EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI DR ZBIGNIEW HAŁAT
Niepłodność


Definicja prokreacji - aktywność seksualna polegająca na płodzeniu i rodzeniu potomstwa
Sukces w dziedzinie prokreacji stanowi wypełnienie pierwszego w kolejności objawienia woli Boga w stosunku do człowieka:
"Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię (...)"

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
NiepłodnośćIdź  do str. 2
epidemiologia-prokreacji.com

EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI
DR ZBIGNIEW HAŁAT

LEKARZ MEDYCYNY SPECJALISTA EPIDEMIOLOG


Niepłodność
Strona 1, Idź do str. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Definicja niepłodności pierwotnej

Niepłodność pierwotna jest definiowana jako brak żywego urodzenia przez kobietę, które pragnie dziecka i była w związku przez co najmniej pięć lat, w trakcie których nie były stosowane żadne sposoby antykoncepcji.

Częstość występowania niepłodności pierwotnej jest obliczana przez podzielenie liczby kobiet w związkach niepłodnych przez liczbę kobiet w związkach zarówno niepłodnych jak i płodnych, w których kobiety w płodnym związku pomyślnie osiągnęły przynajmniej jedno żywe urodzenie, a pozostawały w związku przez co najmniej pięć lat w chwili badania.


Szacowane standaryzowane na wiek rozpowszechnienie niepłodności pierwotnej wśród
pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat, które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat, Rok 1990 -  Strona 2

Szacowane standaryzowane na wiek rozpowszechnienie niepłodności pierwotnej wśród
pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat, które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat, Rok 2010 -  Strona 4

Różnica pomiędzy tymi danymi: Wzrost / Spadek niepłodności pierwotnej w ciągu 20 lat - Strona 6


Definicja niepłodności wtórnej

Niepłodność wtórna jest definiowana jako brak żywego urodzenia przez kobietę, które pragnie dziecka i była w związku przez co najmniej pięć lat od czasu ostatniego żywego urodzenia, w trakcie których nie były stosowane żadne sposoby antykoncepcji.

Częstość występowania niepłodności wtórnej jest obliczana przez podzielenie liczby kobiet w związkach niepłodnych przez połączoną liczbę kobiet w związkach niepłodnych jak i płodnych. Kobiety w związkach płodnych pomyślnie osiągnęły przynajmniej jednego żywe urodzenie w ciągu ostatnich pięciu lat, a w czasie badania pozostawały w związku przez co najmniej pięć lat następujących po urodzeniu pierwszego dziecka.


Szacowane standaryzowane na wiek rozpowszechnienie niepłodności wtórnej wśród pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat, które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat, Rok 1990 -  Strona 3

Szacowane standaryzowane na wiek rozpowszechnienie niepłodności
wtórnej wśród pragnących dziecka kobiet w wieku 20-44 lat, które miały szanse zajścia w ciążę, będąc w związku co najmniej 5 lat, Rok 2010 -  Strona 5

Różnica pomiędzy tymi danymi: Wzrost / Spadek niepłodności
wtórnej w ciągu 20 lat - Strona 7

Różnice pomiędzy niepłodnością pierwotną i wtórną w jednym roku

Różnica pomiędzy niepłodnością pierwotną i wtórną w roku 1990 - Strona 8

Różnica pomiędzy niepłodnością pierwotną i wtórną w roku 2010 - Strona 9


Żródło definicji i danych liczbowych:

National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys, Maya N. Mascarenhas Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California, San Francisco, California, United States of America Seth R. Flaxman Machine Learning Department, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America Seth R. Flaxman School of Public Policy and Management, H. John Heinz III College, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America Ties Boerma, Gretchen A. Stevens Department of Health Statistics and Information Systems, World Health Organization, Geneva, Switzerland Sheryl Vanderpoel Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland; PLoS Med 9(12): e1001356. doi:10.1371/journal.pmed.1001356, Received: July 27, 2012; Accepted: November 7, 2012; Published:  December 18, 2012; Funding: This study was partially funded by the Bill & Melinda Gates Foundation, Subcontract No. 498744 of the Global Burden of Disease 2010 Study (University of Washington). The results in this paper are prepared independently of the final estimates of the Global Burden of  Disease study. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript. TB, SV, and GAS are are staff members of the World Health Organization. The authors alone are responsible for the views expressed in this publication and they do not necessarily represent the decisions, policy, or views of the World Health Organization.