BARDO ŚLĄSKIE

Bardo Śląskie - widok znad Białego Krzyża na Górze Bardzkiej.
Biały Krzyż jest doskonale widoczny ze starożytych szlaków
udostępniających Polskę kupcom i najeźdźcom
przez Przełęcz Międzyleską i Obniżenie Kudowy
łączących się w Kłodzku i przez przeprawę na Przełomie Nysy Kłodzkiej
prowadzących z Wiednia i Pragi do Wrocławia


 

SUDETY POLSKIE I CZESKIE
 


 


Bardo Śląskie - widok spod Białego Krzyża na Górze Bardzkiej
Bardo Śląskie nad Przełomem Nysy Kłodzkiej
w oddali Góry Stołowe


Bardo Śląskie - widok spod Białego Krzyża na Górze Bardzkiej
Przepiękne Bardo Śląskie nad Przełomem Nysy Kłodzkiej
(rzeka zachowała meandry chrakterystyczne dla rzek nizinnych,
ponieważ jest starsza od wypiętrzających ją gór)


Bardo Śląskie - Górska Kaplica Matki Bożej Płaczącej


 


Bardo Śląskie - domek dozorcy przy Górskiej Kaplicy Matki Bożej Płaczącej
WŚRÓD WYŻYN BARDA OBRAŁAŚ TRON


 


Bardo Śląskie - Górska Kaplica Matki Bożej Płaczącej
Historia kaplicy zamieszczona przy drzwiach wejściowychBardo Śląskie
Historia Kaplicy Górskiej

Tradycja głosi, że w 1400 r. na tej górze (582 m) słychać było płacz    i niewieście szlochanie. Zaciekawieni ludzie poszli zobaczyć kto płacze. Zobaczyli Matkę Bożą siedzącą na kamieniu i i płaczącą nad nieszczęściami, jakie miały spaść na Ziemię Śląską. Po pewnym czasie Matka Boża uniosła się w górę i znikła pozostawiając na skale ślad rąk i stóp.

O owych śladach mówią nie tylko źródła katolickie. Pastor protestancki Aurelius w książce "Glaciographia" wyd. w 1625r. pisze, że gdy w 1608 r. udał się na Bardzką Górę, kamień był jeszcze cały i widać było na nim znaki przypominające ludzkie ręce i stopy. Potem liczni pielgrzymi kamień ów cały połupali biorąc cząstki do domów na pamiątkę.

Na miejscu objawień w 1619 r. wybudowano tę kaplicę. Znajdujący się w kaplicy ołtarz stoi w miejscu owych śladów. 

Obecna "stopka" Matki Bożej za kaplicą nie jest śladem oryginalnym, jest zrobiona później, by tamte znaki przypominała.

Kaplicę licznie nawiedzają pielgrzymi i turyści. 

W okresie letnim (od I niedzieli maja do ostatniej września) w każdą niedzielę o godz. 11.00 odprawia się Msza Św.

Cuda i łaski, jakich tu wierni doznają, świadczą, że miejsce to jest pod szczególną opieką Matki Bożej.


 

Nieszczęścia, które spadły na Ziemię Śląską
po śmierci wdowy po księciu  świdnickim Bolku II w 1392 r.,
kiedy to ostatnie księstwo śląskie
w wyniku układów sukcesyjnych przeszło we władanie Niemców na tronie czeskim:
- najazdy husytów
- wojna trzydziestoletnia
- wojny śląskie
- dwieście lat panoszenia się prusactwa,
którego finałem były zniszczenia II wojny światowej
- rujnujące skutki sowieckiej okupacji
- wyludnienie i nędza miejscowości zapomnianych przez władze III RP


Bardo Śląskie - widok spod Białego Krzyża na Górze Bardzkiej
Czarne chmury nad Śląskiem rozpędza wiatr

Ojczyzny Polakom nie odbiorą
ani ludobójcze wojny,
ani oszukańcze traktaty,
ani skryte kolonizacyjne akcje.

Kto bez sprzeciwu przygląda się
próbom odebrania domu co czwartemu Polakowi,
niech przemyśli poniższe przesłanie,
zawarte w końcowym fragmencie
Ballady o trzęsących się portkach z 1953r.
której autorem był
potępiony wtedy przez komunistów
Konstanty Ildefons Gałczyński

Gdy wieje wiatr historii,
Ludziom jak pięknym ptakom
Rosną skrzydła, natomiast
Trzęsą się portki pętakom.
 
  
 

ŚLĄSKTowarzystwo Ślężańskie
Sulistrowiczki-Wrocław-Warszawa

Formularz kontaktowy na Stronie Głównej


 

Towarzystwo Ślężańskie

Ślęża

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

BYLICA

SOBÓTKA - OBRZĘD PRASŁOWAŃSKI

PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE


SZTUKA
ŚLĘŻAŃSKA 
SLEZA 
ART
sztuka światła
the art of light
sztuka słowa
the art of word

SZTUKA  ŚLĘŻAŃSKA