JAN MILUN


Raymond L. Flynn, U. S. Ambassador, U. S. EMBASSY VATICAN. August 10, 1995:
Mr. Milun is one of many treasures Poland has given the world. 
 
 

Jan Milun - urodzony na Wileńszczyźnie,
muzyk i śpiewak operowy
od 1971 r. mieszka w USA .
W 1978 r. założył Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, którego jest prezesem.
Organizator i kierownik artystyczny setek koncertów popularyzujących muzykę i wykonawców polskich.
Wielkim wydarzeniem artystycznym Bostonu był zorganizowany przez J. Miluna w 1982 r. koncert w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, z którego dochód przeznaczono na pomoc Polakom.
W X rocznicę Pontyfikatu Jana Pawia II zorganizował koncert w Nowym Jorku i Bostonie, w XV rocznicę w Wilnie,
a w 1998 r. uczcił XX rocznicę papieskiego pontyfikatu wielkim międzynarodowym koncertem w dolnośląskim Brzegu.
W 2001 roku w Bostonie uczczono wielkim koncertem setną rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia.
W 1996 r. odznaczony przez ministra kultury i sztuki RP - Kazimierza Dejmka odznaka honorową - Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Jako Jedyny Polak otrzymał medal George' a Washingtona przyznany przez Amerykańską Fundację Wolności.
W 2004 r. Wielki Koncert w Bostonie na 25-lecle przyjazdu Papieża Jana Pawia II do Stanów Zjednoczonych.
W 2005 r. Wielki Koncert w Kaliningradzie w rocznicę obchodów 750-lecia miasta honorując tym koncertem pamięć Jana Pawła II i 27 rocznicę Jogo pontyfikatu (pierwszy koncert w Rosji ku czci Papieża).
 


 


 
 
 

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

August 10, 1995

Warm wishes from the U. S. Embassy to the Holy See on the fine work of Jan Milun in promoting peace through music and culture throughout the world.

This is a letter of support for the extraordinary work of Mr. Jan Milun over the years both in the U. S .A. and throughout the world. He has been a tireless promoter of the international language - music. I have personally seen his conscientious and dedicated hard work while I was Mayor of Boston in bringing people together through the arts and culture.

The U.S.A. has been blessed with the arrival of many immigrants to our shores over the decades. They have shared this wonderful talent since the building of America. Our relatively short history shows this to certainly be the case in religion, medicine, legal, music, arts, education and most significantly, its strong emphasis on the value of all human life and the family. Mr. Milun is one of many treasures Poland has given the world.

The International Gala Concert - 1998 to honor a special world figure, the Holy Father Pope John Paul II, on the occasion of his 20th Anniversary of his elevation to the Pontificate, would be a wonderful opportunity for the people Of the world to once again see the many talents of Mr. Milun, as well as the unique opportunity for all of us to share in this historic celebration.

I'm sure the T. V. set at the White House in Washington, D.C. would be tuned in to this International Concert, especially as it honors a special friend of the U. S .A. the Holy Father John Paul II. As President Clinton's personal representative to the Vatican, we wish God's blessings on this important and historic concert,
and anticipate its success. 

Sincerely
Raymond L. Flynn
U. S. Ambassador

U. S. EMBASSY VATICAN 

 


 
 


 
 
 

KOMITET HONOROWY I GOSCIE

J.E. ks. Biskup Tadeusz Ploski
Biskup Polowy Wojska Polskiego
IE. ks. Jan Watroba
Biskup Czestochowski
O. Roman Majewski OSPPE
przeor Jasnej Gory
J.E. ks. Abp. Peter S. Zurbriggen
Nuncjusz Apostolski na Litwie. Lotwie i Estonii
IE. Prof. dr. hab. Jeremiasz
Prawoslawny Arcybiskup Wroclawski i Szczecinski
Ks. Pralat Jerzy Steckiewicz
Wikariusz Generalny Kosciola Katolickiego w Kaliningradzie
Ks. Infulat dr Ireneusz Skubis
Wikariusz Biskupi w Archidiecezji Czestochowskiej
Redakior Naczelny Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
O. Dyrektor Tadeusz Rydzyk
Zalozyciel Radia Maryja i TVTRWAM
Ks. Pralat Jan Tracz z Miedzylesia
Ks. Pralat Boleslaw Robaczek z Brzegu
Ks. Pralat Eugeniusz Pyszka z Brzegu
Ks. Kanonik Lucjan Lukaszewicz z Wieliczki 
O. Marian Lubelski OSPPE

Dr Tadeusz Wrona
Prezydent Miasta Czestochowy
Maciej Plazynski, Marszalek
Prezes Stawarzyszenia Wspolnoty Polskiej 
Dr. Alfred Laengle
Austrian Ambassador in Poland
James A. Wolfe
Cultural Affairs Officer American Embassy
 HE Resit Uman 
Turkish Ambassador in Poland & Mrs. Uman
Tadeusz Andzejevski
Doradca Premiera Litwy
Norbert Krajczy
Senator RP
Czeslaw Ryszka
Senator RP
Emilia Blaszak, Dyrektor
Kancelaria Prezydenta RP
Wojciech Kilar, Kompozytor
Janusz Pietkiewicz, Dyrektor Naczelny
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie
Dr Zbigniew Halat
The Halat Water Institute
Jacek Filus, Zastepca Redaktora Naczelnego
Radio Katowice S.A.
Malgorzata Dybowska, Zastepca Dyrektora 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marta Wojcik, Dyrektor
lnstytutu Ks. Prymasa Stefana Kardynala Wyszynskiego
Dr med. Ludmila Ivanowa
Kaliningrad. Russia
Danuta i Jan Skalski, Prezydent
Swiatowego Kongresu Kresowian
Anna i mgr inz. Zbigniew Kuncewicz 
Wojciech Huczynski
Burmistrz miasta Brzegu
Zdzislaw Palewicz, Wicemer
Samorzadu Rejonu Solecznickiego naLitwie
 Dr Marek Krobicki, Dyrektor
Szpital Zakonu Bonifratrow Sw. Jana Grandego
Ewa Sikorska - Trela
Byla Poslanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej AWS
Dr Beata Zawadowicz
Prezes Towarzystwa Lekarzy Czestochowy
 Dr Adam Stys, USA

Narod bez pamieci ginie (Jan Pawel II)

Fundamentem dialogu miedzy kulturami, tego szczegolnie skuteczncgo narzedzia budowania cywilizacji milosci, jest przeswiadczenie, ze istnieja wartosci wspo1ne wszystkim kulturom, gdyz sa zakorzenione w naturze czlowicka. W tych wartosciach ludzkosc wyraza swoje najprawdziwsze i najistotniejsze cechy.

Bez woli poszanowania wolnosci kazdego narodu czy kultury i bez ogolnoswiatowej zgodnosci w tym przedmiocie, trudno bedzie stworzyc odpowiednie warunki dla pokoju."

Oredzie na XIV Swiatowy Dzien Pokoju 1 stycznia 1981 r. 


 

List Ambasadora Austriackiego

Der Oesterreichische Botschafter
The Austrian Ambassador
Ambasador Austrii

August 6, 2008

Dear Mr. Milun!

I would like to congratulate you for the organization of this international concert to honor the 32Sth anniversary of the victorious second Battle of Vienna. Furthennore, I send my warm greetings to all participants and guests and would like to wish you all a pleasant and joyful event, which considering the excellent selection of composers and pieces you will certainly have.

The second siege of Vienna in 1683 and the subsequent victory after the arrival of the relief army under the supreme command of the great Polish king Jan III. Sobieski is not just a landmark episode in Austrian and Polish history, but in European history as well. However, what is more important is the fact, that it was an example of truly lived solidarity among European nations, as they were understood at that time. Witnessing the distress of a fellow country in its struggle with a powerful rival, Jan III. Sobieski was not hesitating to render every possible assistance, be it at the risk of his own life to defend not just the then borders of Europe, but the European culture and its way of life. With his selfless deed Jan III. Sobieski acted as a true European, long before this expression saw light. The Austrian people and especially the citizens of Vienna have ever since been very grateful towards Jan III. Sobieski and still keep him in their hearts and minds.

Although the year 1683 was very important in Polish-Austrian relations the bonds linking the two countries together reach far back to the lSth and 16th century and have continuously been developed since, so that even though we don't share any common border anymore we still have this mutual understanding that we are "cultural neighbors". After the fall of the iron curtain, Poland and Austria joined the European concert of nations called EU and are once again fulfilling their historical responsibility as intennediary between the Western and Eastern parts of Europe. Together we aim for the reunification of our continent and struggle to secure the EU as an area of freedom and prosperity for our future generations in a globalised and multi-polar world. In this regard I would like to mention the endeavors of our friend and former rival Turkey to contribute to our common European project. To reach this goal we shall always bear in mind the deeds of king Sobieski and act in his spirit.

Yours sincerely,
Dr. Alfred Laengle
Austrian Ambassador

Warsaw


 
 
"Nasz Dziennik", 18-19 kwietnia 2009, Nr 91 (3412)    
 
 Chcę uczcić Jana III Sobieskiego w Rzymie 

Z Janem Milunem, niestrudzonym mecenasem i ambasadorem polskiej muzyki i kultury w Stanach Zjednoczonych, organizatorem ubiegłorocznego międzynarodowego koncertu na Jasnej Górze z okazji 325. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler

Trwa obecnie zawiązywanie komitetu, który będzie czuwał nad przygotowaniami do przyszłorocznego koncertu na cześć króla Jana III Sobieskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II, który planuje Pan zrobić na placu św. Piotra w Rzymie... 
- Tak. Mamy już w Rzymie i Stanach Zjednoczonych po kilka osób, które wejdą w skład komitetu. Koncert ma odbyć się 12 września 2010 roku.

Czy Ojciec Święty Benedykt XVI wie już o tych planach?
- Zawiadomiłem ks. kard. Zenona Grocholewskiego, który zapewnił, że bardzo chętnie będzie służył pomocą. Rozmawiałem też z ks. kard. Stanisławem Ryłką oraz powiadomiłem o swoich zamiarach ks. prałata Pawła Ptasznika, szefa Sekcji Polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Mam zaproszenie do Rzymu, by zacząć już realizować komitet. Bardzo życzliwie ustosunkował się do planów koncertu premier Włoch Silvio Berlusconi. Moralne wsparcie otrzymałem w Polsce od ks. Prymasa Józefa Glempa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Józefa Michalika, metropolity wrocławskiego ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, metropolity częstochowskiego ks. abp. Stanisława Nowaka, a także ks. abp. Alfonsa Nosola, ks. kard. Henryka Gulbinowicza i ks. bp. Tadeusza Płoskiego. Wszyscy oni bardzo przychylnie odnieśli się do tego zamierzenia. 

Jaka jest idea koncertu?
- 12 września 1683 roku król Jan III Sobieski pobił Turków pod Wiedniem i dzień ten Papież Innocenty XI ustanowił świętem kościelnym jako wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny. Chciałbym w tym jubileuszowym koncercie pokazać, że pamiętamy ten dzień nie tylko my - Polacy w naszej Ojczyźnie, ale także za granicą. Zwycięstwo bowiem w tej jednej z najważniejszych bitew w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej ocaliło Austrię i Rzeczpospolitą przed podbojem, a ludność przed wzięciem w jasyr. Również dzięki temu zwycięstwu kultura chrześcijańska została ocalona przed islamem. W liście do Papieża Innocentego XI Jan III Sobieski w dzień po batalii napisał: "Venimus, vidimus et Deus vicit" (Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył). To było wielkie zwycięstwo Polaków. Triumf pod Wiedniem przyniósł Polakom ogromną sławę wśród narodów Europy. Chcielibyśmy pobudzić cały świat do czczenia 12 września, przygotowując koncert, jakiego jeszcze w Europie nie było. W tej chwili Papież Benedykt XVI jest w różny sposób atakowany przez lewicowe gazety, chcemy podnieść w naszym koncercie również jego osobę, jego godność jako Pasterza Kościoła.

Wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy? 
- Tak. Chcemy zaprosić wszystkich prezydentów z całej Unii Europejskiej, żeby wykazać nasze chrześcijańskie korzenie, oddając hołd dwóm wielkim Polakom: Janowi III Sobieskiemu i Janowi Pawłowi II w 5. rocznicę jego śmierci. Pragniemy, aby zobaczyli oni, jak ważną funkcję pełniła Polska przez setki lat, gdy była ostoją chrześcijaństwa. Zamierzamy również zaprosić całą rodzinę potomków Sobieskich, których kilkanaścioro przybyło w ubiegłym roku na Jasną Górę na zorganizowany przeze mnie koncert poświęcony 325. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Chcielibyśmy z udziałem wojsk polskich, austriackich, niemieckich, włoskich i czeskich, ponieważ takie brały udział w tej bitwie, a jak się nie da ich oddzielić, to z wojskami całego układu NATO przeprowadzić wielką manifestację, główną ulicą Rzymu via Concaliazione prowadzącą do Watykanu. Myślimy o tym, aby zaprosić także armię amerykańską, by z orkiestrami przeszła tą ulicą. Będziemy usilnie prosić Ojca Świętego, by powitał ten wielki pochód wojsk. Ksiądz biskup polowy Tadeusz Płoski obiecał uczestniczyć z wojskiem w tej wielkiej manifestacji. Powiedział, że jeszcze czegoś takiego nie było w Europie, a ta potrzebuje dziś podobnych uroczystości, które przypominają o jej chrześcijańskich korzeniach, tak bardzo podcinanych. To jest najważniejszy motyw tych uroczystości, które odbędą się w przyszłym roku. Chcemy oddać hołd Narodowi Polskiemu, pokazując przed całym światem nasz wielki wkład w dzieje Kościoła i kultury europejskiej. Co istotne, projekt odsieczy wiedeńskiej narodził się w Rzymie. Papież Innocenty XI życzył sobie - wysyłając delegację z Rzymu - żeby król Polski dowodził tą odsieczą. Dlatego koncert będzie odbywał się właśnie tutaj. Nigdy wcześniej król Jan III Sobieski nie został w tym mieście w taki sposób uczczony. 

Na placu św. Piotra raczej nie odbywają się koncerty...
- To prawda, raczej Msze, kanonizacje. Ale nasze uroczystości rozpocznie również Msza Święta. Pragnęlibyśmy, by przewodniczył jej Ojciec Święty Benedykt XVI. Zależało by nam bardzo, by odnowione zostały wówczas przyrzeczenia, które złożył Papież Innocenty XI, gdy ogłaszał 12 września dniem Imienia Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. wieczorem odbędzie się uroczysty koncert. Chcielibyśmy, by był on transmitowany na cały świat. 

Czy zastanawiał się już Pan nad jego programem?
- Planujemy zaprosić na plac św. Piotra wszystkie narody, włącznie z Turkami, którzy - jak pan wie - uczestniczyli w koncercie w Częstochowie. Całą uroczystość rozpoczniemy od "Gaude Mater Polonia" - "Ciesz się, Matko Polsko". Oczywiście będą nowe utwory, napisane specjalnie na tę uroczystość, m.in. przez kompozytora Henryka Jana Botora. Częściowo chcemy powtórzyć fragmenty z ubiegłorocznego koncertu jasnogórskiego. Liczymy, że w koncercie weźmie udział około 5 tysięcy chórzystów z całej Europy. Swój udział zapowiedziała już Śląska Opera w Bytomiu, prawdopodobnie będzie rzymska orkiestra z udziałem La Scali, której dyrygent poprowadziłby niektóre utwory. Musimy tutaj oddać wielką cześć narodowi włoskiemu, który dał Europie kulturę chrześcijańską. Chcemy przypomnieć również, iż jesteśmy wdzięczni Włochom, że w naszym hymnie narodowym są słowa "Z ziemi włoskiej do Polski", że nie zapomnieliśmy o tym. Chcemy przypomnieć także fakt, iż Jan Paweł II był w Wiedniu na 300-lecie odsieczy wiedeńskiej, a jego słowa, które wypowiedział wtedy do licznie zebranych Polaków, będą stanowiły przesłanie koncertu. Chcemy je przekazać po włosku, angielsku i polsku. Podkreślił wówczas, że musimy zadbać o naszą tożsamość. 

Na koncert w Rzymie przylecą Polacy ze Stanów Zjednoczonych?
- Oczywiście. Mają lecieć dwa czartery: jeden z Nowego Jorku, drugi z Bostonu z Polakami i Włochami. Chcemy zorganizować im tygodniowy pobyt w Rzymie połączony ze zwiedzaniem najważniejszych miejsc związanych z Kościołem rzymskokatolickim. Młodzi Włosi i Polacy, którzy urodzili się w Ameryce, najczęściej w ogóle nie znają tych miejsc.

Skąd czerpie Pan energię do robienia tak dużych koncertów i czym one są osobiście dla Pana?
- Pan Bóg obdarzył mnie wielkim talentem ideowym, te wszystkie pomysły, które się rodzą, zawdzięczam Maryi i Chrystusowi. Chcę to robić tak długo, jak tylko będę mógł. Za pomocą muzyki staram się przekazywać naszą miłość i oddanie Janowi Pawłowi II. Choć nie ma go już na tym świecie, nie ustaję w rozsławianiu jego imienia, utrwalaniu przykładu jego życia i osobowości. Stworzyć ciekawy program jest wielką sztuką. Pragnę, aby organizowane przeze mnie koncerty były jak najbardziej uroczyste, a przybyli na nie ludzie przeżywali ten dzień inaczej niż każdy inny, żeby koncerty te wiązały nas wszystkich poprzez wielką miłość do Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież Polak był i jest najważniejszą osobą w moim życiu, dlatego też poświęciłem mu mnóstwo koncertów na wszystkich kontynentach świata. Największą radością było dla mnie przeprowadzenie koncertu w Gdańsku na 25-lecie jego pontyfikatu, a także wcześniej w Wilnie na 15-lecie pontyfikatu oraz w Ameryce na 10-lecie pontyfikatu. Poświęciłem też koncert Prymasowi Tysiąclecia ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu na 100-lecie jego urodzin, a w ubiegłym roku Janowi III Sobieskiemu i odsieczy wiedeńskiej. Wszystkie koncerty traktuję jako swego rodzaju misję, którą mam do spełnienia. Powiązane są z moją wielką miłością do Kościoła i Boga i stąd czerpię inspiracje. Muzyka łączy bowiem ludzi, to pośrednik między ziemią a niebem. 

Dziękuję za rozmowę.
 


 


THE STRUGGLES FOR POLAND
 

PART 1
PART 2
PART 3
PART 4