina Polska”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oraz patroni honorowi - JE ks. bp Marek Mendyk i Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman zapraszają na konferencję w dniu 16. września 2013 r. (poniedziałek) pt. „CYWILIZACJA MIŁOŚCI KONTRA GENDER”

CYWILIZACJA MIŁOŚCI KONTRA GENDER, Bolesławiec, 16. wrześmia, 2013
plakat do obejrzenia, pobrania i wydrukowania (w pdf)

Przed mszą św. poprzedzającą konferencję „CYWILIZACJA MIŁOŚCI KONTRA GENDER”
dr Janusz Chudyba i z obrazem bl. Jana Pawla II w obęciach Matki Bożej przed rzymskokatolickim kosciolem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boleslawcu, 16. września 2013r.
Chwalebnie zasłużeni organizatorzy konferencji dr Janusz Chudyba i Dariusz Filistyński prezentują wykonany na ich zamówienie obraz  bł. Jana Pawla II w objęciach Matki Bożej przed rzymskokatolickim kościolem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w Boleslawcu, 16. września 2013r.Ideologia gender: śmierć prowadzi parę młodych dziewic na zagładę.
Relief z fasady kaplicy cmentarnej, Alfred Vocke, 1921. Cmentarz Osobowicki, Wrocław.
Ideologia gender: śmierć prowadzi parę młodych dziewic na zagładę. Relief z fasady kaplicy cmentarnej, Alfred Vocke, 1921. Cmentarz Osobowicki, Wrocław.

Nasz Dzienik, 17, września, 2013
Gender to ideologia śmierci

Marek Zygmunt, BolesławiecIdeologia gender redukuje człowieka tylko i wyłącznie do zdegenerowanej seksualności. Jest ona narzędziem bezwzględnej walki o korzyści dla ateistów i homolobby, także kosztem prawdy i dobra. Podkreślono to w czasie konferencji „Cywilizacja miłości kontra gender”, która wczoraj odbyła się w Bolesławcu.

Honorowy patronat nad spotkaniem sprawował m.in. ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Prezentując w swoim wystąpieniu zagadnienie „Ideologia gender – negacja Stwórcy i poniżenie człowieka”, wskazał, że słowa „gender” zaczęto używać do określenia płci w znaczeniu kulturowym. – To jest główny aksjomat tej ideologii, według której nasza płeć jest przede wszystkim określana nie biologicznie, ale kulturowo w procesie wychowania. Czyli nie rodzimy się jako istoty płci męskiej lub żeńskiej, ale takimi stajemy się już po urodzeniu. Założenia tej ideologii zupełnie rujnują chrześcijańską wizję człowieka i są odrzuceniem Boga – podkreślał ksiądz biskup. Zwrócił jednocześnie uwagę, że dzisiaj coraz bardziej uaktywniają się organizacje promujące tę ideologię, działając rzekomo przeciwko dyskryminacji płci. Studia gender są obecne na renomowanych uczelniach, a „trenerzy” gender reklamują swoje warsztaty w szkołach. Za tymi stowarzyszeniami stoją niestety organizacje światowe, np. ONZ, UE, i państwowe (MEN i resort zdrowia).

Mówiąc o sporze o godność ciała ludzkiego, dr Marek Czachorowski z KUL i UKSW stwierdził, że ideologia gender traktuje ciało jako narzędzie, za pomocą którego można osiągnąć jakiś cel, np. przyjemność. Dlatego też ma ona tak łatwe wejście do szkół i umysłów. Z kolei epidemiolog dr med. Zbigniew Hałat, wskazując w swoim wykładzie na skutki zdrowotne i społeczne przedwczesnej inicjacji i rozwiązłości seksualnej, podkreślił ograniczenie rozwoju młodych ludzi zamykające się w sferze czystej stymulacji seksualnej. [dalej ma być: Blokuje to inne drogi rozwoju człowieka w ramach transmutacji energii seksualnej i doprowadza m.in. do...] Doprowadza to np. do chorób wenerycznych, [ma być: w tym] zakażenia wirusem brodawczaka, który jest główną przyczyną raka szyjki macicy [ma być: i gardła]. Prelegent podkreślił, że zgodnie z wiarą katolicką pierwszy kontakt [ma być: stosunek] seksualny powinien nastąpić po zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego. Zauważył też, że dziewicze pary młode są znacznie bardziej odporne na plagę rozwodów czy zdradę małżeńską.

Na potrzebę budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na grożącą nam cywilizację śmierci wskazała prof. dr hab. Maria Ryś z UKSW. Podkreśliła, że Jan Paweł II nazwał gender ideologią śmierci, bo jest ona przeciwko człowiekowi, niszczy życie. To jest ideologia, która prowadzi do końca tego świata, do upadku naszej cywilizacji. Profesor Ryś podkreśliła jednocześnie, że tak naprawdę nie ma innej drogi ratunku, jak wzmocnienie rodziny, małżeństwa, budowanie relacji opartej na miłości, przebaczeniu i nadziei. – Tak jak kiedyś nasi praojcowie walczyli o naszą Ojczyznę, o wolność, tak my dzisiaj musimy miłością walczyć o kształt naszej cywilizacji. To będzie cywilizacja miłości. W osobie bł. Jana Pawła II mamy tak wspaniałego przewodnika, iż głęboko wierzę, że nam się to uda – akcentowała.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzina Polska i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. Patronat medialny nad nią sprawował „Nasz Dziennik”. Sala Bolesławieckiego Ośrodka Kultury wypełniła się wczoraj licznie – co jest szczególnie godne podkreślenia – przedstawicielami młodego pokolenia.


Komentarz  do artykułu

1. Epidemiologia lekarska jest nauką ścisłą, w której każde słowo ma znaczenie z uwagi na skutki społeczne. Niestety, nadzwyczaj często przedłożenie epidemiologiczne wychodzi poobijane z kontaktów z mediami, nawet tymi najbardziej rzetelnymi. 

2. Uwadze reportera umknął  niewyobrażalny dla zdrowego psychicznie człowieka a jednak dobrze udokumentowany w materiałach z konferencji  dramatyczny sygnał, iż niemieccy promotorzy kazirodczej pedofilii chcą uczyć niemowlęta, dzieci raczkujące i przedszkolne w całej Europie jak mają się one masturbować.

3. Napór stymulantów seksualnych rozpoznawanych jako atrakcyjne przez ludzi cieszących się zdrowiem psychicznym, także bardzo młodych, jest całkowicie bezprecedensowy w dziejach ludzkości i zupełnie niewyobrażalny dla osób sprzed epoki internetu. Bodźce wzrokowe, które wcześniej były dostępne tylko nielicznej garstce uprzywilejowanych, głównie finansowo, koneserów sztuki rzeźbiarskiej, malarskiej, fotograficzej i filmowej, poprzez internet stały się dostępne bez żadnych ograniczeń każdemu, kto może korzystać z osiągnięć technicznych współczesnej cywilizacji. To, co zgodnie z naturą ludzką - mimo że budzi mieszane uczucia  i tak - znajduje się w centrum zainteresowania, jak to pokazał Johann Zoffany w obrazie "The Tribuna of the Uffizi", drogą internetu i/lub telefonii komórkowej jest udostępniane wszystkim tego potrzebującym i nie potrzebującym w formie filmu z dźwiękiem lub na żywo. Stanowi również standard edukacji seksualnej w Europie, edukacji jak z majaczenia maniaka seksualnego atakującego najmłodszych, bo przeznaczonej już dla niemowląt, a to za sprawą niemieckiej instytucji państwowej. która od 2007r. zachęca mieszkańców Niemiec do kazirodczej pedofilii.

Nie wystarczy wołać, a nawet gorąco modlić się o cud uratowania Europejczyków przed zdehumanizowaniem i sprowadzeniem do poziomu małp bonobo. Bez księdza Kordeckiego nie byłoby Cudu obrony Jasnej Góry, bez króla Jana Cudu pod Wiedniem, a bez marszałka Piłsudskiego Cudu nad Wisłą. Napór zła wymaga odporu adekwatnego do skutków zagrożeń. Staromodna pruderia traci wszelki sens i wbrew wysokiej samoocenie staje się piątą kolumną w służbie dywersji na rzecz kultury śmierci i nienawiści. Pruderia żywi się obscenicznością, wulgarnością i rozwiązłością (razem to po ang raunchiness). Dlatego pruderia zabija a roztropność ratuje życie. vide felieton z 14. czerwca 2013r. (poniżej). Granice pruderii musi wyznaczać roztropność a nie obsceniczność, wulgarność i rozwiązłość.

4. Żywy w świętym Kościele powszechnym (tj. na całym świecie) ludowy kult św. Filomeny zwiększa szanse chrześcijan na dotrzymanie religijnego wymogu zachowania dziewictwa do nocy poślubnej. Według rocznika statystycznego Stolicy Apostolskiej Annuario Pontificio 2013, liczba katolików w skali globalnej z końcem roku 2011 wynosła ok. 1 miliarda 210 milionów. Dla tego segmentu populacji świata sznur św. Filomeny stanowi narzędzie umocnienia wiary. Z punktu widzenia epidemiologiii lekarskiej sznur św. Filomeny znajduje pełne uzasadnienie jako środek profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia wynikających z rozwiązłości seksualnej. 

Jak wykazałem podczas konferencji, o rozwiązłości seksualnej z reguły decyduje przedwczesna inicjacja seksualna, t. j. przedmałżeński pierwszy w życiu stosunek seksualny i wszystkie następme (wbrew lansowanym szkodliwym nonsensom jest to wyłącznie wprowadzenie członka do pochwy a nie penetracja jelita czy jamy ustnej i gardła, zachowania niosące ze sobą wielkie ryzyko chorób wenerycznych, o czym świadczą losy tzw. homoseksualistów biernych i nagłośniony ostatnio casus amerykańskiego aktora o nazwisku Michael Douglas). 

Jest nadzieja, że dziewczęta i chłopcy, którym podczas konferencji ich koleżanka rozdała biało-czerwone sznurki (biały to kolor dziewictwa, czerwony - męczeństwa św. Filomeny) znajdą kapłana, który z tego rodzaju banalnych talizmanów poprzez błogosławieństwo BENEDICTIO CINGULI IN HONOREM S. PHILUMENÆ VIRG. ET MART (tekst poniżej) uczyni prawdziwe sznury św. Filomeny przybliżające, tym którzy je noszą, szczęście doczesne i wieczne. Dzięki temu, że konferencję „CYWILIZACJA MIŁOŚCI KONTRA GENDER” pan dr Janusz Chudyba zorganizował w Bolesławcu, młodzi mieszkańcy tego sławnego miasta i okolic, mogą wcześniej niż mieszkańcy innych miejscowości w Polsce i na świecie skorzystać z praktycznych owoców działalności katolików posłusznych nakazowi „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, od zarania chrześcijaństwa po dzień dzisiejszy nieustannie nam przypominanemu.

Zbigniew Hałat

Św. Filomena, dziewica i męczennica, córka Światła Wiary Sznur do opasania się, zwykle ukryty pod odzieżą i bransoleta dla tak odważnych jak była odważna sama święta.Dopiero po pobogosławieniu bialo-czerwony sznurekza mniej niż złotówkę staje sie sznurem św. Filomeny, bezcennym co do przynoszonych korzyści z zachowania dziewictwa do nocy poślubnej.
Św. Filomena, dziewica i męczennica, córka Światła Wiary i sznur św. Filomeny z piękną ceramiką bolesławiecką. Sznur do opasania się, zwykle ukryty pod odzieżą i bransoleta dla tak odważnych jak była odważna sama święta. Dopiero po pobogosławieniu bialo-czerwony sznurek za mniej niż złotówkę staje sie sznurem św. Filomeny, bezcennym co do przynoszonych korzyści z zachowania dziewictwa do ślubu.
White and Red Cord represents the virtues of Saint Philomena:
WHITE representing Faith, and the purity of virginity, RED representing Charity, and the generosity of martyrdom
Czystość powodem do dumy, dziewictwo do ślubu głoszona i przestrzegana wartość. Pure and proud, virgin and loud! White and Red Cord represents the virtues of Saint Philomena: WHITE representing Faith, and the purity of virginity, RED representing Charity, and the generosity of martyrdom
Czystość powodem do dumy, dziewictwo do ślubu - głoszona i przestrzegana wartość.
Pure and proud, virgin and loud!

Sanctuary of Saint Philomena, Mugnano del Cardinale, Avellino, Italyst Maria De Mattias, virgin, patroness of Boleslawiec, Silesia, Poland. Thus, Maria, from the timid and introverted girl that she was, had become a preacher who attracted little girls, adults, the simple and the learned, lay persons and priests,
św. Maria De Mattias, dziewica, patronka m. Bolesławiec
Założycielka Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
18. maja 2003 kanonizowana przez Jana Pawła II
English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish
z biografii po polsku na stronie Watykanu:
"Maria, z nieśmiałej i skupionej na sobie dziewczyny, stała się kaznodziejką pociągającą dzieci, młodzież, dorosłych, ludzi prostych i wykształconych, świeckich i księży."
xxx
BOLESŁAWIEC  ŚLĄSK,  POLSKA   MIASTO  LUDZI   DOCENIAJĄCYCH   KORZYŚCI   Z  ZACHOWANIA    DZIEWICTWA    DO  ŚLUBU
Św. Filomena, dziewica i męczennica, córka Światła Wiary poprzez sznur przypomina o zachowaniu dziewictwa do ślubu.
BOLESŁAWIEC  ŚLĄSK,  POLSKA   MIASTO  LUDZI   DOCENIAJĄCYCH   KORZYŚCI   Z  ZACHOWANIA    DZIEWICTWA    DO  ŚLUBUBOLESŁAWIEC, ŚLĄSK, POLSKA, MIASTO LUDZI DOCENIAJĄCYCH KORZYŚCI Z ZACHOWANIA DZIEWICTWA DO ŚLUBU
Św. Filomena, dziewica i męczennica, córka Światła Wiary poprzez sznur przypomina o korzyściach z  dziewictwa do ślubu.

Jego Świątobliwość Papież Franciszek, wielebny proboszcz
His Holiness Pope Francis, the reverend  parish pastor
Jego Świątobliwość Papież Franciszek jest wielebnym proboszczem w naszej globalnej wiosce zamieszkałej przez unikatowo odmienne, ale w zasadzie identyczne osoby ludzkie. His Holiness Pope Francis is rev. parish pastor in our global village inhabited by uniquely different but basically the same human persons.w naszej globalnej wiosce zamieszkałej przez unikatowo odmienne, ale w zasadzie identyczne osoby ludzkie.
in our global village inhabited by uniquely different but basically identical human persons

Wszyscy jesteśmy wyjątkowi  - We are all unique

Rodzeństwo Maria Sokołowska (17 lat) i jej brat Antoni (12 lat) na Ślęży. The Sokolowski siblings: Mary, 17, Antoni, 12. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, ale zasadniczo identyczni. We are all unique but basically identical.
Rodzeństwo Sokołowskich - The Sokolowski  siblings
Maria Sokołowska (17) i Antoni (12)

Rodzinne podobieństw - Family resemblance
How To Help Your Parish Pastor?
Watch His Steps and Follow Him.
Jak pomagać swojemu proboszczowi?
Obserwuj jego kroki i podążaj za nim.


"The Church is not opposed to sex education. Personally, I believe that it ought to be available throughout children’s upbringing, adapted to different age groups. In truth, the Church always provided sex education, although I acknowledge that it hasn’t always been adequate. What happens is that nowadays a lot of the people who wave banners in support of sex education see it as separate from a human person. Therefore, instead of getting a law in favour of sex education for a complete person, for love, they end up with a law in favour of sexual activity. That is our objection. We don’t want the human being to be degraded. That’s all."
Pope Francis: Conversations with Jorge Bergoglio: His Life in His Own Words by S. Rubin, F. Ambrogetti
 (El Jesuita 2010)


"Kościół nie sprzeciwia się edukacji seksualnej. Osobiście uważam, że powinna ona towarzyszyć dzieciom w całym procesie wzrastania, odpowiednio do każdego etapu. Tak naprawdę Kościół zawsze prowadził wychowanie seksualne, choć przyznaję, że nie zawsze w odpowiedni sposób. Problem w tym, że obecnie wiele osób, które noszą na transparentach hasła dotyczące edukacji seksualnej, postrzega ją w oderwaniu od całej osoby ludzkiej. Wtedy zamiast wypracowywać ustawę o wychowaniu seksualnym, dążącą do osiągnięcia pełni osoby, do miłości, schodzi się do poziomu genitaliów. Tego dotyczy nasz sprzeciw. Nie chcemy, żeby istota ludzka była degradowana. Tylko tyle.
"
F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita. Papież Franciszek, Rafael, Kraków 2013

Marysia Sokołowska na asku

'uważasz że bycie dziewicą w wieku 18 lat jest porażką czy raczej powodem do dumy dla chłopaka takiej dziewczyny? ;D'
Anonim na asku


'Oczywiście, że jest powodem do dumy. Dziewica jest, jak diament, mocny, niezarysowany, niezniszczony. Kobieta, która współżyła wcześniej seksualnie, jest pokruszonym, diamentem, który nie może już dać tyle miłości i radości mężczyźnie (mężowi). Dziewica w ramionach swojego męża rozkwita, staje się brylantem'.
Marysia Sokołowska na asku


1963 - 2013
50-lecie ogłoszenia Pauliny Jaricot sługą Bożą
przez bł. papieża Jana XXIII


Aby wiedzieć dlaczego św. Filomena została  patronką
Żywego Różańca, trzeba poznać fascynującą historię życia
sługi Bożej Pauliny Jaricot (1799 -1862)

Matka Żywego Różańca - sługa Boża Paulina Jaricot
W wieku 13 lat weszła w elitarny świat producentów jedwabiu: „Mówią mi, że jestem piękna. Trzeba byłoby być martwą lub chorą, aby nie doznawać wszystkich pochlebstw”. Miała też kawalera. Któregoś dnia tak niefortunnie spadła z wysokiego stołka na głowę, że omal nie straciła życia. Jej mama ofiarowała Bogu swoje życie w zamian za uratowanie córki. Paulina wróciła do zdrowia. Jednak minął jej cały dotychczasowy zapał: „Czy można sobie wyobrazić, że mam np. 80 lat, żeby prowadzić tak monotonne życie?”…

W wieku 17 lat wysłuchała nauki o próżności o. J. Würtza. Rozemocjonowana weszła do zakrystii: „Ojcze, a cóż to jest próżność?”. Jezuita spojrzał wymownie... Wkrótce poszła do spowiedzi generalnej.

W wieku 27 lat założyła  Żywy Różaniec.

W wieku 35 lat jest bliska śmierci. Jedzie jednak do Rzymu i do grobu św. Filomeny prosić o życie. Ojciec Święty Grzegorz XVI odwiedza ją osobiście w Rzymie i widząc chorą, prosi o jej wstawiennictwo w niebie, a ona – by papież pozwolił jej szerzyć kult św. Filomeny. Zostaje cudownie uzdrowiona w sanktuarium męczennicy w Mugnano. Grzegorz XVI zatwierdza stowarzyszenie Żywego Różańca 27 I 1832 r. i nadaje mu liczne odpusty. Poleca też, by jego patronką została św. Filomena.

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu autorstwa Irminy Samulskiej p. t. "Matka Żywego Różańca - sługa Boża Paulina Jaricot"  na stronie www.rozaniec.eu

Wydawnictwo Sióstr Loretanek otwiera drzwi Chrystusowi
Żywy Różaniec istnieje w większości parafii w Polsce. Wspólnoty obowiązuje STATUT STOWARZYSZENIA „ŻYWY RÓŻANIEC” zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012r. (jeśli jest wprowadzony przez Biskupa miejsca). Aktualny pozostaje nadal Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez dominikanina o. Szymona Niezgodę, a w 1977 r. zatwierdzony przez Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego.
Chcesz pomóc sobie i światu, uratować dziecko?
Nie wyważaj otwartych drzwi. Kliknij poniżej!
legitymacja Żywego Różańca www.rozaniec.eu Żywy Różaniec istnieje w większości parafii w Polsce. Wspólnoty obowiązuje STATUT STOWARZYSZENIA „ŻYWY RÓŻANIEC” zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012r. (jeśli jest wprowadzony przez Biskupa miejsca). Aktualny pozostaje nadal Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez dominikanina o. Szymona Niezgodę, a w 1977 r. zatwierdzony przez Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego. hcesz pomóc sobie i światu, uratować dziecko? Nie wyważaj otwartych drzwi. Kliknij poniżej!
Gniechowice, Wroclaw Region, Poland
Celem Żywego Różańca jest prosić Boga, przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej, o zachowanie wiary w krajach katolickich, nawrócenie grzeszników, umocnienie sprawiedliwych, wywyższenie Kościoła Świętego. Po Matce Bożej Różańcowej, Stowarzyszenie uznaje i wyróżnia jako swoją pośredniczkę przed Bogiem, wspaniałą dziewicę i męczennicę, Św. Filomenę, nazwaną przez Ojca Swiętego opiekunką Żywego Rózańca." Sługa Boża Paulina Maria Jaricot The aim of the Living Rosary is to ask God, through the intercession of Our Lady of the Rosary, for the conservation of the Faith in Catholic countries, the conversion of sinners, the strengthening of the just, and the exaltation of the Holy Church. After Our Lady of the Rosary, the Association recognizes and honors as its mediatrix before God, the illustrious Virgin and Martyr, St. Philomena, named by the Sovereign Pontiff, protectress of the Living Rosary." Venerable Pauline Marie Jaricot Gniechowice, Wroclaw Region, Poland

Celem Żywego Różańca jest prosić Boga, przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej,
o zachowanie wiary w krajach katolickich, nawrócenie grzeszników, umocnienie sprawiedliwych,
wywyższenie Kościoła Świętego. Po Matce Bożej Różańcowej, Stowarzyszenie uznaje i wyróżnia
jako swoją pośredniczkę przed Bogiem, wspaniałą dziewicę i męczennicę, Św. Filomenę, nazwaną
przez Ojca Swiętego opiekunką Żywego Rózańca." Sługa Boża Paulina Maria Jaricot

The aim of the Living  Rosary is to ask God, through the intercession of  Our Lady of the Rosary,
for the conservation of the Faith in Catholic  countries, the conversion of sinners, the strengthening
of the just, and the exaltation of the Holy Church. After  Our Lady of the Rosary, the Association
recognizes and honors as its mediatrix before God, the illustrious Virgin and Martyr,  St. Philomena,
named by the  Sovereign Pontiff, protectress of the Living  Rosary." Venerable Pauline Marie Jaricot

Universal Living Rosary Association
Web:  Philomena.org


OGÓLNOEUROPEJSKA KAMPANIA PRZECIW PROMOWANIU KAZIRODZTWA, PEDOFILII I NAUCZANIU MASTURBACJI

German Federal Health Education Center (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA German Government Publication Promotes Incestuous Pedophilia as Healthy Sex Ed. athers do not devote enough attention to the clitoris and vagina of their daughters. Their caresses too seldom pertain to these regions, while this is the only way the girls can develop a sense of pride in their sex," reads the booklet regarding 1-3 year olds. The authors rationalize, "The child touches all parts of their father’s body, sometimes arousing him. The father should do the same."
German Government Publication Promotes Incestuous Pedophilia as Healthy Sex Ed  By John-Henry Westen

 BERLIN, July 30, 2007 (LifeSiteNews.com) - Booklets from a subsidiary of the German government’s Ministry for Family Affairs encourage parents to sexually massage their children as young as 1 to 3 years of age.  Two 40-page booklets entitled "Love, Body and Playing Doctor" by the German Federal Health Education Center (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA) are aimed at parents - the first addressing children from 1-3 and the other children from 4-6 years of age.

"Fathers do not devote enough attention to the clitoris and vagina of their daughters. Their caresses too seldom pertain to these regions, while this is the only way the girls can develop a sense of pride in their sex," reads the booklet regarding 1-3 year olds.  The authors rationalize, "The child touches all parts of their father’s body, sometimes arousing him. The father should do the same."

The pamphlet advises parents to permit young children "unlimited masturbation" except where physical injury becomes apparent. It advises: "Children should learn that there is no such thing as shameful parts of the body. The body is a home, which you should be proud of."  For ages 4-6, the booklet recommends teaching children the movements of copulation.


German Government Publication Promotes Incestuous Pedophilia as Healthy Sex Ed Masturbacja dla małych dzieci – zalecana Niemieckie władze zachęcają do kazirodczej pedofilii


Standardy edukacji seksualnej w Europie Opublikowano przez: Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung w roku 2010 Wydrukowano w Polsce w 2012 r. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Konsultacja naukowa: Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec
Standards für die Sexualaufklärung in Europa Titelblatt Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten

Standardy edukacji seksualnej w Europie
Opublikowano przez: Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung / Ostmerheimer Str. 220 / 51109 Köln / Tel +49 221 8992-0 / Fax +49 221 8992-300 / E-Mail: poststelle@bzga.de) w roku 2010
Publikacja opracowana wspólnie przez: Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA), Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO) oraz międzynarodową grupę ekspertów i ekspertek, w tym z World Population Foundation.
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.
Wydrukowano w Polsce w 2012 r.
Konsultacja naukowa:
Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec


Artykuł 26. Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka
Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wvborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

Oto fragmenty  matrycy
edukacji seksualnej BZgA
dla dzieci w grupach wiekowych

 0-4, 4-6, 6-9 i 9-12
 Tego nauczą Państwa dziecko od 0 do 4 lat w ich żłobku / przedszkolu:
Standards für die Sexualaufklärung in Europa BzgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Tego nauczą Państwa dziecko od 0 do 4 lat w ich żłobku / przedszkolu: przekaż informacje na temat: masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa
Tego nauczą Państwa dziecko od 4 do 6 lat w ich przedszkolu / szkole:szkole
Standards für die Sexualaufklärung in Europa BzgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Tego nauczą Państwa dziecko od 4 do 6 lat w ich przedszkolu / szkole
Tego nauczą Państwa dziecko od 6 do 9 lat w ich szkole:

Standards für die Sexualaufklärung in Europa BzgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Tego nauczą Państwa dziecko od 6 do 9 lat w ich szkole
Tego nauczą Państwa dziecko od 9 do 12 lat w ich szkole:
Standards für die Sexualaufklärung in Europa BzgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Tego nauczą Państwa dziecko od 9 do 12 lat w ich szkole

OGÓLNOEUROPEJSKA KAMPANIA PRZECIW PROMOWANIU KAZIRODZTWA, PEDOFILII I NAUCZANIU MASTURBACJI

Lekarze Katoliccy
Światowa Federacja Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich
Fédération Internationale des Associations Médicales Catholiques
World Federation of the of the Catholic Physicians Associations

FIAMC Médicos Católicos - Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas

Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich (FEAMC)
Oświadczenie Zarządu FEAMC
 ws dokumentu Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO)
Standardy edukacji seksualnej w Europie

Zarząd FEAMC zwołany w Berlinie w dniu 21 maja 2011 z wielkim żalem wyraził poważne zaniepokojenie w odniesieniu do dokumentu WHO w sprawie standardów tzw. edukacji seksualnej w Europie (1). Członkowie Zarządu uznali dokument za wadliwy z powodu poważnych braków  i nieporozumień w zakresie jego podstaw naukowych i treści, a także z powodu jednostronnych założeń ideologicznych, na których obecny materiał jest oparty. Niezbędne całościowe podejście do edukacji dzieci i młodzieży w dziedzinie ludzkiej płodności, prokreacji,  odpowiedzialnej seksualności i odpowiedzialnego rodzicielstwa, jest niemal całkowicie zepchnięte na bok przez inne sprawy i interesy. Liczne zainteresowane strony, jak nauczyciele, rodzice, Kościoły i związki wyznaniowe a także przedstawiciele i organizacje dzieci i młodzieży, zostały niemal całkowicie pominięte przy tworzeniu grupy redakcyjnej "ekspertów", jak i też ich poglądy nie są wystarcająco reprezentowane w tekście końcowym. Z drugiej strony, wydaje się, że dokument reprezentuje prawie wyłącznie postulaty i poglądy wąskiego spektrum organizacji o oczywistych postawach pro-aborcyjnych i interesy lobbystyczne w odniesieniu do ważnych zagadnień poruszanych w dokumencie. W istocie dokument ten trudno uznać za ważną podstawę jakiejkolwiek rozsądnej polityki publicznej, włącznie z polityką zdrowia publicznego i  edukacji, w odniesieniu do zagadnień, którym według twierdzeń autorów ma pn służyć. Zarzad FEAMC wzywa panią Zuzannę Jakab, dyrektor Regionalnego Biura WHO dla Europy, aby wycofała poparcie Agencji dla dokumentu, zapewniła wstrzymanie jego rozpowszechniania i użytkowania przez odpowiednie służby.

Berlin, 21 maja 2011

Dr François Blin, prezes
Dr Hans Stevens, sekretarz generalny
W imieniu Zarządu FEAMC
____________________________

1 Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO), i Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej (BZgA),  Standardy edukacji seksualnej w Europie.  Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. Kolonia. 2010. ISBN 978-3-937707-82-2, dostęp n. p. ze strony: http://www.bzga-whocc.de European Federation of Catholic Physicians
(FEAMC)
Statement on the WHO-Europe document on Standards for sexuality education in Europe

The Board of FEAMC convened in Berlin on May 21, 2011, expressed with great regret its serious concerns with regard to the WHO document on standards of the so-called sexuality education in Europe (1). The members of the Board found the document being flawed by serious deficiencies and misconceptions in its scientific background and content, as well as by the skewed ideological premises upon which the present material is based. The necessary holistic approach to the education of children and adolescents on matters of human fertility, procreation, responsible sexuality and responsible parenthood is almost totally pushed aside by other concerns or interests. Many key stakeholders, such as educators, parents, churches and religious communities, as well as children’s and young people’s representatives and organizations, have been almost totally omitted from the drafting group of ‘”experts”, nor are their views sufficiently represented in the final text. On the other hand, the document appears to represent almost entirely the contributions and views of a limited spectrum of organisations with obvious “pro-choice” stances and lobbying interests with regard to the important issues treated in the document. Indeed, this document can hardly be seen as a valid background for any reasonable public policy, including public health or education policy, with respect to the issues it claims to serve. FEAMC Board calls upon Mrs. Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe, to retract the Agency’s support for the document and make sure to stop its dissemination and use by its respective services.
Berlin, May 21, 2011
Dr. François Blin, President
Dr. Hans Stevens, Secretary General
on behalf of the FEAMC Board
____________________________

1WHO Regional Office for Europe, and Federal Centre for Health Education (BZgA): Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Cologne 2010, ISBN 978-3-937707-82-2, available e.g. at: http://www.bzga-whocc.deFédération européenne des associations  de médecins catholiques (FEAMC)
Déclaration sur le document de l’OMS-Europe sur les normes pour l’éducation sexuelle en Europe

Le Bureau de la FEAMC réuni à Berlin le 21 mai 2011, a exprimé avec un profond regret ses graves préoccupations à l’égard du document de l’OMS sur les soi-disant “normes de l’éducation à la sexualité” en Europe (1). Les membres du bureau ont trouvé que ce document était entaché de sérieux manques et de méprises dans son contexte scientifique et dans son contenu, ainsi que de prémisses idéologiques biaisées, sur lesquelles les données sont basées. L’approche holistique indispensable à l’éducation des enfants et des adolescents sur les questions de la fertilité humaine, de la procréation, de la sexualité responsable et la paternité responsable est presque totalement évincée par d’autres soucis ou intérêts. De nombreux intervenants clés, tels que éducateurs, parents, églises et communautés religieuses, ainsi que les représentants des enfants et des jeunes gens, ont été presque totalement omis des “experts” du groupe de rédaction, et leurs points de vue n’ont pas été suffisamment représentés dans le texte final. D’autre part, le document semble représenter presque entièrement les contributions et des opinions d’un éventail limité d’organisations avec des positions “prochoix” évidentes, et les intérêts de lobbies en ce qui concerne les questions importantes traitées dans ce document. En effet, ce document ne peut guère être considéré comme une base de référence valable pour aucune politique raisonnable à l’égard des questions qu’elle prétend servir, y compris en santé publique ou en matière d’éducation. Le Bureau de la FEAMC invite Mme Zsuzsanna Jakab, directrice régionale de l’OMS pour l’Europe, à retirer le soutien de l’Agence pour ce document et à s’assurer d’en arrêter la diffusion et son utilisation par ses services respectifs.
Berlin, 21 mai 2011
Dr François Blin, Président
Dr. Hans Stevens, Secretaire General
pour le Bureau de la FEAMC
_______________________________
1Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, et Centre Fédéral pour l’Education à la Santé (BZgA):
Normes d’Education à la Sexualité en Europe. Un cadre pour les décideurs, les autorités éducatives et de santé, et les spécialistes. Cologne 2010, ISBN 978-3-937707-82-2, disponible sur: http://www.bzga-whocc.de
Be a winner, know better than losers.

There are many ways to sluttify virgins. A gang rape to make an abducted virgin ready for prostitution is the way generally considered most outrageous. The rape victim's coping mechanisms rarely make the trauma bearable. Even drugs, alcohol and forced sex fail to erase memories of normal life and morals. Logically, virgins coerced into prostitution are prostitutes but not sluts. The other pole of the sluttification process is linked to incest. There are two kinds of incest: direct incest, which is overt sexual activity between family members other than spouses; and indirect incest, the providing of children by their parents to others in order for them to be sexually abused [1]. Parents and guardians who allow their child to be abused by other family members, friends, acquaintances, caretakers or teachers, as well as by entertainment industry products, schooling system, and public space exhibitions and events, are as much responsible for ruined lives as those who commit direct incest. Thus parents and guardians are guilty of premature and therefore forced sexualization of their young ones, who become addicted to sexual gratification offered and/or witnessed by paedophiles. Too early and unnecessarily discovered power of sexual pleasure undermines the age-appropriate education and formation, opens wide the gates to promiscuity, pornography, drugs, alcohol, gambling, shopping and many other deadly addictions. Addicts are easy to manipulate. This is why sluttification from the cradle is so eagerly supported by corrupted elites and tycoons. Along with discovering sexual gratification other rewards in exchange for sexual favours are desired. There are entertainments, gifts, money. Not knowingly a sluttified virgin turns into an underage prostitute. In such an destructive environment, more sooner than later a virgin loses his or her virginity. A prematurely deflorated child or adolescent becomes a community role model, noxious to human health and well-being, infinitely magnified by mass media scorn for virgins waiting until marriage. These virgins who enjoyed a privilege of having good parents and guardians and were efficiently protected from forced sexualization until maturity, and their virginity hasn't been robbed nor stolen, can finally decide if they want to lose or offer their virginity.

dr Zbigniew Halat, 2007

____________

[[1] The Universality of Incest, L. DeMause, The Journal of Psychohistory, Fall 1991, Vol. 19, No. 2Ameryka walczy o swoje dzieci
STOPP - Stop Planned Parenthood - Home
ALL Report Exposes How Planned Parenthood is Hooking Kids on Sex

http://www.stopp.org/ STOPP - Stop Planned Parenthood - Home ALL Report Exposes How Planned Parenthood is Hooking Kids on Sex Ameryka walczy o swoje dzieci

Tony Abbott sworn in as Australia Prime Minister, 18 September 2013.
Mister Prime Minister, please accept our heartiest congratulations to your family and yourself.
A declared Roman Catholic Tony Abbott four times winner because of his wife and three daughters now for the fifth time: he won elections 2013 and became Australia prime minister
Tony Abbott, Liberal Party, Partia Liberalna
A declared Roman Catholic Tony Abbott four times winner because of his wife and three daughters, now he won for the fifth time: he won elections 2013  
Zdeklarowany członek Kościoła rzymskokatolickiego Tony Abbott. czterokrotny zwycięzca z powodu swojej żony i trzech córek, zwyciężył po raz piąty: wygrał wybory 2013
Tony Abbott on the value of virginity until marriage Tony Abbott o wartości dziewictwa do śłubu I think I would say to my daughters if they were to ask me this question... it [their virginity] is the greatest gift that you can give someone, the ultimate gift of giving and don't give it to someone lightly, that's what I would say. Myślę, że powiedziałbym córkom, gdyby mnie o to zapytały... to [ich dziewictwo] jest największym darem, który mogą komuś dać, ostatecznym darem oddania i nie dawajcie tego komuś lekkomyślnie, to bym im powiedział Wypowiedź cytowana w "Mnich mógłby być przydatny" (28 stycznia, 2010)
Tony Abbott on the value of  virginity until marriage
I think I would say to my daughters if they were to ask me this question... it [their virginity] is the greatest gift that you can give someone, the ultimate gift of giving and don't give it to someone lightly, that's what I would say.
Quoted in · "The Monk might make sense" (28 January 2010)
Tony Abbott o wartości dziewictwa do śłubu
Myślę, że powiedziałbym córkom, gdyby mnie o to zapytały... to [ich dziewictwo] jest największym darem, który mogą komuś dać, ostatecznym darem oddania i  nie dawajcie tego komuś lekkomyślnie, to bym im powiedział Wypowiedź cytowana w "Mnich mógłby być przydatny" (28 stycznia, 2010)


Skandynawski Instytut Gender
Decyzją Skandynawskiej Rady Ministrów skandynawski instytut badań nad ideologią gender
został założony w 1995 r. i rozwiązany w grudniu 2011 r.
z powodu jego nienaukowych poglądów i bezsensownych  pomysłów


Nordic Countries defund Gender Ideology

Posted on | September 5, 2012 by J.C. von Krempach, J.D.

A devastating blow for “Gender Theory”: the Nordic Council of Ministers (a regional inter-governmental co-operation consisting of Norway, Sweden, Finland, Denmark, and Iceland) has decided to close down the NIKK Nordic Gender Institute. The NIKK had been the flagship of “Gender Theory”, providing the “scientific” basis for social and educational policies that, from the 1970s onward, had transformed the Nordic countries to become the most “gender sensitive” societies in the world.

The decision was made after the Norwegian State Television had broadcasted a television documentary in which the hopelessly unscientific character of the NIKK and its research was exposed.

The producer of the series is Harald Eia, a Norwegian comedian, who had gained some popularity in Norway with his satirical TV shows. Besides being a comedian, Mr. Eia also holds a degree in social sciences. He was puzzled by the fact that, despite all efforts by politicians and social engeneers to remove “gender stereotypes”, girls continued to opt for typically “female” professions (such as nurses, hairdressers, etc.) whereas boys continued being attracted by “male” careers (such as that of technicians, construction workers, etc.). Indeed, rather than being reversed by “gender equality” policies, the trend became more accentuated.

In his documentary, Mr. Eia just went, in the company of a camera team, and asked some innocent questions to the leading researchers and scientists of the NIKK. Then he took the replies and brought them to leading scientists in other parts of the world, notably in the UK and the US, asking them to comment on the findings of their Norwegian peers. As was to be expected, the results of the Norwegian bogus science provoked amusement and incredulity among the international scientific community – especially because it was based on mere theory, never supported by any empirical research. Mr. Eia filmed those reactions, went back to Oslo, and showed them to the NIKK researchers. It turned out that, when confronted with empiric science, the “Gender Researchers” were speechless, and completely unable to defend their theories against the reality check.

What is more, the bogus was exposed to ridicule in front of the entire TV audience, and people began to ask why it was necessary to fund with 56 million Euro of taxpayers’ money some ideology-driven “research” that had no scientific credentials at all.

As it turned out, a few innocent questions, asked by a comedian, were sufficient to bring down the pompous edifice of “Gender Theory”. It is hoped that the lesson will be heard in other countries, or in the EU and the UN, where this ideology still holds sway in the corridors of power…

To wacth Mr. Eia’s documentary in full length, visit this site and, when asked to enter a password, type “hjernevask” (the Norwegian word for “brainwash”, which was aptly chosen as title for the documentary). Non-Norwegians don’t need to worry – there are English subtitles

Part 1 – ”The Gender Equality Paradox” 39562817.mp4
Part 2 – ”The Parental Effect” 40014003.mp4
Part 3 – ”Gay/straight” 39954734.mp4
Part 4 – ”Violence” 40068852.mp4
Part 5 – ”Sex” 40070659.mp4
Part 6 – ”Race” 40073627.mp4
Part 7 – ”Nature or Nurture” 40004827.mp4


The Nordic Gender Institute (NIKK)
By a decision of the Nordic Council of Ministers, the Nordic institute for the study of gender ideology was established in 1995 and dismantled in December 2011 due to its unscientific assertions and meaningless ideas.
Nordisk institut for kundskab om køn
Ved beslutning af Nordisk Ministerråd, blev Nordisk Institut for Studier af køn ideologi etableret i 1995 og demonteres i december 2011 på grund af deres uvidenskabelige påstande og meningsløse ideer.
das Nordische Gender-Institut
Durch Beschluss des Nordischen Ministerrats, Nordisch institut zur Erforschung von Gender-Ideologie wurde 1995 gegründet und im Dezember 2011 abgebaut aufgrund seiner unwissenschaftlichen Behauptungen und bedeutungslos Ideen. 56 Millionen Euro gerettet: Komiker zerlegt Gender-Forschung in Norwegen.
Põhjamaade Soouuringute Instituut
Aasta otsusega Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Põhjamaade Instituut Soolise ideoloogia asutati aastal 1995 ja lammutati detsembris 2011 tänu ebateaduslik nõuete ja absurdne ideid.
Norræna Kyn Institute
Með ákvörðun Norrænu ráðherranefndarinnar,   Norræna stofnunin fyrir rannsóknir á hugmyndafræði kynjanna var stofnað árið 1995 og tekin í sundur í desember 2011 vegna óvísindaleg fullyrðingum sínum og tilgangslaust hugmyndir
Nordisk institutt for kunnskap om kjønn
Ved avgjørelse av Nordisk Ministerråd, Nordisk institutt for studier av kjønn ideologi ble etablert i 1995 og demontert i desember 2011 på grunn av sine uvitenskapelige påstander og meningsløse ideer.
Skandynawski Instytut Gender
Decyzją Skandynawskiej Rady Ministrów skandynawski instytut badań nad ideologią gender został założony w 1995 r. i rozwiązany w grudniu 2011 r. z powodu jego nienaukowych poglądów i bezsensownych  pomysłów.
Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus
Päätöksellä Pohjoismaiden ministerineuvoston, Pohjola Instituutti sukupuoli Ideologia
on perustettu vuonna 1995 ja purettiin joulukuussa 2011 johdosta epätieteellinen väitteet ja absurdeja ideoita.
Nordiskt institut för kunskap om kön
Genom beslut av Nordiska ministerrådet, Nordiska institutet för studier av könsideologi grundades 1995 och demonterades i december 2011 på grund av dess ovetenskapliga påståenden och meningslösa idéer.


VENUS POLSKA, FEMINITY, FEMALE ROLES, FEMINITY AND MASCULINITY, FEMALE PSYCHOLOGY, FEMALE SEXUALITY, LOVE, EMOTIONS, FEELINGS,  LITTLE GIRL, GIRL, ADULT WOMAN, MARRIED WOMAN, WIFE, MOTHER, ZENSKOSC, ROLE ZENSKIE, ZENSKOSC I MĘSKOSC,  ZENSKA PSYCHOLOGIA, ZENSKA SEKSUALNOSC, MILOSC, EMOCJE, UCZUCIA,  DZIEWCZYNKA, DZIEWCZYNA, DOROSLA KOBIETA, MEZATKA, ZONA, MATKA

VENUS POLSKA


VENUS POLSKA
DZIEWCZYNKA
LITTLE GIRL
VENUS POLSKA
DZIEWCZYNA
GIRL
VENUS POLSKA
DOROSŁA KOBIETA
ADULT WOMAN
VENUS POLSKA
VENUS POLSKA
MĘŻATKA 
MARRIED WOMAN 
ŻONA I MATKA
WIFE AND MOTHER
VENUS POLSKA
VENUS POLSKA
VENUS POLSKA
  ALA 
SINGLE PARTNER
ELA
A FEW PARTNERS
OLA
MANY PARTNERS

 CONTENTS - ZAWARTOŚĆ

JAK BYC KOBIETĄ I... NIE BAĆ SIĘ AIDS ?
JAK BYC KOBIETĄ I... PORADZIĆ SOBIE Z PROBLEMEM AIDS ?
CHOROBY PRZENOSZONE M. IN. DROGĄ PŁCIOWĄ
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 1998
GLOBAL AIDSNEWS
EDUKACJA RÓWIESNICZA SAMI SOBIE
 
 

VENUS POLSKAALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA
ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA


Saint Philomena Roman Catholic Church, Gniechowice, Silesia, Poland, Philomena, Filumena, Daughter of Light. real photo, September 2013 Rzymskokatolicki kościół pw Świętej Filomeny, Gniechowice, Śląsk, Polska, Philomena, Filumena, Córka Światła, prawdziwa fotografia, wrzesień 2013 Svatá Filoména římskokatolický kostel, Gniechowice, Slezsko, Polsko, Philomena, Filumena, Dcera Světla, reálné foto, září 2013 Sankt Philomena römisch-katholischen Kirche, Gniechowice, Schlesien, Polen, Philomena, Filumena, Tochter des Lichts, echtes Foto, September 2013
Saint Philomena Roman Catholic Church, Gniechowice, Silesia, Poland, Philomena, Filumena, Daughter of Light, real photo, September 2013. Fine art photography by Zbigniew Halat. Rzymskokatolicki kościół pw Świętej  Filomeny, Gniechowice, Śląsk, Polska,  Philomena, Filumena, Córka Światła,  prawdziwa fotografia, wrzesień 2013 * Svatá Filoména  římskokatolický kostel, Gniechowice, Slezsko, Polsko, Philomena, Filumena, Dcera Světla, reálné foto, září 2013 * Sankt Philomena römisch-katholischen Kirche, Gniechowice, Schlesien, Polen, Philomena, Filumena, Tochter des Lichts, echtes Foto, September 2013

Her royal parents were childless and unhappy for a long time. They were idolaters. They continually offered sacrifices and prayers to their false gods to conceive a baby. By the impulse of the Holy Ghost, a Christian doctor Publius from Rome who lived in the palace, >> spoke to them of Christianity, and promised to pray for them if they consented to receive Baptism....They became Christians and obtained the long desired happiness that Publius had assured them as the reward of their conversion. At the moment of my birth, they gave me the name of "Lumena," an allusion to the light of Faith of which I had been, as it were, the fruit. The day of my Baptism they called me "Filumena," or "Daughter of Light," because on that day I was born to the Faith.<<

Jej królewscy rodzice byli bezdzietni i nieszczęśliwy przez długi czas. Byli  poganami. Nieustannie składali ofiary i modlili się do ich fałszywych bogów o poczęcie dziecka. Pod wpływem Ducha Świętego, chrześcijański lekarz Publiusz z Rzymu, który mieszkał w pałacu, >> mówił im o chrześcijaństwie, i obiecał modlić się za nich, jeśli zgodzą się przyjąć chrzest .... Stali się chrześcijanami i doczekali się długo oczekiwanego szczęścia, które Publiusz obiecał im w nagrodę za ich nawrócenie. W chwili moich narodzin, dali mi imię "Lumena" nawiązaniu do światła Wiary, której byłam owocem, a tak to przeciez było. W dniu mojego chrztu nazwali mnie "Filumena" czyli  "Córka Światła", ponieważ w tym dniu urodziłam się do Wiary.<<
Její královské rodiče byli bezdětní  a nešťastný po dlouhou dobu. Byli to pohané. bez ustání přinášeli oběti svým falešným modlám aby počali děťátko. Na popud Ducha Svatého, křesťanský lékař Publius z Říma, který bydlel v paláci >>Odvážil se, inspirován Duchem Svatým, hovořit s nimi o katolické víře. Slíbil jim, že jakmile přijmou křesťanství, narodí se jim potomek. Milost, která jeho slova doprovázela, osvítila jejich rozum a zvítězila nad jejich pochybnostmi. Přijali tedy katolickou víru a dostali předmět svých tužeb, který jim Publius přislíbil. Po mém narození mi dali jméno Lumena, aby vyjádřili „světlo Víry“, jehož jsem byla plodem. V den mého křtu mi zavolali "Filumena" nebo "Dcera Světla", protože v ten den jsem se narodila do Víry. <<
Seine königlichen Eltern keine Kinder hatten und unzufrieden waren für eine lange Zeit. Sie waren Heiden. Sie brachten ohne Unterlass ihren falschen Göttern Opfer dar, um ein Kind zu  konzipieren.   Angeregt vom Heiligen Geist, ein christlicher Arzt, Publius von Rom, die im Palast wohnte,  >> mit ihnen von unserem christlichen Glauben zu reden. Er versprach ihnen, dass, sofern sie sich taufen ließen, sie eine Nachkommenschaft erhalten würden. Die Gnade, die seine Worte begleitete, erleuchtete ihren Verstand und siegte über ihren Willen. Sie nahmen den christlichen Glauben an und erhielten den Gegenstand ihrer Wünsche, den ihnen Publius als Belohnung für den Empfang der Taufe versprochen hatte. Bei meiner Geburt gab man mir den Namen LUMENA, der das Licht des Glaubens bedeutet, dessen Frucht ich war. Am Tage, als ich getauft wurde, nannte man mich PHILOMENA [Tochter des Lichts], weil ich an diesem Tage ein Kind des Glaubens war.<<


Gniechowice, Wroclaw Region, Silesia, Poland
 Procesja św. Filomeny dziewicy i męczennicy patronki czystości młodych ludzi XXI wieku, Procession of St Philomena Virgin and Martyr, the Patroness of Purity for the young people of the 21st century, 2014, Gniechowice, Wroclaw Region, Silesia, PolandProcesja św. Filomeny dziewicy i męczennicy patronki czystości młodych ludzi XXI wieku * Procession of St Philomena Virgin and Martyr, the Patroness of Purity for the young people of the 21st century. Fine art photography by Zbigniew Halat


Any priest has the faculty to bless the Cord of Saint Philomena  using the Roman Ritual formula. (Rituale romanum.1925)

BENEDICTIO CINGULI IN HONOREM S. PHILUMENÆ VIRG. ET MART.
pro sodalitate sub ejus titulo Parisiis canonice erecta (Approbata a S. R. C. die 20 Dec. 1883) Sacerdos, superpelliceo et stola rubea indutus, dicit: V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD ómine Jesu Christe, béne + dic, quǽsumus, hoc cíngulum, et præsta: ut, qui (quæ) illudgestáverit, sanctæ Philuménæ Vírginis et Mártyris protectióne munítus (-a), ab ómnibus perículisdeféndi, atque ánimæ et córporis sanitátem percípere mereátur: Qui vivis et regnas Deus in sǽculasæculórum. R. Amen. Et aspergatur aqua benedicta.
Prayer for those who wear the Cord
The people who wear the Cord of Saint Philomena normally recite every day the following prayer:  "Oh Saint Philomena Virgin and Martyr, pray for us, so that through your powerful intercession, we may receive the purity of spirit and heart, which leads to the perfect Love of God. Amen."
Prayer to St Philomena
O Lord, through the intercession of Saint Philomena, Virgin and Martyr, whose eminent purity and practice of every virtue was most pleasing to Thee, pardon our sins and grant us the grace of_______________ (add your special intention), through the same Christ, Our Lord. Amen.
The Cord of Saint Philomena. White (for purity) and red (for martyrdom)
The Cord  of Saint Philomena Trivia - inessential matters: White (for purity) and red (for martyrdom) cords interwoven for durability; 3 knots on one end; one knot on the other end; finished length: 122 cms (48 inches) or suitable for chaplets, bracelets etc.The altar painting of Saint Philomena in the Roman Catholic Church, Gniechowice, Silesia, Poland
The altar painting  of Saint Philomena in  the Roman Catholic Church  Gniechowice, Silesia, Poland Homilia kanonizacyjna

4. "This is his commandment, that we should believe... and love one another" (I Jn 3: 23). The Apostle John exhorts us to accept the boundless love of God, who for the salvation of the world gave his Only-begotten Son (cf. Jn 3: 16). Christ expressed this love in a sublime manner when he poured out his Blood as "an infinite price of redemption" for all humanity. Maria De Mattias was won over in the depths of her spirit by the mystery of the Cross and founded the Institute of the Sisters Adorers of the Blood of Christ "under the emblem of the Divine Blood". Love for Jesus crucified was expressed in her in passion for souls and in humble devotion to her brothers and sisters, her "beloved neighbour", as she liked to say. "Let us encourage one another", she urged, "to suffer willingly out of love of Jesus who with such great love shed his blood for us. Let us work hard to win souls for heaven".

St Maria De Mattias entrusts this message to her spiritual sons and daughters today, spurring all to follow the Lamb who gave himself in sacrifice for us, even to the point of giving up their life.

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Fides, Ratio, Patria et Virginitas usque ad Matrimonium * Faith, Reason, Fatherland, and Virginity until marriage * Wiara, Rozum, Ojczyzna i Dziewictwo aż do małżeństwa

The Fundamental Rights Report 2019 by European Union Agency for Fundamental Rights (FRA): “FRAs 2012 survey on violence against women remains the only source for EU comparable data”. Why no recent data from Germany,  Sweden, UK, and other countries where girls and women are deprived of any protection against rapists?
The Fundamental Rights Report 2019 by European Union Agency for Fundamental Rights (FRA):  “FRAs 2012 survey on violence against women remains the only source for EU comparable data”
Girls and women in many countries of Europe were exposed to high levels of violence well before the Soros/Merkel invasion of military age male rapists on Europe. Poland stands up for the value of human dignity and the interest of girls and women. What about you Mr. Timmermans?

Global Movement for the Restoration of Human Rights in the European Union
Poland Chapter named after
George Ivanov

Globalny Ruch na rzecz Przywrócenia Praw Człowieka w Unii Europejskiej
Oddział Polski imienia Jerzego Iwanowa Szajnowicza

Przed egzekucją  wykonaną przez Niemców  4. stycznia 1943 wołał
"Niech żyje Polska Niech żyje Grecja"

Γεώργιος Ιβάνοφ Πριν την εκτέλεση από τους Γερμανούς 4 Ιανουαρίου 1943 φώναξε:
 Ζήτω η Πολωνία,  ζήτω η Ελλάδα».

Executed on January 4, 1943 Before the execution shouted:
 "Long live Poland,  long live Greece."

 Jerzy Iwanow Szajnowicz przed egzekucją dokonaną przez Niemców Γεώργιος Ιβάνοφ πριν από την εκτέλεση από τους Γερμανούς George Ivanov before execution by the Germans wielki Polak bohater antyniemieckiego ruchu oporu w Grecji an agent of British intelligence his execution by the Germans statue in Thessaloniki
 Jerzy Iwanow Szajnowicz Γεώργιος Ιβάνοφ George Ivanov
wielki Polak, bohater  antyniemieckiego ruchu oporu  w Grecji, an agent of British intelligence
his execution by the Germans statue in Thessaloniki


halat.pl spis
ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI 
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA

http://halat.pl/spis.html