HEALTH SURVEYS POLAND

  DISEASE CLUSTERS IN POLAND
SKUPISKA CHOROBY W POLSCE

DISEASE CLUSTERS IN POLAND SKUPISKA CHOROBY W POLSCE

Skupiska choroby w Polsce
Disease clusters in Poland
SKUTKI ZDROWOTNE ZALANIA DOMU
vide:
- ASPEKTY HIGIENY POWIETRZA MIESZKAŃ
badania pilotażowe nad chorobami alergicznymi układu oddechowego
"ŚWIDNICA 2003"
EUROPEAN COMMUNITY RESPIRATORY HEALTH SURVEY II
Main Questionnaire
Adaptacja
5 - 20. sierpnia 2003
August 5 - 20, 2003
  RHS POLAND "SWIDNICA 2003"


LETTERS FROM POLAND