.

Translate this page.
Share with others.

Śląsk #1

Ślęża - korzeń Śląska
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości


Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

Ślężańskie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ślężańskie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

1918 - 2018

19-20 maja 2018 r. zapraszamy na szczyt Ślęży na jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym roku nasza Ojczyzna obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dla nas, Polaków to wielka radość, powód do dumy i refleksji. Góra Ślęża jest niemym świadkiem tworzenia zrębów polskiego państwa, podobnie jak chrześcijański Śląsk, który od przeszło 1000 lat wpisuje się w polską historię, stanowiąc jej istotny element.

Stąd w porozumieniu z J.E. Arcybiskupem Józefem Kupnym, Metropolitą Wrocławskim, Wojewodą Dolnośląskim Panem Pawłem Hreniakiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka Panem Stanisławem Dobrowolskim, Duszpasterstwo Parafii w Sulistrowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość "Ślężańskich Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości".

Podczas obchodów odbędzie się sympozjum poświęcone setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem wybitnych wykładowców akademickich oraz historyków.

Uroczystości odbędą się 19 i 20 maja 2018 roku na szczycie Ślęży, według następującego programu:

19 maja 2018 (sobota) - wigilia Zesłania Ducha Świętego

11:00 – Ślęża Wielbi Boga – Modlitwa Uwielbienia, młodzieżowa, kościół na Ślęży
12:00 – Msza święta Ks. Abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski, kościół na Ślęży
15:00 – Modlitwa przy odsłoniętym 6 lat temu Epitafium Smoleńskim, Sanktuarium w Sulistrowiczkach
16:00 – Koncert ludowy zespołu góralskiego z Kościeliska, Sanktuarium w Sulistrowiczkach
21:00 – Droga światła z przeł. Tąpała na szczyt Ślęży, Apel Jasnogórski, przeł. Tąpadła - kościół na Ślęży
24:00 – Msza św. o północy w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży

20 maja 2018 (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego

10:00 – Przedstawienie dzieci pt. "Bolko II, Książę Świdnicko - Jaworski", kościół na Ślęży
11:00 – Wykłady prelegentów UWr pt. „Śląsk na tle historii Polski", kościół na Ślęży
14:00 – Msza Święta dziękczynna w intencji Ojczyzny, ks. mgr Leszek Więcek, kościół na Ślęży
16:00 – koncert zespołu NOE i hip-hop ks. Jakuba Bartczaka, Ślęża scena
17.00 – poczęstunek, góra Ślęża
18:00 – konkurs wiedzy patriotycznej dla dzieci i młodzieży z nagrodami, góra Ślęża

Serdecznie Zapraszamy!


1848 – 2018 - 170. rocznica proroczej zapowiedzi Romana Zmorskiego

"Na słowiańskiej góry szczycie 
pod jasną nadziei gwiazdą zapisuję wróżby słowa

wróci -

- wróci w stare gniazdo 
stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie”

dokonany w 1848 r. wpis polskiego poety, więźnia caratu, do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży.Poland Polska Silesia Śląsk Sleza Ślęża, Polish Silesian Slezan flag animation


28. lipca - July 28 - 28. července - 28. Juli

Dzień Śląska Polskiego - Polish Silesia Day - Den Polského Slezska - Polnisch Schlesiens Tag 28. lipca - July 28 - 28. července - 28. Juli
Dzień Śląska Polskiego - Polish Silesia Day - Den Polského Slezska - Polnisch Schlesiens Tag

28. LIPCA

DZIEŃ
ŚLĄSKA POLSKIEGO

OBCHODZONY
 W ROCZNICĘ ZGONU
NIEZŁOMNEGO POLAKA
BOLKA II,

o którym Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny
 - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu,
 Niemcowi na tronie czeskim,  to on jeden
"nie dał się zwieść  do tego grzechu, oświadczał głośno,
że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi"

28 VII 1368 ZMARŁ BOLKO II
POLSKI KSIĄŻĘ
ŚWIDNICKO - JAWORSKI
PIAST ŚLĄSKI
WNUK WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
SYN SIOSTRY KAZIMIERZA WIELKIEGO
FUNDATOR ZAMKU NA GÓRZE ŚLĘŻY
że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi"

28 VII 1368 ZMARŁ BOLKO II POLSKI KSIĄŻĘ ŚWIDNICKO - JAWORSKI, PIAST ŚLĄSKI, WNUK WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, SYN SIOSTRY  KAZIMIERZA WIELKIEGO, FUNDATOR ZAMKU NA GÓRZE ŚLĘŻY
 
Msza Św. za duszę księcia świdnicko - jaworskiego Bolka II, ostatniego polskiego suwerena na Śląsku w 649 rocznicę śmierci odbyła się 30. lipca 2017 o godz. 14.00 w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na szczycie Góry Ślęży.

Kolejna uroczysta i radosna msza św. za duszę księcia Bolka II  odbędzie się w niedzielę w 650 rocznicę zgonu niezłomnego polskiego suwerena, w 170 rocznicę proroczej zapowiedzi Romana Zmorskiego na szczycie Ślęży ("wróci w stare gniazdo stare  prawo, stara  mowa i natchnione  Słowian  życie”), w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Jeszcze niedawno czarne chmury wisiały nad Śląskiem Polskim, o czym warto pamiętać, czytając poniższe teksty sprzed kilku lat.

Ulotka do pobrania/wydrukowania

 

Dzień Śląska Polskiego 

Sąd Najwyższy wydobył Śląsk Polski z kanału. Unieważnić sfałszowany spis powszechny. Ukarać winnych.
Sąd Najwyższy wydobył Śląsk Polski z kanału. Unieważnić sfałszowany spis powszechny. Ukarać winnych.

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen
Kochaj piękno Śląska Polskiego, Aula Leopoldina, Wrocław, wszystkie prawa zastrzeżone halat.com
Kochaj piękno Śląska Polskiego, Aula Leopoldina, Wrocław, wszelkie prawa zastrzeżone halat.com.
WROCLAW, silesian.eu
  Plebiscyt 'Dziennika Zachodniego' zakończony 18. grudnia 2013r.,  z udziałem ponad 100 tysięcy osób, bezspornie wykazał, że
najbardziej wybitną postacią ze Śląska i dla Śląska, która łączy wszystkich Ślązaków, jest św. Jacek Odrowąż
ur. 1183 w Kamieniu Śląskim, zm. 1257 w Krakowie)

SACRUM POLONIAE MILLENNIUM - ŚWIĘTE TYSIĄCLECIE POLSKI, chrzcielnica św. Jacek Odrowąż w Archikatedrze Wrocławskiej z kościoła pw św. Jacka z XIVw na wrocławskich Swojczycach, znaleziona na śmietnisku w Breslau w latach dwudziestych XXw., używana przez Niemców jako donica, bardzo uszkodzona
Tablica w Archikatedrze Wrocławskiej SACRUM POLONIAE MILLENNIUM - ŚWIĘTE TYSIĄCLECIE POLSKI, pod nią chrzcielnica św. Jacek Odrowąż 
z kościoła pw św. Jacka z XIVw na wrocławskich Swojczycach, znaleziona na śmietnisku w Breslau w latach dwudziestych XXw., używana przez Niemców jako donica, bardzo uszkodzona
Rzymskokatolicki kościół św. Jacka Wrocław Swojczyce. Tablica pod figurą Najświętszej Panny Marii głosi:  ś,p. Bohaterskim ofiarom światowej wojny poległym w bitwach i zabitym o wolność ojczyzny i ludów umęczonychw obozach i więzieniach hitlerowskich cześć, chwała i wieczny odpoczynek składają parafianie, Wrocław Swojczyce, 2.XI.1950
Rzymskokatolicki kościół św. Jacka Wrocław Swojczyce. Tablica pod figurą Najświętszej Panny Marii głosi:
 ś,p. Bohaterskim ofiarom światowej wojny poległym w bitwach i zabitym o wolność ojczyzny i ludów umęczonychw obozach i więzieniach hitlerowskich cześć, chwała i wieczny odpoczynek
składają parafianie, Wrocław Swojczyce, 2.XI.1950Św. Jacek Odrowąż

„Największa polska postać historyczna wieku XIII i jeden z najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy” (prof. Feliks Koneczny) – „Dzięki św. Jackowi m. in. wiek XIII był okresem wielkiego przebudzenia religijnego, pierwszym stuleciem świętych w Polsce” (prof. Karol Górski), - „Wielki syn, a w pewnej mierze i ojciec naszej Ojczyzny, ponieważ był jednym z tych mężów, którzy bardzo zaważyli na całym naszym życiu religijnym i narodowym”. (List pasterski Biskupów Polskich, 1957) – „Św. Jacek swą działalnością obejmował wszystkie granice Polski i w czasach rozbicia dzielnicowego scalał jej mieszkańców w jedną rodzinę”. (List pasterski Biskupów Polskich, 1957) – „Nauczył św. Jacek naród polski umiejętności jednoczenia, zespalania”. „Od niego rozpoczęło się przepowiadanie Ewangelii po polsku” i dzięki niemu, m. in., „nie mamy na naszym sumieniu narodowym ciężkich zbrodni”. (Prymas St. Wyszyński) – “Chluba naszego narodu”, „był jednym z tych, którzy nas zrodzili dla Chrystusa i dla Ewangelii”, „uczył ich także wielkości człowieczeństwa”, „był pierwszym, który uczył naszych przodków odmawiać różaniec”, „myśmy od niego nauczyli się chodzić z Maryją” (kard. Karol Wojtyła). ks. Arkadiusz Nocoń, Rzym

... in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte nimis excelso et grandi olim [sibi] indito; et hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum execranda gentilitas ibi veneraretur, ab incolis omnibus nimis honorabatur.
THIETMAR   A. D. 1017 230 [THIETMARI CHRON. LIB. VIII (VII)]

... w kraju śląskim, który nazwę tę otrzymał niegdyś od pewnej wielkiej i bardzo wysokiej góry. Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy.

Klon jawor, wielki jawor ślężański (Acer pseudoplatanus - the great Slezan sycamore)
18 m wysokości, 270 cm obwodu

The Root of Silesia, Korzeń Śląska, Radix Silesiae, Klon jawor, wielki jawor ślężański (Acer pseudoplatanus - the great Slezan sycamore) 18 m wysokości, 270 cm obwodu Czczono tam święty gaj lucus Zutiburc "gaj Świętybór": była to kraina między Świdnicą a Wrocławiem, w czasach Thietmara pagus, a zatem niewielki obszar dokoła jednego grodu. Nazwa Śląska, która już w XII w. obejmowała całą pd.-zach. rubież Polski, jest formą przymiotnikową (z przyrostkiem -sk) nazwy rzecznej Ślęża, w przekazie 1202 rzeka Slenze, która wpada niżej Wrocławia do Odry. Wywód: pień słow. ślęg "pełzać" - rzeka powolna; do tego gniazda należy Śląchwa, dopływ Warty i Ślina, dopływ Narwi. Góra Sobótka od tej rzeki nazywała się góra Ślęża, 1223 mons Sylencii. 

Mały Słownik Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych
Józef Staszewski, Wydanie trzecie, Wiedza Powszechna 1968


Samotna, pokryta ciemnym lasem, często spowita chmurami i mgłami, ściągająca liczne burze, od najdawniejszych czasów budziła strach i szacunek oraz kojarzyła się w umysłach ludzi z siedliskiem istot nadprzyrodzonych. Nazwa Góry Ślęży położonej w pobliżu Wrocławia (około 30 km w kierunku południowo-zachodnim) i przepływającej w pobliżu niej rzeczki Ślęży pochodzi od prastarego słowa ślągwa oznaczającego wilgotne zamglone powietrze. Ślągnąć znaczyło moknąć, nasiąknąć wilgocią, a prześlągły to samo co przemoknięty. Rzeczka Ślęża szeroko rozlewa się, ma bagniste i mokre brzegi, góra Ślęża zaś często osnuta jest mgłami, stąd też jej nazwa "mokra" czyli Ślęża. Od Ślęży wywodzi się również nazwa ludności - Ślężanie - zamieszkującej żyzne tereny nad rzeczką Ślężą. Od plemienia Ślężan przyjęła się nazwa całego kraju. Można więc przypuszczać, że Góra Ślęża, gdzie odbywały się praktyki religijne, związane z kultem słońca, musiała mieć znaczenie scalające dla całego Śląska. Płaski szczyt Góry Ślęży otoczony był potężnym wałem, z którego zachowały się resztki od strony południowej oraz drugi tzw. wał półksiężycowy, usytuowany mniej więcej w połowie wysokości zboczy. Wał ten szeroki w podstawie 5 m, zbudowany był z olbrzymich głazów i mniejszych kamieni, o konstrukcji luźnej, bez zaprawy, przysypany jedynie ziemią, piaskiem i żwirem. Z tym wielkim ośrodkiem kultowym związane były tzw. rzeźby ślężańskie wykonane w kamieniu, rozmieszczone w różnych punktach góry bądź w jej najbliższej okolicy.

Autor monografii pt. "Ślęża w pradziejach i średniowieczu" prof. Grzegorz Domański, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu, w oparciu o ewidencję naukową z przeprowadzonych wykopalisk odrzuca hipotezę o wałach "kultowych" a w wyżej wymienionej monografii  wskazuje na rolę obronną wałów, które zabezpieczały grody ludności kultury łużyckiej na szczytach Grupy Ślęży. Hipotetycznym kultem mógłby tu  być kult wody i związane z nim bóstwo Slenz. Ukośne krzyże na figurach ślężańskich są znakami granicznymi z okresu średniowiecza.


Wrocław, stolica Śląska Polskiego, dumny ze swojej rzymskokatolickiej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (po angielsku, aby Państwo mieli czym  pochwalić się na wygnaniu)
W święto Objawienia Pańskiego 6. stycznia 2014. w orszaku Trzech Króli wzięło udział  32 tysiące osób, czyli 5% mieszkańców Wrocławia, stolicy Śląska Polskiego (o ile - wbrew polityce wypędzania Polaków z Polski - w mieście nadal jeszcze pozostaje 100% = 640 tysięcy Wrocławian)
W święto Objawienia Pańskiego 6. stycznia 2014. w orszaku Trzech Króli wzięło udział  32 tysiące osób, czyli 5% mieszkańców Wrocławia, stolicy Śląska Polskiego
 (o ile - wbrew polityce wypędzania Polaków z Polski - w mieście nadal jeszcze pozostaje 100% = 640 tysięcy Wrocławian)

STARA MAPA TAJEMNICZEJ KRAINY W ŚRODKU EUROPY,  KTÓRA SWĄ NAZWĘ PRZYBRAŁA OD ŚWIĘTEJ GÓRY ŚLĘŻYStara mapa Dolnego Śląska od Wrocławia po Sudety, Niedeschlesien alte karte von Wroclaw zu Sudeten

Najstarsza cywilizacja Europy (4 800 - 4 600 przed Ch.)
na wschód od Limes Sorabicus - wyznaczonej po wielu tysiącleciach przez Niemców
granicy odzielającej ich od Słowian, następców Prasłowian autochtonicznej kultury łużyckiej.

Slavic virgin dressed in green holding a wreath in her raised hand in Europe's oldest civilization. Σλαβική Παρθενία, Slavic Partenia
Słowiańska dziewica ubrana na zielono trzymająca wianek w uniesionej ręce, na obszarze najstarszej cywilizacji Europy
Σλαβική Παρθενία, Słowiańska Partenia

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA POCHOD PANEN NA HORU SLEZU MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA
MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ - MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA - POCHOD PANEN NA HORU SLEZU - MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA
WYSTARTUJ KIEDY CHCESZ - WYSTARTUJ GDZIE CHCESZ - WYSTARTUJ Z KIM CHCESZ
DOTRZYJ DO METY JAKO DZIEWICZA PANNA MŁODA, CZY PAN MŁODY Z ZACHOWANYM DZIEWICTWEM


Dołącz do procesji św. Filomeny 6. sierpnia 2016, godz. 11 Gniechowice po drodze z Wrocławia do Świdnicy szczycą się jedynym w Polsce kościołem p.w. św. Filomeny, dziewicy i męczennicy dziewice i ex-dziewice wybierają Gniechowice 6. sierpnia 2016, sobota uroczystości odpustowe od 11.00
Dołącz do procesji św. Filomeny 6. sierpnia 2016, godz. 11 

Gniechowice po drodze 
z Wrocławia do Świdnicy
szczycą się jedynym w Polsce
kościołem p.w. św. Filomeny, 
dziewicy i męczennicy

dziewice 
i ex-dziewice
wybierają Gniechowice
6. sierpnia 2016, sobota
uroczystości odpustowe

od 11.00

Pełny program uroczystości odpustowych ku czci św. Filomeny na stronie parafii p.w. świętej Filomeny: tutaj
Kontakt z księdzem proboszczem: ks. Jarosław Wawak, ul. Kątecka 53, Gniechowice, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel: 71/316-87-12,  jwawak@wp.pl

What archbishop Fulton J. Sheen (1895 -1979) would say to participants of WYD 2016 Krakow if he were still aliveCo arcybiskup Fulton J. Sheen (1895 -1979) powiedziałby uczestnikom ŚDM 2016 w Krakowie, gdyby nadal żył.

The Level of Woman = The Level of Civilization
"To a great extent the level of any civilization is the level of its womanhood.  When a man loves a woman, he has to become worthy of her. The higher her virtue, the more noble her character, the more devoted she is to truth, justice, goodness, the more a man has to aspire to be worthy of her. The history of civilization could actually be written in terms of the level of its women."Fulton J. Sheen: Life Is Worth Living Ignatius Press, March 1, 1999, Archbishop Fulton Sheen on youtube: Women Who Do Not Fail 

Rosary = means “a crown of roses.”
"Some deep instinct in humanity makes it link roses with joy. Pagan peoples crowned their statues with roses, as symbols of the offering of their own hearts. The faithful of the early Church substituted prayers for roses. In the days of the early martyrs---I say “early” because the Church has more martyrs today than it had in the first four centuries—as the young virgins marched over the sands of the Coliseum into the jaws of death, they clothed themselves in festive robes and wore on their heads a crown of roses, bedecked fittingly to meet the King of Kings in Whose Name they would die. The faithful at night would gather up their crowns of roses and say their prayers on them, one prayer for each rose.
Far away in the desert of Egypt, the anchorites and hermits were counting their prayers too, but in the form of little grains or pebbles strung together into a crown---a practice which Mohammed took for his Moslems. From this custom of offering spiritual bouquets arose a series of prayers known as the Rosary, for Rosary means “a crown of roses.” Roses and Prayers by Bishop Fulton J. Sheen, 1952


Poziom kobiety = Poziom cywilizacji
"Poziom każdej cywilizacji jest determinowany w dużej mierze przez poziom kobiecości (t. j. osobowości kobiet tworzących tę cywilizację). Kiedy mężczyzna kocha kobietę, musi stać się jej wart. Im wyższe jej standardy moralne (w chrześcijaństwie znane jako cnoty), im bardziej szlachetny ma charakter, im bardziej jest oddana prawdzie, sprawiedliwości i dobroci, tym wyżej musi wznieść się mężczyzna, żeby być jej wart. Tak naprawdę historię cywilizacji można by napisać, odnosząc się do poziomu tworzących ją kobiet."

Różaniec = "korona z róż"
"Za sprawą jakiegoś głębokiego instynktu ludzkość łączy róże z radością. Ludy pogańskie koronowały swoje posągi różami, które symbolizowały ofiarowanie własnego serca. Wierni w pierwszych wiekach Kościoła zastępowali modlitwę różami. W czasach pierwszych męczenników - mówię „pierwszych”, ponieważ Kościół ma obecnie więcej męczenników niż w pierwszych czterech wiekach swego istnienia - gdy młode dziewice wmaszerowywały po piaskach Koloseum w szczęki śmierci, ubierały się w odświętne szaty, a na głowach nosiły korony z róż, co było odpowiednim przybraniem na spotkanie Króla Królów, w którego Imię miały umrzeć. W nocy wierni zbierali ich korony z róż i odmawiali na nich swe modlitwy, jedną modlitwę na jedną różę. 
Daleko na pustyni Egiptu, pustelnicy i eremici także liczyli swoje modlitwy, ale pod postacią koronki powstałej ze złączonych sznurkiem małych ziarenek lub kamyków, którą to praktykę przejął Mahomet i przekazał swoim muzułmanom. Z tego zwyczaju ofiarowywania duchowego bukietu narodziła się modlitwa znana jako Różaniec, gdyż Różaniec to "korona z róż.""


Święta Filomena patronka czystości młodych osób w XXI wieku
Święta Filomena patronka czystości młodych osób w XXI wieku. Jedyny w Polsce kościół św. Filomeny, dziewicy i męczennicy, stoi przy trasie Wrocław - Świdnica, skąd piękny widok  Ślęży. Na muralach: św. Filomena, która oddała życie za swoją wiarę (ur. 10. stycznia 289, zamęczona 10. sierpnia 302 AD) oraz jej czciciel św. Jan Maria Vianney, niezłomny ksiądz francuski.
Jedyny w Polsce kościół św. Filomeny, dziewicy i męczennicy, stoi przy trasie Wrocław - Świdnica, skąd piękny widok  Ślęży. Na muralach: św. FIlomena, która oddała życie za swoją wiarę (ur. 10. stycznia 289, zamęczona 10. sierpnia 302 AD) oraz jej czciciel św. Jan Maria Vianney, niezłomny ksiądz francuski.

Wielebny proboszcz parafii p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach ks. Jarosław Wawak i jego parafianie - mężni strażacy i dziewicze panny Reverend pastor of the St Philomena Parish in Gniechowicach Fr. Jaroslaw Wawak and his parishioners - valiant firefighters and virgin maidens
Wielebny proboszcz parafii p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach ks. Jarosław Wawak i jego parafianie - mężni strażacy i dziewicze panny 
Reverend pastor of the St Philomena Parish in Gniechowicach Fr. Jaroslaw Wawak and his parishioners - valiant firefighters and virgin maidens


Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności
Zaplanuj wizytę i spotkaj się na pierwszej randce ze swoim przyszłym mężem, czy też ze swoją przyszłą żoną.
MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ - MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA - POCHOD PANEN NA HORU SLEZU - MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA
 Przezwyciężanie awersji i znajdowanie radości z życia razem - Overcoming aversions and finding joy of life together 
Překonání averzi a nalezení radosti  ze života spolu - Überwindung Aversionen und Finden der Freude des Zusammenlebens

Преодоление  неприятия  и нахождение радости жизни вместе


III Marsz Patriotów
we Wrocławiu
3. maja 2012
przed II Marszem Patriotów we Wrocławiu 11 listopada 2011
przed II Marszem Patriotów we Wrocławiu 11 listopada 2011

III Marsz Patriotów, Wrocław, 3 maja 2012
III Marsz Patriotów, Wrocław, 3 maja 2012

a
III Marsz Patriotów, Wrocław, 3 maja 2012
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

youtube


28. LIPCA

DZIEŃ
ŚLĄSKA POLSKIEGO

OBCHODZONY
 W ROCZNICĘ ZGONU
NIEZŁOMNEGO POLAKA
BOLKA II,

o którym Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny
 - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu,
 Niemcowi na tronie czeskim,  to on jeden
"nie dał się zwieść  do tego grzechu, oświadczał głośno,
że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi"

28 VII 1368 ZMARŁ BOLKO II
POLSKI KSIĄŻĘ
ŚWIDNICKO - JAWORSKI
PIAST ŚLĄSKI
WNUK WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
SYN SIOSTRY KAZIMIERZA WIELKIEGO
FUNDATOR ZAMKU NA GÓRZE ŚLĘŻY
 
Msza Św. za duszę księcia świdnicko - jaworskiego Bolka II, ostatniego polskiego suwerena na Śląsku
w 648 rocznicę śmierci

odbędzie się 30. lipca 2017

o godz. 14.00 w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na szczycie Góry Ślęży

Zapraszamy serdecznie


Uroczysta i radosna msza św. za duszę księcia Bolka II  w niedzielę 30. lipca 2017 r. o godz. 14.00 w ocalonym kościele pw. Nawiedzenia NMP na Górze Ślęży
zaprasza ks. prał. dr Ryszard Staszak i ks. wikariusz Jakub wraz z katolicką młodzieżą spod Ślęży, maryjnej góry pokoju.

Jeszcze niedawno czarne chmury wisiały nad Śląskiem Polskim, o czym warto pamiętać, czytając poniższe teksty sprzed kilku lat.

Ulotka do pobrania/wydrukowania

DZIEŃ ŚLĄSKA POLSKIEGO

   

Zaproszenie do udziału w Mszy Świętej
w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca
w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży
28 lipca 2013r. o godz. 12.00
w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej
polskiego księcia świdnicko – jaworskiego Bolka Drugiego
w 645. rocznicę zgonu

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Mszy Świętej w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej, polskiego księcia świdnicko – jaworskiego Bolka II, Piasta śląskiego, wnuka Władysława Łokietka, siostrzeńca Kazimierza Wielkiego, fundatora zamku na Górze Ślęży, o którym to władcy Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim – to on jeden "nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi".

W sztafecie dziejów książę Bolko II był kontynuatorem dzieła właściciela Góry Ślęży, budowniczego Polski, głównego doradcy Bolesława Krzywoustego i palatyna - Piotra Włosta z rodu Łabędziów - możnowładców plemienia Ślężan, dziedziców prastarej słowiańskiej tutaj obecności, sięgającej korzeniami do kultury łużyckiej i rozciągajacej się po Łabę, gdzie na wschód od wyznaczonej po wielu tysiącach lat przez Germanów granicy Słowian (limes Sorabicus) powstała najstarsza cywilizacja Europy z lat 4 600 - 4 800 przed nar. Chrystusa.

Zakończone 28 lipca 1368 roku życie księcia Bolka II zawierało ważne przesłanie dla dziesiątków pokoleń broniących polskości Śląska. Od nas, obecnie żyjących, zależy przyszłość Śląska Polskiego.

W roku 2012 Eucharystię koncelebrowali czterej kapłani, w tym dwaj biskupi: JE ks. prof. Ignacy Dec, biskup świdnicki i JE Józef Pazdur, biskup senior archidiecezji wrocławskiej, współtwórca Sanktuarium.

Sołtys
Wsi Sulistrowiczki
Marek Juraszek 
Kustosz 
Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej 
Dobrej Rady i Mądrości Serca
ks. prałat dr Ryszard Staszak 
Prezes
Towarzystwa Ślężańskiego
Sulistrowiczki–Wrocław–Warszawa
dr Zbigniew Hałat

Ulotka do pobrania/wydrukowania 

Zaproszenie do udziału w Mszy Świętej w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży 28 lipca 2013r. o godz. 12.00 w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej polskiego księcia świdnicko – jaworskiego Bolka II
pobierz, wydrukuj, powiel, przekaż innym zanim będzie za późno


Msza Święta w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży  w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej polskiego księcia jaworsko-świdnickiego Bolka Drugiego w 644. rocznicę zgonu. Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił JE ks, prof. Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej, JE ks. arcybiskupa prof. Mariana Gołębiewskiego   reprezentował ks. biskup senior Józef Pazdur. Po mszy świętej ks. prałat dr Ryszard Staszak, proboszcz parafii powstałej za czasów Bolka II, oddał kierowców samochodów i motocykli pod opiekę św. Krzysztofa. Ofiary na tacę były przeznaczone na środki transportu dla misjonarzy pomagających ludziom w największej potrzebie.

Msza Święta w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży  w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej polskiego księcia jaworsko-świdnickiego Bolka Drugiego w 644. rocznicę zgonu. Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił JE ks, prof. Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej, JE ks. arcybiskupa prof. Mariana Gołębiewskiego   reprezentował ks. biskup senior Józef Pazdur. Po mszy świętej ks. prałat dr Ryszard Staszak, proboszcz parafii powstałej za czasów Bolka II, oddał kierowców samochodów i motocykli pod opiekę św. Krzysztofa. Ofiary na tacę były przeznaczone na środki transportu dla misjonarzy pomagających ludziom w największej potrzebie.

Po nabożeństwie w dniu 31. lipca 2011r.

Ośrodek Kultury w Chrześcijańskiej w Sulistrowiczkach gościł sympozjum popularno-naukowe
DZIEŃ ŚLĄSKA POLSKIEGO 2011
kluczowi mówcy:
prof. dr. hab. Tadeusz Marczak
"Walka o polskość Śląska trwa"
mgr Tadeusz Szczyrbak
"Aktualność idei 'Rodła' w XXI w."


Stanowisko Towarzystwa Ślężańskiego
ws stałego terminu nabożeństwa od roku 2011

Terminy nabożeństwa od roku 2011 i na lata kolejne ustalił za nas w lutym 2011r. Bundestag, ogłaszając 5. sierpnia dorocznym dniem wypędzonych - "Tag der Vertreibungen" wyznaczonym w rocznicę podpisania 5. sierpnia 1950r. "Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen" haniebnej także ze względu na skład sygnatariuszy (m.in. Rudolf Wagner SS-Obersturmbannführer, Erik von Witzleben SS-Obersturmbannführer, Herbert von Bismarck (Pommersche LM), Waldemar Kraft ehem. Ehren-Hauptsturmführer der Allgemeinen SS, ehem. NSDAP-Mitglied, Gottlieb Leibbrandt ehem. Schulungsleiter für die NSDAP in Wien, pełna lista
tutaj), co podkreśla także niemiecka opozycja.

W lipcu roku 2007 mieliśmy zaszczyt poinformować wszystkich zainteresowanych, że po czterdziestu latach od pojawienia się zamysłu Towarzystwo Ślężańskie podjęło publiczne obchody DNIA ŚLĄSKA POLSKIEGO.

W następstwie gwałtownej degradacji naszego Państwa w latach 2007 - 2011 w kolebce polskiej państwowości - na Śląsku - postać księcia Bolka II nabrała szczególnego blasku i jej symbolika powinna stanowić antidotum na niemiecki rewizjonizm.

Dwieście lat panowania prusactwa na Śląsku (od podpisania 28. lipca 1742 w Berlinie traktatu zatwierdzającego iście bandycki zabór Śląska po rok 1945) to nikły ułamek tysiącleci prastarej słowiańskiej tutaj obecności, sięgającej korzeniami do kultury łużyckiej i rozciągajacej się po Łabę, na której to obszarze, na wschód od wyznaczonej przez po wielu tysiącach lat przez Germanów granicy Słowian (limes Sorabicus) odkopano pozostałości najstarszej cywilizacji Europy (z lat 4 600 - 4 800 przed narodzeniem Chrystusa.
Towarzystwo Ślężańskie

Nadzwyczajna wiadomość
o tym, czego niemiecki parlament nie wiedział przed 19. listopada 2012 r.

Niemiecka nauka, którą reprezentuje prof. Michael Schwartz (Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin) za 100 000 euro już "odkryła" prawdę nazistach-rewizjonistach w raporcie pt. 'Funktionäre mit Vergangenheit', co spotkało się z pewnym zainteresowaniem mediów zza Odry: 'Bund der Vertriebenen Viele Funktionäre früher als Nazis aktiv': Frankfurter Allgemeine Zeitung, 'Bund der Vertriebenen. Nazis bei den  Vertriebenen': FrankfurterRundschau a nawet w Polsce  'Brunatna przeszłość wypędzonych, Nie ma już wątpliwości, że niemiecki Związek Wypędzonych (BdV) założyła grupa nazistów': "Niemal dwie trzecie członków władz Związku Wypędzonych (BdV) wywodziło się w przeszłości z hitlerowskiej NSDAP – takie informacje zawarł w swej ekspertyzie prof. Michael Schwartz na temat przeszłości stowarzyszenia niemieckich wysiedlonych po wojnie przymusowo z Polski i innych krajów. – Gdyby wziąć pod uwagę również zwolenników reżimu nazistowskiego, to można śmiało powiedzieć, że w pierwszym zarządzie BdV w 1958 roku było ich cztery piąte – tłumaczy „Rz" prof. Schwartz" więcej o niemieckich zbrodniarzach wojnnych wysuwających roszczenia terytorialne wobec Polski i Republiki Czeskiej.
Czy publikacja Raportu Schwartza spowoduje, że Bundestag skompromitowany poparciem dla hitlerowców wyrażonym w głosowaniu z 10. lutego 2011r. odwoła swoją upiorną decyzję?
 Der 5. August könnte ein Gedenktag für die Vertriebenen werden.
Nach einer teilweise emotional geführten Debatte hat der Bundestag am Donnerstag, 10. Februar 2011, den Antrag der Koalitionsfraktionen zu "60 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen” (17/4193, 17/4651) mit den Stimmen von Union und FDP verabschiedet. Ein Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen (17/4693) wurde abgelehnt. Im Antrag würdigen CDU/CSU und FDP die "Charta der Heimatvertriebenen” vom 5. August 1950 als "wesentlichen Meilenstein auf dem Weg zur Integration und Aussöhnung” und die Verdienste der Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem fordern sie die Bundesregierung auf, den 5. August als möglichen nationalen Gedenktag für die Opfer der Vertreibung zu prüfen.

Jan Długosz Kronika Polski:
"Książęta polscy, dzierżący Śląsk na mocy prawa ojcowskiego dziedzictwa, sąsiadujący z Królestwem Czeskim (...) odpadli na rzecz Jana, króla czeskiego, wówczas zawziętego wroga Władysława, króla polskiego (...). Tylko Bolesław, dostojny książę świdnicki, syn książęcia Bernarda, brzydząc się tak nikczemnym odstępstwem, roztropnymi namowy odwodził od niego innych książąt śląskich i sam hojnymi obietnicami króla czeskiego nie dał się wciągnąć do tego grzechu; oświadczał głośno, że jest polskim księciem i że od jedności i całości Królestwa Polskiego nigdy nie odstąpi, a jak w ciągu życia, tak też i przy zgonie zaklinał braci, krewnych swoich i bratanków, żeby nie zezwalali na taki rozdział i odłączenie."
Witold Papierniak
Opis zabytków Krzeszowa – rozdziały 5 - 8
Mauzoleum Piastów i pozostałe ważne zabytki


Podział Śląska w XXI wieku
Śląsk Polski: Województwo Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie
Śląsk Czeski: Moravskoslezský kraj (część), okres Jesenik
Śląsk Niemiecki: Niederschlesischer Oberlausitzkreis
 (do 1. sierpnia 2008, obecnie Landkreis Goerlitz)

Podział Śląska w XXI wieku

 

Podział Śląska w XXI wieku

 

Granice prasłowiańskiego Śląska ulegały częstym zmianom. W skład monarchii Henryka Brodatego obok całego Śląska wchodziła także Wielkopolska, Ziemia Krakowska, Sandomierska i Lubuska. W XXI wieku znaczna część Ziemi Lubuskiej to niemiecka Brandenburgia – kraina słowiańskich mogił.

Podczas II wojny światowej został zabity co piąty obywatel Polski, w 88% byli to bezbronni cywile.  W wyniku połączonej napaści państwa niemieckiego i sowieckiego Polska straciła co trzeciego obywatela, a bilans utraconej i uzyskanej powierzchni kraju wykazał w roku 1945 stratę jednej piątej naszego terytorium w stosunku do stanu sprzed agresji zbrodniczych potęg.

Szanując werdykty historii, w XXI wieku po ziemie utracone rąk nie wyciągamy.
Podpalaczy świata prosimy o to samo. Ojczyzny Polakom nie odbiorą ani ludobójcze wojny, ani oszukańcze traktaty, ani skryte kolonizacyjne akcje.

W XXI wieku Śląsk Polski jest domem co czwartego Polaka.

Cudzej ziemi nie chcemy, swojej nie oddamy.RATUSZ WE WROCŁAWIU, STOLICY ŚLĄSKA POLSKIEGO
RATUSZ WE WROCŁAWIU, STOLICY ŚLĄSKA POLSKIEGO W 1368  PRZESTAŁO BIĆ SERCE BOLKA II, POLSKIEGO KSIĘCIA ŚWIDNICKO – JAWORSKIEGO, PIASTA ŚLĄSKIEGO, WNUKA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, SIOSTRZEŃCA KAZIMIERZA WIELKIEGO, OSTATNIEGO NIEPODLEGŁEGO WŁADCY NA ŚLĄSKU, KTÓREGO SYN I DZIEDZIC - BOLKO III ZGINĄŁ W 1347. RZEKOMO PRZYPADKOWYM ZABÓJCĄ BYL JAKOB  THAU, BLAZEN.W 1368 ZACZĘŁO BIĆ SERCE DZWONU ZEGAROWEGO NA WIEŻY RATUSZA WE WROCŁAWIU. Najstarszy spośród zachowanych w Polsce dzwonów zegarowych nosi napis wzywający do stosownej zadumy: A Dom M CCCLXVIII Enego cmpana raro pronuncio vana nocte dieque moraque per me provotatur et hora † Roku Pańskiego 1368. Spójrz, ja dzwon rzadko dzwonię na próżno. W noc i za dnia ogłaszam czas i godzinę
W 1368  PRZESTAŁO BIĆ SERCE BOLKA II, POLSKIEGO KSIĘCIA ŚWIDNICKO – JAWORSKIEGO,
PIASTA ŚLĄSKIEGO, WNUKA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, SIOSTRZEŃCA KAZIMIERZA WIELKIEGO, OSTATNIEGO NIEPODLEGŁEGO WŁADCY NA ŚLĄSKU,
KTÓREGO SYN I DZIEDZIC - BOLKO III ZGINĄŁ W 1347. RZEKOMO PRZYPADKOWYM ZABÓJCĄ BYL JAKOB  THAU, BLAZEN.

W 1368 ZACZĘŁO BIĆ SERCE DZWONU ZEGAROWEGO NA WIEŻY RATUSZA WE WROCŁAWIU.
Najstarszy spośród zachowanych w Polsce dzwonów zegarowych nosi napis wzywający do stosownej zadumy:
A Dom M CCCLXVIII Enego cmpana raro pronuncio vana nocte dieque moraque per me provotatur et hora †
Roku Pańskiego 1368.  Spójrz, ja dzwon rzadko dzwonię na próżno. W noc i za dnia ogłaszam czas i godzinę
 

Woda jako żywioł i główny składnik istot żywych nie znajduje sobie równych na tej ziemi. Od zarania dziejów woda jest symbolem czystości i płodności.
Naszym najbardziej imponującym pomnikiem wody jest nazwa Śląska pochodząca od świętej góry Prasłowian – Ślęży, czyli mokrej. 
Wybitny znawca archeologii Ślęży, prof. Grzegorz Domański, zwraca uwagę na możliwość łączenia nazwy góry związanej z wodą, sławnej rzeźby postaci z rybą i odkrytego w 1993r. grodu na wschodnich zboczach prawdopodobnie poświęconego Ślężowi, Slenzowi - słowiańskiemu bóstwu wody. 
Prof. Witold Hensel w dziele "Polska Starożytna" (Ossolineum 1980) podaje, że różne znaleziska ze Śląska dowodzą,  iż kult źródeł wodnych utrzymywał się tam poczynając od neolitu. Podkreśla, że badania w Biskupinie (odkryty jesienią 1933r. przez prof. Józefa Kostrzewskiego na półwyspie jeziora biskupińskiego gród kultury łużyckiej Prasłowian) ujawniły oddawanie przez jego mieszkańców czci źródłom wody, "którzy wody w jeziorze mieli w bród, zdawali sobie sprawę z wartości pitnej czystej wody źródlanej. W tej materii kontynuowano niewątpliwie wcześniejsze tradycje. (...) Kult wody (jezior, rzek oraz źródeł) istniał i później na ziemiach polskich." 

Jedyne hipotetyczne pogańskie bóstwo słowiańskiego plemienia Ślężan zamieszkującego góry Grupy Ślęży, bóstwo wody Slenz 

Jedyne hipotetyczne pogańskie bóstwo słowiańskiego plemienia Ślężan zamieszkującego góry Grupy Ślęży, bóstwo wody Slenz

Poniżęj współczesny widok  "Świętego Źródełka"  tuż pod szczytem Ślęży - miejsca kultu w starożytności


 
 

 Leśne źródło i miejsce podmokłe, czyli ślęg,  łatwo spotkać w ślężańskich ostępach 

Góra Ślęża: leśne źródło i miejsce podmokłe, czyli ślęg,  łatwo spotkać w ślężańskich ostępach

 
   
 Studnia św. Świerada, Sulistrowiczki, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, Polska
Studnia św. Świerada, Sulistrowiczki, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, Polska, Święty Świerad, Pierwszy Polski Lekarz, pierwszy kanonizowany Polak
Święty Świerad, Pierwszy Polski Lekarz
Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży GŁAZY WOTYWNE DLA ŚW. ŚWIERADA OD JEGO CZCICIELI, 29.05.2011 Przed Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach
GŁAZY WOTYWNE DLA ŚW. ŚWIERADA OD JEGO CZCICIELI, 29.05.2011
Przed Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach
 

Łącznikiem Ślęży z medycyną jest pierwszy polski lekarz, a przy tym pierwszy kanonizowany Polak, którym był św. Andrzej Świerad (Andreas Zoeradus, Zorardus, Sveread, Svorad, Sourad - patron Słowacji i Węgier) działający w czasach Bolesława Chrobrego w ziemi Ślężan pod Górą Sobótką w eremie nad brzegiem rzeki Oława (wg. OFFICIA PROPRIA. DIECEZIUM POLONIAE: ...in terra Silesianorum apud montem Sobótka in eremo ad ripam fluuri Oława...).
Warto przyjać za swoje dwie życiowe dewizy św. Andrzeja Świerada, pierwszego kanonizowanego Polaka, który przed tysiącem lat prowadził pracę misyjną we Wrocławiu, na Ziemi Ślężańskiej, na Podhalu, w Skałce i na górze Zabor pod Nitrą. Brzmią one następująco: NEC LANGVOR (nie bądź leniwym i gnuśnym) i NEC RUDIS (nie bądź prostakiem). 

Dzięki wieloletniej niestrudzonej działalności prof. dr med. Gerwazego Świderskiego ze świeradowych zaleceń mogą korzystać współcześni.
 św. Andrzej Świerad w poezji Mieczysława Hałata.

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen
Archikatedra Wrocławska: Witraż przedstawiający dzieje św. Świerada
Archikatedra Wrocławska: Witraż przedstawiający dzieje św. Świerada
w kaplicy św. Świerada zbudowanej w latach 1400 - 1410

II Międzynarodowe Targi
GEOLOGIA 2004 SPRZĘT - TECHNIKA - MYŚL
26 i 27 maja 2004, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

Jedyne w Polsce targi  poświęcone geologii i ochronie środowiska
  informacja na serwerze Państwowego Instytutu Geologicznego

Konferencja Państwowego Instytutu Geologicznego 
"Woda - surowiec XXI wieku" 


Wkrótce o anatomii skandalu rozpętanego w listopadzie 2012 r. wokół studni św. Świerada.
Miłosierdzie nakazuje dać sprawcom urzędowo - medialnej napaści 
czas na próbę usprawiedliwienia.

Skorzystajcie z tej szansy zanim utopicie się we własnym szambie.   
 
   
Przeszłość Ślęży, Ziemi Ślężańskiej, Śląska 
i innych ziem Słowian Zachodnich
 

400 mln
Kaledońskie ruchy górotwórcze
Powstanie wyniosłości Ślęży

300 mln
Hercyńskie ruchy górotwórcze
Obniżenie otoczenia (dzisiejszej równiny wrocławskiej)

600 000 - 8 000
Kolejne okresy epoki lodowcowej (plejstocen),
przedzielone okresami międzylodowcowymi
Wierzchołek Ślęży wystaje 200 m ponad otaczający go lądolód skandynawski

500 000
Wyroby z krzemienia wykonane przez Homo erectus erectus
człowieka wyprostowanego
(poprzednika Homo sapiens, człowieka myślącego)
na Winnej Górze w Trzebnicy i w okolicach Ruska k/Strzegomia

230 000 - 190 000
Epoka międzylodowcowa Mindel-Riss
Pierwsze gromady ludzkie na ziemiach polskich
- koczownicy  kultury klaktońskiej

120 000
Fragment kości konia odkryty w Sulistrowiczkach
Odkrycie zabytków krzemiennych,
np. tłuków pięściowych zwężonych ku  jednemu końcowi,
potwierdziłoby pobyt myśliwych związanych z przemysłem mustierskim
(nazwa od miejscowości Le Moustier, Francja)

100 000 - 7 000
paleolit
Gromady myśliwych i zbieraczy kultury aszelskiej
(nazwa od miejscowości Saint Auchel, Francja)
 Pierwsi osadnicy na terenie Śląska

12 000 - 10 000
paleolit
Ślady pobytu myśliwych w Grodziszczu (Góry Kiełczyńskie)

mapa 1

7 000 - 4 000
mezolit
W miarę cofania się lodowca i ocieplania klimatu
napływ ludów kultury tardenoaskiej (z południa) i kultury północnej.
 

4 800- 4 600
Na obszarach Europy Środkowej,
które po napływie Indoeuropejczyków
stały się kolebką Słowiańszczyzny
w szerokim pasie od zachodu stykającym się 
z wyznaczoną po wielu tysiącach lat
przez Germanów granicą Słowian
(limes Sorabicus)
pojawia się najstarsza cywilizacja Europy.
Dotychczas ujawniono opinii publicznej
odkopanie przełomowych znalezisk 
na terenie obecnej Saksonii:

Gosiek (hornjoserb. Gosjek, niem. Goseck)
- obserwatorium Słońca

Tradycje polskiej medycyny integracyjnej

Część I/A


Ślęża, słowiański Olimp, góruje nad żyzną równiną rozciągającą się pomiędzy Wrocławiem a Świdnicą, jest najwyższym szczytem od Sudetów po Ural na wschodzie, a nadto znajduje się na obszarze najstarszej cywilizacji Europy sięgającej w kierunku zachodnim do miejscowości Gosiek nad Soławą w krainie Serbów, czyli Regio Surbi zgodnie z nazewnictwem pierwszych opisów historycznych Geografa Bawarskiego (obecnie Goseck an der Saale in Sachsen-Anhalt, Bundesrepublik Deutchschland, czyli w obowiązujących prawnie językach autochtonicznej ludności serbołużyckiej - hornjoserbsce: Saksko-Anhaltska, Zwězkowa republika Nimska, dolnoserbski: Sakska-Anhaltska, Zwjazkowa republika Němska). Limes sorabicus, przez samych Germanów wyznaczona granica Słowian, po stronie Słowian pozostawiała Gosiek oraz inne lokalizacje najstarszej cywilizacji Europy, jak  Ajtra (Aythra)  w mieście Lipsk (niem. Leipzig) i Nikur (Nickern) w mieście Drezno (hornjoserb. Drježdźany, obecnie niem. Dresden).


W roku 1991 zdjęcia lotnicze okolic Gosieku pozwoliły wykryć na tamtejszym niewielkim wzniesieniu pogórza Harzu pozostałości kolistego obiektu otoczonego rowem o średnicy 75 m. Po rekonstrukcji wykopalisk wykazano, że było to obserwatorium astronomiczne najstarsze na świecie z dotychczas odkopanych. Powstałe ok. 5 000 lat przed narodzeniem Chrystusa obserwatorium astronomiczne w Gosieku jest starsze o 4 300 lat od Polskich Pompejów – Biskupina, grodu prasłowiańskiej kultury łużyckiej i o 2 000 lat od brytyjskiego Stonehenge.

Obserwatorium składało się z czterech koncentrycznych budowli: wału, rowu i dwóch drewnianych palisad wysokości człowieka. W palisadach istniały trzy pary bramy: północna, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia. W dniu przesilenia zimowego (najkrótszy dzień roku 21 – 22 grudnia, po którym następuje prasłowiańskie Godowe Święto, Szczodre Gody, Święto Zimowego Staniasłońca)  człowiek stojący w środku obserwatorium mógł obserwować wschód Słońca przez bramę południowo-wschodnią i zachód Słońca przez bramę południowo-zachodnią. Obie te bramy wobec siebie są zlokalizowane pod kątem ok. 100 stopni.

W 2001r. wyrwano z rąk złodziei miedziany dysk ze złotymi intarsjami przedstawiającymi ciała niebieskie: słońce, księżyc i gwiazdy oraz dwa przeciwstawne łuki na brzegach dysku. Kąt pomiędzy najniższymi punktami obydwu łuków wynosi 97,5 stopnia i odpowiada położeniu Słońca w epoce brązu w czasie przesilenia zimowego na 51 stopniu szerokości geograficznej północnej. Dysk ten znaleźli złodzieje wykopalisk w 1999r. na terenie eksploracji archeologicznej otaczającym koncentrycznie szczyt wysokiej na 252 m n. p. m. Góry Środkowej (niem. Mittelberg, Ziegelroda Forst) na 51 stopniu szerokości geograficznej północnej pod miasteczkiem Nebra. Miejscowości Gosiek i Nebra dzieli odległość ok. 25 kilometrów. Obrazujący niebo dysk z Nebry (Nebra sky disk, Himmelsscheibe von Nebra) pochodzi z XVI wieku przed narodzeniem Chrystusa, jest dziełem kultury unietyckiej bezpośredniej pooprzedniczki kultury przedłużyckiej,  z której to powstała kultura łużycka Prasłowian. Odstęp czasu pomiędzy założeniem najstarszego z dotychczas odkrytych na świecie obserwatorium astronomicznego a wykonaniem klucza do obserwacji ruchu ciał niebieskich w postaci obrazującego niebo dysku z Nebry sięga 3,5 tysiąca lat i dowodzi ciągłości i wyjątkowego zawansowania autochtonicznej kultury łużyckiej.

dr Zbigniew Hałat


udostępnione do zwiedzana

Ajtra (Aythra) 
w mieście Lipsk (niem. Leipzig)

Nikur (Nickern) 
w mieście Drezno (hornjoserb. Drježdźany, niem. Dresden)

C

J
(uzupełnienia w kolorze czerwonym naniesione na fragment  mapy z podręcznika:
Richard Suchenwirth, "Deutsche Geschichte", Lipsk 1937)
 

4 500
mezolit
Najstarsze szczątki ludzkie na Śląsku w Tyńcu n/Ślęzą
należą do kultury północnej.
Pochowanego w grobie szkieletowym człowieka
wyposażono w motykę z rogu jelenia,
co uznaje się za najstarsze świadectwo wiary w życie pozagrobowe

4 000  - 1 800
neolit
Kultura ceramiki wstęgowej
Napływ plemion naddunajskich niosący kulturę,
której źródła sięgają Bliskiego Wschodu.
Nasilone  osadnictwo, rolnictwo, hodowla, tkactwo, garncarstwo, kamieniarstwo.
Osady ludności  kultury ceramiki wstęgowej odkryto w Starym Zamku.
Kult Wielkiej Matki, grzebanie zmarłych w pozycji embrionalnej.

3 500
Kultura lendzielska
Z południa napływa druga fala naddunajskich plemion neolitycznych,
które zasiedlają obszary zajęte przez  plemiona kultur wstęgowych.
W Dobkowicach i Jordanowie Śl. odkryto ozdoby i narzędzia miedziane.

3 500 -  3000
Kultura pucharów lejowatych (północna)
Na Jańskiej Górze kamieniołomy serpentynitu ,
który służył do wyrobu na dużą skalę typowych śląskich toporów.
W ok. Jordanowa kamieniołomy nefrytu
do wyrobu narzędzi gładzonych.
Kult płodności i kult sił przyrody

2 500
Kultura amfor kulistych
Osady na północno-zachodnim stoku Ślęży; nasilony handel:
ozdoby z bursztynu w Strachowie,
siekierki z przywiezione z Krzemionek Opatowskich

mapa 2

2 000
Kultura ceramiki sznurowej
Napływ przodków Indoeuropejczyków, w tym przyszłych  Słowian
- wojowniczych gromad pasterzy uzbrojonych w topory bojowe.
Naczynia gliniane przytraczali do pasa sznurami.
Odcisk sznura na ceramice stał się wyróżniającym elementem tej kultury.


Profesor Józef Kostrzewski
najbardziej wybitny polski archeolog
odkrywca prasłowiańskiego Biskupina
tak opisuje ten okres naszych pradziejów:

Wędrówkom ludów koczowniczo-myśliwskich w III okresie neolitu sprzyjał panujący wówczas suchy i ciepły klimat subborealny, powodujący wysychanie lasów i rozszerzanie się stepu na znaczną część wschodniej i środkowej Europy. Do dzisiaj zachowały się różne pozostałości szczątkowe klimatu stepowego wśród rosnących u nas roślin, np. miłek wiosenny (Adonis vernaculus), ostnica (Stipa pennata i St. capitata), turzyca (Carex humilis) i wisienka stepowa (Prunus fruticosa), spośród zwierząt zaś przetrwał u nas tego okresu chomik.
(…) najważniejszą rolę odegrał lud posługujący się c e r a m i k ą  s z n u r o w ą, tak nazwaną od najczęściej stosowanej ornamentyki w postaci odcisków sznura (tabl. IV-V). W ludzie tym, który dzięki oswojeniu konia mógł przebywać szybko znaczne przestrzenie i zawojował znaczną część Europy od Renu aż do Wołgi i Kaukazu, od Danii i Szwecji Południowej aż do Dunaju dość powszechnie upatruje się Praindoeuropejczyków, tzn. przodków językowych głównych dzisiejszych i wymarłych już ludów Europy (Słowian, Bałtów, Germanów, Italików, Greków, Celtów, Ilirów, Traków) oraz Azji Przedniej (Hindusów. Persów, Ormian, Tocharów i in.). Kolebkę języka indoeuropejskiego umiejscawiano dawniej powszechnie w Azji, w nowszych czasach jednak przyjmuje się raczej, że język ten powstał w Europie i że aryjska gałęź Indoeuropejczyków stąd dostała się do swych obecnych azjatyckich siedzib [uczeni radzieccy, opierając się na tezach Marra, odrzucają w ogóle pogląd lingwistów i prehistoryków zachodnioeuropejskich o prajęzyku indoeuropejskim i prakolebce Indoeuropejczyków].
Rozszczepienie się jednolitego pierwotnie języka na liczne języki oddzielne tłumaczy się przemianami, jaki uległ on w ustach różnych ludów przedindoeuropejskich, którym został narzucony i które przekształciły go według własnych upodobań a długie wieki odrębnego rozwoju przyczyniły się do dalszego pogłębienia różnic. Pozostałością dawnych przedindoeuropejskich mieszkańców Europy, których nie dotknął proces indoeuropeizacji są m. in. Baskowie na pograniczu francusko-hiszpańskim, różne ludy kaukaskie, Finowie, Estończycy i Lapończycy. Językoznawcy datują dobę indoeuropejską na czas 3000-1500 przed Chr., tzn. na sam koniec środkowej epoki kamiennej, czas istnienia młodszej epoki kamiennej i początek epoki brązowej, a w tym czasie prehistorycy znają - poza przeżywającym się przemysłem tardenoaskim - tylko jeden lud, który zawojowawszy ogromne obszary mógł narzucić swój język ludom podbitym, tzn. lud ceramiki sznurowej. Przyjmujemy zatem, że to właśnie sznurowcy, jak ich dla krótkości nazwiemy, byli propagatorami owego niezróżnicowanego jeszcze języka praindoeuropejskiego. Możemy już nawet śledzić obecnie w szczegółach wytwarzanie się niektórych ludów indoeuropejskich, które powstały ze skrzyżowania się dawniej osiadłych ludów ze sznurowcami. Na przykład zmieszanie się sznurowców z ludnością pucharów lejkowatych i przedstawicielami kultury łabsko-wezerskiej w Niemczech północno-zachodnich i Danii spowodowało powstanie języka pragermańskiego. Nawarstwienie się sznurowców na lud kultury praugrofińskiej na Pomorzu Gdańskim i w Prusach Książęcych doprowadziło z czasem do wytworzenia się Prabałtów, tzn. przodków Litwinów, Łotyszów, Prusów i Jadźwingów. Skrzyżowanie się dwóch odłamów sznurowców z ludnością pucharów dzwonowatych i innymi podbitymi ludami przyczyniło się do powstania kultury unietyckiej, z której w dalszym ciągu rozwinęły się kultury: przedłużycka oraz łużycka, będąca prehistorycznym odpowiednikiem Prasłowian.
Na ziemiach polskich wyróżnić możemy pięć grup miejscowych kultury ceramiki sznurowej: zachodniopolską. rzucewską, śląską (marszowicką), krakowską i złocką. Mimo pewnych różnic drugorzędnych dzielących te grupy łączy je wszystkie pokrewny obrządek pogrzebowy, mianowicie chowanie zmarłych w postaci skurczonej w grobach jednostkowych, używanie podobnej broni: łuku z grocikami strzał najczęściej sercowatymi lub trójkątnymi, oszczepów z grotem krzemiennym i ozdobnych czekanów bojowych, noszenie podobnych ozdób w postaci naszyjników z kłów zwierzęcych, wreszcie niektóre wspólne formy naczyń glinianych i ich ornamentyka, złożona z odcisków sznura.

Józef Kostrzewski: Pradzieje Polski, Księgarnia Akademicka, Poznań, 1949
 


 

mapa 3

1900
Kultura pucharów dzwonowatych
Napływ koczowników z Półwyspu Iberyjskiego; grób kobiety w Strachowie.

1 800
Grupa marszowicka
Kultury ceramiki sznurowej
Wokół najbardziej urodzajnych ziem śląskich nad środkową Odrą
(na południe od obecnego Wrocławia)
oryginalna grupa kultury ceramiki sznurowej
reprezentująca Przedsłowian wspólnoty bałtosłowiańskiej.


Profesor Józef Kostrzewski
najbardziej wybitny polski archeolog
odkrywca prasłowiańskiego Biskupina
tak opisuje ten okres naszych pradziejów:

Formą szczególnie charakterystyczną dla omawianej grupy są toporki bojowe ze zwisającym ostrzem i obuchem, często zdobione grupami poprzecznych i krzyżujących się rytych linii, zwane typem ślężańskim (sobótczańskim). Wykonywano je z serpentynu, którego złoża znane są ze wschodnich zboczy pasma Ślęży, z Jordanowa Śląskiego.
Wolno mniemać, że tam gdzieś w sąsiedztwie znajdowały się pracownie, w których wytwarzano ten poszukiwany artykuł wymienny. Toporki te, występujące najliczniej na obszarze grupy marszowickiej, były też eksportowane daleko poza jej obręb. Szczególnie gęsto są rozprzestrzenione na obszarze urodzajnych powiatów głubczyckiego i raciborskiego, poza tym. spotyka się je na reszcie Górnego Śląska oraz na terenie zachodniej Małopolski i w południowej Wielkopolsce.

Józef Kostrzewski: Pradzieje Polski, Ossolineum, 1965
 

Toporki ślężańskie  w Olbrachtowicach, Okulicach, Nasławicach,
Starym Zamku, Strachowie, Sobótce i na Ślęży.

1 800  -  1 500
I okres epoki brązu
Kultura unietycka

Miedź utwardzona cyną, czyli brąz,
wypiera stopniowo krzemień i inne kamienie
służące do produkcji narzędzi, broni, naczyń, ozdób i innych przedmiotów użytku.
Miedź i wyroby brązowe sprowadzano znad Dunaju, cynę - tylko z Kornwalii.
W oparciu o bogate złoża miedzi nad środkowym Dunajem
rozwija się kultura unietycka.
Między Odrą a Masywem Ślęży
miejscowe plemiona ulegają wpływom kultury unietyckej:
cmentarzyska w Starym Zamku, Świątnikach,
osady w Kunowie i Olbrachcicach, kurhan w Szczepankowicach.

1 500  - 1 300
II okres epoki brązu
Kultura unietycka przechodzi w kulturę przedłużycką,
wpływy kultury trzcinieckiej;
bojowy czekan z brązu w Mirosławicach

1 300 - 700
III - V okres epoki brązu
Kultura przedłużycka przechodzi w kulturę łużycką Prasłowian (Prabałtosłowian).
Nazwa pochodzi stąd, że pierwszych  typowych odkryć tej  kultury
dokonano na Łużycach.
Prasłowianie uważali Ślężę za miejsce święte.
Powstały wały kamienne otaczające miejsce kultu
i rzeźby oznaczone ukośnym krzyżem.
Ukośny krzyż wywodzi się ze skrzyżowanych drewienek.
którymi, według dotychczas popularnej interpretacji,
przez tarcie niecono ogień skojarzony przez podobieństwo

z ogniem na niebie, ze słońcem.
Obecnie parę drewienek wiąże się z działalnością
prasłowiańskich kapłanów ze Ślęży.

Dotychczas odkryto 5 wolnostojących rzeźb z ukośnym krzyżem:
"postać z rybą", "niedźwiedź I", "niedźwiedź II", "mnich" i "grzyb".

ślężańskie rzeźby kultowe

Obsłudze klanu kapłanów ślężańskich
służyła osada u podnóża świętej góry, obecna Sobótka.
Wielowarsztatowa produkcja znajdowała nabywców w odległych stronach:
żarna ślężańskie odkryto w Szlezwiku.
Osada i cmentarzysko grobów ciałopalnych
w Sobótce, Nasławicach (skarb siekierek z brązu),
Mirosławicach, Starym Zamku i in.,
osady w Kunowie, Rękowie, Strachowie, Świątnikach i in.
Przy Plasterkach (północno-zachodnie stoki Ślęży)
kamienne fundamenty zespołu półziemianek.
Kult słońca: ciałopalenie (ogień oczyszcza),
ośrodek kultowy na szczycie Ślęży, wały kamienne.
Najbardziej znanymi grodami obronnymi kultury łużyckiej
są Biskupin (650 r. przed n. Ch.)
i Osobowice we Wrocławiu ( 800 r. przed n. Ch.), jeden z największych w Polsce.
mapa 4Tradycje polskiej medycyny integracyjnej

Część I/B

Leczenie nakłuciami przypisuje się cywilizacjom Dalekiego Wschodu. Miarą długości używaną w zabiegu akupunktury jest szerokość kciuka pacjenta, zwana cun (czytaj kun) w uproszczonym języku chińskim (czyli pinyin), a pisana tym samym znakiem 寸 w języku chińskim, japońskim i koreańskim. Po obróceniu znaku cun寸o -45 stopni i odcięciu jego dolnej części uzyskujemy obraz krzyża diagonalnego doskonale znanego miłośnikom cywilizacji słowiańskiej odwiedzającym świętą górę Prasłowian – Ślężę. Krzyż diagonalny rozpoznawany jako średniowieczny znak graniczny, czy też zobrazowanie dwóch patyków służących do niecenia ognia przez czcicieli słońca, równie dobrze może przedstawiać dwa ostro zakończone drewienka mające zastosowanie w akuterapii ślężańskiej.

Ok. 300 km na wschód od najstarszego na świecie obserwatorium astronomicznego znajduje się najbardziej wybitna wyniosłość Przedgórza Sudetów, jaką jest Grupa Ślęży (Masyw Ślęży), w której skład wchodzi Ślęża (719 m n. p. m.), Radunia (573 m n. p. m.) i Wieżyca, czyli Góra Kościuszki (415 m). Wysokość bezwzględna Ślęży od strony równinnego otoczenia przekracza 500 m. Stożkowaty szczyt Ślęży wznoszący się ponad pół kilometra ponad żyzne doliny Odry i jej lewobrzeżnych dopływów pod każdym względem lepiej nadawał się na lokalizację obserwatorium astronomicznego ludu kultury łużyckiej i ją poprzedzających niż niziutka Góra Środkowa w Nebrze, leżąca przy tym niemal na tej samej szerokości geograficznej, co Ślęża. Koncentryczne wały kultowe na szczytach Grupy Ślęży, choć lepiej zachowane niż w Gosieku, jednak nie doczekały się do dzisiaj równie pieczołowitej rekonstrukcji. I to pomimo wyjątkowej w Polsce pozycji Ślęży jako najstarszego miejsca potężnego kultu przedchrześcijańskiego w kolebce naszej państwowości. Znane jest za to turystom bogactwo minerałów ślężańskich już w neolicie będących wdzięcznym surowcem do masowej produkcji wyrobów kamiennych takich, jak toporki ślężańskie, czy żarna znajdowane w odległych miejscach Europy. Jednak największe wrażenie wywierają ślężańskie rzeźby kultowe opatrzone znakiem krzyża diagonalnego. Kolejne bogactwa Ślęży do jej zasoby wodne i leśne. Do dzisiaj leśne źródło i miejsce podmokłe, czyli ślęg, łatwo spotkać w ślężańskich ostępach. Woda jako żywioł i główny składnik istot żywych nie znajduje sobie równych na tej ziemi. Naszym najbardziej imponującym pomnikiem wody jest nazwa Śląska pochodząca od świętej góry Prasłowian – Ślęży, czyli mokrej.  Wybitny znawca archeologii Ślęży, prof. Grzegorz Domański, zwraca uwagę na możliwość łączenia nazwy góry związanej z wodą, sławnej rzeźby postaci z rybą i odkrytego w 1993r. grodu na wschodnich zboczach prawdopodobnie poświęconego Ślężowi (Slenzowi) - słowiańskiemu bóstwu wody. Prof. Witold Hensel w dziele "Polska Starożytna" podaje, że różne znaleziska ze Śląska dowodzą,  iż kult źródeł wodnych utrzymywał się tam poczynając od neolitu. Podkreśla, że badania w Biskupinie ujawniły oddawanie przez jego mieszkańców czci źródłom wody, "którzy wody w jeziorze mieli w bród, zdawali sobie sprawę z wartości pitnej czystej wody źródlanej. W tej materii kontynuowano niewątpliwie wcześniejsze tradycje. (...) Kult wody (jezior, rzek oraz źródeł) istniał i później na ziemiach polskich."  Gdzie kult, tam i kapłani. Od zarania dziejów kapłani pełnili funkcje lekarzy i medycyna zawsze rozwijała się w obrębie konkretnej kultury ukształtowanej przez warunki naturalne bytowania.

Nasuwa się przypuszczenie graniczące z pewnością, że ślężańscy kapłani stosowali wodolecznictwo na znacznie większą skalę niż strażnicy tak znanych celów wypraw po zdrową wodę, jak trudnodostępne źródła Łaby,  sławne (od neolitu!) źródło św. Anny na zboczu Grabowca nad Karpaczem lub liczące kilka tysięcy lat udokumentowanej przeszłości uzdrowisko w Szczawnie Zdroju. Widoczna z odległości kilku dni drogi Góra Ślęża obiecywała powrót do zdrowia przybywającym w potrzebie. Stąd hydroterapia wymagała uzupełnienia zabiegami akuterapii, metody leczniczej o nieporównywalnie  wyższej skuteczności i znacznie większym zakresie zastosowań niż wodolecznictwo w formie balneoterapii, czy też krenoterapii. Z natury rzeczy prasłowiańscy kapłani ze Ślęży traktowali swoich pacjentów jako całość, mówiąc dzisiejszym językiem jako integrum fizyczne, psychologiczne i moralne. Tym samym ośrodek medycyny ślężańskiej można uznać za najstarszy fundament wielotysięcznej tradycji polskiej medycyny integracyjnej i mieć nadzieję, że akuterapia ślężańska, której postulowanym symbolem są jej narzędzia w postaci krzyży diagonalnych wyrytych w kamiennych rzeźbach kultowych, ma szanse pełnego odrodzenia z korzyścią dla wszystkich.

dr Zbigniew Hałat
Profesor Józef Kostrzewski
najbardziej wybitny polski archeolog
odkrywca prasłowiańskiego Biskupina
tak opisuje ten okres naszych pradziejów:

Przynależność etniczna kultury łużyckiej.

Ważne znaczenie kultury łużyckiej w pradziejach Polski polega nie tylko na tym, że jest to kultura najdłużej trwająca w epoce metali i zajmuje od IV okresu epoki brązu aż  do wczesnego okresu żelaza całą Polskę, lecz głównie na tym, że łączny się z nią zagadnienie początków Prasłowian. Kolebkę naszych najdawniejszych przodków prasłowiańskich umieszcza ogromna większość uczonych na podstawie wiadomości pisarzy starożytnych z I – II w. n .e. na obszarze położonym na północ od Karpat, as spór dotyczy dopiero pytania, jak daleko rozciągał się ten obszar w kierunku zachodnim, czy wschodnim. Badacze niemieccy umieszczają praojczyznę tę najchętniej na wschodzie, bądź na Polesiu, bądź dalej ku wschodowi, uznając za odpowiednik Słowian kulturę trzciniecką, co przyjęli następnie Polak Aleksander Gardawski i Ukrainiec Igor Swiesznikow. Ostatni obok kultury trzcinieckiej, którą przydziela przodkom Słowian zachodnich, bierze pod uwagę kulturę komarowską, którą przypisuje przodkom Słowian wschodnich. Kultura trzciniecka roztapia się jednak już na przełomie II i III okresu epoki brązu w kulturze łużyckiej, a dalsze jej losy na obszarze Związku Radzieckiego są nie znane. Jeśli zaś chodzi o kulturę komarowską, to mimo że próbuje się ją powiązać z następnymi kulturami: biełogrudowską, czarnoleską, kuturą okresu scytyjskiego środkowego Podnieprza i kulturą zarubiniecką, to urywa się domniemana ciągłość na tej kulturze, bo kulturę czernichowską odrzuca większość uczonych radzieckich jako kulturę wschodniosłowiańską, tak że brak wszelkiego połączenia z kulturą wczesnopolską  z VI – VII w. naszej ery. Wybitny archeolog radziecki J. W. Kucharenko stwierdza, że obszar Polesia nie wschodzi w rachubę jako praojczyzna Słowian, ponieważ jego zachodnia część łączy się z dorzeczem Wisły, a wschodnia z dorzeczem Dniepru, przy czym tylko zachodnia część Polesia była początkowo zaludniona przez Słowian, wschodnia zaś przez plemiona bałtyjskie.
Pierwsi Słowianie pojawili się na Polesiu – zdaniem Kucharenki – z  zachodu z chwilą wystąpienia tam pierwszych śladów kultury łużyckiej. Także językoznawca białoruski W. W. Martynow doszedł niedawno do wniosku, że prakolebka Słowian znajdowała się w dorzeczu Odry i Wisły, czyli do tego samego wyniku, do jakiego doszli przed nim językoznawcy polscy M. Rudnicki, T. Lehr – Spławiński i T. Milewski. Za ta zachodnią prakolebką przemawia też wykazana przeze mnie nieprzerwana ciągłość rozwoju kolejno po sobie następujących kultur w Polsce, poczynając od kultury łużyckiej poprzez kulturę wschodniopomorską, grobów kloszowych, kulturę wenedzką i prapolską, a ciągłość tę można wykazać zarówno w dziedzinie ceramiki i wyrobów metalowych, jak w zakresie gospodarki, budownictwa i obrządku pogrzebowego.  Mimo kolejnych zmian kultur, które następowały jedna po drugiej podobnie jak zmiany stylów w budownictwie historycznym w obrębie tej samej ludności Polski, mamy we wszystkich wypadkach do czynienia zasadniczo z potomkami tej samej ludności zasiedziałej na naszej ziemi od III okresu epoki brązu. Bardzo charakterystyczny jest fakt skupiania się wszystkich kultur poczynając od kultury łużyckiej aż do wczesnośredniowiecznej kultury prapolskiej  - mimo pewnych wahań ich zasięgu – w dorzeczu Odry i Wisły. 
W szczególności błędne jest twierdzenie uczonych niemieckich, jakoby Słowianie przybyli na ziemie Polski dopiero w końcu VI czy w VII w. n.e. ze wschodu, ponieważ istnieją bardzo liczne związki między kulturą okresu rzymskiego a kulturą prapolską wczesnego średniowiecza, na które zwrócili już uwagę archeologowie niemieccy z Wrocławia przed II wojną światową, potwierdzając moje dawniejsze spostrzeżenia, przedstawione szczegółowo w mej pracy o ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach.
Toteż nawet K. Moszyński, który początkowo wywodził Słowian z Azji, a  następnie lokował ich na obszarze leżącym między stepami Ukrainy a Bałtykiem, w swym ostatnim dziele wydanym już po jego śmierci uznał, że już w okresie rzymskim mieszkali oni w dorzeczu Odry i Wisły. Ze względu na szczególnie bliskie pokrewieństwo językowe Słowian z Bałtami należy poszukiwać najdawniejszych siedzib Słowian w najbliższym sąsiedztwie prakolebki Bałtów, którą dość powszechnie umieszcza się nad południowo-wschodnim Bałtykiem. Z drugiej zaś strony liczne dawne związki językowe słowiańsko-germańskie świadczą o tym, że przodkowie Słowian musieli mieszkać również w sąsiedztwie Germanów.  Nie ma żadnej innej kultury odpowiadającej tak dalece temu postulatowi, jak kultura łużycka. Pogląd niemiecki przypisujący kulturę łużycką Lirom jest – jak wykazał V. Milojcic – już choćby dlatego nie do przyjęcia, ponieważ plemiona iliryjskie grzebały swoich zmarłych nie spalonych, gdy w obrębie kultury łużyckie panował obrządek palenia ciał. Główna ekspansja kultury łużyckie szła w tym samym kierunku co ekspansja Słowian, to jest z zachodu na wschód, o czym świadczy młodszy charakter nazw miejscowych na obszarze ziem ruskich, niż odpowiadających im nazw topograficznych w Polsce. O ciągłości zaludnienia Polski od bardzo dawnych czasów prehistorycznych świadczy też utrzymanie się od młodszej epoki kamienia tej samej zasadniczo struktury antropologicznej aż do wczesnego średniowiecza. Z tych i wielu innych powodów uważamy plemiona kultury łużyckiej za naszych najdawniejszych przodków Prasłowian.

Józef Kostrzewski: Pradzieje Śląska, Ossolineum, 1970
 

700 - 400
Okres halsztacki epoki żelaza
Pośrednictwo w handlu północy z południem;
na kulturę łużycką wpływa kultura pomorska plemion prasłowianskich,

500
Upadek kultury łużyckiej w następstwie najazdu na Śląsk
Scytów - plemion znad Morza Czarnego;
brązowe groty strzał scytyjskich w Masywie Ślęży

400 -  0
  Okres lateński epoki żelaza

Kultura grobów jamowych kultury przeworskiej
Słowianie kultury przeworskiej w Imperium Rzymskim
byli znani jako Ligowie, stąd Słowianka Kalina oddana do Rzymu za Nerona
jako zakładniczka, była tam nazywana Ligią (vide: "Quo Vadis":
"Nazywają ją w domu Ligią, gdyż pochodzi z narodu Ligów,
a ma swoje barbarzyńskie imię: Kallina."
"Cudny musi być wasz kraj ligijski, gdzie takie się rodzą dziewczyny"

Między Odrą a Masywem Ślęży osadzają się Celtowie,

którzy wprowadzają koło garncarskie, żarna obrotowe, żelazne okucia radeł.
Osady w Kunowie, Olbrachtowicach, Starym Zamku, i Świątnikach.
Znaleziska w Strachowie, Sobótce, Strzegomianach i in.
Słowianie Zachodni tworzą związek Wenedów

50
Magazyn brył bursztynu (2 750 kg) na Partynicach we Wrocławiu
pamiątka po szlaku bursztynowym łączącym ujście Wisły z Imperium Rzymskim.
Główna nitka szlaku bursztynowego prowadziła przez miejscowości znane dzisiaj jako
Świecie, Toruń, Kalisz, Wrocław, Bardo, Kłodzko, Międzylesie, Brno i Wiedeń


przed narodzeniem Chrystusa, przed Chrystusem - przed Ch.
 czyli 
przed naszą erą - p.  n. e.
początek naszej ery
przypada na rok narodzenia Jezusa Chrystusa
po narodzeniu Chrystusa, po Chrystusie  - po Ch.
czyli
naszej ery - n. e.

0 - 500
Okres plemion wczesnosłowiańskich epoki żelaza
Wpływy Rzymian oraz nadczarnomorskich Gotów.
Wzrost znaczenia sanktuarium ślężańskiego.

mapa 5
 

400 - 600
Okres wędrówki ludów
Najazdy Burgundów, Gotów, Hunów
 Granice zwartego osadnictwa słowiańskiego opierają się o Łabę i Soławę,
 a mniejsze grupy Słowian przechodzą dalej na zachód
i wyspami zasiedlają ziemie germańskich Turyngów, Sasów i Duńczyków.
Obodryci, Wieleci i Serbowie to trzy ugrupowania Słowian
wymieniane przez Franków w ich najdawniejszych wzmiankach

777

Książę Bawarski Tassilon klasztorowi w Kremsmtinster
nadaje daninę z osad słowiańskich położonych w górnej Austrii  (okolice Steyer),
których żupanami, czyli słowiańskimi książętami byli Taliup, Sparuna i Fisso.
Roczniki klasztoru w Fuldzie wymieniają liczne grupy Słowian
mieszkających obok Franków w miejscowościach należących do klasztoru
(Giesa, Sa1zungen, Hagen, Sommerda i in.)
Plemiona ochrzczonych Słowian zapisanych jako Moinvinidi i Radanzwinidi,
mieszkają na terenie diecezji wirzburskiej między rzeką Men i Radenca.

789

Wojska frankońskie Karola Wielkiego 
wkraczają na ziemię słowiańską na wschód od Łaby.
Początek parcia Germanów ku wschodowi - Drang nach Osten

DRANG NACH OSTEN

DRANG NACH OSTEN


805
Na ziemi Słowian Połabskich plemienia Morzyczan
w miejscu słowiańskiej osady Dziewin
Karol Wielki zakłada bazę wypadową
do podboju Słowiańszczyzny
o nazwie Magdeburg - Virginum civitas, Παρθενόπολις)
(od germ. magad, magid, magath  - dziewica).
Do dziś w herbie Dziewina - Magdeburga
widnieje postać Słowianki unoszącej wysoko swój wianek.

wappen von Magdeburg herb Dziewina

806
W bitwie z Frankami i Sasami ginie król Serbów Miliduch

828
pierwszy znany kościół Słowian zachodnich i wschodnich
(prvý známy kostol západných a východných Slovanov)
zbudował w miejscowości Nitra
(Księstwo Nitrzańskie - Nitrianske kniežatstvo)
pierwszy w dziejach wspomniany Słowak
książę Prybina (kniež Pribina)
HEJ, SLOVACI!

500 -  900
Okres prapolski epoki żelaza
Osady Ślężan w Chwałkowie, Będkowicach, Strachowie i Starym Zamku i in.,
grodziska w Będkowicach i Strachowie. Pełny rozkwit sanktuarium ślężańskiego.

mapa 6

844
Geograf Bawarski wymienia liczbę grodów należących 
do prapolskiego plemienia Ślężan
(Sleenzane, civitates XV).
Liczbę tę potwierdziły odkrycia archeologiczne
Plemię Ślężan zamieszkiwało obszar 
od Baryczy i Wzgórz Trzebnickich na północy
po Góry Sowie i Bardzkie na południu,
od dorzecza Strzegomki na zachodzie
po Nysę Kłodzką i Stobrawę na wschodzie


Aturezani habent civitates CIIII. Chozirozi habent civitates CCL. Lendizi habent civitates XCVIII.  Thafnezi habent civitates CCLVII. Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cuncte genetes Sclauorum exorte sint et originem, sicut affirmant, ducant. Prissani civitates LXX. Uelunzani civitates LXX. Bruzi plus est undique quam de Enisa ad Rhenum  Uuizunbeire  Caziri civitates C.  Ruzzi. Forsderen. Liudi. Fresiti. Serauici. Lucolane. Ungare. Uuislane. Sleenzane civitates XV.  Lunsizi civitates XXX. Dadosesani civitates XX. Milzane civitates XXX. Besunzane civitates II. Uerizane civitates X. Fraganeo civitates XL. Lupiglaa civitates XXX. Opolini civitates XX. Golensizi civitates V.


 
   

mapa 7

850 -906
Okres wpływu Wielkich Moraw, pierwsze kontakty Śląska z chrześcijaństwem

800 - 900

Wiece wolnych i równych Ślężan 
wybierają władyków, czyli zwierzchników plemiennych 
spośród członków rodu Łabędziów, który swoją potęgę osiagnąl  dzięki zyskom
z leżącej na europejskim szlaku handlowym południe - północ
płytkiej przeprawy przez rozwidloną Odrę 
 oraz 
z żyznych ziem i bogactw mineralnych góry Ślęży, która jako
ośrodek kultu dawała im także władzę kapłańską

Rozwój osady na Ostrowie Tumskim, której nazwa Wrocław,
mogła pochodzić od imienia księcia ślężańskiego - Wrocisława

900 - 1200
Okres wczesnopolski epoki żelaza

985
Piastowskie grody we Wrocławiu, Opolu i Głogowie

990
Dagome iudex: cały Śląsk należy do Polski;
opiera się o Sudety, od Alemuru na zachodnim brzegu Odry
do granic plemienia Milczan i stąd do Odry, na zachód od  terytorium Dziadoszan
(wzdłuż Nysy Łużyckiej).

mapa 8

1000

Bolesław Chrobry Wielki -  jak głosi napis na jego pomniku we Wrocławiu -  (odsłonięcie nastąpiło 15. września 2007r.)
"Pierwszy koronowany władca Polski. W roku 1000 sprzymierzeniec papiestwa i cesarstwa w jednoczeniu Europy".
W tym właśnie roku czyni ze stolicy Śląska jedną z metropolii znanego współczesnym mu świata.
Biskupstwo we Wrocławiu do 1821r. było podporządkowane arcybiskupstwu w Gnieźnie.

Bolesław Chrobry Wielki z włócznią św. Maurycego, pomnik na koniu, Wrocław

BOLESŁAW CHROBRY WIELKI
 

1000 - 1010
W pustelni pod Oławą i pod Ślężą przebywa św. Andrzej Świerad
- zakonnik zgromadzenia benedyktynów, misjonarz  i lekarz,
pierwszy kanonizowany Polak w historii Kościoła Powszechnego

1005 -1018
Najazd Niemców na Śląsk 

1017
Biskup Merseburga Thietmar
opisuje oblężenie jednego z grodów plemienia Ślężan - Niemczy:
"Gród ten leży w  żupie śląskiej, nazwanej od pewnej góry,
którą mieszkańcy mają w wielkiej czci".

mapa 9
 

1018
Trakat Pokojowy w Budziszynie 30 stycznia 1018.
Cesarz Niemiec Henryk II Święty potwierdza,
że najdalej wysuniętym  na zachód obszarem Państwa Polskiego
są położone na zachód od Śląska terytoria plemion Słowian Zachodnich:
Milsko 
(dzisiaj Górne Łużyce, czyli Hornja Łužica, Górna Łužyca, Lusatia Superior, Oberlausitz)
i Łużyce Dolne 
(Dolna Łužyca, Delnja Łužica, Lusatia Inferior, Niederlausitz)

1031
Najazd kolejnego cesarza niemieckiego Konrada II 
odrywa Milsko i Łużyce od Polski.

Serbołużyczanie, czyli Łużyczanie, Serbowie łużyccy, 
Łužisky Serbja, Łužysky Serby, Sorben,Wenden
- pasierbowie = współplemieńcy Polaków -
przez niemal 1000 lat
cudem unikają holokaustu zgotowanego przez Niemców
tym Słowianom Zachodnim, których nie zdołała uchronić
siła Państwa Polskiego


Přisłowa
a přisłowne hrónčka a wusłowa
Hornjołužiskich Serbow
Zběrał a zhromadźił
Dorjadował a wudał
Dr. Ernst Muka
Jan Radyserb Wjela

Budyšin. 
Z nakladom dra. E. Muki.
1902

Přisłowa

Hornjoserbska gramatika

Gramatyka górnoserbska

 

1039 - 1050
Najazd księcia czeskiego Brzetysława na Śląsk

1050 - 1054
Kazimierz Odnowiciel opanowuje powstanie ludowe i odzyskuje Śląsk.

1080
Do Polski zostaje przyłączona Ziemia Kłodzka
jako posag czeskiej księżniczki Judyty, żony Władysława Hermana

Najpotężniejszy wśród plemienia Ślężan ród Łabędziów jest w posiadaniu 
Góry Ślęży z bardzo gęsto zaludnionym obszarem przyległych żyznych ziem
i licznymi kamieniołomami pozyskującymi surowiec 
do wytwarzania kamieni żarnowych
(sklady nieobrobionych płyt granitowych 
znaleziono w Górce i Chwałkowie)
oraz
kluczowych miejsc we Wrocławiu:
prawobrzeżnego Ołbina, Wyspy Piaskowej i lewego brzegu Odry, 
leżących na starodawnym szlaku hadlowym
i skupiających główne funkcje miasta (targowisko, jatki, karczmy)
a także Trzebnicy z przyległościami i wielu innych posiadłości

Na świat przychodzi Piotr (Pietrek), 
największy spośród Ślązakó


Piotr Włostowic (1080-1153) 
z żoną Marią, córką wielkiego
księcia kijowskiego,
praprawnuczką św. Włodzimierza
Chrzciciela Rusi Kijowskiej
i prapraprawnuczką
cesarza Bizancjum
Romana II Porfirogenety
Rodowity Ślązak
Piotr syn Włosta, czyli Włostowic,
z rodu Łabędziów plemienia Ślężan

należy do Panteonu Chwały
Państwa  Polskiego
jako zwycięski dowódca wojsk,
gromiących wrogów Polski,
genialny polityk,
zdolny administrator,
niezłomny Polak,
kierujący się zawsze
interesem Polski,
teść i sojusznik
księcia Jaksy z Kopanicy 

(obecnie Koepenick w Berlinie),
niezrównany budowniczy
Polski na Śląsku,
grzeszny, ale zdolny do 
przyjęcia surowej pokuty,
dzięki której  Śląsk rozkwitł
wspaniałymi budowlami,
chrześcijańską religią i kulturą,
protoplasta rodu Dunininów
herbu Łabędź, jednego
z  nastarszych rodów szlacheckich
Polski wywodzących się ze Śląska

Poniżej niemiecka mapa Terytorium Słowian w 1150r. - Jaksa z Kopanicy Slawische Gebiete um 1150 Jaxa von Koepenick.
Jaksa, Jaxa, Jaczo, to staropolskie warianty biblijnego imienia Jakub.
Stałym miejscem pobytu słowiańskiego księcia połabskich Stodoran był Wrocław, który dzięki
rodzinnym koligacjom Piotra Włosta stał się symbolem jedności Słowian od Kijowa po Berlin.

Terytorium Słowian w 1150r. - Jaksa z Kopanicy Slawische Gebiete um 1150 Jaxa von Koepenick

Syn księcia Jaksy został oddany Niemcom jako zakładnik cesarza Fryderyka Barbarossy i zmarł w czeskiej Pradze.
Polityka historyczna Niemiec i ich "stypendystów" nadal nie może zdobyć się na wolną od falszerstw i szowinizmu relację
dotyczącą księcia Jaksy, który był przywódcą ludowego powstania (z udziałem części niemieckich osadników i rycerzy po stronie Słowian)
  przeciwko okrucieństwom podboju ziem słowiańskich pod wodzą Albrechta Niedźwiedzia.
Albrecht Niedźwiedź był patronem partii NSDAP - jego dzieło eksterminacji Słowian w ramach Drang nach Osten
 kontynuował Hitler.

Jan Matejko
 Piotr Włost sprowadza Cystersów do Polski. 

Pater patriae Petrus comes et tocius cleri fidelis defensor ecclesiarum munificus fundator
Komes Piotr ojciec ojczyzny,  wierny obrońca całego duchowieństwa, hojny fundator kościołów
(Cronica Petri comitis Poloniae with  Carmen Mauri)
Kronika Maura

1093 - 1096
Najazdy księcia czeskiego Brzetysława II
domagającego się trybutu narzuconego Polsce w 1054
przez króla Niemiec, cesarza rzymskiego Henryka III
przynoszą spustoszenie i wyludnienie Śląska
(Břetislav II celou vládu válčil s Poláky a plenil v jejich zemi,
na nichž vymohl placení tributu z dob jeho stejnojmeného děda)

1106 
Najazd księcia czeskiego Borzywoja, spalenie Koźla

1108
Bolesław Krzywousty dla obrony przed Czechami
zakłada gród w Jeleniej Górze (Wzgórze Krzywoustego)

1109
Najazd kolejnego cesarza niemieckiego Henryka V
Polacy śląscy z Krosna i Bytomia Odrzańskiego skutecznie bronią  przeprawy przez Odrę
 Niemcy i Czesi jako żywych tarcz używają zakładników, ale obrońcy Głogowa są niezłomni
"grodzianie wcale nie oszczędzali własnych synów i krewnych 
więcej niż Czechów i Niemców, lecz zmusili ich kamieniami i orężem do odstąpienia od muru".
Po klęsce na Psim Polu Niemcy odstępują od oblężenia Wrocławia

Zwycięstwo Bolesława Krzywoustego na Psim Polu pod Wrocławiem (24. sierpnia, 1109),
 pomiędzy zwycięstwem Mieszka I  pod Cedynią ( 24 czerwca 972) i Władysława Łokietka pod Płowcami (27 września 1331)
uratowało Polaków przed losem innych Zachodnich Słowian poddanych bezwzględnej eksterminacji i germanizacji  w wyniku podboju p.n. Drang nach Osten

Ród Zawiszów Czarnych, który wydal  z siebie wielu polskich bohaterów, swój herb Przerowa zdobył w zwycięskiej bitwie na Psim Polu

Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. Herbarz Polski (wydany w czterech tomach pt. 'Korona Polska' w latach 1728-1743, pierwsze wydanie drukowane we Lwowie. Wzmiankowana przez ks. Niesieckiego, jezuitę, "sławna wiktorya i podziśdzień pamiętna" jest wprost znienawidzona przez wrogów Polski i naszych ponad tysiącletnich zmagań o tożsamość narodową.
Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J.
Herbarz Polski (wydany w czterech tomach pt. 'Korona Polska'
w latach 1728-1743, pierwsze wydanie drukowane we Lwowie.
Wzmiankowana przez ks. Niesieckiego, jezuitę, "sławna wiktorya i podziśdzień pamiętna" jest wprost znienawidzona przez wrogów Polski i naszych ponad tysiącletnich zmagań o tożsamość narodową.
Herb Przerowa upamiętnia bohaterstwo rodu Zawisza Czarny decydujące o zwycięstwie, które odniósł Bolesław Krzywousty nad Niemcami w bitwie na Psim Polu w 1109r,

ZAWISZOWIE herbu PRZEROWA
WIZERUNEK i OPIS herbu PRZEROWA
wg Kaspra Niesieckiego
„Kopia z proporcem żółtym, w prawy bok tarczy nakłoniona powinna być, w czerwonem polu, koniec proporca na kopiją zawinięty, w pół złamaną, na hełmie trzy pióra strusie. [...] Gdy się Bolesław Krzywousty książę Polski z Niemieckim wojskiem pod Wrocławiem potykał, a Szlązacy, jeszcze na ten czas z Polakami ściśle złączeni, Niemieckiej piechoty złamać, kilka razy na nię nacierając dość silnie, nie mogli: Mirosław niejaki, pułkownikując między niemi, kopiją złożywszy, i konia ostrogami wsparłszy, taką siłą na Niemców
uderzył, że wśród piechoty nieprzyjacielskiej wdarłszy się, a za nim hufiec cały Szlązaków, klinem uszykowany, siekąc i bijąc, trupem miejsce
owo w koło siebie usłał; czem przerażeni Niemcy, tył podali, zaczem nastąpiła sławna wiktorya i podziśdzień pamiętna. Mirosławowi tedy za to fortunne dzieło, krom bogatych podarunków i dóbr obszernych, ten herb nadany od Bolesława Krzywoustego: kopia, którą szyki Niemieckie łamał, nazwany zaś ten klejnot Przerowa, od przerwania stojącego jak mur nieprzyjaciela”.
"Die Bezeichnung "Hundsfeld" wird auf eine historische Begebenheit zurückgeführt: Im Jahre 1109 hatte der deutsche Kaiser Heinrich V. in Schlesien eingegriffen, vor den Toren Breslaus wurde sein Heer aber vom polnischen Herzog Bolesław III. Schiefmund geschlagen. Der Legende nach erhielt das Schlachtfeld den Namen "Hundsfeld", weil das kaiserliche Heer nach seiner Niederlage so überstürzt flüchtete, dass nicht einmal die Toten begraben werden konnten und den Hunden überlassen werden mussten."
Wikipedia polskojęzyczna powtarza kłamstwa Samuela Orgelbranda z 1902
Przekład z wikipedii niemieckojęzycznej:  Psie Pole (deutsch: Hundsfeld)
Termin "Psie Pole" jest przypisany do historycznego wydarzenia: W roku 1109 cesarz niemiecki Henryk V interweniował (sic!) na Śląsku, na obrzeżach Wrocławia, ale jego armia była pobita przez polskiego księcia Bolesława III. Krzywoustego . Według legendy miejscu bitwy nadano nazwę  "Psie Pole", ponieważ armia cePlac Artura Zawiszy Czarnego)sarza tak pośpiesznie uciekła po jego klęsce, że nawet zwłok nie można było pochować i musiano je pozostawić psom.

Uwaga! Największy polski rycerz, Zawisza Czarny z Garbowa pieczętował się herbem Sulima. Jako polski poseł na Sobór w Konstancji (1414–1418), wsławił się występując jako jeden z nielicznych obrońców sprawy i osoby Jana Husa. Poza tym 9 maja 1418 na Soborze w Konstancji w obecności papieża oświadczył, że czci króla polskiego będzie bronić "gębą i ręką" i uzyskał od papieża potępienie traktatu Falkenberga, krakowskiego dominikanina na służbie u Krzyżaków. Według Falkenberga Polacy powinni być eksterminowani, pozbawieni suwerenności i sprowadzeni do roli niewolników.  Przepojone nienawiścią do Polaków plany Falkenberga realizowali straszni Fryce, Bismarck, Rathenau, Hitler i realizują nadal ich następcy.
Spośród Zawiszów Czarnych herbu Przerowa, Artur - waleczny bohater powstania listopadowego, uhonorowny krzyżem Virtuti Militari, za udział w powstaniu Zaliwskiego powieszony przez Moskali na placu kaźni w Warszawie (od 1929 jest to pl. Artura Zawiszy). Przed ezgekucją 26.10.1833r. zawołał do żegnającej go rzeszy rodaków: "Gdybym sto lat miał żyć, wszystkie bym ofiarował mojej Ojczyźnie". Młodszy brat kapitana Artura Zawiszy - Alfred, również powstaniec listopadowy, w 1847 osiedlił się w Warszewicach k. Chełmży. Dwór Alfreda Zawiszy Czarnego był ośrodkiem narodowego oporu przeciwko germanizacji Ziemi Chelmińskiej. Spoczywa w Kaplicy Zawiszów Czarnych na starym cmentarzu w Chełmży.


Grób Rodziny Czarnych Zawiszów 1879 w Chełmży; męstwo Mirosława na Psim Polu 1109 dokumentuje herb Przerowa.
Grób Rodziny Czarnych Zawiszów 1879 w Chełmży; męstwo Mirosława na Psim Polu 1109 dokumentuje herb Przerowa.
Słońce chyli się ku zachodowi nad Ziemią Chełmińską, jak Śląsk ciężko doświadczoną przez teutońską agresję
Słońce chyli się ku zachodowi nad Ziemią Chełmińską, jak Śląsk ciężko doświadczoną przez teutońską agresję.

1110
Polskie wojsko pod wodzą Bolesława przekracza Karkonosze
 "miejsca grozę budzące, gdzie przedtem nie stanęła ludzka stopa"
znane jako śląska droga, obecnie: Vrchlabi - Vyrovka - Lucni Bouda - Kowary - Jelenia Góra

1121 - 1131
Piotr Włost z rodu Łabędziów - możnowładców plemienia Ślężan,
właściciel Ślęży - świętej góry Ślężan,
główny doradca Bolesława Krzywoustego i palatyn
zakłada na szczycie Ślęży
klasztor dla kanoników regularnych św. Augustyna

1138
Bolesław Krzywousty w testamencie
dokonuje podziału dzielnicowego Polski.
Śląsk przypada Władysławowi II Wygnańcowi,
najstarszemu synowi Krzywoustego.

Władysław II Wygnaniec zasłużenie otwiera poczet hańby narodu polskiego,  a jego żona - Agnieszka Babenberg jest prekursorką niemieckich polakożerców definiowanych w języku polskim. Marcin Bielski  w pierwszej historii powszechnej wydanej po polsku pt. "Kronika wszystkiego świata" z 1551r.,  tak o niej pisał: "wzgardziła była Polaki, przy stole żadnemu być nie dała, mówiąc, iż Polacy plugawi; urzędów żadnych niedała Polakom, jedno Niemcom, mówiąc, iż niesprawni, tak iż na tem stała, jakoby ty krainy Niemcy osadziła. Ale się to odmieniło: kto na kogo sidła stawia, sam w nie upada; przeto Krystyna [Agnieszka Babenberg] z żałością i z hańbą z Polski wyjechała... Otóż tak bywa: kto cudzego pragnie, swoje zatraca." W odniesieniu do prób zawłaszczenia Śląska przez Niemców, świetne dictum Bielskiego jest stale aktualne.

Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata, 1551: Agnieszka Babenberg "wzgardziła była Polaki, przy stole żadnemu być nie dała, mówiąc, iż Polacy plugawi; urzędów żadnych niedała Polakom, jedno Niemcom, mówiąc, iż niesprawni, tak iż na tem stała, jakoby ty krainy Niemcy osadziła. Ale się to odmieniło: kto na kogo sidła stawia, sam w nie upada; przeto Krystyna [Agnieszka Babenberg] z żałością i z hańbą z Polski wyjechała... Otóż tak bywa: kto cudzego pragnie, swoje zatraca."

  <„Kronika świata" Marcina Bielskiego to pierwszy wielki tryumf literatury naszej 
w jej pochodzie cywilizacyjnym na Wschód słowiański.>
 Ignacy Chrzanowski, "Marcin Bielski - studium literackie", 1906,
tekst na stronie w USA, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from
University of Toronto a nie w Polsce za pieniądze krajowych podatników,
co budzi nadzieję, że kultura polska przetrwa choć na wygnaniu, jak za zaborów.
 - Ignacy Chrzanowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zamordowany przez Niemców w Konzentrationslager Sachsenhausen -

1148
Bulla papieża Eugeniusza III: pierwsza wzmianka o Sobótce
(zw. forum sub monte - targ pod górą).
Późniejsze nazwy Sobótki to forum in Sabat, opidum Czobten.

1175
Bolesław I Wysoki (syn Władysława II Wygnańca)
zakłada opactwo cystersów w Lubiążu
9 z 11 świadków fundacji nosi imiona słowiańskie

1202
Mieszko Plątonogi (syn Władysława II Wygnańca)
bije w Raciborzu monety z polskim napisem Milost
które należą do najstarszych zachowanych pomników języka polskiego

1226

Dominikanie polscy przybywają z Krakowa do Wrocławia. 
Na ich czele stoi  Czesław Odrowąż OP
Błogosławiony Kościoła Katolickiego od 1713
Patron stolicy Śląska - Wrocławia od 1963
blogoslawiony Czeslaw dominikanin patron Wroclawia 
Czesław Odrowąż OP
(1180 -  1242)
Błogosławiony od 1713
Patron Wrocławia od 1963
Rodowity Ślązak
Czesław Odrowąż OP,
urodzony Kamieniu Śląskim,
(obecnie gmina Gogolin,
woj. opolskie),
- od XII wieku siedzibie
polskiego rodu Odrowążów,
 z którego wywodzi się
św. Jacek Odrowąż
i błogosławiona Bronisława.
Czesław Odrowąż OP 
należy do Panteonu Chwały
Państwa  Polskiego
jako trwała i oporna
na najbardziej skrajne zagrożenia
wcielona opoka
katolickiej wiary i polskości
we Wrocławiu
- stolicy Śląska Polskiego.
Losy błogosławionego
i jego grobowca
są potwierdzeniem zasady, iż
SZCZERAWIARA
CZYNI CUDA

informacja historyczna w kaplicy błogosławionego Czesława w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu

Informacja historyczna w kaplicy błogosławionego Czesława 
w kościele dominikanów p. w. św. Wojciecha we Wrocławiu

1238
Umiera Henryk Brodaty (syn Bolesława I Wysokiego)
władca Śląska, Ziemi Lubuskiej, Krakowskiej, Sandomierskiej i lewobrzeżnej Wielkopolski.
Uczynił Śląsk najbardziej rozwiniętą gospodarczo dzielnicą Polski.
Jego dziełem jest plan wspaniałego wrocławskiego rynku.
Pod koniec życia podjął starania o koronę królewską dla swojego syna.

Błogosławiony Czesław Odrowąż nawracający Mongołów atakujących Wrocław

Błogosławiony Czesław Odrowąż nawracający Mongołów atakujących Wrocław
(płaskorzeźba z grobowca zawierająceo relikwie błogosławionego Czesława
w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha we Wrocławiu;
kaplica z sarkofagiem ocalała  pomimo zniszczenia kościoła podczas Festung Breslau w 1945r.)

9 IV 1241
W bitwie z Tatarami pod Legnicą ginie
Henryk II Pobożny (syn Henryka Brodatego)
W katedrze wrocławskiej stoją mary bohaterów.

1261
Trzecia lokacja Wrocławia na prawie magdeburskim
potwierdzona pieczęcią mieszczan Magdeburga
SIGILLVM BVRGENSIUM IN MAGDHEBVRCH
z postacią słowiańskiej dziewicy.

SIGILLVM BVRGENSIUM IN MAGDHEBVRCH

1268 - 1273
Księga Henrykowska, czyli Księga założenia
klasztoru Najświętszej Panny Marii w Henrykowie
(filii klasztoru cystersów w Lubiążu)
zawiera pierwsze zdanie zapisane w języku polskim
- wypowiedź pochodzącego z Czech Ślązaka - Boguchwała
do żony zmęczonej mieleniem zboża w żarnach
Day ut ia pobrusa, a ti poziwai
(daj, ja będę mełł, a ty odpocznij).

POLACY I CZESI

Sudety Polskie i Czeskie

SUDETY POLSKIE I CZESKIE

1278
Umiera Bolesław II Łysy - Rogatka (syn Henryka II Pobożnego)
awanturnik rozdający Niemcom śląską ziemię, choć
- pomimo dworskiego wychowania - nawet nie znający ich języka

1278
W skład Księstwa Jaworskiego wchodzą:
Jawor, Wleń, Jelenia Góra, Mirsk i Lwówek wraz z powiatami
od 1291 jest połączone z Księstwem Świdnickim
(Świdnica, Strzegom, Strzelin, Ziębice, Kamienna Góra, Dzierżoniów)
w 1297 dołączony został powiat Bolesławiec
od 1312 odłączone zostały
Ziębice, Ząbkowice, Strzelin, Dzierżoniów, Sobótka i Kąty Wrocł.,
z których powstało Księstwo Ziębickie;
od 1312 odłączone zostały Lubań i Leśna,
w 1353 ponownie dołączony został powiat Dzierżoniów i Sobótka

1278
Władzę w Księstwie Jaworskim obejmuje
Bolko I Surowy (syn Bolesława II Łysego - Rogatki)
początkowo wspólnie z bratem Bernardem I Lwóweckim
później samodzielnie, także na obszarze Księstwa Świdnickiego
a w latach 1296-1301 na obszarze Księstwa Wrocławskiego
Bolko I Surowy był twórcą dynastii, która ponad 100 lat
zapewniała rozwój dzielnicy i bogactwo swoim poddanym
a przy tym najdłużej ze wszystkich księstw śląskich 
zachowała pełną niezależność polityczną 

1290
Henryk IV Prawy - Probus (syn Bolesława II Łysego - Rogatki)
władca dzielnicy wrocławskiej i krakowskiej,
zwraca się do papieża z prośbą o zgodę na koronację królewską,
ale umiera otruty

1312
Władzę w Księstwie Świdnickim obejmuje
Bernard (syn Bolka I Surowego)
jego żoną jest Kunegunda - córka Władysława Łokietka

1312
Władzę w Księstwie Jaworskim obejmuje
Henryk I (syn Bolka I Surowego)

1318 - 1322
Szczyt rozbicia dzielnicowego Śląska:
19 księstw rządzonych przez Piastów
(kozielskie, bytomskie, opolskie, raciborskie, niemodlińskie, strzeleckie, cieszyńskie, oświęcimskie,toszeckie, głogowskie, żagańskie, ścinawskie, oleśnickie, namysłowskie, brzesko-legnickie, wrocławskie, świdnickie, jaworskie, ziębickie)
1 księstwo należące do czeskich Przemyślidów (opawskie)
1 księstwo należące do biskupów wrocławskich (nyskie)
stopniowo kolejne księstwa śląskie padają ofiarą aneksji Czech
pod rządami  dynastii Luksemburgów

1343


Władzę w Księstwie Świdnickim
(od 1346 również w Jaworskim)

obejmuje Bolko II
(syn Bernarda i Kunegundy Łokietkówny,
siostrzeniec Kazimierza Wielkiego)
przez całe życie dąży do zjednoczenia
śląskiej ziemi 

z resztą Korony Polskiej,
wspomaga Władysława Łokietka
w wojnie przeciw Krzyżakom

i ich koalicjantowi - Janowi Luksemburskiemu, 
zatrzymując wojska czeskie pod Niemczą,
co pozwoliło Polakom pokonać Krzyżaków
w bitwie pod Płowcami.
Za czasów Bolka II powstał podwójny 
pierścień zamków obronnych
wewnętrzny: 
Wleń, Siedlęcin, Jelenia Góra, Koziniec, Sokolec, Bolczów, Janowice, Miedzianka; Ślęża
zewnętrzny: 
Stara Kamienica, Rybnica, Chojnik, Kowary
na drodze ze Śląska do Czech: 
Świny, Zamek Bolka I, Niesytno, Straża czyli Kamienna Góra, Chełmsko i Lubawka
***
powstał także
 kościół pierwotny w Sulistrowicach wzmiankowany w 1352
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Sulistrowicach

 
 
 

1345-1348
Czesi napadają na Księstwo Świdnickie, Kazimierz Wielki zdobywa miasta śląskie,
wojska Polskie docierają do Wrocławia (Różanka)

1348
 mieszkańcy wsi w dolinie Bobra powyżej Wlenia
zapisanych już w 1217r. jako Bystrzyca (Biztric), Nielestno (Neleztno), 
Strzyżowiec (Ztrisoua) i Pilchowice (Pilhovic) 
skutecznie zabiegają o księdza mówiącego po polsku,
polskie nabożeństwa są odprawiane co najmniej do końca XVII w.

28 VII 1368
Umiera Bolko II, o którym Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu - to on jeden 
"nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno,
że jest księciem polskim, 
a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi

polski książę Bolko II Piast Śląski

1392
Po śmierci wdowy po księciu  świdnickim Bolku II ostatnie księstwo śląskie
w wyniku układów sukcesyjnych przechodzi we władanie króla Czech.

1400
Bardo Śląskie - objawienie Matki Bożej PłaczącejBardo Śląskie
Górska Kaplica Matki Bożej Płaczącej
Historia kaplicy zamieszczona 
przy drzwiach wejściowych

Tradycja głosi, że w 1400 r. na tej górze (582 m) słychać było płacz i niewieście szlochanie. Zaciekawieni ludzie poszli zobaczyć kto płacze. Zobaczyli Matkę Bożą siedzącą na kamieniu i i płaczącą nad nieszczęściami, jakie miały spaść na Ziemię Śląską. Po pewnym czasie Matka Boża uniosła się w górę i znikła pozostawiając na skale ślad rąk i stóp.

O owych śladach mówią nie tylko źródła katolickie. Pastor protestancki Aurelius w książce "Glaciographia" wyd. w 1625r. pisze, że gdy w 1608 r. udał się na Bardzką Górę, kamień był jeszcze cały i widać było na nim znaki przypominające ludzkie ręce i stopy. Potem liczni pielgrzymi kamień ów cały połupali biorąc cząstki do domów na pamiątkę.

Na miejscu objawień w 1619 r. wybudowano tę kaplicę. Znajdujący się w kaplicy ołtarz stoi w miejscu owych śladów. 

Obecna "stopka" Matki Bożej za kaplicą nie jest śladem oryginalnym, jest zrobiona później, by tamte znaki przypominała.

Kaplicę licznie nawiedzają pielgrzymi i turyści. 

W okresie letnim (od I niedzieli maja do ostatniej września) w każdą niedzielę o godz. 11.00 odprawia się Msza Św.

Cuda i łaski, jakich tu wierni doznają, świadczą, że miejsce to jest pod szczególną opieką Matki Bożej.

Nieszczęścia, które spadły na Ziemię Śląską 
po śmierci wdowy po księciu  świdnickim Bolku II w 1392 r.,
kiedy to ostatnie księstwo śląskie
w wyniku układów sukcesyjnych przeszło we władanie Niemców na tronie czeskim:
- najazdy husytów
- wojna trzydziestoletnia
- wojny śląskie
- dwieście lat panoszenia się prusactwa,
którego finałem były zniszczenia II wojny światowej
- rujnujące skutki sowieckiej okupacji
- wyludnienie i nędza miejscowości zapomnianych przez władze III RP

Bardo Śląskie - widok spod Białego Krzyża na Górze Bardzkiej
Czarne chmury nad Śląskiem rozpędza wiatr

Ojczyzny Polakom nie odbiorą
ani ludobójcze wojny,
ani oszukańcze traktaty,
ani skryte kolonizacyjne akcje.

Kto bez sprzeciwu przygląda się
próbom odebrania domu co czwartemu Polakowi,
niech przemyśli poniższe przesłanie,
zawarte w końcowym fragmencie
Ballady o trzęsących się portkach z 1953r.
której autorem był
potępiony wtedy przez komunistów
Konstanty Ildefons Gałczyński

Gdy wieje wiatr historii,
Ludziom jak pięknym ptakom
Rosną skrzydła, natomiast
Trzęsą się portki pętakom.

BARDO ŚLĄSKIE

ROK PAŃSKI  1418
MIESZCZANIE WROCŁAWSCY PODNOSZĄ ROKOSZ
I SZEŚCIU RAJCÓW ŚMIERCIĄ KARZĄ
Dnia dziewiętnastego lipca mieszczanie i pospólstwo miasta Wrocławia, z dawna oburzeni i zjątrzeni przeciw swoim rajcom, wyłamawszy wrota wpadli do wietnicy i sześciu rajców, jako to Jana Saksa, Henryka Schmetha, Freybelka, Mikołaja Feystenlirka, Jana Stille i Mikołaja Neumarkta, bez żadnego poprzedniego badania, ścięli; Jana zaś Megerlina, jednego z mieszczan, który, jak mówiono, z rajcami trzymał, strącili z wieży ratuszowej. A nadto tak się z nimi srogo obeszli, że złupiwszy ich ze wszystkiego i obdarłszy do naga, żonom zaś i krewnym mimo prośby i błagania nie dozwoliwszy nawet rozmówić się z nimi, poprowadzili ich tak dla większej hańby na plac śmierci.  Powodem takowego przeciw rajcom oburzenia to być miało, że obciążali miasto licznymi podatkami, z których nie składali rachunków.
Ksiądz kanonik Jan Długosz,  Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego)

1425

najazd husytów na ziemię kłodzką

1428

armia husycka, którą dowodzi Prokop Łysy, Ogolony
(Prokop Holý, se holil – odtud přezdívka Holý)
niszczy, pali, plądruje śląskie zamki, klasztory, wsie, małe miasta,
załoga zamku na Ślęży ucieka do Wrocławia,
od połowy kwietnia 1428 r. na Ślęży rezyduje husycki garnizon złożony z
200 jeźdźców i 40 pieszych. Stary letopisec podaje „osazeni Sobotky panem Koldú”,
 którym był głównodowodący Jan Kolda ze Žampachu i Náchodu.
Scriptores rerum Silesiacarum (SRS),  odnotowuje,
że warownia na Ślęży została odbita przez wojska świdnicko-wrocławskie
7 czerwca 1428 r. po szturmach okupionych dużą ilością zabitych i rannych  
Po śmierci Zygmunta Luksemburskiego (9 XII 1437) 
kandydatem husytów  na tron czeski jest
 Kazimierz Jagiellończyk, brata króla polskiego Władysława III Warneńczyka.
 W  wojnie domowej Jan Kolda ze Žampachu i Náchodu określa się jako „služebnik
polského krále” („poddany króla polskiego”) i wspiera polskie wojska,
prawie do śmierci jest sojusznikiem korony, m. in. przeciw krzyżakom.

1457

królem Czech zostaje obrany Jerzy Podiebradów, husyta
Wrocław, stolica Śląska, prowincji korony Czech, ostoja wiary rzymskokatolickiej 
i jedyny sojusznik papieża w Europie Środkowej nie uznaje nowego króla
organizuje krucjatę przeciw husytom, a zarząd Wrocławia przez kilkadziesiąt lat
przedstawia się papieżom jako podpora Kościoła Rzymskokatolickiego

1475
Pierwszy na śląsku drukarz Kacper Elyan 
wydaje we Wrocławiu najstarsze teksty drukowane w języku polskim
są to modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w Boga

1475
Król Węgier i Czech, Maciej Korwin, tworzy śląski sejm
i dla rozbicia oporu, wkrótce wprowadza sztuczny podział 
na sejm Dolnego Śląska i sejm Górnego Śląska.
Jednak już od 1498r. do rozwiązania w 1740r.
jeden sejm obejmował cały Śląsk

Herb największego króla Węgier Macieja Korwina w Ratuszu Wrocławskim. Hunyadi I. Mátyás magyar király ostro konkurował z Jagiellonami, rządził na ogromnym obszarze od Łużyc po Bułgarię, nie dopuszczał Polaków do funkcji administracyjnych i kościelnych na Śląsku
Herb największego króla Węgier Macieja Korwina w Ratuszu Wrocławskim. Hunyadi I. Mátyás magyar király ostro konkurował z Jagiellonami,
rządził na ogromnym obszarze od Łużyc po Bułgarię,
nie dopuszczał Polaków do funkcji administracyjnych i kościelnych na Śląsku

1491
Królem Czech - a tym samym władcą Śląska  -  zostaje Władysław Jagiellończyk

20 VII 1505
Dekret Władysława Jagiellończyka fundujący we Wrocławiu czterowydziałowy uniwersytet;
 sprzeciw profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego nie pozwolił na realizację projektu.

1526
Czechy wchodzą w skład Austrii

1551
Według  pierwszej pisanej po polsku historii Polski 
ludność Śląska to Ślężacy (patrz wyżej: Ślęża - korzeń Śląska)
Przekładając na polski Chronica Polonorum z 1519r. , której autorem był
ks. kanonik dr med. Maciej Miechowita, Marcin Bielski tak tłumaczy z łaciny
fragment dotyczący przegłądu wojsk przed bitwą z Tatarami pod Legnicą:

Maciej Miechowita:
Qartum, ex praestantioribus militibus Slesiae et maioris Poloniae
ac praetio conductis militibus Henricus dux  regebat.
Marcin Bielski
Czwarte wojsko było nalepsze Ślężaków a wielgich Polaków i żołdnierzów,
które sprawował Henryk sam.

Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata, 1551: wojsko było nalepsze Ślężaków a wielgich Polaków


1638
Protokoły wizytacji z archidiakonatu wrocławskiego podają:
Ślęzanie mieszkający u stóp góry Sobótki mówią tylko po polsku 
Proboszczowie o nazwiskach rdzennych 
Marcin Chojecki, Jan Ścibora, Grzegorz Starzy 
odprawiają służbę bożą wyłącznie po polsku.
Wrocław otoczony  wieńcem rdzennie polskich wsi
Osady polskie w dalekim promieniu na zachód od Odry.

1641 -  1644
kolegium jezuickie powstaje przy pl. Nankiera 1 we Wrocławiu
i stanowi załążek uniwersytetu wrocławskiego

po 1657
Kartograf Nicolaes Visscher I wydaje wspaniałą mapę
Tabula nova Poloniae et Silesiae

Mapa Polski ze Śląskiem, Visscher. po 1667r.

MAPA POLSKI ZE ŚLĄSKIEM (Visscher, po 1667r.)
 

sierpień 1683
Odsiecz wiedeńska. Armie polskie maszerują przez Śląsk:
przez Bielsko i Cieszyn  - hetman polny Sieniawski
przez Będzin, Bytom, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gliwice, Rudy, Racibórz, Piotrowice i Opawę
- hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski i sam król Jan III Sobieski

1687
Królowa Marysieńka Sobieska wraz dziećmi i dworem (1500 osób)
przebywa w uzdrowisku w Cieplicach Sląskich
Austria obawia się, że król Jan III Sobieski
zechce odzyskać Śląsk dla Polski

21 X 1702
Cesarz Leopold I Habsburg (ten sam, który zwrócił się z blaganiem
do króla Jana III Sobieskiego o odsiecz wiedeńską)

podpisuje akt założenia Uniwersytetu Wrocławskiego
pomimo sprzeciwu i otwartej wrogości wrocławskich luteran

1722
Pierwszy polski wiersz o Śnieżce i jeden z pierwszych o polskich górach

"Tyś góro Boga, ozdoba świętego
Z ciebie jest prospekt do kraju pysznego
Korzeniem ślicznym jesteś obtoczona
A na spokojnym miejscu postawiona
W tych delicyjach, żem tu przenocował,
Na znak wdzięczności tom ci ofiarował

Roku MDCCXXII
dnia XXIV sierpnia -
Christian Woelfsing Borus

pierwszy polski wpis do księgi pamiątkowej 
na szczycie Śnieżki

1733
Odnalezienie "postaci z rybą"
pod usypiskiem kamieni w połowie wysokości Ślęży
daje początek naukowym badaniom nad słowiańską przeszłością góry

1742
Śląsk zdobywają Prusy 


"Na słowiańskiej góry szczycie
pod jasną nadziei gwiazdą
zapisuję wróżby słowa
wróci -
- wróci w stare gniazdo
stare prawo, stara mowa
i natchnione Słowian życie"

Roman Zmorski

(dokonany w 1848 r. wpis polskiego poety 
do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży)

*************

Roman Zmorski, Podania i baśnie ludu, Warszawa, wyd. z 1902 r.

 

Dwieście lat prusactwa na Śląsku
 

1945
Śląsk wraca do Polski

 

*****
 
 

Towarzystwo Ślężańskie

Towarzystwo Ślężańskie
Sulistrowiczki-Wrocław-Warszawa
Strony po polsku


Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląsk
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

Źródło*Anna*Dzika*Przyroda*

Góra*Ślęża*Śląsk*Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie


BYLICA

SOBÓTKA - OBRZĘD PRASŁOWAŃSKI

PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE

SZTUKA
ŚLĘŻAŃSKA 
SLEZA 
ART
sztuka światła
the art of light
sztuka słowa
the art of word
SZTUKA  ŚLĘŻAŃSKAStrony po angielsku


The Art and Spirit of Wroclaw, Poland


The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

***

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Love Wroclaw's culture. Wroclaw, Poland, along with San Sebastián (Donostia in Basque), Spain, will be the European Capital of Culture in 2016. Wrocław wraz z San Sebastian (Donostia po baskijsku), Hiszpania, będzie Europejską Stolicą Kultury 2016 San Sebastián será Capital Europea de la Cultura en 2016 junto con Breslavia, Polonia 2016an Donostia hiria Polonia Wrocław hiriburuarekin bateria Europako Kultura Hiriburu izango dira.
Wroclaw, Poland, along with  San Sebastián (Donostia in Basque), Spain, the European Capital of Culture 2016
Wrocław wraz z San Sebastian (Donostia po baskijsku), Hiszpania, będzie Europejską Stolicą Kultury 2016
San Sebastián será Capital Europea de la Cultura en 2016 junto con Breslavia, Polonia
2016an Donostia hiria Polonia Wroclaw hiriburuarekin bateria Europako Kultura Hiriburu izango dira.

***

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

The Wroclaw Virgins are Us!


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit***

WROCLAW POLAND 2016
European Capital of Culture Europejska Stolica Kultury 2016 Capital Europea de la Cultura
Europako Kultura Hiriburu


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw Silesian Capital

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw close-ups

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***


SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

 How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności
click the full colour icon above to visit

***

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


k
click the full colour icon above to visit
***

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

The Odra River, Mother of Western Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


silesian.eu Main Page

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit


dr Zbigniew Hałat Felietony w Radio Maryja 2005 -2016
dr Zbigniew Hałat Felietony w Radio Maryja 2005 -2016

Felietony w Radio Maryja ilustrowane od roku 2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016

kontakt: tel. kom. 536 608 999

  halat.pl http://halat.pl/