dr Zbigniew Hałat, fotografia artystyczna
Felietony w Radio Maryja ilustrowane od roku 2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rok 2016


Felieton w Radio Maryja, 8 stycznia 2016

Szczęść Boże!

Jak nigdy wcześniej za pamięci większości żyjących, Polsce AD 2016 Pan Bóg pobłogosławił realną szansą na spełnienie marzeń wielu pokoleń Polaków o prawdziwie niepodległej i rzeczywiście suwerennej Ojczyźnie wolnych ludzi. Święty czas od dnia Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa po Święto Objawienia Pańskiego, to światowy Fortnight for Freedom, czyli globalne dwa tygodnie dla wolności. Z inspiracji św. Jana Pawła II własne Dwa Tygodnie dla Wolności Religijnej od kilku lat celebrują wszyscy nasi amerykańscy bracia w wierze w czasie poprzedzającym Dzień Niepodległości 4. lipca. Suwerenna Polska - Ojczyzna wolnych Polaków tak zasłużonych dla niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i niezliczonej liczby innych państw, w krótkim czasie może stać się światowym mocarstwem ducha wolności, wolności w rozumieniu uniwersalnym, mającej swoje źródła właśnie w pedagogice świętego czasu od dnia Bożego Narodzenia po Święto Objawienia Pańskiego. Ludzie czystych serc rozpalają ogień wolności, który topi zlodowaciałe na kamień struktury zniewolenia, wyzwala ludzkie dusze z okowów zmarzliny pogardy dla bliźniego, nienawidzącym przywraca człowieczeństwo, a ofiarom ich nienawiści – upragniony pokój. Rozliczne talenty, którymi cieszy się Pan Prezydent Andrzej Duda, za Bożym błogosławieństwem poslużą całemu światu, o ile do wyzwoleńczej drużyny dołączy każdy Polak w Ojczyźnie i na obczyźnie.

Jakże wspaniałym wzorem osobowym jest tu pan profesor Iwo Cyprian Pogonowski (ur. 3 września 1921 we Lwowie), który za 240 dni – jeśli Pan Bóg pozwoli - będzie obchodził 95 rocznicę urodzin. Swoich talentów nie zmarnował, a niepomiernie je pomnożył. Łatwa do odczytania z życiorysu i nadzwyczaj obszernej listy dokonań pana prof. Pogonowskiego niezłomna wierność dewizie Bóg – Honor – Ojczyzna dobrze posłuży jako drogowskaz tym wszystkim, a zwłaszcza młodym, którym wydaje się, że zdobywanie szczytów jest zbyt trudne, wręcz nieosiągalne. Tymczasem, aby zostać włączonym do panteonu chwały Narodu Polskiego trzeba raz podjętą świadomą dycyzję realizować pełnią swoich możliwości, odważnie, wytrwale i bez oglądania się na doraźnie czy trwale poniesione straty osobiste. Po części jest to tak, jak ze świętością. Podobnie jest z uznawaniem zasług. Jak naucza nas Kościół, spośród wszystkich osób, które zasłużyły na miano świętych, zaledwie garstkę zaliczono oficjalnie do ich grona w wyniku wnikliwych, nieraz trwających wiele setek lat procedur. Ogromna większość w cichości odeszła do świętości. A co można powiedzieć o męczennikach za wiarę naszych czasów? Tak samo jak w przypadku ludobójstwa na Wołyniu, na rozległych obszarach Azji i Afryki giną za wiarę całe rodziny, całe rody. Aby zapewnić sobie bezkarność, sprawcy okrutnych zbrodni nie pozwolą ujść z życiem żadnemu świadkowi z wymordowanych wiosek, miasteczek, osiedli wielkich miast. Czy znamy imiona i nazwiska męczenników z dnia wczorajszego, dzisiejszego i jutrzejszego?

Uhonorowanie ludzi za ich wkład dla wspólnoty, zwłaszcza narodowej, zasadniczo komplikuje fakt, że to zwycięzcy piszą historię. Przez setki lat - z krótką przerwą - zwycięzcami piszącymi historię Polski piórem zdrajców narodowych byli sąsiedzi Polaków. Stąd niejeden prawdziwie zasłużony dla Ojczyzny zanim przyjmie jakiekolwiek wyróżnienie, sprawdza, kto znajduje się na liście wcześniej wyróżnionych, choćby po to, aby, przyjmując order zhańbiony poprzednimi nazwiskami, nie zaprzeczyć własnej tożsamości. Polityka odznaczeniowa Państwa Polskiego, którą zawiaduje prezydent, powoływanie nowych kapituł upoważnionych do czyszczenia list, bądź tworzenie nowych odznaczeń, to sprawy, które nie mogą znaleźć się na marginesie programu przywracania Polski Polakom.

Wielu z nas jest przekonanych, że od agresji sąsiadów z roku 1939 do wyborów roku 2015 nie mieliśmy własnej ojczyzny. Naszą ojczyzną władali obcy za pomocą swoich praw i przy pomocy swoich ludzi. Takich jak Hans Frank, nadworny prawnik Hitlera, ideolog doktryny niemieckiego państwa prawa (Rechtsstaat) obsadzony w roli zarządcy Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich (Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete), czyli  rzeźnika Polski (der Schlächter von Polen), za co po klęsce Niemiec został przez aliantów koalicji antyniemieckiej powieszony. Unijny komisarz Günther Oettinger, polityk niemieckiej CDU, nie może nie znać niemieckiego mechanizmu państwa prawa (Rechtsstaatsmechanismus), a mimo to w 70 rocznicę Norymbergi dla Hansa Franka posuwa się do gróźb bezprawnych wobec suwerennych decyzji Polski. Czuje się bezkarny może dlatego, że swojej Norymbergi nadal nie doczekał się Bauman, ani jego aktualnie aktywni poplecznicy, a inny stalinista, agent NKWD Oskar Lange, do dzisiaj spogląda z pomnika na studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Manifestacja patriotów 4. lipca 2013 na wrocławskim rynku. Bauman = Dutkiewicz, Norymberga dla komuny i PO. Objaśnienie: 24. czerwca 2013 na Uniwersytecie Wrocławskim Niemcy zorganizowali wykład z okazji 150-lecia istnienia niemieckiej socjaldemokracji. Do przywództwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD) należała fanatyczna marksistka i zaciekła przeciwniczka niepodległości Polski Rosa (Róża) Luxemburg. Ona i Julian Marchlewski, którego Lenin podczas najazdu bolszewików na Polskę postawił 1920 r. na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku, głosili tezy propagandy niemieckiej i rosyjskiej, że Polska nie potrafi stworzyć samodzielnej gospodarki państwowej i dlatego musi zostać całkowicie i na zawsze wcielona do Niemiec i Rosji. Organizatorzy wykładu 24. czerwca 2013 - niemiecka Fundacja im Eberta i Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a - nie mogli wybrać prelegenta bardziej dostosowanego od fetowanej rocznicy. Był nim major NKWD i innych zbrodniczych formacji okresu stalinizmu, obecnie prof. Zygmunt Bauman, nadal marksista. Do wydarzenia afirmującego zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu usiłowali nie dopuścić członkowie i sympatycy Narodowego Odrodzenia Polski (NOP) i kibice Wojskowego Klubu Sportowego (WKS) Śląsk Wrocław. Wtedy na żądanie konsulatu Niemiec we Wrocławiu, którego kadra liczy podobno 750 osób, do interwencji przystąpiła policja. Donald Tusk był wówczas premierem, a Bartłomiej Sienkiewicz ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA oraz wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Opuszczającą uniwersytet ok. stuosobową grupę patriotycznej młodzieży żegnał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, krzycząc „Nie będę tolerował nacjonalistycznej hołoty w moim mieście”.
Manifestacja patriotów 4. lipca 2013 na wrocławskim rynku. Bauman = Dutkiewicz, Norymberga dla komuny i PO. Objaśnienie: 24. czerwca 2013 na Uniwersytecie Wrocławskim Niemcy zorganizowali wykład z okazji 150-lecia istnienia niemieckiej socjaldemokracji. Do przywództwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD) należała fanatyczna marksistka i zaciekła przeciwniczka niepodległości Polski Rosa (Róża) Luxemburg.  Ona i Julian Marchlewski, którego Lenin  podczas najazdu bolszewików na Polskę postawił  1920 r. na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku, głosili tezy propagandy niemieckiej i rosyjskiej, że Polska nie potrafi stworzyć samodzielnej gospodarki państwowej i dlatego musi zostać całkowicie i na zawsze wcielona do Niemiec i Rosji. Organizatorzy wykładu 24. czerwca 2013 -  niemiecka Fundacja im Eberta i Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a - nie mogli wybrać prelegenta bardziej dostosowanego od fetowanej rocznicy. Był nim major NKWD i innych zbrodniczych formacji okresu stalinizmu, obecnie prof. Zygmunt Bauman, nadal marksista. Do wydarzenia afirmującego zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu usiłowali nie dopuścić członkowie i sympatycy Narodowego Odrodzenia Polski (NOP) i kibice Wojskowego Klubu Sportowego (WKS) Śląsk Wrocław. Wtedy na żądanie konsulatu Niemiec we Wrocławiu, którego kadra liczy podobno 750 osób, do interwencji przystąpiła policja. Donald Tusk był wówczas premierem, a Bartłomiej Sienkiewicz ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, CBA oraz wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Opuszczającą uniwersytet ok. stuosobową grupę patriotycznej młodzieży żegnał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, krzycząc „Nie będę tolerował nacjonalistycznej hołoty w moim mieście”.

Pikieta patriotów 4. lipca 2013 pod oknem prezydenta miasta Dutkiewicza. Dość promowania stalinowskich zbrodniarzy we Wrocławiu.
Pikieta patriotów 4. lipca 2013 pod oknem prezydenta miasta Dutkiewicza. Dość promowania stalinowskich zbrodniarzy we Wrocławiu.

Manifestacja patriotów 4. lipca 2013 pod Uniwersytetem Wrocławskim. Przemawia prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010 z siedzibą we Wrocławiu, pani Ewa Stankiewicz, absolwentka reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi i polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Laureatka m.in. Nagrody Głównej Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Manifestacja patriotów 4. lipca 2013 pod Uniwersytetem Wrocławskim. Przemawia prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010 z siedzibą we Wrocławiu, pani Ewa Stankiewicz, absolwentka reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi i polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Laureatka m.in. Nagrody Głównej Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Pod monstrualnych rozmiarów popiersiem napis: "Oskar Lange. Wielkiemu uczonemu pracownicy, studenci i absolwenci Akademii Ekonomicznej". Pomnik agentowi NKWD wystawiono w 1974r. Fotografia z maja 2015.Économiste Polonais: Rosa Luxemburg, Michal Kalecki, Leszek Balcerowicz, Dariusz Szwed, Adam Rapacki, Oskar Lange, Paul Rosenstein-Rodan
Pod monstrualnych rozmiarów popiersiem napis: "Oskar Lange. Wielkiemu uczonemu pracownicy, studenci i absolwenci Akademii Ekonomicznej". Pomnik agentowi NKWD wystawiono w 1974r. Fotografia z maja 2015. Économiste Polonais: Rosa Luxemburg, Michal Kalecki, Leszek Balcerowicz, Dariusz Szwed, Adam Rapacki, Oskar Lange, Paul Rosenstein-Rodan tutaj

Ma więc swój pomnik tzw. „polska” myśl ekonomiczna linii Róża Luksemburg - Lange – Balcerowicz – Petru, która ma
tyle wspólnego z Polską, że fabrykuje kamuflaże do kolonialnej eksploatacji naszego kraju. My to wiemy, a reszta Europy nie może nie dostrzegać, iż służące niemieckim interesom prawo unijne wysmażone przez Parlament Europejski, którym rządzi Niemiec socjalista Martin Schulz, jest podstawą niemieckiego państwa prawa (Rechtsstaat) przepoczwarzonego w Unię Europejską. Wykona je szef Komisji Europejskiej Luksemburczyk Juncker potwierdzający swoim zachowaniem przestrogi brytyjskiej prasy przed postawieniem na czele unijnego pseudorządu najbardziej niebezpiecznego człowieka Europy (6 reasons why this is the most dangerous man in Europe), którego rodzinie wykazano związki z reżimem narodowosocjalistycznym (Juncker family’s link to Nazi regime). Kompromitacja Tuska na stanowisku komicznego „prezydenta Europy” przyspiesza zatapianie Merkel przez fale ludów Azji i Afryki. Według już znanych relacji,
Kolonia, Hamburg, Stuttgart w minioną noc sylwestrową stały się sceną takich jak przed 70 laty wydarzeń przeciwko godności i nietykalności cielesnej dziewcząt i kobiet. Tym razem gwałcicielami byli pijani młodzi mężczyźni o wyglądzie arabskim i północnoafrykańskim. Skoro pijani, to nie muzułmanie. Może kandydaci na azylantów, którym pod groźbą wydalenia rząd Niemiec daje dziwną ofertę chrztu - do wyboru czy to w Kościele katolickim, czy to protestanckim - sprawdzali na ile mogą sobie pozwolić w kraju będącym rozsadnikiem ideologii gender. Wzięci w kamasze poborowi Merkel po wysłaniu na front wschodni przestaną na jakiś czas być problemem dla Niemców. Aby nie stali się problemem dla nas, rok 2016 w pełni powagi i nadziei na Bożą pomoc potraktujmy jako przełomowy na drodze Polski i świata do wolności.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia z życzeniami noworocznymi Zbigniew Hałat.

Z Panem Bogiem
 
People of value, the Poles appeal for your solidarity.
 Your solidarity - our liberty. Our freedom - your freedom.
Polska oblężona przez neokolonialną propagandę. Poland under siege by neo colonialist propaganda. Naczelny agresor 2015 jest znany. Aggressor-in-chief 2015 is known. January Suchodolski Obrona Jasnej Góry 28.XI–27.XII 1655 Defense of the Luminous Mount Monastery November 28 – December 27, 1655
Polska oblężona przez neokolonialną propagandę. Poland under siege by neo colonialist propaganda. Naczelny agresor 2015 jest znany. Aggressor-in-chief 2015 is known. January Suchodolski Obrona Jasnej Góry 28.XI–27.XII 1655 Defense of the Luminous Mount Monastery November 28 – December 27, 1655
1934 Hans Frank and his state of law (Rechtsstaat) 1946 Hans Frank, former Governor-General of Poland hanged for war crimes 2016 Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft: „Es spricht viel dafür, dass wir jetzt den Rechtsstaatsmechanismus aktivieren und Warschau unter Aufsicht stellen“ While awaiting execution, Hans Frank, the state of law (Rechtsstaat) ideologist, butcher of Poland, The Nuremberg trials, die Nürnberger Prozesse "A thousand years will pass and still Germany's guilt will not have been erased." Hans Frank, Generalgouverneur des besetzten Polen, Schlächter von Polen „Tausend Jahre werden vergehen und diese Schuld Deutschlands wird immer noch nicht ausgelöscht sein”
1934 Hans Frank and his state of law (Rechtsstaat)
1946 Hans Frank, former Governor-General of Poland hanged for war crimes
2016 Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft:
          „Es spricht viel dafür, dass wir jetzt den Rechtsstaatsmechanismus
           aktivieren und Warschau unter Aufsicht stellen“

Hans Frank, the state of law (Rechtsstaat) ideologist, butcher of Poland, The Nuremberg trials, die Nürnberger Prozesse
"A thousand years will pass and still Germany's guilt will not have been erased."
Hans Frank, Generalgouverneur des besetzten Polen, Schlächter von Polen
„Tausend Jahre werden vergehen und diese Schuld Deutschlands wird immer noch nicht ausgelöscht sein”

Felieton w Radio Maryja, 15 stycznia 2016

Szczęść Boże!

Tuż przed Bożym Narodzeniem roku pańskiego 2015, grudnia 21. nagle zgasło światło ze Śląska, Lux ex Silesia, nam współczesny dominikanin następca św. Jacka i bł. Czesława Odrowążów. Do Domu Pana odszedł w chwale o. Jan Góra, urodzony w Prudniku na Opolszczyźnie, autorytetem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Stanisława Gądeckiego, zaliczony do największych duszpasterzy młodzieży naszych czasów. Jako skuteczny siewca wiary o. Jan Góra większe niż Horacy - ex post, już jako nieśmiertelna dusza - ma prawo o sobie powiedzieć: „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu … Nie wszystek umrę wiem że uniknie pogrzebu cząstka nie byle jaka”. (Łacina: Exegi monumentum aere perennnius … / Non omnis moriar multaque pars mei / vitabit Libitinam. English: I have finished a monument more lasting than bronze … / I will not wholly die and a great part of me / will avoid Libitina. Source: Lost in Translation, Horace, Ode 3.30) Horacjański motyw NON OMNIS MORIAR transplantolodzy chętnie wykorzystują do promocji pośmiertnego dawstwa narządów. Stawiając strategię medycyny z głowy na nogi, pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt, że rzymski poeta Persjusz urodzony w roku 34. po narodzeniu Chrystusa, następującymi słowy apelował o zapobieganie chorobom: „umiejętnie stosując prewencję, wychodźcie naprzeciw nadchodzącej chorobie, a [wtedy modny lekarz] Craterus nie będzie się chwalił złotymi honorariami”. (Łacina: „Poscentis videas : venienti occurrite morbo! / Et quid opus Cratero magnos promittere montis?”. English: Meet, with preventive skill, the young disease, / And Craterus will boast no golden fees. Source of citation, translation and commentary: “The satires of Aulus Persius Flaccus", William Gifford, 1821).

Nagły zgon ś.p. o. Jana Góry - ze względu na gigantyczny dorobek duszpasterski zmarłego - może więc paradoksalnie posłużyć do kontynuacji niedoścignionej misji dominikanina zakończonej już w wieku lat 67. Młodzi ludzie, których dusze za życia skutecznie formował o. Góra, po jego odejściu, mogą sami przystąpić do skutecznego formowania swoich ciał, aby, żyjąc dłużej niż lat 67, zdążyć przekazać w sztafecie pokoleń i środowisk ogień wiary swoim dzieciom, wnukom, prawnukom, przyjaciołom, lokalnym społecznościom, całemu narodowi polskiemu i wszystkim innym narodom świata.

Od lat na wiele sposobów staram się szerzyć przekonanie, że to wartości formują duszę i ciało. Przewodnikiem po krainie wartości chrześcijańskich jest Katechizm Kościoła Katolickiego. Dział drugi: DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ, Rozdział drugi: "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO" (2196-2557), Artykuł piąty PIĄTE PRZYKAZANIE, Tytuł rzymski II. Poszanowanie godności człowieka, Podtytuł Poszanowanie zdrowia, Punkt 2288. głosi wyraźnie: „Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga. Mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka i dobra wspólnego.” Rozsądna troska o życie i zdrowie fizyczne w kontekście posługi bliźniemu i wspólnocie należy bezspornie do katalogu wartości chrześcijańskich, a zasadniczym problemem jest tu miejsce „rozsądnej troski o życie i zdrowie” w hierarchii innych wartości. Idąc drogą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, każdy katolik musi argumentować swoje racje precyzyjnie i dosadnie, więc ośmielę się powiedzieć, że bluźni ten, kto za męczeństwo za wiarę uznaje samobójcze zapracowanie na śmierć pracą dla większej chwały Bożej.

Całkowite oddanie służbie, poświęcenie wszystkiego Bogu i bliźnim, straceńczy heroizm, są mocno osadzone w mentalności polskich katolików i tworzą fundament niepodległej Polski. Ale poza czasem działań zbrojnych i innych kryzysów samobójcze zapracowanie wymaga uzupełnienia refleksją w postaci odpowiedzi na pytanie: co się stanie z moją misją, kiedy mnie zabraknie?

Ekonomika troski o życie i zdrowie musi uwzględniać aktualny stan wiedzy medycznej. Nikt rozsądny nie sięgnie po wyniszczające upusty krwi, acz zgodne z regułami krwiodawstwo sprzyja zdrowiu krwiodawcy. (Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostkę krwi)). Nieraz czasochłonne, kosztowne, a przy tym zbędne, a niekiedy wręcz szkodliwe reguły postępowania medycznego w majestacie obowiązujących zasad przez wiele lat nie podlegają racjonalnej korekcie, bądź całkowitemu odrzuceniu i zastąpieniu nowymi, wynikającymi z nagromadzonych obserwacji epidemiologicznych i praktyki klinicznej.

W felietonie z 18. grudnia ub. roku zachęcałem do dołożenia do prezentów pod choinkę prostego urządzenia, jakim jest ściskacz, najlepiej z dynamometrem do pomiaru siły dłoni. Odnosząc się do bardzo licznych pytań o to czym jest ściskacz, czemu i jak ma służyć, odpowiem słowami artykułu, który ukazał się w internecie 14. maja 2015r., a w prestiżowym tygodniku The Lancet 18, lipca 2015 r., pod tytułem „Wartość prognostyczna siły uścisku dłoni: wnioski z prospektywnego badania w zakresie epidemiologii obszarów miejskich i wiejskich (PURE)”. („Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study” The Lancet, tom 386, numer 9990). Badanie na terenie 17 krajów ze wszystkich zamieszkałych kontynentów z wyjątkiem Australii, trwało 7 lat i zostało zakończone w roku 2009. Pośród 25 autorów polską naukę reprezentowała pani doc. Katarzyna Zatońska, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W przeciętnym czasie obserwacji wyznaczonym medianą 4 lat, spośród ok. 140 000 badanych osób zmarło 2%. Pozwoliło to obliczyć czy i jak osłabienie siły uścisku dłoni zapowiada rychły zgon. Okazało się, że każde 5 kg spadku siły uścisku dłoni istotnie zwiększa zagrożenie zgonem w ramach umieralności ze wszystkich przyczyn, a dalej, kolejno co do istotności związku: sercowo-naczyniowej, innej niż sercowo-naczyniowa, w następstwie zawału mięśnia sercowego i udaru. (Grip strength was inversely associated with all-cause mortality (hazard ratio per 5 kg reduction in grip strength 1·16, 95% CI 1·13–1·20; p<0·0001), cardiovascular mortality (1·17, 1·11–1·24; p<0·0001), non-cardiovascular mortality (1·17, 1·12–1·21; p<0·0001), myocardial infarction (1·07, 1·02–1·11; p=0·002), and stroke (1·09, 1·05–1·15; p<0·0001). Siła uścisku dłoni dokładniej niż skurczowe ciśnienie tętnicze przepowiada rychły zgon z powodu przyczyn sklasyfikowanych jako wszystkie, bądź sercowo-naczyniowe.

Okazuje się też, że dzięki umiejętnemu ściskaniu dłoni ciśnienie krwi można obniżyć bez stosowania leków. Panel powołany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Serca (American Heart Association), po ocenie dostępnych danych z 1000 badań opublikowanych w latach 2006 - 2011, w kwietniu 2013 roku ogłosił, że tylko cztery tygodnie ćwiczeń polegających na izometrycznym ściskaniu dłoni skutkują 10% spadkiem skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Ćwiczeń tych powinni unikać pacjenci z ciśnieniem 180/110 mm Hg i wyższym. Mniej chorym proponuje się kilka przerywanych uścisków dłoni na poziomie 30% własnego maksimum, trwających 2 minuty każdy, przy łącznej długości sesji od 12 do 15 minut. Sesje należy powtarzać co najmniej 3 razy w tygodniu przez okres od 2 do 3 miesięcy.


Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

VENIENTI OCCURRITE MORBO

WYCHODŹCIE NAPRZECIW NADCHODZĄCEJ CHOROBIE
MEET THE COMING DISEASE

Prevention is better than cure: Persius, His Holiness Pope Alexander III, Father Desiderius Erasmus van Rotterdam

Prevention is better than cure: Persius, His Holiness Pope Alexander III, Father Desiderius Erasmus van Rotterdam
When bloated dropsies every limb invade,

In vain to hellebore you fly for aid:
Meet, with preventive skill, the young disease,
And Craterus will boast no golden fees.

Helleborum frustra, cum iam cutis aegra tumebit,
Poscentis videas : venienti occurrite morbo!
Et quid opus Cratero magnos promittere montis?

A physician in repute made nearly as much money by his practice, in Rome, as is now made by the most popular of the profession, with us: he noticed several whose fees amounted to five or six thousand a year. Craterus, like all the physicians in fashionable practice, was a Greek, he is mantioned by Cicero [Craterus fuit medicus celeberrimus aetate Ciceronii et Augusti], Horace... There were practitioners at Rome, in the poet's age, whose credit and whose fees were equal to those of Craterus, and whose name would therefore have furnished as apt an example... Aulus Persius Flaccus, 34 – 62 AD, Source of citation, translation and commentary: “The satires of Aulus Persius Flaccus", William Gifford, 1821


It is better to rush beforehand towards an evil about to occur,
than to seek help after the damage has been done

Melius est superventuro malo ante tempus occurrere,
quam remedium post causam quaerere vulneratam

His Holiness Pope Alexander III, 1159 - 1181 AD, The encyclical letter Cor nostrum, 16 January 1181
Fresco in the Palazzo Pubblico in Siena: Frederick Barbarossa submits to the authority of Pope Alexander III by Spinello Aretino

Prevention is better than cure
Voorkomen is beter dan genezen.

Father Desiderius Erasmus van Rotterdam
Porträt des Erasmus von Rotterdam am Schreibpult, Hans Holbein der Jüngere, 1523, Musée du Louvre

Dr Halat's named Korzybski lecture on prevention, prophylaxis and therapy (trailer)

Dr Halat's named Alfred Korzybski lecture on prevention, prophylaxis and therapy (trailer)Felieton w Radio Maryja, 22 stycznia 2016

Szczęść Boże!

Po upływie ponad tysiąca lat nadal jest zmuszani stawiać opór największemu pojedynczemu zagrożeniu bytu narodowego Polaków, jakim jest niemiecki imperializm (por. Angela Merkel has made Germany master of Europe in a way Hitler and Kaiser Wilhelm only dreamt of. The implications are frightening.) W kategoriach myśli epidemiologicznej czarna śmierć ma 100% śmiertelność, zabije każdego, kto nawet za wszelką cenę stara się przeżyć. Czerwona zaraza zabija wybiórczo, więc śmietelność wśród narażonych nie jest stuprocentowa. Od czerwonej zarazy Polak nie zginie, o ile nie zostanie zdemaskowany jako nacjonalista, dla którego filarami Polski, kraju wolnych ludzi, są Bóg – Honor – Ojczyzna. Aby przeżyć może się nazwać patriotą imperium kolonizującego Polskę, czy to pod nazwą Związek Sowiecki, czy Unia Europejska i jako polski patriota obcej władzy popierać ją biernie lub czynnie. Opowiadając się za władzą kulturowo zupełnie obcą, każdy wchodzi na szerokie tory takiej patriotki jak Wanda Wasilewska córka Leona, polskiego nacjonalisty o żmudzkich korzeniach i jednego z ojców niepodległości Polski. Doktor polonistyki po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wanda Wasilewska na służbie u Stalina, m. in. w roli założycielki Związku Patriotów Polskich walnie przyczyniła się do postępów czerwonej zarazy w przygotowywanej do kolonizacji i już skolonizowanej przez Sowiety Polsce. Cześć i chwała bohaterowi Powstania Warszawskiego, Józefowi Szczepańskiemu, który zanim zginął w wieku 22 lat w ostatnim wierszu „Czerwona zaraza” nazwał po imieniu dwugłowe zło. Wobec takich zjawisk jak narodziny i śmierć człowieka bledną wszystkie inne fakty opisujące osobę ludzką w jej wymiarze fizycznym. Podobnie jest ze zbiorem ludzi identyfikujących się jako naród, deklarujących swoją tożsamość z reguły w oparciu o podstawowe wyróżniki kulturowe, a przynajmniej będących współobywatelami konkretnego państwa lojalnymi w stosunku do kultury reprezentowanej przez naród to państwo tworzącej. Tu fakty opisujące przyrost lub spadek ludności w określonych ramach czasowych stanowią odpowiednik podstawowych zdarzeń dotyczących pojedynczego człowieka, jakimi są urodzenie i zgon.

Perspektywa wymarcia autochtonicznych narodów Europy i nieuchronny zanik różnorodnych kultur europejskich jest oczywistym następstwem inercji elit intelektualnych Europy, które na oczywiste fakty nie reagują wcale, czynią to tchórzliwe, bądź kontrproduktywnie. Bądź też są na służbie czarnej śmierci, czerwonej zarazy, a najczęściej obu naraz. Powtarza się sytuacja z lat trzydziestych XX w., kiedy było już jasne czym Europie i światu zagraża ideologia Stalina i Hitlera, a mimo tego Europa nie zdobyła się na wystarczająco głośny i skuteczny sprzeciw narastającej fali ludobójstwa.

Pierwszym więźniem Auschwitz był polski student Stanisław Ryniak, numer obozowy 31.

Nagrobek inż. arch. Stanisława Ryniaka na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. The first Auschwitz prisoner was Polish student Stanisław Ryniak, camp number 31. Tombstone of ing. Stanislaw Ryniak in the Wroclaw Osobowice Cemetery.

The first Auschwitz prisoner was Polish student Stanisław Ryniak, camp number 31. Tombstone of ing. Stanislaw Ryniak in the Wroclaw Osobowice Cemetery. Pierwszym więźniem Auschwitz był polski student Stanisław Ryniak, numer obozowy 31. Nagrobek inż. arch. Stanisława Ryniaka na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Der erste Auschwitz-Häftling war polnischer Student Stanisław Ryniak, Lagernummer 31. Grabstein des ing. Stanislaw Ryniak in Wroclaw Osobowice Friedhof. Первым заключенным Аушвица польский студент Станислав Рыняк, лагерное число 31, . Надгробие инж. Станислава Рыняка в кладбище Вроцлав Особовице.

Der erste Auschwitz-Häftling war polnischer Student Stanisław Ryniak, Lagernummer 31. Grabstein des ing. Stanislaw Ryniak in Wroclaw Osobowice Friedhof. Первым заключенным Аушвица польский студент Станислав Рыняк, лагерное число 31, . Надгробие инж. Станислава Рыняка в кладбище Вроцлав Особовице.

Polska, aby ponownie nie stać się pierwszą - a przy tym najbardziej poszkodowaną – ofiarą totalitaryzmów, musi inteligentnie, klarownie i dobitnie przedstawiać swoje racje na forum międzynarodowym. Dokładnie tak, jak to uczyniła pani premier Beata Szydło w Parlamencie Europejskim 19. stycznia 2016 r. Cieszy poparcie dla polskiej sprawy takich europosłów jak Brytyjczyk Syed Kamall, Francuz z Alzacji Jean-Luc Schaffauser, Czech Petr Mach i Niemiec Hans-Olaf Henkel, a także reprezentowanych przez nich frakcji Europarlamentu. Szukajmy dalszych aliantów. Atakowani bez winy Polacy muszą mieć zawsze w pamięci następujący fragment ORĘDZIA BISKUPÓW POLSKICH DO ICH NIEMIECKICH BRACI W CHRYSTUSOWYM URZĘDZIE PASTERSKIM z 18. listopada 1965: „Z terenów, na których osiedlili się Krzyżacy, zrodzili się następnie ci Prusacy, którzy doprowadzili do powszechnego skompromitowania na ziemiach polskich wszystkiego, co niemieckie. W dziejowym rozwoju reprezentują ich następujące nazwiska: Albert Pruski, Fryderyk zwany Wielkim, Bismarck i wreszcie Hitler jako punkt szczytowy.” pisali polscy biskupi w orędziu, którego 50-lecie Polacy wraz z Niemcami celebrowali w ubiegłym roku.

Niestety, zło zepchnięte za Odrę ponownie o sobie przypomina. 19. stycznia 2016, który w zamierzeniu miał być dniem imperializmu niemieckiego w Unii Europejskiej, stał się dniem porażki agresorów. Stało się jasne, że do trzech filarów Polski, kraju wolnych ludzi, którymi są Bóg – Honor – Ojczyzna musimy dołączyć dekolonizację, po niemiecku de.kolonialismus. I to nie w stylu dwa kroki do przodu, jeden w tył, bowiem - zachowując właściwe proporcje - warto wspomnieć o niewykorzystanych szansach, które przyniosło zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 nad zarzewiem zła, czyli wspomnianymi przez polskich biskupów Krzyżakami i o tym, że wybawca Europy Jan III Sobieski, o mało nie zginął w niecałe trzy tygodnie po Wiktorii Wiedeńskiej, gdy ratował życie ucieczką z pola bitwy pod Parkanami. Życie jednemu z czołowych władców całego chrześcijaństwa, Europy i Polski uratował rajtar z prostego ludu. Gdyby nie syn chłopski Jędrek, nie byłoby zapewne zwycięstwa Polaków w drugiej bitwie pod Parkanami dwa dni później, a nagłemu odwróceniu mogła ulec sytuacja Europy śmiertelnie zagrożonej dżihadem w wykonaniu tureckich Osmanów i obezwładnionej obłąkańczymi pomysłami ówczesnych władców, podobnymi do obecnych szaleństw w wydaniu Merkel.

Jak górale w przypadku Jana Kazimierza, tak chłop Jędrek uratował majestat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w osobie Jana III Sobieskiego. Dzisiaj granicą decydującą o przeżyciu narodu jest wskaźnik dzietności taki, aby dorobkiem życiowym 10 kobiet było co najmniej 21 dzieci. Czarna śmierć i czerwona zaraza nie ograniczała się do fizycznych aktów ludobójstwa osób znanych z imienia i nazwiska. Eksterminacja Polaków w państwie prawa Hitlera i Stalina uwzględniała przecież zabijanie dzieci nienarodzonych i szereg innych działań w ramach polityki antynatalistycznej, kontynuowanych przez koalicję PO – PSL poprzez promocję ideologii gender importowanej z Niemiec Angeli Merkel. Wychodząc naprzeciw realnym problemom braci i sióstr z Niemiec, innych krajów członkowskich Unii Europejskiej i spoza jej granic, a korzystając z zaisteresowania świata Polską, podzielmy się z Europejczykami naszym historycznym doświadczeniem w sprawie dla Europy najważniejszej.

Oto poza okresem powojennej dzietności wyrównawczej zakończonym w roku 1960, przeżycie Polakom zapewniały tylko rodziny zamieszkałe na obszarach wiejskich. Od roku 1960 do roku 2014 ludność obszarów miejskich tylko w dwóch latach 1983 i 1984 osiągnęła dzietność pozwalającą na przeżycie narodu. Taką dzietność zachowała ludność obszarów wiejskich aż do roku 1994, co wobec rezygnacji z wkładu miast w dzietność ogółem, nie uratowało nas przed obecną katastrofą demograficzną, której początek przypada na rok 1989. Kultura dzietności wyrównawczej jest ostatnią szansą Europy. Wrocław, Europejska Stolica Kultury 2016 stwarza niepowtarzalne forum dla rozpoczęcia paneuropejskiej dyskusji nad kulturowymi uwarunkowaniami przyrostu naturalnego.


Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem


January 19, 2016, Day of German Imperialism in the European Union defeated by pillars of Poland, Land of the Free Bóg - Honor - Ojczyzna    God - Honour - Fatherland  de.kolonialismus silesian.eu
January 19, 2016, Day of German Imperialism in the European Union
defeated by pillars of Poland,  Land of the Free
Bóg - Honor - Ojczyzna        God - Honour - Fatherland
de.kolonialismus


Le a kommunizmussal! Precz z komuną! A bas le communisme! Nieder mit dem Kommunismus!
Le a kommunizmussal! Precz z komuną! A bas le communisme! Nieder mit dem Kommunismus! 7. grudnia 2015r.: nawet Francja odrzuca komunizm, nowa Targowica ze strachu traci rozum i w popłochu skargami na Polaków czepia się uszu idących na dno mocodawców.
Schulz reprezentuje Niemcy...
Nawet Francja odrzuciła komunizm w I turze wyborów regionalnych 6. grudnia 2015 r., nowa Targowica ze strachu traci rozum  i w popłochu skargami na Polaków czepia się uszu idących na dno mocodawców. Na urągowisko demokracji w Polsce junta stanu wojennego pozostawiła po sobie Trybunał Konstytucyjny  jako wieczne narzędzie dyktatury komunistycznej i kontroli narodu przez obcych.
Martin Schulz, Daniel Cohn-Bendit (zdeklarowany pedofil i popularyzator kazirodztwa), Hans-Gert Poettering  (zwolennik rewizji powojennych granic) i im podobni, w ramach pacyfikacji drugiego obok Polski państwa słowiańskiego sąsiadującego z Niemcami,   którym jest Republika Czeska, 5. grudnia 2008r, złożyli wizytę na Hradczanach, którą Prezydent Vaclav Klaus podsumował następująco: "Ja nie porównywałem was ze Związkiem Sowieckim, nie wypowiedziałem słów "Związek Sowiecki". Powiedziałem natomiast, że takiej atmosfery i stylu negocjacji jak dzisiejsze nie przeżyłem przez minionych 19 lat w Republice Czeskiej. Dziękuję panom za możliwość spotkania z wami jako posłami PE. Jest to doświadczenie odmienne od tych, które znam ze spotkań z prezydentami i premierami krajów członkowskich Unii. Pełny tekst tutajKolejna Kulturkampf antysłowiańska, antykatolicka
jak zawsze, nowością jest ideologia gender.
Polska młodzież już to wie.
Czas na was, zacofane skamieliny, którym komuna połamała karki, wyprała mózgi. 

Brońcie swoich kobiet, nie naszej demokracji! Protect your women not our democracy! Schützen Sie ihre Frauen, nicht unsere Demokratie!
Brońcie swoich kobiet, nie naszej demokracji! Protect your women not our democracy! Schützen Sie ihre Frauen, nicht unsere Demokratie

Felieton w Radio Maryja, 29 stycznia 2016


Szczęść Boże!

Okazja czyni złodzieja. Złodziej kradnie, bo uważa, że mu wolno. Sumienie nie zabrania złodziejowi krzywdzenia bliźnich, tym bardziej nie obowiązuje złodzieja przykazanie „NIE KRADNIJ”. Złodziej ma swoje własne normy moralne. Po pierwsze, okradanych przez siebie ludzi złodziej nie uznaje za bliźnich; czy ktoś się martwi, że chodząc po trawie, zgniata rośliny i depcze ukryte w nich robactwo? Pycha musi mieć swoje tło, którym jest pogarda dla innego człowieka. Jestem lepszy, bo ten drugi jest gorszy z takiego czy innego powodu. Skoro gorszy, to należy go traktować gorzej, dać mu do zrozumienia, że jest gorszy, upokorzyć, obrazić, okraść, poturbować, poranić, wreszcie zabić. Zabić tego gorszego, jego rodzinę i wszystkich im podobnych. Im mniej ten gorszy protestuje, im bardziej poddaje się presji, im łatwiej daje się odzierać z godności osoby ludzkiej, tym bardziej umacnia w prześladowcy przekonanie, że dostaje to, na co zasłużył. Bezbronność ofiary uruchamia najgorsze, chciałoby się powiedzieć – atawistyczne, mechanizmy sadystycznej agresji. Czerpiąc przyjemność z cudzego cierpienia, sadysta zawsze znajdzie dla siebie usprawiedliwienie swojej ciężkiej perwersji, a ofiarom nie oszczędzi żadnych oskarżeń.

Po drugie, złodziej kradnie, bo mu na to pozwala sytuacja. Człowiek z natury dobry, podniesie z chodnika bezpańskie pięć złotych, schowa do kieszeni i kupi za to dziecku czekoladę, albo da na tacę. Człowiek z natury dobry, podejdzie do właściciela i odda mu wypchany portfel zapomniany przed chwilą na sklepowej ladzie, nie licząc na znaleźne, choćby miał wielopiętrowe pożyczki do spłacenia. Ale człowiek z natury dobry, łatwo ulega demoralizacji, kiedy widzi, że wokół wszyscy kradną, że ten, kto nie kradnie, stawia się poza systemem, jest wyśmiewany, naraża na ostracyzm, traci pracę, możliwości biznesowe, pozycję społeczną. Tu sytuacja już nie tylko pozwala kraść, ale nawet zmusza do złodziejstwa. Wrogiem publicznym staje się ten kto sam nie kradnie, a tym bardziej kiedy nie daje się okradać, sprzeciwia się okradaniu słabych i bezbronnych, przeciwko złodziejstwu głośno protestuje, ze złodziejami walczy bez pardonu i na miarę swoich możliwości.

Niestety, często bywa tak, że złodziejstwo definiują sami złodzieje. Złodziejska szajka, która działa sprytnie i systematycznie w krótkim czasie – powiedzmy ośmiu lat – potrafi stworzyć dość spójne ramy prawne legalizujące złodziejstwo (Rechtsstaat modo Hans Frank 2.0, wersja 1.0 tutaj), a w przypadkach wątpliwych - paraliżujące organy ścigania złodziei. Przeciętny zjadacz chleba chętnie wypełni lukę kadrową w systemie zaprojektowanym przez złodziejską szajkę, zrobi co mu każą, nie będzie pytać o prawdziwy sens swojej roli w decyzyjnej hierarchii i właściwie czemu to wszystko służy. Z wdzięczności za otrzymane przywileje i ze strachu przed ich utratą, siedzi cicho, klaszcze jak każą, swoje przekonania moralne czy wiedzę zawodową traktuje jak śmieci, które szybko trzeba zamieść pod dywan konformizmu.

Każdy przypadek kradzieży ma dwie strony. Złodziej zawsze okrada kogoś z czegoś. Na przykład zdrowe i niewyżyte byczki grasujące po Europie na zaproszenie Merkel okradają tysiące dziewcząt i kobiet z podstawowej ludzkiej godności. Niewiernymi gardzą, swoje ofiary traktują gorzej od zwierząt i to bez oglądania się na wiek, niekiedy na płeć. Po prostu bluźnią. Policja i prasa po indoktrynacji ideologią gender zachowuje się politycznie poprawnie i ze strachu nie reaguje. Niemiecka prasa martwi się o demokrację w Polsce. Owszem, jest o kogo się martwić, ale nie o samozwańcze elity a o ludzi przez te elity poniewieranych. Jeśli chodzi o kradzież pieniędzy, to najłatwiej ukraść grosz publiczny. Podatnik pod przymusem wpłaca do wspólnej kasy skandalicznie wysoką część swoich przychodów, a kasjer rozdaje po uważaniu zebrane kwoty hojną ręką członkom i poplecznikom złodziejskiej szajki, skąpiąc przy tym pieniędzy na podstawowe potrzeby podatnika, jego rodziny, społeczności, narodu. Przepełnieni pychą złodzieje traktują podatnika jak niewolnika, z cyniczą, zjadliwą, poniżającą pogardą, o czym można łatwo się przekonać, bez nagrywania rozmów decydentów.

Koronny dowód przeciwko złodziejom danin publicznych zawierają informacje obrazujące sytuację epidemiologiczną i finansową przeciętnego podatnika. Katastrofa demograficzna i zadłużenie do spłacania przez wiele pokoleń wymierającego narodu są konsekwencją niezgodnego z celem wydatkowania środków publicznych, które zamiast służyć dobru wspólnemu zostały rozkradzione przez złodziejskie szajki. I to wraz ze składnikami majątku narodowego odziedziczonego po poprzednich pokoleniach. Jeśli produkt krajowy brutto rośnie, a warunki życia odstraszają nawet imigrantów z Erytrei, podatnik ma prawo uznawać się za niewolnika.

Dekolonizacja musi jak najszybciej powstrzymać okradanie Polaków ze zdrowia i życia. Każde życie przedwcześnie zakończone, każdy stracony rok życia w zdrowiu, każdy nienarodzony obywatel - to mierzalne skutki jaskrawych wieloletnich zaniedbań w obszarze prewencji, profilaktyki i medycyny naprawczej. Przed dwudziestu laty zaproponowałem podział zagrożeń zdrowia na urojone, domniemane i rzeczywiste
(Krajowa konferencja ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów “RZECZYWISTE, DOMNIEMANE I UROJONE ZAGROŻENIA ZDROWIA KONSUMENTA W POLSCE’’). Dopiero po dwóch dekadach emisja stacji bazowych telefonii komórkowej została „urzędowo” przesunięta z kategorii zagrożeń zdrowia urojonych do zagrożeń zdrowia rzeczywistych (vide Najwyższa Izba Kontroli, „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej”, Wyniki kontroli i wystąpienia do Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Lublina, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy). Zagrożenia, którymi Najwyższa Izby Kontroli jeszcze nie zdążyła się zająć nadal są w Polsce uznawane za urojone. Należy do nich radon, który według ocen Głównego Inspektora Sanitarnego Polakom nie szkodzi, a w Ameryce jest tematem przypadającej na styczeń corocznej akcji przewidującej podejmowanie działań zgodnie zaleceniem odwiednika Głównego Inspektora Sanitarnego (Surgeon General of the United States), gdy pomiar promieniowania jonizacyjnego w domu wykazuje przekroczenie progu 4 picocurie/litr t.j. 148 Bq/ m3 powietrza. Umieralność na raka w Ameryce spada, w Polsce rośnie, na co składa się u nas uznawanie szeregu zagrożeń zdrowia za urojone, albo domniemane, niewarte uwagi władz sanitarnych państwa polskiego. Rzeczywista jest tylko śmierć z powodu raka, ale to już jest zmartwienie rodziny, której po zapłaceniu podatków, składek zdrowotnych oraz dodatkowych kosztów leczenia i opieki nad członkiem rodziny chorym na raka, często już nawet nie stać na pochowanie ofiary systemu ochrony zdrowia pozorującego prewencję, profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych w Polsce. Ludzie, nie dawajcie się okradać.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Felieton w Radio Maryja, 5 lutego 2016

Szczęść Boże!

Nad Pitagorasa i Horacego 'μηδέν θαυμάζειν' - 'nil admirari' niczemu się nie dziwić, stanowczo przedkładam Seneki Filozofa zaufanie do mądrości zawartej w sentencji 'dorastanie jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki' ('adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum; 'adolescence is the time to learn, but no age is too late to learn' - 'tam diu discendum est, quum diu nescias, et, si proverbio credimus, quam diu vivas'; 'trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzyć przysłowiu - dopóki żyjesz'; 'you must continue learning as long as you do not know, and, if we believe the proverb, as long as you live'.) Dziwiąc się i ucząc zarazem, powracamy do czasów młodości.

Dobrą okazję do zdziwień stwarza to, co się dzieje w obszarze zdrowia publicznego. I to nie tylko w naszym kraju.

Oto 20. stycznia 2016 r. ministerstwo zdrowia państwa El Salwador w Ameryce Środkowej zwróciło się z apelem do wszystkich obywateli republiki o stosowanie repelentów, do uczennic o zakładanie spodni zamiast spódnic, a do kobiet w wieku płodności o unikanie zachodzenia w ciążę w roku 2016 i 2017. („Para combatir la epidemia del zika, el Ministerio de Salud pidió ayer a todos los salvadoreños usar repelente; que las escolares usen pantalón en vez de falda; y que las mujeres en edad fértil eviten quedar embarazadas en 2016 y 2017.”) Powodem tak dramatycznego apelu jest pandemia przenoszonych przez komary zakażeń wirusem zika i przypisywane tym zakażeniom przypadki wad wrodzonych w postaci małogłowia. Wprawdzie minister przyznał, że w Salwadorze żadnych przypadków mikrocefalii jeszcze nie zgłoszono, ale nie można wykluczyć, że takowe istnieją, a rejestry ministerstwa zdrowia zawierają 96 podejrzanych przypadków kobiet ciężarnych z zika, z czego 63 zidentyfikowano w ubiegłym roku, a 33 w 2016. Ponieważ w państwie El Salwador przychodzi na świat ok. 110 000 dzieci rocznie a ministerialne zalecenie powstrzymania się od zachodzenia w ciążę przez dwa lata - a może i dłużej, jeśli pandemia nie wygaśnie do końca 2017 r. - jest mało wykonalne, z bratnią pomocą ministrowi ruszyły zastępy gringos miażdżących ostrą krytyką niechęć Latynosów do środków antykoncepcyjnych, domagających się zniesienia zakazu aborcji i żądających interwencji Białego Domu w sprawie tzw. obrony praw kobiet i usług reprodukcyjnych w Salwadorze i pozostałych krajach Ameryki Łacińskiej.

Z pomocą sprzedawcom środków antykoncepcyjnych i organizatorom aborcji pośpieszyła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jakże by inaczej.

W pierwszym dniu lutego b.r. WHO ogłosiła po raz czwarty w historii tej instytucji stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), wydany oparciu o Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (rewizja 2005) (International Health Regulations – IHR), które zostały przyjęte przez 58 Światowe Zgromadzenie Zdrowia w dniu 23 maja 2005 r. w Genewie. Instrument przeciwepidemiczny prawnie wiążący wszystkie państwa-strony zobowiązuje każde państwo członkowskie WHO do działań, których celem jest zapobieganie przypadkom rozprzestrzeniania się choroby na skalę międzynarodową, ochrona przed pojawianiem się takich przypadków, ich zwalczanie i zapewnienie reagowania systemu zdrowia publicznego skierowanych przeciwko takim przypadkom w sposób proporcjonalny i ograniczający się do zagrożenia dla zdrowia publicznego, i taki który powoli uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w w międzynarodowym ruchu i handlu.

Stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym został ogłoszony w związku z podejrzeniem, że kilka tysięcy przypadków małogłowia, które miały pojawić się w Brazylii w roku 2015r. jest następstwem uszkodzenia dzieci w życiu płodowym przez wirus zika. Świat obiegły przerażające materiały filmowe i fotograficzne, wzbudzające w każdym normalnym człowieku współczucie i gotowość niesienia pomocy rodzinom dotkniętym tak wielkim nieszczęściem. I oczywiście bezwarunkową zgodę na wszystkie działania podejmowane w celu powstrzymania epidemii.

Tymczasem brazylijscy naukowcy prowadzący w ramach współpracy badania nad wadami wrodzonymi w Ameryce Łacińskiej (Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas) 30. grudnia 2015r. ogłosili dokument, w którym podważyli wartość zebranych argumentów na rzecz nagłego wzrostu częstości pojawiania się małogłowia i związku przyczynowego z zakażeniami wirusem zika. Badacze odrzucają plotki, doniesienia medialne uznają za przesadzone, a obserwowane skutki paniki za zaciemniające prawdziwy obraz sutuacji. W zamian domagają się rzetelnych i wiarygodnych badań epidemiologicznych.


Po raz pierwszy wirus zika izolowano w Ugandzie w 1947 r. w 'nadmiernie zarośniętym' Lesie Zika (stąd nazwa w języku luganda). Przez sześć dekad dowodów na ostre lub przebyte zakażenie ludzi tym wirusem nie znajdowano poza rozległymi obszarami Afryki i Azji. Dopiero rok 2007 przyniósł epidemię choroby wysypkowej połączonej z bólem stawów i zapaleniem spojówek na Wyspie Yap należącej do państwa Sfederowane Stany Mikronezji. Choroba zaatakowała 1,5% mieszkańców, ale już po wygaśnięciu epidemii dowody serologiczne przebytego zakażenia wykazano u 75% wyspiarzy. W próbkach krwi pacjentów w ostrej fazie choroby stwierdzono obecność RNA wirusa zika (ZIKV), należącego do rodzaju flawiwirusów wywołujących takie choroby jak żółta gorączka, denga, gorączka Zachodniego Nilu i japońskiego zapalenia mózgu, a także aż za dobrze znane w Polsce zapalenie wątroby typu C, czy też kleszczowe zapalenie mózgu (w skrócie kzm). Tak samo jak ta ostatnia choroba wywoływana przez wirus odkleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowych, flawiwirusy egzotyczne szerzą się za pośrednictwem stawonogów i dlatego noszą nazwę arbowirusów. Autor artykułu z 2009 r. na temat nowo pojawiających się chorób zakaźnych, pisząc o szerzeniu się wirusa zika poza Afryką i Azją wspomniał, że wprawdzie zakażenie przebiega łagodnie i nie wymaga leczenia, to podobnie za niewinny był uznawany wirus Zachodniego Nilu, zanim pojawił się w postaci ciężkiej choroby neuroinwazyjnej w wielkich ogniskach w Rumunii i Ameryce Północnej. Dalszy ciąg o zika za tydzień.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Telewizja publiczna powinna natychmiast zamienić
błaznowanie na ekranie

na rzetelne informowanie
o zagrożeniach zdrowia publicznego.
dr Zbigniew Hałat
lekarz medycyny specjalista epidemiolog

WHO Director-General summarizes
the outcome of the Emergency Committee on Zika
1 February 2016


WHO statement on the first meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee on Zika virus and observed increase in neurological disorders and neonatal malformations
1 February 2016

I convened an Emergency Committee, under the International Health Regulations, to gather advice on the severity of the health threat associated with the continuing spread of Zika virus disease in Latin America and the Caribbean. The Committee met today by teleconference.

In assessing the level of threat, the 18 experts and advisers looked in particular at the strong association, in time and place, between infection with the Zika virus and a rise in detected cases of congenital malformations and neurological complications.

The experts agreed that a causal relationship between Zika infection during pregnancy and microcephaly is strongly suspected, though not yet scientifically proven.
All agreed on the urgent need to coordinate international efforts to investigate and understand this relationship better.

The experts also considered patterns of recent spread and the broad geographical distribution of mosquito species that can transmit the virus.

The lack of vaccines and rapid and reliable diagnostic tests, and the absence of population immunity in newly affected countries were cited as further causes for concern.

After a review of the evidence, the Committee advised that the recent cluster of microcephaly cases and other neurological disorders reported in Brazil, following a similar cluster in French Polynesia in 2014, constitutes an “extraordinary event” and a public health threat to other parts of the world.

In their view, a coordinated international response is needed to minimize the threat in affected countries and reduce the risk of further international spread.

Members of the Committee agreed that the situation meets the conditions for a Public Health Emergency of International Concern.

I have accepted this advice.

I am now declaring that the recent cluster of microcephaly cases and other neurological disorders reported in Brazil, following a similar cluster (w tej epidemii o małogłowiu nie było doniesień, ZH)  in French Polynesia in 2014, constitutes a Public Health Emergency of International Concern.

A coordinated international response is needed to improve surveillance, the detection of infections, congenital malformations, and neurological complications, to intensify the control of mosquito populations, and to expedite the development of diagnostic tests and vaccines to protect people at risk, especially during pregnancy.

The Committee found no public health justification for restrictions on travel or trade to prevent the spread of Zika virus.

At present, the most important protective measures are the control of mosquito populations and the prevention of mosquito bites in at-risk individuals, especially pregnant women.

WHO statement on the first meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR 2005) Emergency Committee on Zika virus and observed increase in neurological disorders and neonatal malformations

WHO statement
1 February 2016


The first meeting of the Emergency Committee (EC) convened by the Director-General under the International Health Regulations (2005) (IHR 2005) regarding clusters of microcephaly cases and other neurologic disorders in some areas affected by Zika virus was held by teleconference on 1 February 2016, from 13:10 to 16:55 Central European Time.

The WHO Secretariat briefed the Committee on the clusters of microcephaly and Guillain-Barré Syndrome (GBS) that have been
temporally associated with Zika virus transmission in some settings. The Committee was provided with additional data on the current understanding of the history of Zika virus, its spread, clinical presentation and epidemiology.

The following States Parties provided information on a potential association between microcephaly and/or neurological disorders and Zika virus disease: Brazil, France, United States of America, and El Salvador.

The Committee advised that the recent cluster of microcephaly cases and other neurologic disorders reported in Brazil, following a similar cluster in French Polynesia in 2014, constitutes a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

The Committee provided the following advice to the Director-General for her consideration to address the PHEIC (clusters of microcephaly and neurologic disorders) and their possible association with Zika virus, in accordance with IHR (2005).

Microcephaly and neurologic disorders
Surveillance for microcephaly and GBS should be standardized and enhanced, particularly in areas of known Zika virus transmission and areas at risk of such transmission.
Research into the etiology of new clusters of microcephaly and neurologic disorders should be intensified to determine whether there is a causative link to Zika virus and/or other factors or co-factors.
As these clusters have occurred in areas newly infected with Zika virus, and in keeping with good public health practice and the absence of another explanation for these clusters, the Committee highlights the importance of aggressive measures to reduce infection with Zika virus, particularly among pregnant women and women of childbearing age.

As a precautionary measure, the Committee made the following additional recommendations:

Zika virus transmission
Surveillance for Zika virus infection should be enhanced, with the dissemination of standard case definitions and diagnostics to at-risk areas.
The development of new diagnostics for Zika virus infection should be prioritized to facilitate surveillance and control measures.
Risk communications should be enhanced in countries with Zika virus transmission to address population concerns, enhance community engagement, improve reporting, and ensure application of vector control and personal protective measures.
Vector control measures and appropriate personal protective measures should be aggressively promoted and implemented to reduce the risk of exposure to Zika virus.
Attention should be given to ensuring women of childbearing age and particularly pregnant women have the necessary information and materials to reduce risk of exposure.
Pregnant women who have been exposed to Zika virus should be counselled and followed for birth outcomes based on the best available information and national practice and policies.
Longer-term measures
Appropriate research and development efforts should be intensified for Zika virus vaccines, therapeutics and diagnostics.
In areas of known Zika virus transmission health services should be prepared for potential increases in neurological syndromes and/or congenital malformations.
Travel measures
There should be no restrictions on travel or trade with countries, areas and/or territories with Zika virus transmission.
Travellers to areas with Zika virus transmission should be provided with up to date advice on potential risks and appropriate measures to reduce the possibility of exposure to mosquito bites.
Standard WHO recommendations regarding disinsection of aircraft and airports should be implemented.
Data sharing
National authorities should ensure the rapid and timely reporting and sharing of information of public health importance relevant to this PHEIC.
Clinical, virologic and epidemiologic data related to the increased rates of microcephaly and/or GBS, and Zika virus transmission, should be rapidly shared with WHO to facilitate international understanding of the these events, to guide international support for control efforts, and to prioritize further research and product development.
Based on this advice the Director-General declared a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) on 1 February 2016. The Director-General endorsed the Committee’s advice and issued them as Temporary Recommendations under IHR (2005). The Director-General thanked the Committee Members and Advisors for their advice.

Małogłowie Microcephalia
microcephalia
ilustracja masowego nieszczęścia ze strony
Blog do Adilson Ribeiro,  Terça feira – 739 casos suspeitos de microcefalia – Zika vírus é apontado como principal possível causa da doença, Vania Ribeiro 24 Novembro, 2015


Z powodu gwałtownego rozwoju pandemii zika kobietom ciężarnym i planującym zajście w ciążę stanowczo odradza się wyjazdy na obszary możliwej transmisji wirusa. Według ministerstwa zdrowia państwa El Salwador kobiety w wieku prokreacyjnym zamieszkałe na obszarach zagrożonych pandemią zika nie powinny zachodzić w ciążę w roku 2016 i 2017. (o ile rozwój pandemii do końca 2017 zostanie powstrzymany, ZH). Na obszarach możliwej transmisji wirusa stanowczo zaleca się przestrzegać ogólnych zasad zapobiegania ukłuciom komarów.  (zarażenia wirusem zika drogą weneryczną dramatycznie zwiększają zasięg zagrożenia, ZH)

Por epidemia del zika:
Viceministro de Salud pide evitar embarazos y usar pantalones en las escuelas
Así pretenden evitar que el bebé nazca con microcefalia, enfermedad relacionada con el zika

Por Gabriela Tobar21.ene.2016 | 18:46

Para combatir la epidemia del zika, el Ministerio de Salud pidió ayer a todos los salvadoreños usar repelente; que las escolares usen pantalón en vez de falda; y que las mujeres en edad fértil eviten quedar embarazadas en 2016 y 2017.

“Quisiéramos sugerir a todas las mujeres en edad fértil evitar sus embarazos en este año y el próximo, que hicieran actividades de planificación familiar”, sostuvo el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza.

Y es que, si una mujer embarazada enferma de zika tiene el riesgo de que su hijo nazca con microcefalia.

La enfermedad no permite que los bebés tengan una formación total de su cabeza y cerebro, lo que provoca parálisis cerebral infantil, falta de audición y el riesgo de que una convulsión pueda causar la muerte.

Según el Minsal, el que las parejas en edad fértil planifiquen evitará que la mujer transmita el virus de zika a su hijo a través de la placenta. El lapso durante el que piden evitar los embarazos, lo han establecido tomando en cuenta que la tendencia en el número de casos podría parecerse a la del chikunguña, la cual va en descenso.

Así, según las autoridades, se evitará que en el país hayan nacimientos de bebés con microcefalia.

En El Salvador aún no se reportan casos, pero no se ha descartado que los haya, debido a que el registro de Salud Pública detalla 96 casos sospechosos de mujeres embarazadas con zika, de las cuales 63 fueron identificadas el año pasado. En lo que va de 2016, ya se detectó a 33 embarazadas con zika, indicó Espinoza.

Otros países han propuesto la medida

El Salvador no es el primero en sugerir esta medida de prevención. Esta semana, Colombia ya recomendó evitar los embarazos a las mujeres en edad fértil, pero por un lapso menos corto: hasta julio de este año. Además, el Gobierno colombiano sugirió a toda mujer gestante que viva en una zona por encima de los 2,200 metros sobre el nivel del mar abstenerse de viajar a un lugar con altura menor donde podría tener riesgo.

Otros países como Jamaica y Honduras también hicieron la misma sugerencia a las embarazadas.

Las mujeres con más riesgo serían quienes contrajeron el zika cuando tenían entre uno y tres meses de embarazo.

En Brasil, la alarma surgió desde octubre del año pasado cuando detectaron un incremento inusual de los casos de microcefalia.

Al dar a luz, la mujer embarazada que haya tenido zika sabrá si su hijo tiene microcefalia o no, dijo el funcionario.

Sin embargo, el neonatólogo y presidente del Colegio Médico, Miguel Majano comentó que una ultrasonografía podría servir para detectar un posible caso, pues se observaría el crecimiento del perímetro de la cabeza del bebé.

“Los controles de embarazo son muy preponderantes en este caso en todas las embarazadas que están ese riesgo”, explicó.

Añadió que la microcefalia difícilmente se puede revertir en el bebé, debido a que el virus se introduce en su cuerpo desde los primeros tres meses de vida, cuando ocurre el principal desarrollo de los órganos.

Faldas por pantalones

Otra de las medidas que propone el Ministerio de Salud es que las estudiantes vistan pantalones en lugar de faldas.

Con esto, según el Minsal, se evitaría que las niñas puedan ser picadas por los mosquitos mientras estén en la escuela, ya que es ahí donde pasan la mayor parte de su tiempo, además de en sus viviendas.

La recomendación se da cuando varias empresas contratadas por el Gobierno ya confeccionan los uniformes escolares. Esto implicaría que el Mined tendría que hacer nuevos desembolsos.

Hasta ayer, Salud no había realizado una propuesta formal al Ministerio de Educación, pero aseguró que se reunirán con los encargados para llegar a un acuerdo para el bienestar de los alumnos.

“Es una recomendación nosotros no podemos obligarlos, pero es algo importante. No depende de nosotros, nosotros recomendamos pero ellos toman la decisión porque son sus estudiantes, su responsabilidad y su presupuesto”, dijo Espinoza.

Otra de las complicaciones que se asocia con el zika es el desarrollo del Guillain Barré en quienes contraen el virus. Además, recordó que el número de casos sospechosos está en ascenso en toda Latinoamérica y ya es una epidemia.

Lanzan campaña para erradicar el zancudo

Espinoza dio todas las recomendaciones para prevenir la proliferación de las enfermedades originadas por el zancudo, en el lanzamiento de la campaña para erradicar el Aedes aegypti; la cual se llevó a cabo ayer en la colonia Altos del Cerro, en Soyapango.

Espinoza indicó que, hasta el momento, los 47 municipios declarados con alerta amarilla desarrollaron ayer campañas para abatizar cada vivienda y fumigar.

Entre los 245 municipios restantes declarados con alerta verde, hasta ayer, había 17 que no estaban cumpliendo con las medidas preventivas estipuladas para erradicar el zancudo, aseguró.

El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, indicó que cinco de esos municipios no implementan las campañas para erradicar el zancudo porque desarrollan sus fiestas patronales.

Pero los otros 12 municipios no han realizado campañas de concienciación y de limpieza en las colonias debido a que no se han reunido para hacer los planes operativos.

Actualmente, las autoridades de Salud le apuestan a un controlador natural para destruir las larvas del zancudo Aedes aegypti: los alevines.

Meléndez aseguró que se han utilizado en seis municipios del litoral de La Libertad, y han disminuido hasta en un 3 % el índice larvario.

El Minsal recibió la propuesta de introducir zancudos genéticamente modificados para disminuir la población de los Aedes aegypti, pero la rechazó.

También se ha descartado utilizar la vacuna contra el dengue, que podría disminuir la enfermedad hasta un 90 % . México, Brasil y Filipinas ya están listos para utilizarla cuando salga al mercado.


Felieton w Radio Maryja, 5 lutego 2016

Szczęść Boże!

Transmisja wszelkich zarazków, tj, wirusów, bakterii, pierwotniaków i in., w wyniku narażenia drogą krwiopochodną i płciową - jak w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C -  z natury rzeczy jest mniej efektywna niż w następstwie ukąszeń kleszczy przenoszących boreliozę, babesjozę, erlichiozę i kleszczowe zapalenie mózgu, a mimo to w Polsce obserwuje się niekontrolowane endemie zarówno wirusowego zapalenia wątroby typu C, jak i boreliozy.

BORELIOZA Z LYME, KRETKOWICA KLESZCZOWA, BORRELIOSIS, LYME DISEASE

Pozwala to zrozumieć obawy przed intensywnością i tempem szerzenia się zarazków w wyniku ukłuć komarów.

W Afryce i Azji arbovirusy zika wykrywano w komarach Aedes africanus, Ae. apicoargenteus, Ae. luteocephalus, Ae. aegypti, Ae vitattus i Ae. furcifer. Na wyspie Yap w Oceanii dominującym gatunkiem był Ae. hensilii, ale wirusa zika nie udało się wyizolować wcale. Równocześnie w Singapurze udowodniono możliwość przenoszenia wirusa zika przez Ae. albopictus, komara tygrysiego występującego w także w umiarkowanej strefie klimatycznej, np. w USA aż brzegi Wielkich Jezior, w Europie trwale osadzonego do szerokości geograficznej co najmniej Słowenii. W Polsce przedstawicielem rodzaju Aedes jest Ae. vexans - Doskwier pastwiskowy, dość podobny do tygrysiego. Prognozy z 2009 przewidują bytowanie komara tygrysiego w Polsce, co należy uwzględnić w związku z inwazją potencjalnych źródeł zakażenia wszelkimi chorobami ciepłej strefy klimatycznej.

Prospective impact of climate change on Aedes albopictus distribution in Europe based on multicriteria decision analysis; the temperature and rainfall data used for these maps were predicted by various IPCC climate scenarios.
European Centre for Disease Prevention and Control.Technical Report: Development of Aedes albopictus risk maps, Stockholm, May 2009.

Prospective impact of climate change on Aedes albopictus distribution in Europe based on multicriteria decision analysis; the temperature and rainfall data used for these maps were predicted by various IPCC climate scenarios. Minimal impact: long-term change scenario
Minimal impact: long-term change scenario

Prospective impact of climate change on Aedes albopictus distribution in Europe based on multicriteria decision analysis; the temperature and rainfall data used for these maps were predicted by various IPCC climate scenarios. Maximum impact: long-term change scenario
Maximum impact: long-term change scenario

The short- and long-term projections are similar: both show a significant extension eastwards, suggesting that most of Europe would become suitable for Aedes albopictus should these scenarios become reality.

Od potwornej tragedii, której ofiarą padł dziesięcioletni chłopczyk przebywający na kąpielisku Theresienbad we Wiedniu 2. grudnia 2015 r., powinno być oczywiste, że organy der Europäische Union i ich nominanci wpychają Europejczyków do kotła multi – kulti bez oglądania się nawet na krzywdę najsłabszych, tj. dzieci i kobiet.

Pandemia zika wkroczyła do Unii Europejskiej w 2013 r. Począwszy od Tahiti, na obszarze Polinezji Francuskiej, mającej status kraju zamorskiego Francji (pays d’outre-mer) do stycznia 2014 po pomoc lekarską zgłosiło się 11% populacji. Zarejestrowano 333 przypadki potwierdzone, na 19 000 oszacowano liczbę podejrzeń. Leczono w szpitalu pierwszy przypadek zespołu Guillain-Barré (który może powodować przejściowy paraliż, a wyjątkowo doprowadzić do zgonu), choć nigdy wcześniej zakażenie wirusem zika nie było powodem hospitalizacji. Potwierdzono możliwość szerzenia się wirusa z matki na dziecko podczas porodu, wykazano potencjalne zagrożenie poprzez przetaczanie krwi. Znalazła poparcie hipoteza o szerzeniu się wirusa zika drogą płciową, był on także wykrywany w moczu osób po ustąpieniu wiremii, jak zresztą w przypadku innych flawiwirusów.


Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 rozegrane w Brazylii stały się daleko większym nieszczęściem dla gospodarzy niż złamany kręgosłup Neymara w wyniku ataku Zunigi, co skończyło się cztery dni później w meczu Brazylia Niemcy wynikiem 1:7. Oto prawdopodobnie zawleczony z Polinezji Francuskiej azjatycki szczep wirusa natrafił na tak dogodne warunki szerzenia się, że w czerwcu 2015 roku opublikowano pierwszy raport dotyczący autochtonicznych przypadków zika w Brazylii. Do tej pory liczbę przypadków oszacowano na 1,5 miliona, co dawałoby zapadalność nieco przekraczającą 700 przypadków na 100 000 ludności Brazylii. Anegdotyczna liczba przypadków małogłowia, które przypisano zakażeniu dzieci w życiu płodowym nie ulega zmianie.

Wielu jeszcze pamięta przerażające obrazki biednych owieczek z Punta Arenas w Chile i Ushuiah w Argentynie, oślepłych rzekomo z powodu dziury ozonowej, a w rzeczywistości chorych na zakaźne zapalenie spojówek i rogówki związane z Chlamydia pecorum, Mycoplasma spp. (szczególnie M. conjunctivae), Moraxella ovis, Colesiota conjunctivae, Listeria monocytogenes. Zwłaszcza ta ostatnia etiologia stanowi zagrożenie także dla ludzi, w szczególności dla kobiet w ciąży i nowrodków. Al Gore opowiadał wtedy o oślepionych ultrafioletem łososiach. Małogłowie w telewizyjnym przekazie z Brazylii, teksty z opisem cierpień matek dzieci z mikrocefalią rzekomo będącą następstwem zakażenia wirusem zika w ciąży, stanowią daleko wyższy stopień łajdactwa. Łajdactwo medialne tym razem nie posłuży tylko wymianie chłodziarek i sprzedaży okularów z filtrem UV. Już są sygnały, że będzie narzędziem przymusu do antykoncepcji i aborcji.

Wirus zika może szerzyć co najmniej tak samo intensywnie, jak wirusy wywołujące dengę. W jednym z ostatnich szerszych opracowań dotyczących dengi, w artykule z 2015 r. odpowiadającym na pytanie, dlaczego ludzie umierają z powodu zakażenia, które według oszacowań tylko w jednym roku 2010 przyniosło 96 milionów przypadków jawnych i 293 miliony przypadków niejawnych, autorzy piszą, że wprawdzie śmierci z powodu dengi w 99% przypadków można zapobiec, to liczbę zgonów na dengę co roku szacuje się na 20 000 w ponad 100 krajach świata. Wśród głównych przyczyn znalazł się oczywiście brak dostępu do skutecznej opieki leczniczej. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, organizacja działająca w ramach ONZ, używa swojego autorytetu i kompetencji prawno-organizacyjnych do wykonywania zamówień państw i organizacji, które na ONZ płacą. Płacisz i masz. Na przykład realizację programu Planned Parenthood Federation of America (PPFA) w zakresie brutalnej ingerencji w prokreację poprzez szerzenie ideologii gender, nakłanianie do nienaturalnych i szkodliwych form regulacji urodzin, czy przymuszanie do zabijania dzieci poczętych. Destrukcja rodziny, antykoncepcja, aborcja na skalę bezprecedensową MOTYWOWANA PANDEMIĄ ZIKA jest tak samo niewyobrażalna dzisiaj, jak przed pandemią świńskiej grypy 2009 r. były niewyobrażalne skutki lobbingu firm farmaceutycznych, a przed przed 2014 rokiem następstwa bezczynności WHO wobec epidemii ebola w Afryce Zachodniej. Hiperaktywność czy paraliż decyzyjny aurotytetów w obszarze zdrowia publicznego zawsze obciąża podatnika. Barack Obama na wirusa ebola dostał 5,4 mld dolarów, co można tłumaczyć zainteresowaniem wielu graczy patogenem o tak wielkim potencjale broni biologicznej. Na wirusa zika administracja odchodzącego prezydenta już potrzebuje 1,8 mld dolarów, pomimo że zagrożenie małogłowiem jest co najwyżej domniemane, o ile nie urojone, a zakażenia tym wirusem po staremu przebiegają najczęściej bezobjawowo lub łagodnie.

Uwzględniając wszelkie możliwe mutacje zwiększające zjadliwość czy łatwość propagowania poszczególnych zarazków, można sobie wyobrazić koszty - a także ukryte cele - podobnych scenariuszy.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Aktuelle News im Ticker
Sexualdelikte


Theresienbad

20-letni pedofil homoseksualista, który dokonał sadystycznego gwałtu 2. grudnia 2015 r.
tłumaczy swoje zbrodnicze zachowanie nagłą potrzebą seksualną niezaspokojoną od czterech miesięcy, gdyż pozostawiona w Iraku żona po urodzeniu córki "ciągle byla chora" i "nadmiaru energii seksualnej" on nie zdołał się pozbyć od 13. września 2015 r., kiedy przybył do Austrii szlakiem bałkańskim.

Policja austriacka zatajając tę zbrodnię przed opinią publiczną, realizuje zadania ideologii gender narzucane przez zdeklarowanych degeneratów wszystkim narodom krajów członkowskich Unii Europejskiej, a przy tym ponosi odpowiedzialność za los ofiar kolejnych przestępstw wynikających z nagłego wprowadzenia do przestrzeni publicznej Europy nowej fali chłopców i mężczyzn, którzy nie potrafią kontrolować swojej seksualności.

Felieton w Radio Maryja, 19 lutego 2016

Szczęść Boże!

Przywołana w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci bazowa prognoza urodzeń w latach 2016 – 2026 przewiduje w wariancie średnim 3 638 288, a w wariancie wysokim 4 079 131 urodzeń żywych. Według autorów uzasadnienia „Wprowadzenie ustawy spowoduje wzrost liczby urodzeń”, a załączona tabela pozwala wyliczyć, że po 11 latach będzie o 288 992 dzieci więcej, co daje przyrost o 7,1% w stosunku do wariantu wysokiego i o 7,9% w stosunku do wariantu średniego prognozy na lata 2016 – 2026.

Program Rodzina 500 Plus w żadnym razie nie może ograniczyć się do finansowej pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Owszem, zwykła sprawiedliwość nakazuje podać rękę rodzinom wchodzącym w skład społeczności zrujnowanych przez wrogie państwo zarządzane jak afrykańska kolonia w XIX w. Tragicznym paradoksem jest obraz głodującego dziecka w kraju o nadzwyczaj sprzyjających warunkach dla rolnictwa i zakorzenionej od czasów kmieciów mieszkowych kulturze pozyskiwania płodów ziemi dla wspólnego dobra. Rzesze dzieci skazała na nieodwracalne straty w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego neoliberalna polityka Balcerowicza, kawiorowej lewicy, platformianej agentury. Nienasyceni kolonizatorzy nadal nie chcą zwrócić zagrabionych rynków zbytu i zasobów potulnej siły roboczej od dzieciństwa poddawanej upokorzeniom. Już wykreowali następców skompromitowanej do cna Platformy Obywatelskiej, która robi wszystko, aby zejść ze sceny historii w jak najgorszym stylu. Nowoczesna wersja platformy gładko wchodzi w miejsca po staromodnej poprzedniczce. Do nauk wyciągniętych z czasów jak najsłuszniej minionych w wyniku wyborów roku 2015 należy zaliczyć pilną konieczność poprawnego zdefiniowania polskiej racji stanu i zapisania jej w konstytucji. W przeciwnym razie kolejni nowocześni znowu naprowadzą rabusiów na kraj, aby grabić Polskę z ludzi, kultury, własności i przyszłości. Zwłaszcza z przyszłości demograficznej.

Perspektywa gwarantowanego przez państwo stypendium, które będzie wpływać regularnie co miesiąc i to przez bardzo wiele lat, stanie się zapewne istotną zachętą do podejmowania decyzji prokreacyjnych. Istotną zwłaszcza dla osób, dla których owe 500,-zł jest kwestią ratunku przed bezdomnością, czy zamarznięciem w nieogrzewanym, odciętym od prądu i wody mieszkaniu, albo dla kobiet, których potrzeba macierzyństwa nie znajduje zrozumienia u osób decydujących o domowym budżecie. Nawet przy wysokiej średniej na osobę, 500 złotowy comiesięczny dowód uznania przez rząd - reprezentujący naród - roli, wagi i znaczenia wysiłku opieki nad dzieckiem, może odsłonić prawdziwe ludzkie ambicje rodzicielskie, przywalone lawiną prymitywnych reakcji na reklamę składających się na wyniszczający ludzkość konsumeryzm. Nieliczący się pozornie bodziec, ot, wartości flaszki lekko starej whisky, może uruchomić proces myślowy, który pozwoli zdecydować się na dziecko, a najnowszy model skóry, fury i komóry, czy też szpanerskiej wycieczki przerzucić na plan dalszy. Kiedy podjęta decyzja zmaterializuje się dowodnie, wszystko inne ustąpi myślom o dziecku, od pierwszych objawów jego istnienia po kres własnego życia. Tu można polegać na instynkcie najsilniejszym spośród ludzkich zachowań naturalnych. Jakże nienaturalny, jest w takim razie spadek dzietności narodów reprezentujących autochtoniczne kultury europejskie, wieszczący rychłe ich wymarcie. W 2007 roku ukazała się publikacja pt. „Od pustych ławek kościelnych, do pustych kołysek” („FROM EMPTY PEWS TO EMPTY CRADLES: Fertility Decline Among European Catholics”) zawierająca pobieżną i mało przekonującą analizę przyczyn spadku dzietności wśród europejskich katolików, głównie południa Europy. Obecna sytuacja przełomu w Polsce, wprost zmusza do zaprojektowania i przeprowadzenia rzetelnych i szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych dokumentujących stan wyjściowy i efekty Programu Rodzina 500 Plus. W kraju wypełnionych ławek kościelnych, do tego wypełnionych w pokaźnej części młodymi dorosłymi, nie powinno być pustych kołysek. Katecheza, duszpasterstwo, nauki przedmałżeńskie, pedagogika, publicystyka i polityka, kultura masowa i elitarna to pola do przekazywania prawdy o naturze człowieka obdarowanego płodnością, której celem jest prokreacja. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci powoduje, że od 1. kwietnia 2016 r. traci na znaczeniu obawa o to, że skuteczne zachęcanie rodziny do powiększenia pogrąży tę rodzinę w nędzy. Idąc za przykładem poprzedników z poprzednich epok, obecne autorytety moralne muszą wziąć na swoje barki ciężar przekonywania Polaków do umacniania substancji narodowej, już nie tylko w sferze tożsamości, ale czystej egzystencji.

Prawda o naturze człowieka obdarowanego płodnością jest przedmiotem eksploracji wielu nauk, z naukami medycznymi na czele. Pomijanie aktualnego stanu wiedzy medycznej z zakresu epidemiologii prokreacji może skończyć się kolejną klęską w walce o przeżycie Polaków, tym razem nieodwracalną.

Z prostych rachunków wynika, że los narodu zależy od gotowości rodzenia dzieci przez kobiety, których reprezentacja obliczona w oparciu o Rocznik Demograficzny GUS 2015 w poszczególnych 5-letnich grupach wiekowych w roku 2016 jest następująca: 20-24 - 1 183 085 (14,4%), 25-29 -1 393 750 (16,9%), 30-34 – 1 602 583 (19,5%), 35-39 – 1 534 416 (18,6%), 40-44 – 1 354 988 (16,5%), 45-49 – 1 166 733 (14,2%), spośród 8 235 555 (100%). Umyślnie pominąłem grupę wiekową 15-19, gdyż dziewczęta, zwłaszcza starsze nastolatki, powinny być gotowe do małżeństwa i macierzyństwa dopiero po osiągnięciu dojrzałości a nie rodzić dzieci, będąc same w okresie dorastania. W publicznej wypowiedzi dr. nauk ekonomicznych i prominentnego polityka partii, której zawdzięczamy nadzieje związane z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło, pojawiło się przekonanie, co do tego, że grupa wiekowa kobiet, która ma zapewnić sukces demograficzny Programu Rodzina 500 Plus, to panie w wieku lat 30-34. W kolejnych felietonach, o ile Pan Bóg pozwoli, przybliżę słuchaczom Radia Maryja zagadnienie częstości pojawiania się zespołu Downa i autyzmu w zależności od wieku matki oraz inne powody, dla których, korzystając z Programu Rodzina 500 Plus, warto uwolnić zza krat prokreacyją moc miłości młodych dorosłych.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem


Release from behind bars the procreational power of love of young adults, to oppose suicidal for European nations derailing of God's gift which human sexuality is. Fine art photography by Zbigniew Halat. Uwolnić zza krat prokreacyją moc miłości młodych dorosłych, aby przeciwstawić się samobójczemu dla narodów Europy wykolejeniu Bożego daru, jakim jest seksualność człowieka.
Release from behind bars the procreational power of love of young adults, to oppose suicidal for European nations derailing of God's gift which human sexuality is. Fine art photography by Zbigniew Halat. Uwolnić zza krat prokreacyją moc miłości młodych dorosłych, aby przeciwstawić się samobójczemu dla narodów Europy wykolejeniu Bożego daru, jakim jest seksualność człowieka.

The Multiannual Wroclaw Festival 
of Integrity of the Human Person
 dedicated to St John Paul II
Motto:
Time for Enlightenment in Europe
***
This Festival begun with the Baptism of Poland, AD 966, a
nd lasts ever since, and will last for ever
Wieloletni Wrocławski Festiwal
Integralności Osoby Ludzkiej

dedykowany Św. Janowi Pawłowi II
Motto:
Czas na Oświecenie w Europie
***
Ten Festiwal rozpoczął się wraz ze Chrztem Polski AD 966
i trwa do dziś, i będzie trwać zawsze


Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20, considering the pros and cons of having children during early adulthood. Fine art photography by Zbigniew Halat
Śląska Panna Olimpia, lat 20. Silesian Maiden Olympia, age 20, considering the pros and cons of having children during early adulthood.

Portal domu Rybisza, Wrocław: najwcześniejsza (1526 - 1531) na świecie wizualizacja przyszłych rodziców afirmacji ich oczekiwanego potomka. Portal of Rybisch's house. Wroclaw, Poland: the world's earliest (1526 - 1531) visualization of parents-to-be affirmations of their expected offspring. Portál domů Rybiša. Vratislav, Polsko: na světě nejdříve (1526 - 1531) vizualizace budoucích rodičů afirmace jejich očekávaného potomka. Portal am Rybisch-Haus, Breslau, Polen: Der weltweit frühesten (1526 - 1531) Visualisierung der zukünftigen Eltern Affirmationen ihrer erwarteten Nachwuchs. Fine art photography by Zbigniew Halat
Portal domu Rybisza, Wrocław: najwcześniejsza (1526 - 1531) na świecie wizualizacja przyszłych rodziców afirmacji ich oczekiwanego potomka. Portal of Rybisch's house. Wroclaw, Poland: the world's earliest (1526 - 1531) visualization of  parents-to-be affirmations of their expected offspring. Portál domů Rybiša. Vratislav, Polsko: na světě nejdříve (1526 - 1531) vizualizace budoucích rodičů afirmace jejich očekávaného potomka. Portal am Rybisch-Haus, Breslau, Polen: Der weltweit frühesten (1526 - 1531) Visualisierung der zukünftigen Eltern Affirmationen ihrer erwarteten Nachwuchs.

Och, Wrocławiu, Europejska Stolico Kultury 2016 (ESK), jak cudownym jesteś miastem!
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, ESK,  what a wonderful city you are!
Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Felieton w Radio Maryja, 26 lutego 2016


Szczęść Boże!

Pani premier Beata Szydło ma pełne prawo świętować sto dni swojego rządu w atmosferze sukcesu. Rząd, który przyjął kierunek na przeżycie narodu o polskiej tożsamości kulturowej, uwolni naturalne siły prokreacyjne drzemiące w każdym człowieku, a troska o właściwe młodzieży chowanie – najlepsze dla niej samej i kolejnych pokoleń Polaków - zapewni, że Polsce nowa nadzieja na przeżycie nie będzie wyrwana przez degeneratów, handlarzy narkotyków, czy też obcą agenturę działającą w interesie starych i nowych kolonizatorów.

Gwoli ścisłości warto pokusić się o zredefniowanie słowa „prokreacja”. Według Słownika Języka Polskiego „prokreacja” to „aktywność seksualna polegająca na płodzeniu i rodzeniu potomstwa”. W moim przekonaniu dotychczasowa definicja jest ułomna, ponieważ nie odróżnia prokreacji człowieka od reprodukcji każdego innego ssaka. Na przykład takiego, który pożera własne dzieci.

W Słowniku Języka Polskiego można znaleźć również hasło „reprodukcja” czyli „rozmnażanie zwierząt i roślin w celach hodowlanych”. Stosowaniu zasad hodowli zwierząt do ludzi służy ideologia tzw. zdrowia reprodukcyjnego, forsowana przez Światową Organizację  Zdrowia, która w ramach medycyny rozrodu ludzi zmusza do umyślnego narażania zdrowia i życia potomstwa w czasie życia rodziców poprzedzającym współżycie owocujące poczęciem, do selekcji ludzi w fazie prenatalnej i do zabicia dziecka w łonie matki chemicznymi lub fizycznymi sposobami aborcji, czy też w formie eutanazji już po urodzeniu.  Ideologia tzw. zdrowia reprodukcyjnego pozwala ojcu i matce zrezygnować z opieki nad potomstwem już od chwili zapłodnienia pozaustrojowego, kiedy zarodek trzymany jest w roztworze chemikaliów o składzie przyjętym arbitralnie i od pierwszych chwil życia działającym szkodliwie na zdrowie  człowieka. Zrezygnować z rodzicielskiej opieki nad potomstwem to także powierzyć dziecko w płodowej fazie życia surogatce, a w dowolnym wieku po urodzeniu -  dobrowolnie i bez oglądania się na zagrożenia przekazać je pod opiekę instytucji publicznej lub oddać do adopcji.

Medycyna rozrodu żeruje na braku sumienia rodziców.

Z początkiem lutego 2016 r., dr Kathy Niakan, londyńska biolog parająca się inżynierią genetyczną w ramach medycyny rozrodu, po raz pierwszy w światowej historii eksperymentów na ludziach uzyskała zgodę na poddawanie zdrowych osób w fazie zarodkowej doświadczeniom laboratoryjnym z zastosowaniem metody CRISPR-Cas9  (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats  – po polsku zgrupowane, regularnie przerywane, krótkie powtórzenia palindromiczne, z wykorzystaniem białka Cas9) polegającej na pocięciu sekwencji genów i wycięciu dowolnego genu, albo zastąpieniu jakiegoś genu innym według niczym nie ograniczonej fantazji eksperymentatora.

Do edycji genów człowieka, dr Niakan wykorzysta ludzi powstałych z połączenia gamet w klinikach in vitro i tuż po poczęciu podarowanych naukowcom do przeprowadzania na nich badań. Eksperymenty mają być zatrzymane po siedmiu dniach, a ludzie im poddawani mają być zabici.

Nasuwa się podejrzenie graniczące z pewnością, że w wyniku eksperymentów udanych, okupionych  zapewne niewyobrażalnie wielką liczbą ofiar, szybko pojawią się prototypy edytowanych genetycznie ludzi przekazywane do masowej produkcji w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Nie zapomniano o wyżywieniu. Odkryta w 2012 r. edycja genów roślin i zwierząt już jest komercjalizowana w rolnictwie. Potentat agrochemiczny DuPont dotychczas odpowiedzialny za proliferację roślin genetycznie modyfikowanych, wiosną tego roku rozpoczyna próby polowe z edytowaną genetycznie kukurydzą i pszenicą. Edytowani genetycznie  ludzie i hodowlane gatunki edytowanych genetycznie roślin i zwierząt będą – według zapewnień projektantów – kreacjami wolnymi od chorób. W domyśle –  wolnymi od cech nieużytecznych według aktualnej opinii zleceniodawcy. Na przykład gnetycznie modyfikowanego kurczaka nagiego - pozbawionego upierzenia, aby zaoszczędzić na klimatyzacji kurników, skubaniu i utylizacji piór, zastąpi wersja edytowanego genetycznie kurczaka dla wybranych, którego strawi tylko edytowany genetycznie człowiek, a pozostali, zwłaszcza wrogowie pomysłodawcy takich kurczaków i wszelkiej innej żywności edytowanej genetycznie - pomrą z głodu.

Sam pomysł uwolnienia ludzkości od chorób w wyniku zmiany genomu poprzez edytowanie genów ma znamiona aroganckiego potraktowania nie tylko wszystkich funkcji genomu, który działa jako całość w wyniku niezliczonych procesów fizjologicznych i patologicznych, o mechanizmach do dzisiaj słabo rozpoznanych, a tylko po części zależnych od ekspresji pojedynczego genu. Wiara w skuteczność edycji genów jako panaceum na wszystkie choroby, pomija fakt, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w zakresie epidemiologii medycznej genom adaptuje się do warunków środowiska ('GxE' interaction effect), a zmiany bywają dziedziczne. Tym samym edytowany genetycznie człowiek, uwolniony od jednej choroby, zachoruje na inną, być może groźniejszą, bo zupełnie nieznaną medycynie.
Poszukiwaniu przyczyn rozmaitych chorób trapiących pacjenta za życia aż po przedwczesny zgon służy ta część epidemiologii lekarskiej, której  przypisałem nazwę 'noksologii' wywodzącą się od słowa 'noxa' – czynnik szkodliwy. Uwzględniająca wymogi noksologii definicja prokreacji, powinna – moim zdaniem – brzmieć następująco: „Aktywność seksualna polegająca na płodzeniu i rodzeniu potomstwa, któremu rodzice gwarantują bezpieczny i optymalny rozwój od poczęcia do osiągnięcia pełnej samodzielności.”

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem
 
EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI 
DR ZBIGNIEW HAŁAT
LEKARZ MEDYCYNY SPECJALISTA EPIDEMIOLOG

EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI DR ZBIGNIEW HAŁAT LEKARZ MEDYCYNY SPECJALISTA EPIDEMIOLOG NAPRZÓD, RODZINO! epidemiologia-prokreacji.com

NAPRZÓD, RODZINO!Felieton w Radio Maryja, 4 marca 2016


Szczęść Boże!

Mamy jeszcze przed oczami podniosłe uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Według zapisów ustawy to „w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” sejm ustanowił nowe święto państwowe. Tak nowe, że pomimo upływu pięciu lat od wejścia w życie ustawy podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej B. Komorowskiego, nadal krwawi rana na honorze narodu, który oddając hołd bohaterom, nie potrafił ich prześladowców postawić pod pręgierzem opinii krajowej i zagranicznej. Są ofiary liczone na setki tysięcy, katów brak. Jak z notatnika ZOMOwca: 'zatrzymany nie chciał się rozejść i pobił się sam moją służbową pałką'.

Norymberga dla Baumana, który według dokumentu z 1950 r. brał „udział w walce z bandami. Przez 20 dni dowodził grupą, która wyróżniła się schwytaniem wielkiej ilości bandytów. Odznaczony Krzyżem Walecznych” tutaj - N.B. hańbiąc odznaczenie, na które zasłużył między innymi bohaterami sam generał Władysław Anders - być może przyczyniła by się wyjścia z cienia doświadczeń Polski i być może stała by się odtrutką na lewicowo liberalną propagandę uprawianą przez Instytut Społeczeństwa Otwartego (The Open Society Institute) w formie wyznaczania norm poprawności politycznej. Miliardy dolarów pompowane przez familię Sorosów w dalekosiężne akcje wywrotowe budują Unię Europejską modo kanclerz Merkel, decydują o zachowaniu wasali. W Monitorze Polskim z 2013 r. czytamy: „Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej B. Komorowskiego z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów za wybitne zasługi we wspieraniu budowy społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznych w Polsce odznaczony został obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki Krzyżem Komandorskim Z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 1. Soros George.” (M.P. 2013 poz. 263 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów).

Z końcem grudnia ub. roku w finansowanym przez Sorosa magazynie p.t. 'Otwarta Migracja' ukazał się wywiad z Baumanem pt. „Mury przeciw migrantom są zwycięstwem terroryzmu” (“Walls against migrants are a victory of terrorism”). Powołując się na globalny kosmopolityzm, wywrotowiec Bauman unieważnił suwerenność terytorialną państw narodowych i odniósł się do przyczyn zalewu Europy migrantami następująco: '„nowoczesny styl życia” uwzględnia produkcję ”zbytecznych ludzi”. Są oni lokalnie „bezużyteczni”, w nadmiernej liczbie i niezatrudnialni – w związku z postępem ekonomicznym lub lokalnie nie tolerowani, odrzucani w następstwie niepokojów, konfliktów i napięcia spowodowanego przez transformacje społeczne i polityczne niosące ze sobą walki o władzę.' Pozostając przy poetyce tej wypowiedzi, warto przyjrzeć się komu zaszkodziła lansowana przez mocodawców Baumana polityka ograniczania „produkcji zbytecznych ludzi”. Poniżej progu wymarcia w 1970 r. było 19 państw świata, niemal wszystkie w Europie i Północnej Ameryce, w 1995 – 51 państw. Na 185 państw sklasyfikowanych w latach 2000 – 2005 dzietność poniżej progu wymarcia odnotowano w 66, w latach 2010 – 2015 – w 77, a wśród nich tylko Tunezja i Iran reprezentowały kraje będące źródłem obecnej nielegalnej imigracji do Europy. W tym ostatnim okresie Polska ze średnią dzietnością 1,41 na osobę płci żeńskiej w wieku uznanym za prokreacyjny, zajmowała pozycję 177. na 185 państw sklasyfikowanych.

Narody o zachowanym instynkcie samozachowawczym są obecnie niewyczerpanym źródłem kolejnych fal wędrówki ludów zatapiających Europę. Proces rozpoczęty w latach 60. dwudziestego wieku w ciągu zaledwie półwiecza właśnie finalizuje się na naszych oczach. Bezrefleksyjna antykoncepcja, aborcja na życzenie i antynatalistyczna manipulacja jako niezawodne narzędzia komunistycznej, lewackiej, neoliberalnej zarazy nie tylko spustoszyły Europę, ale pozbawiły Europejczyków wiary w sens życia. Pozbawieni antychrześcijańską propagandą wiary w życie wieczne, skazali się także na brak potomstwa, uzasadniający typową dla osób bezdzietnych postawę „po nas choćby potop”.

(Osoby powołane do życia w celibacie w żadnym razie nie są bezdzietne: "Jak to jest, że ja nie mając dzieci mam przecież dzieci i to często mam je bardziej niż ci, którzy je mają. Jak to jest, że nie mając dzieci ze względu na Chrystusa, mam je również ze względu na Niego. Mam bardziej i więcej. Odnajdujemy się wzajemnie w sobie. Stale odwołujemy się do siebie i na siebie powołujemy. Ja na nich, oni na mnie. Cieszymy się, jeśli znajdujemy coś ze swego u drugich. Kiedy mój świat staje się ich światem. Nie tylko tak po wierzchu, ale w głębi. I stale pochłania mnie problem tej tajemniczej formuły, przez którą ja będę w nich a oni we mnie. Przez nich uczę się, co to znaczy być ojcem. To najmocniejsze wiązanie świata." Ojciec Jan Góra, OP, (1948 - 2015), 'Kasztan', 1987.)

Opatrzność po raz kolejny w historii stawia przed Polakami zadanie uratowania Ojczyzny i całej Europy przed unicestwieniem. Sama postać prezydenta Andrzeja Dudy jako głowy Państwa Polskiego i sam program rządu premier Beaty Szydło, są kamieniem obrazy i mogą być skałą potknięcia się dla planów Sorosów wobec Europy o ile za przykładem Polski pójdą inni. Tchórzliwą, a nawet uprzejmą retorykę bezczelni agresorzy biorą za słabość. Wywiad opatrzony tytułem 'Ton płynący z Niemiec jest szorstki, grubiański, agresywny', którego w lutym b. r. premier Węgier Wiktor Orban udzielił niemieckiemu dziennikowi 'Bild' (tutaj wersja po angielsku, po części odbiegająca od niemieckiego oryginału dostępnego na stronie gazety 'Bild'), należy starannie przetłumaczyć i analizować podczas lekcji o Polsce i świecie współczesnym. Oto fragment wypowiedzi premiera Węgier: „Narody Europy Środkowej i Węgry stanowią wspólnotę losów na życie i śmierć. Za Polskę wielu z nas przelałoby w każdej chwili krew, a wielu Polaków oddałoby w razie potrzeby życie, by chronić Węgry. W przeszłości nie raz tak było ...”

Komisja Wenecka poniża polską demokrację. Z oficjalnej nazwy "Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo" nie zastanawia się nad pytaniem numer jeden - dlaczego polscy wyborcy 2015 wyrzucili na śmietnik popieraną przez Merkel partię Tuska, u władzy od 2007 roku? Nie słyszy w odpowiedzi - ponieważ Polska jest krajem ludzi wolnych, którzy są przeciwko niewoli kolonialnego feudalizmu. Dowody? Proszę bardzo. Najnowszy Raport ONZ o Rozwoju Społecznym 2015 w tabeli 16. opisuje postrzeganie dokonań rządów i dokonań własnych obywateli sklasyfikowanych państw. W konkurencji „Zaufanie do rządu w roku 2013” Polska zajęła 120. miejsce wśród 137 państw i zdobyła 12% pozycji państwa, które zajęło 1. miejsce (100%). Na żałosną ocenę rządów Tuska złożyły się jeszcze bardziej pogłębione w roku 2014 niskie oceny jakości edukacji – 46% światowego lidera, jakości opieki zdrowotnej – 33%, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości - 30%, a w kategorii „idealna praca” – 10% światowego lidera, przyniosło miesce 137. na 152 państwa sklasyfikowane w tej kategorii w 2013 r. Oczywiście, praca, nawet jeśli jest, nie może być idealna bez godziwej płacy. A według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za rok 2014 brak pracy wypędził z ojczyzny 2,7 miliona Polaków. Ratując się przed niewolą zmuszającą do emigracji Polacy zagłosowali na Zjednoczoną Prawicę. W materiale ONZ niewątpliwie niepodważalnym przez sieć Sorosa, z Komisją Wenecką włącznie, postrzeganie wolności wyboru uplasowało polskie kobiety na pozycji 33. wśród 157 państw i dało nam 79% pozycji państwa, które zajęło 1. miejsce (100%), a polskich mężczyzn również na pozycji 33., ale wśród 151 państw - 78% pozycji państwa, które zajęło 1. miejsce (100%).

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Komisja Wenecka poniża polską demokrację The Venice Commission humiliates Polish democracy
Dlaczego polscy wyborcy 2015 wyrzucili na śmietnik popieraną przez Merkel partię Tuska, u władzy od 2007 roku?
Why did 2015 Polish voters dump the Merkel backed Tusk's party, in power since 2007?
Ponieważ Polska jest krajem ludzi wolnych, którzy są przeciwko niewoli kolonialnego feudalizmu.
Because Poland is the land of the free who are against the slavery of colonial feudalism.

Dlaczego polscy wyborcy 2015 wyrzucili na śmietnik popieraną przez Merkel partię Tuska, u władzy od 2007 roku? Why did 2015 Polish voters dump the Merkel backed Tusk's party, in power since 2007? Ponieważ Polska jest krajem ludzi wolnych, którzy są przeciwko niewoli kolonialnego feudalizmu. Because Poland is the land of the free who are against the slavery of colonial feudalism.

UNDP Raport o Rozwoju Społecznym 2015, Tabl. 16: pozycja Polski / liczba państw sklasyfikowanych w danej konkurencji
UNDP Human Development Report 2015, Tabl. 16: rank of Poland / number of countries classified in the competition
Postrzeganie dokonań rządu Tuska [%], 100% państwo - lider światowy Perceptions of Tusk's government  [%], 100%: the world leader country
2013 Trust in national government: Poland ranked 120 among 137 countries, and scored 12% of the world leader country (100%)
Zaufanie do rządu  w roku 2013: Polska zajęła 120. miejsce wśród 137 państw i zdobyła 12% pozycji państwa, które zajęło 1. miejsce (100%)

Postrzeganie dokonań własnych Polaków [%], 100% kraj - lider światowy   The Poles' Perceptions of individual well-being  [%], 100%: the world leader nation
Wolność wyboru, kobiety, w roku 2014: Polska zajęła 33. miejsce wśród 157 państw i zdobyła 79% pozycji państwa, które zajęło 1. miejsce (100%)
Wolność wyboru, mężczyźni, w roku 2014: Polska zajęła 33. miejsce wśród 151 państw i zdobyła 78% pozycji państwa, które zajęło 1. miejsce (100%)
2014 Freedom of choice, female: Poland ranked 33 among 157 countries, and scored 79 % of the world leader country (100%)
2014 Freedom of choice, male: Poland ranked 33 among 151 countries, and scored 78 % of the world leader country (100%)

POLACY I WĘGRZY A LENGYELEK ÉS A MAGYAROK

Bem József Általános, Boroszló, Lengyelország, General Joseph Bem Squ., Wroclaw, Poland, pl. Generała Józefa Bema, Wrocław

BOHATEROM POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1956 ROKU - W 50. ROCZNICĘ - MIESZKAŃCY WROCŁAWIA LISTOPAD 2006 AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM HŐSEINEK - AZ 50. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL - WROCLAW VÁROS LAKÓI 2006 NOVEMBER IN MEMORY OF THE HEROES OF THE 1956 HUNGARIAN UPRISING - ON THE 50th ANNIVERSARY - CITIZENS OF WROCLAW NOVEMBER 2006 Fine Art Photography by Zbigniew Halat
BOHATEROM POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1956 ROKU - W 50. ROCZNICĘ - MIESZKAŃCY WROCŁAWIA LISTOPAD 2006 AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM HŐSEINEK -  AZ 50. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL - WROCLAW VÁROS LAKÓI 2006 NOVEMBER IN MEMORY OF THE HEROES OF THE 1956 HUNGARIAN UPRISING - ON THE 50th ANNIVERSARY - CITIZENS OF WROCLAW NOVEMBER 2006 Fine Art Photography by Zbigniew Halat
***
Narody Europy Środkowej i Węgry stanowią wspólnotę losów na życie i śmierć. Za Polskę wielu z nas przelałoby w każdej chwili krew, a wielu Polaków oddałoby w razie potrzeby życie, by chronić Węgry. W przeszłości nie raz tak było ... Premier Wiktor Orban, 'Ton płynący z Niemiec jest szorstki, grubiański, agresywny'
Közép-Európa népei és Magyarország életre-halálra szóló sorsközösséget alkotnak. Lengyelországért sokan vérünket ontanánk. És fordítva: sok lengyel életét áldozná vészhelyzetben, hogy a magyarokat védje. A történelem során ez nem ritkán meg is történt.  Orbán Viktor: 'Goromba, durva, agresszív a Németországból érkező hang'
"The nations of Central Europe and Hungary are a community in fate, to the death. Many of us would spill our blood for Poland any time. And vice versa: in an emergency, many Polish people would give his life to protect Hungarians. This has happened more than once over the course of history. Prime Minister Viktor Orbán 'The voices from Germany are coarse, rough, aggressive'
Die Völker Mitteleuropas und Ungarn sind eine Schicksalsgemeinschaft auf Leben und Tod. Für Polen würden viele von uns jederzeit unser Blut vergießen. Und umgekehrt: Viele Polen würde im Notfall ihr Leben lassen, um die Ungarn zu schützen. In der Geschichte ist das nicht selten geschehen …“ Premierminister Viktor Orbán: 'Der Ton aus Deutschland ist schroff, grob, aggressiv'

25. 02. 2016 BILD-INTERVIEW MIT UNGARNS PREMIER VIKTOR ORBÁN / full text in English: BUSINESS INSIDER

POLACY I WĘGRZY A LENGYELEK ÉS A MAGYAROK

Felieton w Radio Maryja, 11 marca 2016

Szczęść Boże!

Na początku lat 90.-tych XX w. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała materiał p.t. 'Zdrowie reprodukcyjne: klucz do lepszej przyszłości. Dwuletni raport 1990 – 1991. Specjalne wydanie z okazji dwudziestej rocznicy.' ('Reproductive health: a key to a brighter future. Biennial report 1990-1991. Special 20th anniversary issue.' J Khanna et al., World Health Organization [WHO], 1992. Celebrując dwudziestą rocznicę powołania Programu Badań nad Ludzką Reprodukcją, sponsorowanego przez agendy ONZu i Bank Światowy (The Special Programme of Research in Human Reproduction ,HRP, co-sponsored by the UNDP, UNFPA, WHO, and the World Bank), autorzy raportu podali oszacowania zjawisk występujących każdego dnia roku: dzień w dzień, noc w noc, szacowana liczba 100 milionów aktów płciowych miała przynieść 910 000 poczęć i 356 000 przypadków chorób wenerycznych. Połowa dzieci poczętych każdego dnia była niezaplanowana, a jedna czwarta zdecydowanie niechciana. 910 000 poczęć przyniosło tylko 390 000 urodzeń, a spośród 227 500 ciąż zdecydowanie niechcianych 150 000 kończyło się aborcją. 

Czyli na ok. 1 000 stosunków płciowych nieco mniej niż jeden (0,91%) prowadził do poczęcia dziecka, które miało ok. 43% szansy przyjścia na świat, przy czym szansa ta malała do 33% w przypadku, gdy dziecko to było uznawane za zdecydowanie niechciane. Przy populacji świata w 1990 r. szacowanej na 5 310 000 000, co dzień jeden stosunek płciowy przypadał na średnią liczbę 53 osób każdego wieku i stanu.

Ludność Polski w 1990 r. 0,72% populacji świata, z czego wynika, że 720 000 stosunków w ciągu doby powinno przynieść 6 552 poczęcia i 2 808 urodzeń, a gdyby 1/4 ciąż była zdecydowanie niechcianych to liczba dzieci zabitych każdego dnia osiągnęła by poziom 1 080.

Średniodobowe 2 808 urodzeń powinno przynieść liczbę roczą 1 024 920, a GUS podaje, że w 1990 r. urodziło się 547 700 dzieci, czyli 53% liczby oczekiwanej a wynikającej z oszacowań dotyczących populacji całego świata. Średniodobowe 1 080 aborcji powinno przynieść liczbę roczą 394 200, a GUS podaje 59 000 aborcji w 1990 r. w Polsce, kiedy aborcja na życzenie była legalna, czyli 15% liczby, której można byłoby się obawiać, a wynikającej z oszacowań dotyczących populacji całego świata.

Skrajnie niski w skali świata współczynnik płodności ogólnej od lat obserwowany w Polsce zmusza do systematycznego drążenia sprawy, wręcz podjęcia dochodzenia epidemiologicznego o ogólnokrajowym zasięgu, które powinno odpowiedzieć na proste pytanie: co się dzieje z owocami miłości Polaków? Czy jest ona mniej intesywna niż u innych, mniej owocna w wyniku umyślnego ubezpłodnienia, czy może coś innego wchodzi w grę. W grę decydującą o przeżyciu narodu. Zarejestrowanie 53% oczekiwanej liczby urodzeń i 15% liczby aborcji wynikającej z oszacowań za rok 1990 było by można odłożyć na półkę domniemań historii medycyny, gdyby nie fakt, że według danych ONZ w latach 2010 – 2015 Polska ze średnią dzietnością 1,41 na osobę płci żeńskiej w wieku uznanym za prokreacyjny, zajmowała pozycję 177. na 185 państw sklasyfikowanych.

Pojawia się kwestia danych odniesienia. Oczywiście, niewiele są warte zgrubne oszacowania sprzed niemal trzech dekad dotyczące zjawisk zdrowotnych skomplikowanej natury silnie zależnych od struktury wieku poszczególnych populacji znajdujących na diametralnie różnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego i należących do kultur świata o bardzo zróżnicowanym stosunku do prokreacji.

Znacznie lepsze wnioski można wyciągnąć z ostatnich danych Biura Europejskiego WHO. Z okazji 100 dni rządu premier Beaty Szydło na dane te powoływał się mister zdrowia dr Konstanty Radziwiłł, wyrażając ubolewanie nad stanem opieki zdrowotnej w Polsce pozycjonowanym przez autorów Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2015 Report) na miejscu przedostatnim w Europie (przed Czarnogórą). ("To jest bardzo blisko dna, jeśli chodzi o Europę i mamy nadzieję, że już za rok przesuniemy się przynajmniej o kilka miejsc"). 

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. I to dosłownie. Otóż autorzy tego rankingu wyznaczyli normę na zabijanie dzieci w łonie matki. Za ponad dwie aborcje przypadające na pięcioro dzieci, którym pozwolono dożyć urodzenia, takie kraje jak Bułgaria, Rumunia i Estonia otrzymały więcej punktów niż Cypr, Irlandia, Malta i Polska, którym w konkurencji pod nazwą „wskaźnik aborcji” przyznano 0 punktów, jako karę za brak dostępu dziewcząt i kobiet do darmowych aborcji na życzenie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Gdyby Polska mogła wykazać się wskaźnikiem aborcji takim jak Włochy, gdzie w łonie matki zabija się jedno dziecko na pięcioro żywo urodzonych, nasz kraj uzyskał by maksymalną ilość punktów w tej konkurencji i przeskoczył by co najmniej zajmującą 33. miejsce Albanię. Nie wpłynęło by to na dwie inne oceny obrazującę zupełnie dramatyczny stan zdrowia Polaków, jakim jest strata potencjalnych lat życia powyżej 7 000/100 000 ludności i niższa niż 50% przeżywalność chorych na raka.

Ale komu na tym zależy, skoro uwagę naszego wymierającego narodu absorbuje agresja ideologiczna zagranicy wspierana groteską uprawianą przez V kolumnę w kraju. Jaskrawie sprzeczne z polską racją stanu ingerowanie w nasze wewnętrzne sprawy jako forma rekolonizacji Państwa Polskiego, które w 2015 roku wybiło się na suwerenność, choć gwałci podstawowe normy prawa międzynarodowego, to jest możliwe, ponieważ przedstawiciele Polski w instytucjach Unii Europejskiej i Radzie Europy nie chcą lub/i nie potrafią nic więcej niż zasiadać i obrastać tłuszczem za wynagrodzenie zupełnie nieosiągalne dla Polaków, których ci ludzie mają reprezentować a nie akceptować swoim milczeniem antypolskie kampanie Schulza, Oettingera, czy Komisji Weneckiej. Wiceprzewodniczącą Komisji Weneckiej jest b. premier Hanna Suchocka, której w 2014 r. z okazji tzw. „25-lecia Wolności” Prezydent RP B. Komorowski wręczył Order Orła Białego m.in. w uznaniu znamienitych zasług „dla kształtowania demokratycznych zasad państwa prawa”. Prawa, które pozwala rozkraść majątek narodowy, zaciągnąć pożyczki na lichwiarskich warunkach i wydać je na prywatne potrzeby rządzących bez oglądania się na los chorych na raka. Według rankingu znanego ministrowi zdrowia dostępność i skuteczność leczenia raka stawia Polskę w ogonie Europy.

Tym bardziej, uczestnicząc w wyborach 2015, można było się spodziewać, że skrajnie niebezpieczny preparat pod nazwą ellaOne zostanie wycofany z obrotu natychmiast po wygranej PIS i koalicjantów. W najnowszych lekospisach z 1. marca 2016r. nadal widnieje homicyd dopuszczony do obrotu 13. marca 2015r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pana Grzegorza Cessaka, bohatera artykułu pt.Afera lekowa w rządzie Tuska w związku aktywnością firmy Hand-Prod sp. z o.o, która – jak podaje na swojej stronie internetowej – handluje refundowanym produktem SildenafilBluefish znanym też jako Viagra. Aby przerwać błędne koło napędzane przez sprzedaż preparatów viagra i ellaOne oraz zająć się prewencją, profilaktyką i leczeniem raka szyjki macicy, ministerstwu zdrowia należy życzyć porzucenia kanonów medycyny rozrodu traktującej ludzi jak bydło.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2015 Report: Abortions per 1,000 live births / Aborcje na 1000 żywo urodzonych "The scores are fundamentally based on the principle that free, legally defined abortion should be available for women in any country... Austria does not ban abortion, but it is not provided by public hospitals, which results in defunct abortion statistics. Luxembourg also has no abortion statistics, presumably because women discreetly often have abortions in neighbouring countries.”

Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2015 Report: Abortions per 1,000 live births / Aborcje na 1000 żywo urodzonych 

"The scores are fundamentally based on the principle that free, legally defined abortion should be available for women in any country... Austria does not ban abortion, but it is not provided by public hospitals, which results in defunct abortion statistics. Luxembourg also has no abortion statistics, presumably because women discreetly often have abortions in neighbouring countries.

Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2015 Report: Cancer treatment accessibility / Dostępność leczenia raka

Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2015 Report: Cancer treatment accessibility / Dostępność leczenia raka

Homicyd ellaOne pomimo decyzji wyborczej Polaków w roku 2015 w połowie marca 2016 r. nadal dopuszczona do obrotu

Homicyd ellaOne pomimo decyzji wyborczej Polaków w roku 2015 w połowie marca 2016 r. nadal dopuszczona do obrotu

Homicyd ellaOne pomimo decyzji wyborczej Polaków w roku 2015 w połowie marca 2016 r. nadal sprzedawana bez recepty 15-letnim dzieciom. "Produkt leczniczy z grupy ATC G03A – hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający kategorię dostępności „OTC”, wydaje się osobie, która ukończyła 15. rok życia.”. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 477). “Średni wiek rozpoczęcia cyklu menstruacyjnego dla dziewcząt w Polsce wynosi 12,5 lat. Dopełnienie procesu dojrzewania biologicznego trwa jeszcze średnio około 2 lat. Zakończenie okresu dojrzewania płciowego czyli osiągnięcie wieku rozrodczego przez dziewczęta osiągane jest średnio po ukończeniu 15. roku życia. Stosowanie leków antykoncepcyjnych wskazane jest dla osób w wieku rozrodczym, a tym samym zasadne jest ograniczenie wiekowe dostępności do tych leków dla populacji dzieci i młodzieży przed zakończeniem dojrzewania płciowego, które winno być uzasadniane wyłącznie względami medycznymi, pod nadzorem lekarza.” Z upoważnienia Ministra Zdrowia (Bartosza Arłukowicza) Sekretarz Stanu Sławomir Neumann, 29-04-2015

Homicyd ellaOne pomimo decyzji wyborczej Polaków w roku 2015 w połowie marca 2016 r. nadal sprzedawana bez recepty 15-letnim dzieciom

"Produkt leczniczy z grupy ATC G03A – hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający kategorię dostępności „OTC”, wydaje się osobie, która ukończyła 15. rok życia.”. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 477)

“Średni wiek rozpoczęcia cyklu menstruacyjnego dla dziewcząt w Polsce wynosi 12,5 lat. Dopełnienie procesu dojrzewania biologicznego trwa jeszcze średnio około 2 lat. Zakończenie okresu dojrzewania płciowego czyli osiągnięcie wieku rozrodczego przez dziewczęta osiągane jest średnio po ukończeniu 15. roku życia. Stosowanie leków antykoncepcyjnych wskazane jest dla osób w wieku rozrodczym, a tym samym zasadne jest ograniczenie wiekowe dostępności do tych leków dla populacji dzieci i młodzieży przed zakończeniem dojrzewania płciowego, które winno być uzasadniane wyłącznie względami medycznymi, pod nadzorem lekarza.” Z upoważnienia Ministra Zdrowia (Bartosza Arłukowicza) Sekretarz Stanu Sławomir Neumann, 29-04-2015Felieton w Radio Maryja, 18 marca 2016

Szczęść Boże!

Pasja, czyli historia Męki, Śmierci i Cudownego Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, przeżywana w Roku Świętym Miłosierdzia przynagla chrześcijan wszystkich wyznań do spojrzenia z ufnością na pień drzewa wspólnej wiary. Żadne z rozgałęzień z osobna nie oprze się furii huraganu, a jeśli pozostanie nieodłamane, to tylko dlatego, że reprezentuje sobą tak mało mocy, ile ma cienka gałązka uginająca się pod byle podmuchem i pomimo wiotkości - i tak skazana na uschnięcie, gdy droga od życiodajnych korzeni okaże się za długa, czy zbyt zatruta przez szkodniki.

Korzeń drzewa wiary pozostaje niezmienny. Jest nim nauczanie Jezusa Chrystusa spisane przez Ewangelistów. Jak pisał w ogólnopolskiej 'Niedzieli' w 2004 r. (Nr14) ks. Józef Kudasiewicz „Łukaszowy opis Pasji Jezusa przepełniony jest delikatnością i czułością do cierpiącego Mistrza. Ukazuje Jego Mękę jako straszną walkę z mocami zła. Z tej walki wyszedł Jezus zwycięsko, ponieważ był z Nim Ojciec.” Właśnie w opisie Drogi Krzyżowej w Ewangelii według św. Łukasza znajdujemu słowa Chrystusa "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły" (Łk 23:28-29). W Roku Świętym Miłosierdzia Słowo Boże głosem papieża Franciszka daje ludziom nadzieję na uniknięcie losu córek jerozolimskich, choć przecież nie bezwarunkowo. Pasja Jezusa Chrystusa będąca 'straszną walką z mocami zła' to nie „pasjonujące widowisko” a ciche pytanie Zbawiciela skierowane do każdego z nas o to, po której stronie chcemy się znaleźć. Jeśli chcemy być po stronie Umęczonego, to ponieśmy Jego krzyż jak Szymon z Cyreny, wyznajmy swoje winy i prośmy o miłosierdzie jak Dobry Łotr (Święty Dyzma – pierwszy święty chrześcijański, symbol Miłosierdzia Bożego; podniesiony koniec dolnej belki krzyża prawosławnego pokazuje na niebo, dokąd udał się Dobry Łotr – свят. Дисмас - Благоразумный разбойник Рах; wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 26 marca, na ten dzień Konferencja Episkopatu Polski w 2009 r. ustanowiła polskie święto katolickie Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów; na 26. marca w 2016 r. przypada Wielka Sobota).

Cudowne Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa rozpoczynamy świętować Mszą Świętą rezurekcyjną i zgodnie z polską tradycją w pierwszy dzień świąt zasiadamy całą rodziną do wielkanocnego śniadania. Czas mamy szczególny, warto więc cieszyć się każdym przejawem tradycji, zachowując w pełnym zdrowiu oznaki życia polskiej kultury. Sukces, jaki odniosło odrodzenie narodowe młodzieży, jak najlepiej rokuje na przyszłość: moralna i biologiczna degeneracja Polaków wymaga sanacji przy udziale wszystkich, ale regeneracja substancji narodowej jest możliwa wyłącznie przez młode pokolenia. W walce z mocami zła młodzież należy wspierać ze wszystkich sił.

Niemałą część młodych ludzi uwiodła i zwiodła antychrześcijańska propaganda opakowana w rozmaite formy kultury, sztuki i pseudonauki. Dla wielu Kościół Powszechny odwołujący się do wiary i nauki stał się mniej atrakcyjny niż obiecujące wolność - wolność od wiary i wolność od nauki - gusła i bajania guru ideologii neopogaństwa, jak konsumeryzm, ekologizm, genderyzm, czy niedoborowy wegetarianizm. Ten ostatni poczynił największe postępy wraz ze wzrostem areału roślin genetycznie modyfikowanych, stał się nową religią pokładającą zaufanie w korzyści zastąpienia produktów pochodzenia zwierzęcego w bezpośrednio spożywaną soję i kukurydzę. Dowody na niezwykle silne oddziaływanie fitoestrogenów zawartych w soi już na dziecko w łonie matki, wady rozwojowe i zakłócenie równowagi hormonalnej prowadzące do zaburzenia funkcjonowania organizmu u obu płci, nie doprowadziły do opamiętania entuzjastów soi, bo przecież wegetarianizm to nowa religia.

Podobnie z pozarozumowych pobudek odrzucany jest przez konsumentów fakt zaliczenia przez Międzynarodową Agencję badań nad Rakiem (20. marca 2015r.) herbicydu glifosat (glyphosat) oraz insektycydów malation (malathion) i diazinon do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka, a więc do grupy 2A. Siła dowodów na rakotwórczość glifosatu nie ustępuje tej, która spowodowała zaliczenie do grupy 2A, takich kacerogenów jak akryloamid, benzo(a)piren, epichlorohydryna, formaldehyd, polichlorowane bifenyle (PCB), ściśle normowanych na śladowych poziomach w wodzie do spożycia przez ludzi i w ogóle w żywności. Glifosat to podstawowy herbicyd przy uprawie genetycznie do niego dostosowanej soi i kukurydzy Roundup Ready. Spływając z pól, zanieczyszcza zasoby wodne.

Z walki z mocami zła 'wyszedł Jezus zwycięsko, ponieważ był z Nim Ojciec'. Nie inaczej będzie z nami - uczniami Chrystusa,

Słuchaczom Radia Maryja i Państwa bliskim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem
 

Rozgałęzione drzewo przed ewangelicko-augsburskim kościołem św. Krzysztofa we Wrocławiu. A branched tree in front of St Christopher Evangelical Church of the Augsburg Confession (Lutheran), Wroclaw, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat. Wrocław, Europejska Stolica Kultury 2016 - Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016 - Βρότσλαβ, Πολωνία, Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016 - Breslau, Polen, Kulturhauptstadt Europas 2016. GOD'S WORD: Christianity (one, holy, catholic and apostolic church): East-West Schism 1050 AD < Eastern Orthodox Church and Catholic Church < the separated brethen M. Luther 1517 AD
Rozgałęzione drzewo przed ewangelicko-augsburskim kościołem św. Krzysztofa we Wrocławiu. A branched tree in front of St Christopher Evangelical Church of the Augsburg Confession (Lutheran), Wroclaw, Poland. Fine art photography by Zbigniew Halat. Wrocław, Europejska Stolica Kultury 2016 - Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016 - Βρότσλαβ, Πολωνία, Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016 - Breslau, Polen, Kulturhauptstadt Europas 2016. GOD'S WORD: Christianity (one, holy, catholic and apostolic church): East-West Schism 1050 AD < Eastern Orthodox Church and Catholic Church < the separated brethen M. Luther 1517 AD

Felieton w Radio Maryja, 1 kwietnia 2016
 
Szczęść Boże!

Jedenaście lat minęło a symbolika 37. minuty po godzinie 21. drugiego dnia kwietnia AD 2005 zamiast tracić na znaczeniu, staje się coraz bardziej czytelna. Pozostawiając po sobie przepełnione profetycznym natchnieniem głębokie analizy i syntezy, Święty Jan Paweł Wielki wypełnił swoją ziemską rolę. Do nas należy kierować się Jego nauczaniem. Młodzieży podpowiadam, że nawet najbardziej sążniste teksty można sobie przyswoić, zwracając się rymowaną, łatwą do zapamiętania prośbą do ich autora "Święty JP, módl się za mnie!" Naprawdę warto. Czy można zrozumieć dzisiejszy upadek Europy bez znajomości dokumentu pt. 'Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa Ojca Świętego Jana Pawła II'?
(po polsku na stronie Opoki, w wielu innych językach na stronie Stolicy Świętej).

Fałszywych proroków, którzy przychodzą do nas w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami, chrześcijanie poznają po ich owocach. Fałszywi prorocy nakłamali o bezpieczeństwie i dobrobycie, ale przesiąknięci nienawiścią i pychą sprowadzili na Europę bezprecedensowe zagrożenie terrroryzmem, wojną, eksterminacją biologiczną i kulturową. Wrogowie Boga i ludzkości pożarli Europę nienawiści. Znacie ich. Nie wszystko jednak stracone. Czy wobec cudownej interwencji Opatrzności w wybory Polaków 2015 r. można wątpić w aktualność hasła papieskiej piegrzymki sprzed 25 laty „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Zdrowy pień Bożej Miłości wyrosły z chrześcijańskich korzeni Europy, w roku 2016 – Jubileuszowym Roku 1050. rocznicy Chrztu Polski powinien pozbawionym nadziei i pogrążonym w chaosie narodom europejskim przypomnieć o roli Polski w Europie. Europa jeszcze nie zginęła! Kiedy żyją Polacy Europa nadal istnieje.

Sam Victor Hugo w przemówieniu parlamentarnym 19. marca 1846 złożył hołd bezinteresownym zasługom Polaków w obronie cywilizacji Europy przed barbarzyńcami. „Polacy są rycerzem Europy" – powiedział. 
(Deux nations entre toutes, depuis quatre siècles, ont joué dans la civilisation européenne un rôle désintéressé ; ces deux nations sont la France et la Pologne. Notez ceci, messieurs : la France dissipait les ténèbres, la Pologne repoussait la barbarie ; la France répandait les idées, la Pologne couvrait la frontière. Le peuple français a été le missionnaire de la civilisation en Europe ; le peuple polonais en a été le chevalier. Si le peuple polonais n'avait pas accompli son oeuvre, le peuple français n'aurait pas pu accomplir la sienne. À un certain jour, à une certaine heure, devant une invasion formidable de la barbarie, la Pologne a eu Sobieski comme la Grèce avait eu Léonidas. (Victor Hugo: Actes et paroles (Les 4 volumes): Nouvelle édition augmentée By Hugo, Victor; Chambre des Pairs 1845 — 1848, I. La Pologne, 19 mars 1846.) 

Dla amerykańskiego czytelnika Amerykanin Luis E. Van Norman w 1907 przeznaczył dzieło pt. 'Polska – rycerz wśród narodów', z którego kilka zdań cytatu „Przez cztery stulecia Polska była przedmurzem, chroniącym Europę od zalewu barbarzyństwa. Gdyby nie dzielność Polaków, zachodnia cywilizacja wniwecz byłaby obrócona, może nawet chrześcijaństwo byłoby pochłonięte. … Za obronę Europy przed barbarzyństwem niechrześcijańskiego Wschodu, Polska nie żądała ani kontrybucji pod postacią wojsk, ani pieniędzy. Nie domagała się podziękowań. Postępowanie Europy względem Polski jest wobec tego jedną ze zbrodni historycznych.”

(z oryginału:

POLAND : THE KNIGHT AMONG NATIONS
I POLAND'S ROLE IN HISTORY
In an age which is, beyond all else, materialistic, what can better entitle a people to distinction and homage than the facts that it worships the ideal, that its heroes are personifications of aspiration, and that its very faults are, in large measure, directly traceable to "visionary patriotism " and " artistic preoccupation "?It is the glory of the Polish people to hold aloft the torch of idealism in a materialistic age. While many a western nation is going to war over commerce; while the ears of the chancelleries are tuned to the tones of the stock-ticker, and the ambitions of the day run to the men who can amass the most gigantic fortunes, the Poles lavish all their national affections on a living word-master. In the national Sienkiewicz jubilee a couple of years ago they did for a mere creator of literature what the rest of the world is wont to reserve for "Napoleons of finance " ; for men who have defeated others with great slaughter, and for colossuses who have moulded empires out of the patrimony of other peoples. For four centuries Poland was the bulwark of Europe against the floods of barbarism from the East. That mysterious, fecund East, from which countless human hives have swarmed out over Europe, gave out these swarms in myriad, pitiless numbers, at frequent intervals from the 13th to the 17th century. Impelled by some unexplainable ethnic force, the barbarian tribes moved ever westward, until, on the banks of the Dwina, the Dniester, and the Vistula, they met the swords of the Poles. But for Polish valour, Western civilisation would have been blighted ; Christianity itself, perhaps, engulfed. Poland was the sentinel who kept watch on the eastern gate of Europe, while Latin civilisation, in the person of France, flowered and taught the world. " While my own dear France was the missionary of civilisation," said Victor Hugo, " Poland was its knight." The eastern frontier of the Commonwealth was, by its low, level, natural formation, particularly open to attack. Poland was essentially a land of plains, which, for centuries, were swept and desolated by vast, contending armies. Time and again the Mongols completely overran the Commonwealth. Twice these fierce nomads rolled in great waves over the entire country, and were checked only on the banks of the Vistula, beneath the very walls of Cracow.For this defence of Europe against the barbarism of the non-Christian East, Poland asked no contributions of troops, or money. She asked no thanks. The treatment she has actually received from Europe is one of the crimes of the ages.Poland upheld the Christian faith when most of the rest of Europe was sunk in petty wars and struggles for greed. She received the poor Jew when all the rest of the Christian world would have none of him. Her bosom was a refuge for the Hussites and emigrants of the Thirty Years' War. She has always accepted this as her role —to be the champion of the West against the East ; of culture against barbarism. With a religion and civilisation based on those of Rome, and a language strongly modified by Latin influences, she has been the outpost of Occidentalism against even the great mass of the Slav race itself, which is cast in a Byzantine mould.It must be admitted that this attitude was more the result of an impulsive generosity than the development of a conscious, logical will. It was a great virtue, but a virtue, alas, singularly favoured by the recklessness and love of glory characteristic of the national spirit. This was admitted in an eloquent memorial published by the Poles of this country at the time of the convocation of the first Hague Peace Conference. This document, however, rightly gloried in the "improvident generosity" of Poland. It said: "History proves that the Polish people were not believers in force or the use of destructive weapons to vindicate their rights. To the last moment of their political existence they looked with contempt upon all destructive weapons. They prized individual courage much higher. They attacked the enemy with sword in hand, abhorring those who hid in trenches under the protection of batteries. When the other nations of Europe relied mainly upon powerful artilleries for the success of their troops, Poland, too proud, and placing too high the honour of the military calling, looked with disdain upon those who were willing to kill and dared not expose themselves. In view of the greed of the neighbouring powers, this characteristic trait of our nation did not redound to our advantage. Nevertheless it existed, and was one of the brightest features of our history."Poland is, or rather was, a large and powerful nation with a territory greater than that of modern Germany, and for nearly a century her voice was authoritative in the councils of the continent Take down the map of Europe. Draw a line from Riga, on the Baltic Sea, to Dresden in Saxony. Draw another line from Dresden to the mouth of the Dniester River, on the Black Sea; another from the mouth of the Dniester to Smolensk, Russia, and a fourth from Smolensk back to Riga. You have enclosed the Commonwealth of Poland at its greatest extent—the country of Sienkiewicz.Before the partitions Posen, West Prussia, Galicia, Lithuania, Volhynia, Podolia, and Kiev were Polish. In still earlier times, Bessarabia, Moldavia, Silesia, and Livonia belonged to the Polish crown. Even as late as 1772 Danzig (Gdansk) was a Polish seaport, and Kamieniec (near the modern Kishinev) the Polish defence against the Turks, while to the north and west Poland's frontier extended almost to the walls of Riga and to within the shadow of the Kremlin at Moscow. To-day Poland is a portion of three great European nations, Russia, Austria, arid Germany. She has long ceased to have a separate political existence, but her sons remain a distinct, individual and resistant people.
No doubt the ultimate aim of Polish activity everywhere is the re-establishment of Poland as a national and political entity. The dream of every Polish patriot is to see a Poland arise, on the ashes of the past, stretching from the Baltic to the Black Sea—a country 750 miles in length and almost as much in width, comprising 400,000 square miles, and with a population of thirty-five millions. This would embrace the modern Polish provinces of Prussia, up to within a short distance of Berlin, with half the Prussian shore of the Baltic, Galicia in Austria, and the whole of that portion of Russia which at one time, some of it three hundred years ago, formed a part of Poland at her greatest extent. Po polsku: Biblioteka Dzieł Wyborowych. Polska jako Rycerz wśród narodów według Louis’a E. Van Normana, z przedmową Heleny Modrzejewskiej-Chłapowskiej. Część I, Warszawa, DRUK ED. NICZ i S-ka, NOWY-ŚWIAT 70.1908. Uwaga! PT Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest usilnie proszony o spowodowanie zapewnienia pełnej i łatwej dostępności internetowej dzieła L. E. Van Normana w oryginale i w przekładach na polski i inne języki, np. niemiecki, francuski, rosyjski, a także o spowodowanie, żeby dwujęzyczne angielsko-polskie wydanie drukiem trafiło w ręce masowego odbiorcy, a w wersji albumowej z odpowiednimi ilustracjami stało się przedmiotem pożądania kolekcjonerów i prezentem godnym przeszłości Polski).


Luis E. Van Norman, Poland: 'The Knight Among Nations', 1907, 'Polska – rycerz wśród narodów', z przedmową Heleny Modrzejewskiej, 1908
Luis E. Van Norman, Poland: 'The Knight Among Nations', 1907, 'Polska – rycerz wśród narodów', z przedmową Heleny Modrzejewskiej, 1908

Król Władysław Warneńczyk, król Jan III Sobieski, a po nich Marszałek Józef Piłsudski, generał Władysław Anders to wielcy rycerze Europy. Przesławna drużyna rycerze podniebnych RAFu, którzy walnie przyczynili się do przegranej Niemców w Bitwie o Anglię, reprezentuje liczące miliony rycerskie zastępy polskich oficerów, żołnierzy i cywilów spod różnych flag koalicji za przedostatnim razem wydzierającej Europę z gardła niemieckiego imperializmu. Polska rycerskość, która charakteryzowała tak znane postacie jak św. Maksymilian Maria Kolbe, twórca Rycerza Niepokalanej, rotmistrz Witold Pilecki, św. Jan Paweł II, członkowie rodziny Ulmów, przypomina o sobie i w roku 2016. Na maleńką skalę, ale przecież wyróżnia Polaków wśród innych. Tylko Polak zachował się po rycersku podczas
eksperymentu w Szwecji, który miał pokazać jak ludzie reaguja na przemoc wobec kobiet. Tylko Polak potrafił obezwładnić  pijanego meżczyznę w metrze w Los Angeles. Ci rycerze mogli zginąć śmiercią od pchnięcia nożem, tak częstym narzędziem zbrodni na Zachodzie, ale w obronie wartości wykazali się odwagą, której zabrakło innym. Rycerskość to marka Polaków. A także niezawodna tarcza Polski. Spróbuj pomyśleć, Polko i Polaku, co by Tobie zrobiono, gdyby nie rycerska postawa o. Tadeusza Rydzyka i liderów Zjednoczonej Prawicy?

(Jak pokazuje doświadczenie sprzed pół tysiąca lat i z czasów najnowszych, rycerzem może być każdy, niezależnie od płci, wieku i stanu. Także 17-latki, jak św. Joanna d'Arc, czy licealistka Marysia Sokołowska z Gorzowa, a nawet zakonnica klauzurowa ś. p. Matka Angelica, założycielka amerykańskiej stacji telewizyjnej EWTN, której rycerskość podkreślił o. dyrektor Tadeusz Rydzyk we wspomnieniu z 30. marca 2016 r.)

Niezależnie od aktualnie głoszonego i praktykowanego światopoglądu, każdy powinien znać i doceniać fakt, że podstawowe zasady rycerskości zostały zdefiniowane podczas prób odbicia Ziemi Świętej z rąk średniowiecznych dżihadystów. Etos rycerski można przedstawić w formie uczonego wywodu, albo w postaci dziesięciu zasad łatwych do zapamiętania. Oto one:
1. Uwierz naukom Kościoła i przestrzegaj wszystkich wskazówek Kościoła ;
2. Broń Kościoła ;
3. Szanuj wszystkie słabości i ustanów siebie ich obrońcą ;
4. Kochaj swój kraj ;
5. Nie cofaj się przed wrogiem ;
6. Nie okazuj litości niewiernym. Nie wahaj się podjąć walki z nimi ;
7. Wykonuj wszystkie obowiązki, które są zgodne z prawem Bożym ;
8. Nigdy nie kłam, ani nie cofaj danego słowa ;
9. Bądź hojny dla każdego ;
10. Zawsze i wszędzie opowiadaj się za tym co słuszne i dobre i przeciwko złu i niesprawiedliwości ;

(Léon Gautier, 1884, La Chevalerie, B. Arthaud, 1959. Le code de la Chevalerie: 1. Tu croiras à tout ce qu’enseigne l’Eglise et observeras tous ses commandements; 2. Tu protégeras l’Eglise ; 3. Tu auras le respect de toutes les faiblesses et tu t’en constitueras le défenseur ; 4. Tu aimeras le pays où tu es né ; 5. Tu ne reculeras pas devant l’ennemi ; 6. Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci ; 7. Tu t’acquitteras exactement de tes devoirs féodaux, s’il ne sont pas contraires à la loi de Dieu ; 8. Tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée ; 9. Tu seras libéral et feras largesse à tous ; 10. Tu seras, partout et toujours, le champion du Droit et du Bien contre l’Injustice et le Mal. Ten Commandments of chivalry: 1. Believe the Church’s teachings and observe all the Church’s directions ; 2. Defend the Church ; 3. Respect and defend all weaknesses ; 4. Love your country ; 5. Do not recoil before an enemy ; 6. Show no mercy to the Infidel. Do not hesitate to make war with them ; 7. Perform all duties that agree with the laws of God ; 8. Never lie or go back on one’s word ; 9. Be generous to everyone ; 10. Always and everywhere be right and good against evil and injustice.)

(Należy odnotować i wysoko ocenić - jak dotychczas nieskuteczne - wyspowe próby odrodzenia rycerskiego ducha Europejczyków, vide Jacques-Youenn de Quelen: Initiation au code de la chevalerie : théorie et pratique de l'esprit et du comportement chevaleresques, Publibook.com , Paris (décembre 2005.)

Europa pogrążona w oparach absurdu i zakłamania czeka na wybawicieli. Rycerze śpiący pod Giewontem, staną na czele w obrony Europy o ile Ojczyzna im na to pozwoli. Tymczasem w dniu centralnych obchodów w sejmie Narodowego Dnia Życia i na kilka dni przed niedzielnym Dniem Świętości Życia, Polacy dowiadują się od ministra zdrowia, że środek biobójczy EllaOne, homicyd służący zabijaniu najsłabszych ludzi, jeszcze przez 3 miesiące będzie dostępny bez recepty dla 15-letnich dziewczynek, a potem pozostanie w wykazie środków farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce, dlatego, że taka jest decyzja Unii Europejskiej. Veto! Niech rycerze staną w obronie życia najsłabszych nie tylko Polaków, lecz także pozostałych Europejczyków, w tym bezlitośnie krzywdzonych nastolatek. Kompromis bywa kompromitacją. Poprzedni tegoroczny felieton w sprawie aborcyjnych standardów europejskich i EllaOne przygotowałem na 11. marca. Niestety, nie został wyemitowany z powodu przekroczenia ram czasowych. Jest dostępny na stronie internetowej www.halat.pl

Rycerskość jest cechą przyrodzoną chłopców i mężczyzn. W dzisiejszym świecie brakuje nam odważnego przywódcy na czele armii Białych Rycerzy, którzy ochronią nasze dziewczęta i kobiety. Chivalry is inborn in boys and men. In today's world we miss a bold leader to head the army of White Knights who'll protect our girls and women. Fine art photography by Zbigniew Halat ('white knight' a person of any descent that comes to someone's aid, typical for the European civilization, Catholic culture, Polish living tradition)
Rycerskość jest cechą przyrodzoną chłopców i mężczyzn. W dzisiejszym świecie brakuje nam odważnego przywódcy na czele armii Białych Rycerzy, którzy ochronią nasze dziewczęta i kobiety.
Chivalry is inborn in boys and men. In today's world we miss a bold leader to head the army of White Knights who'll protect our girls and women. Fine art photography by Zbigniew Halat
('white knight' a person of any descent that comes to someone's aid, typical for the European civilization, Catholic culture, Polish living tradition)Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.

Panem Bogiem

  2016 - The Jubilee Year of 1050th anniversary of Poland's Baptism 2016 – Rok Jubileuszowy 1050. rocznicy Chrztu Polski
Europe is not yet lost while the Poles live Europe is still existing Europa jeszcze nie zginęła kiedy żyją Polacy Europa nadal istnieje Zdrowy pień Bożej Miłości wyrosły z chrześcijańskich korzeni Europy The sound trunk of God's Love grown out from Christian roots of Europe Wrogowie Boga i ludzkości pożarli Europę nienawiści Enemies of God and mankind have devoured Europe of hatred Feinde Gottes und der Menschheit haben Europa von Hass gefressen Враги Бога и человечества пожрали Европу ненавистиe znasz ich you know them Fine art photography by Zbigniew Halat
Europe is not yet lost while the Poles live Europe is still existing Europa jeszcze nie zginęła kiedy żyją Polacy Europa nadal istnieje
Zdrowy pień Bożej Miłości wyrosły z chrześcijańskich korzeni Europy The sound trunk of God's Love grown out from Christian roots of Europe
Wrogowie Boga i ludzkości pożarli Europę nienawiści Enemies of God and mankind have devoured Europe of hatred
Feinde Gottes und der Menschheit haben Europa von Hass gefressen Враги Бога и человечества пожрали Европу ненавистиe
znasz ich you know them (per procura Kowal bezskrzydły, Pyrrhocoris apterus, the firebug) Fine art photography by Zbigniew Halat


Czy potrafimy uchronić nasz polski dom przed nienawiścią agresorów?

Ten biedny motylek z poszarpanymi skrzydłami przynajmniej stara się odstraszać agresorów
Skromny posiłek za cenę zapylenia: motyl rusalka pawik na kwiecie jabłoni. Modest meal at pollination price: European peacock butterfly on apple bloom. Fine art photography by Zbigniew Halat
Skromny posiłek za cenę zapylenia: motyl rusalka pawik na kwiecie jabłoni. Modest meal at pollination price: European peacock butterfly on apple bloom. Fine art photography by Zbigniew Halat   
Wiosenne kwiaty i pączki jabłoni - radość dla pawiego oczka. Spring blossom and buds on an apple tree - a peacock eye candy. Fine art photography by Zbigniew Halat
Wiosenne kwiaty i pączki jabłoni - radość dla pawiego oczka. Spring blossom and buds on an apple tree - a peacock eye candy. Fine art photography by Zbigniew Halat   
Motyl rusałka pawik na kwiecie jabłoni, Wrocław, wiosna 2016. European peacock butterfly on apple bloom, Wroclaw, Poland, Spring 2016. Fine art photography by Zbigniew Halat
Motyl rusałka pawik na kwiecie jabłoni, Wrocław, wiosna 2016. European peacock butterfly on apple bloom, Wroclaw, Poland, Spring 2016. Fine art photography by Zbigniew Halat

Felieton w Radio Maryja, 8 kwietnia 2016
 
Szczęść Boże!

Niech Pan Bóg broni Polaków przed zaprzepaszczeniem możliwości jakie Polsce, Europie i światu przyniósł wybór Andrzeja Dudy na głowę Państwa Polskiego i postawienie Beaty Szydło na czele rządu RP. Nie jesteśmy hordą koczowników działających pod wpływem magicznych sztuczek obcoplemiennych szamanów i konkurentów o sezonowe pastwiska. Następcy ochrzczonych Polan, a więc ludzie ukształtowani przez uprawianie w pocie czoła własnego pola w sensie dosłownym i duchowym, potrafią odróżnić charyzmatycznego chrześcijańskiego wodza od polityka według definicji Nietzschego.

Friedrich Nietzsche był tym dla hitlerowców, kim Karol Marx - dla stalinowców.
('Nietzsche, Godfather of Fascism?', Edited by Jacob Golomb & Robert S. Wistrich, Princeton University Press).. Otóż ten niemiecki filozof - bezpodstawnie powołujący się na polskie korzenie - stwierdził, co następuje: „Polityk dzieli ludzkość na dwie klasy. Są to narzędzia i wrogowie. (”Ein Politiker teilt die Menschheit in zwei Klassen ein: Werkzeuge und Feinde.”, "A politician divides mankind into two classes: tools and enemies"). Idee Marxa i Nietzschego nadal rządzą postępowaniem polityków władających naszymi sąsiadami z lewej i prawej. Manipulacja i propaganda uprzedmiotowiła tamtejsze społeczeństwa aż tak skutecznie, że nieliczni, którzy nie chcą należeć do klasy bezrozumnych narzędzi polityków siedzą cicho ze strachu przed zaliczeniem do klasy wrogów. Z tym mniejszym oporem przychodzi im wyszukiwać wrogów w Polsce, łatwiej bowiem znieść rolę narzędzia imperializmu niż narodowej opresji. Zapewne wielu niemieckich i rosyjskich dziennikarzy akredytowanych w Polsce z obrzydzeniem wykonuje zadania, których celem jest obalenie porządku demokratycznego w środku Europy, ale posłusznie robią to, co im Frau Bundeskanzlerin Merkel każe. Podobnie z Rosjanami samowładcy Putina. W końcu wolność prasy to bajeczka dla pięknoduchów, kto tego nie rozumie szybko znajdzie się na bruku albo w mogile, w zależności od tego, z której strony Polski pozorowana demokracja przywoła go do porządku.

Po pięciu latach niewielu dziś pamięta o pomyśle Niemców wyróżnienia Władimira Putina nagrodą kwadrygi wolności. Tak, tej kwadrygi z Bramy Brandenburskiej, która regularnie ranionemu przez Niemcy światu kojarzy się ze wszystkim, tylko nie z wolnością. W 2011 r., w siedemdziesiątą rocznicę zerwania sojuszu Hitler - Stalin, na nowy sojusz Merkel - Putin Niemcy byli gotowi wyłożyć 25 tysięcy euro, aby ułatwić satrapie Rosji otrząsnąć się ze zdumienia, iż służy za wzór polityka, a jego działalność oparta jest na wartościach kojarzonych z wolnością. Na przeszkodzie kolejnej kompromitacji tzw. wartości europejskich stanęły protesty osób faktycznie wolnych na czele z takimi laureatami niemieckiej nagrody tzw. wolności, jak Duńczyk Olafur Eliasson, a zwłaszcza Czech Vaclav Havel.

Państwa międzymorza w walce o suwerenność nie mogą zejść z drogi, która pomimo upływu niemal stu lat od zakończenia pierwszej wojny światowej nadal jest kwestionowana, jakby Europa nie wyciągnęła żadnych wniosków z potwornych doświadczeń XX wieku, w którym każdy pretekst był dobry, aby narody nie potrafiące się obronić obrócić w niewolników i poddać eksterminacji.

Czym możemy się bronić, my, którzy zamieszkujemy ogromny obszar pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym i Adriatykiem? Na pewno solidarnością, o którą tak zabiega premier Viktor Orban. Tej jednak państwom Międzymorza zabrakło, kiedy Niemcy zmusiły Bułgarię do zmiany stanowiska w sprawie przyjmowania muzułmanów do tego kraju, który tak długo wraz z całym regionem jęczał w tureckiej niewoli. Wrażliwość Słowian Południowych, Greków, Węgrów i Rumunów na zagrożenie islamem wynika z ich nie zagojonych ran, nie mniej bolesnych niż te, które sąsiedzi zadali Polakom. Dla Bułgarów, Serbów i wielu Greków Rosjanie na zawsze pozostaną wyzwolicielami i nie zmienią tego polskie relacje o Katyniu, Smoleńsku, czy ukraińskie o hołodomorze i Krymie.

Pozostaje więc poszukiwanie wspólnego mianownika dla Międzymorza w bezspornym aspekcie, o który przecież najłatwiej. Jest nim chrześcijaństwo. Kościół katolicki, wschodnie kościoły ortodoksyjne, czy protestanckie Międzymorza mogą wkrótce okazać się ostatnim bastionem kultury europejskiej, kiedy już padnie zgniły ateizm będący swoistą religią Zachodu.

Św. Jan Paweł II i Jego następcy podjęli bardzo wiele wysiłków dla wzajemnego zbliżenia dzieci Bożych, także dla zburzenia murów wrogości dzielących świat islamu od chrześcijaństwa różnych wyznań, dla nawiązania nici porozumienia pomiędzy wierzącymi w Boga i wyznawcami Allaha. Czy osiągnęli zamierzony skutek? Zapewne kropla miłości, która drąży skałę nienawiści za jakiś czas przyczyni się do zmiany interpretacji Koranu przez większość muzułmańską na tyle silną, aby ująć w karby ekstremistów, którzy zachowują się tak, jak Niemcy z napisem Gott mit uns na klamrze pasa munduru. Być może za jakiś czas władze muzułmańskie przestaną prześladować i mordować chrześcijan oraz finansować dżihad. Jak na razie warto pomyśleć o tym, co na twitterze zamieścił 31. marca 2016 r. papież Franciszek. Cytuję: „Fenomen migracji stwarza poważny problem kulturowy, który koniecznie wymaga odpowiedzi”. (POPE FRANCIS: The phenomenon of migration raises a serious cultural issue which necessarily demands a response. @Pontifex).

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia Zbigniew Hałat.

Panem Bogiem

Felieton w Radio Maryja, 15 kwietnia 2016

Szczęść Boże!

Są tacy ludzie, którym nic nie ujdzie płazem. Jak tylko zejdą na manowce, natychmiast spotyka ich kara. Jednak nawet bardzo bolesne napomnienie przynosi zbawienny skutek. Dzięki niemu błądzący mogą zawrócić ze złej drogi, która wiedzie ku przepaści. Jako naród znamy swoją przeszłość na tyle, na ile opowiadają o niej zabytki ocalałe przed furią zniszczenia, grabieży i zakłamania charakteryzującą wszystkich najeźdźców i ich polskich najemników. Doceniamy przejawy szczególnej interwencji Opatrzności odczytane przez archeologów i badaczy kronik Europy od 1050 lat. Od bitwy pod Cedynią 24. czerwca 972 r. po wybory prezydenckie i parlamentarne roku 2015 nieodzowna była Boża pomoc w nagrodę za pozostawanie Polaków na drodze wyznaczonej przez Chrystusa.

Dla przyjmujących chrzest Polan i ich plemiennej elity wiele zasad nowej religii, zwłaszcza chrześcijańskich norm postępowania wobec bliźniego musiało znajdować się poza zasięgiem zrozumienia. Jednym z głównych, o ile nie najważniejszym, towarem eksportowym Lechitów byli współplemieńcy sprzedawani arabskim i żydowskim handlarzom niewolników. Żniwo śmierci na polu walki pozostawiało bez oprawy tak wiele wdów z gromadą dzieci, że wielożeństwo miało podobne uzasadnienie jak w islamie. Śmierć z głodu, warunków pogodowych, zarazy i każdej innej choroby, rany, złamania, czy innego urazu, była tak powszechna, że sens przykazania NIE ZABIJAJ zapewne był równie niezrozumiały jak BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO. Cóż tam Słowianie sprzed tysiąca lat, skoro poganie i neopoganie, a także wyznawcy wielu religii, do dzisiaj odrzucają głoszoną jasno i wielokrotnie przez Chrystusa prawdę o tym, że bliźnim jest nie tylko dysponujący brutalną siłą mężczyzna, lecz także każda kobieta, dziecko w każdej fazie jego rozwoju, ktoś chory i niepełnosprawny, ktoś spoza rodziny, klanu, społeczności lokalnej, narodu, grupy etnicznej czy religijnej.

W 1050. rocznicę Chrztu Polski warto porwać się na narodowy rachunek sumienia i przemyśleć, czy wypełniając swoją misję w Europie i na świecie, Polacy we własnej ojczyźnie potrafili zawrócić ze złej drogi, która wiedzie ku przepaści. Akceptując i zachowując narzucone przez neopogan normy kulturowe, które zagrażają naszej duchowej i biologicznej przyszłości, rozzuchwalamy wrogów Polski, którym nigdy nie dość naszych upokorzeń. Hańba bolszewickiej Unii Europejskiej odnotowana 13. kwietnia 2016, to także napomnienie dla Polaków i wybranych przez nas przedstawicieli narodu. W tej sytuacji nie wolno uciekać od odpowiedzi na pytanie: czy potrafimy uchronić nasz polski dom przed nienawiścią agresorów?

Biologia człowieka, a w szczególności medycyna, działa jak taran chętnie wykorzystywany do miażdżenia chrześcijańskiej tożsamości. O sprawach najważniejszych w perspektywie wiecznej i doczesnej - o życiu i śmierci dziesiątków milionów ludzi nieraz decyduje niewielka grupka wzajemnej adoracji, niekiedy jeden „uczonyj” o silnej osobowości, cechujący się skuteczną perswazją i motywacją z nieujawnionych źródeł. Zgadzając się na ten stan, Polacy współuczestniczą w zbrodni zabójstwa i ubezpłodnienia na masową skalę.

Na dowód przytaczam trzy zdania z komunikatu z 11. października 2015, do dzisiaj dostępnego na stronie internetowej misterstwa zdrowia:

„W związku z pojawiającymi sie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi dopuszczenia do obrotu pigułki ellaOne w Polsce uprzejmie wyjaśniam, że decyzję o sprzedaży pigułki bez recepty, na terenie całej Unii Europejskiej wydała Komisja Europejska. (…) Komisja Europejska wydała nowe pozwolenie na sprzedaż tych tabletek na terenie całej Unii, zmieniając kategorię ich dostępności z Rp. na OTC (co oznacza zmianę z „lek wydawany w aptece na receptę” na „lek wydawany w aptece bez recepty”). Decyzja Komisji C(2015)51 z 7 stycznia br. stała się obowiązująca we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z chwilą doręczenia jej podmiotowi odpowiedzialnemu.”

Przytoczę również treść interpelacji z 2. lutego 2015 r. w sprawie ellaOne, którą grupa europosłów skierowała do Komisji Europejskiej:

„Artykuł 1 Karty praw podstawowych UE stanowi, że godność ludzka jest nienaruszalna i gwarantuje jej ochronę. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Wielka Izba) w orzeczeniu z dnia 18 października 2011 r. (Oliver Brüstle vs Greenpeace eV., C-34/10) stwierdził w kontekście prawa patentowego, że ochrona prawna wynikająca z godności ludzkiej rozpoczyna się od momentu poczęcia i najwcześniejszej fazy embrionalnej, gdyż „zapłodnienie może rozpocząć proces rozwoju jednostki ludzkiej”. Zważywszy, że lek ellaOne działa jako środek antykoncepcyjny tylko w fazie poprzedzającej owulację, a następnie zaczyna działać jako środek poronny, Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy wydając decyzję C(2015)51 z dnia 7 stycznia 2015 r., Komisja wzięła pod uwagę obowiązek wynikający z art. 1 Karty praw podstawowych UE?

W świetle powyższego – czy Komisja zamierza wycofać decyzję C(2015)51 z dnia 7 stycznia 2015 r., dopuszczającą lek, który może działać jako środek poronny, do sprzedaży bez recepty?” Tekst polsku tutaj

(Parliamentary questions, 2 February 2015, P-001651-15, Question for written answer to the Commission, Rule 130, Marek Jurek (ECR) , Andrzej Duda (ECR) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Beata Gosiewska (ECR) , Robert Jarosław Iwaszkiewicz (EFDD) , Ryszard Antoni Legutko (ECR) , Michał Marusik (NI) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Stanisław Ożóg (ECR) , Jean-Luc Schaffhauser (NI) , Ruža Tomašić (ECR) , Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR) , Beatrix von Storch (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE),

Subject: ‘EllaOne’ medicine;

Article 1 of the EU Charter of Fundamental Rights states that human dignity is inviolable, and guarantees its protection. The European Court of Justice (Grand Chamber), in its judgment of 18 October 2011 (Oliver Brüstle vs Greenpeace eV., C-34/10), stated, in the context of patent law, that the legal protection stemming from the dignity of the human being starts from the moment of conception and the earliest embryonic phase, since ‘fertilisation is such as to commence the process of development of a human being’. Given that the ‘ellaOne’ medicine acts as a contraceptive only in the phase preceding ovulation, and then starts acting as an abortifacient, the Commission is asked to answer the following:

— Did it take into account its obligation stemming from Article 1 of the EU Charter of Fundamental Rights when issuing Decision C(2015)51 of 7 January 2015?

— In light of the above, is it going to withdraw Decision C(2015)51 of 7 January 2015, which allows a medicine that may act as an abortifacient to be sold without a prescription? Full text here )

EllaOne nadal niszczy życie i zdrowie najmłodszych, pomimo że większość autorów interpelacji z 2. lutego 2015 r. należy dzisiaj do ugrupowań sprawujących z woli narodu pełnię władzy politycznej. Są wśród nich głowa Państwa Polskiego – Pan Prezydent Andrzej Duda i tak zasłużone postaci życia publicznego, jak P.T.: Marek Jurek, Anna Fotyga, Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Ryszard Antoni Legutko, Michał Marusik, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski i Jadwiga Wiśniewska.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Felieton w Radio Maryja, 22 kwietnia 2016

Szczęść Boże!

Każdy katolik to … papista. W końcu komu jeśli nie następcy św. Piotra należy się zaufanie największej i najbardziej jednolitej wspólnoty liczącej na całym świecie ponad jeden i ćwierć miliarda wiernych według danych Annuario Pontificio na koniec roku 2013. Co szóstemu człowiekowi wiara i rozum nakazują słuchać nauczania papieża. Dogmat o nieomylności papieża z roku 1870 głosi, co następuje: „Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra - tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności”. Już dwa lata po ogłoszeniu dogmatu niejaki Bismarck, zaciekły wróg Kościoła i polakożerca rangi ustępującej tylko Hitlerowi, pozwolił sobie na sugestię, że ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża miało kontekst wyłącznie polityczny.

Posynodalna Adhortacja Apostolska 'Amoris Laetitia' Ojca Świętego Franciszka bywa uznawana przez niektórych znawców szeroko pojętej teologii za prezentację osobistych poglądów papieża, a więc nie należy do dokumentów, które „określają zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności”. My, prości ludzie świeccy, lepiej pozostawmy spory doktrynalne autorytetom kościelnym, a nie na przykład bi smarkom naszych czasów, czy wilkom w owczej skórze, spod której wystaje pikielhauba, o ile nie chcemy podziałów, rozłamów i odstępstw powodujących takie mnożenie bytów, jakie od wieków innym wyznaniom odbierało siłę aż do zupełnego uwiądu.

Nie każdy może być papieżem, ale każdy może i powinien być misjonarzem.

Z tym przekonaniem zabierając się za Amoris Laetitia, zwróćmy naprzód uwagę na tytuł jaki nosi ta adhortacja, po łacinie 'exhortatio', czyli po polsku 'zachęta'. Czy dokument papieski można zatytułować bardziej dla wszystkich zachęcająco niż „Radość Miłości”? „Kiedy byłem klerykiem olśniła mnie pewna laska, którą poznałem na weselu wujka. Byłem zaskoczony jej pięknem, blaskiem jej intelektu…, cóż, kawał czasu chodziłem oszołomiony i kręciło i mi się w głowie” wspominał nasz Ojciec Święty Franciszek w książce pt. „O niebie i ziemi” z 2010 r.. („Cuando era seminarista me deslumbró una piba que conocí en el casamiento de un tío. Me sorprendió su belleza, su luz intelectual... y, bueno, anduve boleado un buen tiempo y me daba vueltas la cabeza”, 'Sobre el cielo y la tierra', 2010.) Także przyszły papież pozostawał pod wrażeniem, jaki na każego przedstawiciela płci brzydkiej po osiągnięciu pewnego wieku wywiera dziewiczy powab - niepohamowany i zniewalający wdzięk dziewictwa. Sex appeal dziewicy płci pięknej jest Bożym darem mającym zasadnicze znaczenie dla zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża. Akurat seminarzysta Bergoglio takim się nie okazał, bo poszedł za swoim powołaniem, ale wie co mówi, wypowiadając się o powołaniu do życia w rodzinie. Tytuł osiemnastowiecznej pieśni 'Plaisir d'amour', czyli 'Przyjemność miłości' z
tekstem z noweli 'Celestyna' (z 1784 r.), której autorem był Jean-Pierre Claris de Florian opowiadającym wbrew tytułowi, nie o przyjemności miłości a o trwającym całe życie bólu z odrzuconej miłości, tłumaczony bywa na angielski 'Joy of Love', czyli tak jak brzmi angielski tytuł adhortacji Amoris Laetitia. Warto posłuchać 'Plaisir d'amour' w wykonaniu Mary Hopkin z koncertu w Paryżu w 1969 r. na youtube, czy Brigitte Bardot wraz Lino Ventura w filmie 'Bulwar Rumu' z 1971 r. na youtube, aby zrozumieć, że sam tytuł dokumentu papieża Franciszka elektryzuje fascynatów kultury europejskiej. A potem w pierwszym punkcie czytamy: „Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół”. Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”.” A więc nie szyderstwo z miłości odrzuconej a zachęta do miłości na całe życie i to z propagacją na następne pokolenia.

Przyznam, że nieposłusznie pominąłem radę papieża Franciszka: „nie polecam pośpiesznej lektury całości” i wykorzystując czas podróży, przeczytałem adhortację po kilka razy, dla pewności w paru wersjach językowych. Piorunujące wrażenie zaiskrzyło w postaci następującego rozumowania: radość miłości najłatwiej dostrzec w kontraście z cierpieniem nienawiści. Uczucia radości i cierpienia stoją na przeciwstawnych biegunach i wynikają z odwrotnych emocji. Miłość i nienawiść bywa dość krótkotrwała, u młodych, nawet już dorosłych, łatwo przechodzi jedna w drugą. Swoją siłą czy to twórczą, czy to niszczycielską wpływają na losy nie tylko dwojga osób powodowanych radością miłości do założenia rodziny, ale i swoich dzieci, rodziców i dalszych członków rodzinnej wspólnoty, spośród których wszyscy cierpią, kiedy miłość zamienia się w nienawiść. Ludzie, którzy nienawidzą i są w stanie zadać cierpienie tym, kórych nienawidzą, niszczą nie tylko swoje ofiary, ale i samych siebie. Cierpienie nienawiści zżera katów nawet po śmierci ich ofiar. Nie sposób zrozumieć dzisiejszego postępowania licznych Rosjan, Ukraińców, Niemców, czy potomków wielu koalicjantów Hitlera z niemal wszystkich państw Europy, nie uwzględniając psychologicznych mechanizmów obronnych, którymi musieli sobie poprawić reputację w oczach własnych i sobie podobnych.

Z licznych powodów za miejsce, w którym ludzkość doświadczyła najgłębszego cierpienia nienawiści, świat uznał niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Skoro największym doczesnym szczęściem jest radość miłości w rodzinie, to jej najbardziej kontrastowym tłem jest cierpienie nienawiści, które było udziałem ofiar niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, a którego skutki, jak wspomniałem, do dzisiaj niszczą katów. Zachęcam Państwa do odwiedzenia moich stron internetowych pt. The joy of love, the misery of hatred * Radość miłości, cierpienie nienawiści. Niesamowitym tłem zachęty papieża Franciszka do radości miłości w rodzinie owocującej potomstwem jest zamieszczona na youtube wypowiedź, której na tle drutów niemieckiego obozu zagłady Auschwitz II-Birkenau udzielił mi wielebny ks. Józef Święcicki, od ponad dwóch dekad proboszcz rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince – w osiedlu miasta Oświęcim: „To zło, które tutaj szalało nie ma ostatniego słowa w historii, do kogoś innego należy słowo ostatnie, ktoś inny trzyma ster dziejów. Ostatecznie zwycięstwo nie będzie należało do zła”.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Felieton w Radio Maryja, 29 kwietnia 2016

Szczęść Boże!

Gmach Sądu Najwyższego podpierają trzy kariatydy: wiara, nadzieja i miłość. Można więc powiedzieć, że przedstawione w postaci kariatyd gmachu Sądu Najwyższego - wiara, nadzieja i miłość - ponoszą ciężary związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. „Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary.” - głosi paremia prawnicza zamieszczona na jednej z kolumn budynku - Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem seuentur incommoda (D.50.17.10). Jakie więc korzyści czerpią wiara, nadzieja i miłość z ponoszenia ciężarów związanych z utrzymywaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce? Jak obywatele naszego kraju oceniają bezstronność sędziów, czas trwania postępowań, zapadające wyroki? Na ile lat więzienia skazywany jest celebryta za zabójstwo drogowe pod wpływem kokainy, a na ile każdy ze zwyrodnialców dopuszczających się zbiorowego gwałtu ze szczególnym okrucieństwem? A jak prawo administracyjne służy zabezpieczeniu zdrowia konsumenta i pacjenta, środowiska życia mieszkańca, warunków pracy zatrudnionego?

W lustrze kolumn Sądu Najwyższego przegląda się Katedra Polowa Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Niezachwiana jest wiara Polaków połączona od tysiąca lat z nadzieją na sprawiedliwość Sądu Ostatecznego kierującego się zasadą bezwarunkowej miłości Boga do Jego stworzenia. Jednak o sprawiedliwość na tym świecie należy toczyć walkę twardą i wytrwałą, nie oglądając się na wrzask środowisk żerujących na bezprawiu, nie wykazując się niebotyczną arogancją w postaci przypisywania sobie większego miłosierdzia niż Boże, które owszem, wybacza grzesznikom, ale tylko skruszonym, nie rezygnując tym samym z odstraszającej roli kary w prewencji i profilaktyce czynów zabronionych prawem naturalnym.

Gmach Sądu Najwyższego ma swoje serce. Jest nim drogi każdemu z nas Pomnik Powstania Warszawskiego upamiętniający walkę i śmierć Polaków, którzy wystąpili przeciwko państwu prawa narzuconego przez okupanta – Rechtsstaat modo Hans Frank. Na cóż poszła by ich ofiara, gdybyśmy godzili się narzucany nam obecnie model państwa prawa - Rechtsstaat modo Oettinger i jego mocodawczyni?

„Prawo to nie świętość. Nad prawem jest dobro Narodu.” powiedział Kornel Morawiecki, 25. listopada 2015 w Sejmie RP.

Porównajmy prawo wytworzone przez dotychczasowy establishment prawniczy powołujący się na praworządność z tym, co jest dorobkiem niezwykle krótkiej przecież władzy wybranej przez Polaków w roku 2015. Sędziom Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, innym gremiom stojącym na szycie drabiny prawa w Polsce, nawet nie drgnęła powieka, kiedy rządy Tuska i Kopacz zadbały o prawne oprzyrządowanie pomysłów tak skrajnie szkodliwych dla zdrowia i życia Polaków oraz dla przeżycia narodu, jak skazywanie wielodzietnych rodzin na życie poniżej poziomu ubóstwa, narażanie najmłodszych Polaków na nieodwacalne skutki niedożywienia ilościowego i jakościowego, karanie za wielodzietność porywaniem dzieci z ich domów rodzinnych pod byle pretekstem. Nasza władza bezzwłocznie odrzuciła prawo wymierzone przeciwko dobru Narodu, potrafiła błyskawicznie wprowadzić Program 500+, dowodnie pokazując rodakom i światu, że Polacy odzyskali swoją Ojczyznę.

Coraz więcej dowodów na wrogą ingerencję zagranicy w nasze sprawy wewnętzne układane po nowemu, za to zgodnie z najlepszym interesem Polaków, skłania do reminescencji historycznych. Święto Narodowe Trzeciego Maja to nie tylko okazja do radosnego pikniku, lecz także swoiste memento płynące z głębi przeszłości. Nie tak dawnej przecież, zważywszy, że Feliks Bartczuk – ostatni weteran powstania styczniowego dożył roku 1946. Sąsiadom i opłacanym przez nich zdrajcom Polska suwerenna, rządząca się własnymi mądrymi prawami jawi się jako zagrożenie, a to absolutyzmu panującego niezmiennie w Niemczech i w Rosji, a to własnych interesów, które zwykło się określać mianem „parszywych”, tym bardziej, że opartych o służalczość wobec emanancji zła. Liczne dobrze opisane i policzone zjawiska społeczne dowodzą strat, jakie są udziałem narodów pozbawionych fundamentalnej dla demokracji refleksji - „od poczęcia do naturalnej śmierci wszyscy ludzie są równi”, wobec praw narzucanych przez totalitarne dyktatury. Niewątpliwie do najbardziej drastycznych przykładów należy odmawianie ludziom prawa do życia ze wględu na rasę, narodowość, wiek, czy stan zdrowia. W masowym procederze eksterminacji Żydów, Polaków i innych Słowian byli wykorzystywani wierni Hitlerowi Niemcy i naziści innych narodów. Oddani Stalinowi Rosjanie i inni komuniści bez skrupułów mordowali ludzi uznanych za wrogów Sowietów, zwłaszcza Polaków. Większość aktów składających się na wojenne i powojenne ludobójstwo popełniali jednak nie fanatycy, ale ci, którym ich państwo prawa (Rechtsstat) narzuciło obowiązek mordowania bezbronnych lub zachęcało propagandą do nieludzkich czynów. Jednak dopiero dzisiaj, od ponad roku, ludobójstwo osiągnęło apogeum masowości i podłości zarazem. Do odbierania ludziom w najwcześniejszej fazie rozwoju szans na przeżycie nie jest już niezbędny proceder aborcji z udziałem absolwentów medycyny. Matki zabijają swoje dzieci bez świadków w domowym zaciszu za pomocą ludobójczej pigułki ellaOne, którą Komisja Europejska dopuściła do wolnego obrotu na obszarze 28 państw. Państw praworządnych i dlatego bez szemrania zgadzających się na zabijanie najmłodszych i niszczenie płodności ich matek.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, którzy w dzień Trzeciego Maja, z przekonaniem o wyjątkowości naszego święta w roku 2016, odśpiewają – najlepiej całą rodziną - „Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie” pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

Gmach Sądu Najwyższego podpierają trzy kariatydy: wiara, nadzieja i miłość. Kariatydy gmachu Sądu Najwyższego - wiara, nadzieja i miłość - ponoszą ciężary związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary. Paremia prawnicza zamieszczona na jednej z kolumn budynku: Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem seuentur incommoda (D.50.17.10) Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Kariatydy gmachu Sądu Najwyższego - wiara, nadzieja i miłość -  ponoszą ciężary związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
Paremia prawnicza zamieszczona na jednej z kolumn budynku:
Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem seuentur incommoda (D.50.17.10)
Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary.
Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Felieton w Radio Maryja, 6 maja 2016

Szczęść Boże!

W imieniu Niemiec wypowiada się wielogłowa hydra funkcjonariuszy państwa niemieckiego obsadzonych w każdej z możliwych ról w ponadnarodowych strukturach Europy. W imieniu Niemiec wypowiada się piąta kolumna, która wspiera   wysiłki Niemiec w polityce wymierzonej przeciw państwu polskiemu i innym państwom Międzymorza ABC, czyli położonym pomiędzy brzegami Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Z racji rekordowych strat poniesionych przez Polskę za przyczyną Niemiec w czasie zaledwie dwóch ostatnich stuleci, to do nas należy podnieść larum w sytuacji, kiedy Niemcy dla osiągnięcia swoich już ujawnionych i jeszcze zatajonych celów wysuwają tyleż bezprawne co absurdalne żądania rezygnacji z suwerenności terytorialnej wobec niepodległych państw.

Skutecznie zdezorganizowana Ukraina nie zdążyła odeprzeć inwazji zielonych ludzików. Poniosła dotkliwe straty terytorialne, ludnościowe i gospodarcze, a działania wojenne ciągle pochłaniają nowe ofiary. Pomni losu Ukrainy musimy bronić naszych domów przed inwazją ludzi reprezentujących kultury sprzeczne z wartościami europejskimi, wrogie wobec chrześcijaństwa, aroganckie w stosunku do norm współżycia społecznego w Europie. Umyślna dezintegracja Europy w jej dotychczasowym kształcie nie może być postrzegana jako wynik braku rozumu elity rządzącej Niemcami. Gdyby tak było, naród chełpiący się nadzwyczajną skutecznością w osiąganiu wyznaczonych sobie celów, już dawno uporał by się z falą nielegalnej imigracji zalewającą od lat Europę. Uzurpując sobie rolę hegemona w Europie, Niemcy przyjęły na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy a nie tylko za swoje korzyści z eksploatowania Europy. Nie tak dawno utopionej przez nich w długach Grecji grozili odebraniem wysp na Morzu Egejskim. I faktycznie, Grecy utracili władztwo nad swoim terytorium zajętym przez entuzjastów kanclerz Niemiec nazywanych uchodźcami. Grecja daleko, a Polska to dla Niemiec zwyczajowy obszar ekspansji.

Wkrótce po objęciu tronu Prus Fryderyk II Hohenzollern pod urojonym pretekstem zażądał od młodziutkiej wtedy cesarzowej Austrii Marii Teresy oddania Śląska, gdyż uważał, że „zajęcie Śląska odpowiada najlepiej interesom domu brandenburskiego”. Dwieście lat prusactwa na Śląsku to pasmo nieszczęść w podbitej kolonii bezwzględnie przez Niemcy eksploatowanej i poddawanej niezwykle brutalnej germanizacji od Fryderyka II, przez Bismarka i Hindenburga po Hitlera. Kolejny cel pruskiego ekspansjonizmu Fryderyk nazwany Wielkim osiągnął w wyniku pierwszego rozbioru Polski. Połączył Brandenburgię i Prusy Wschodnie w wyniku zagarnięcia Pomorza Gdańskiego i Warmii. Wysuwane przez Paula Hindenburga i Adolfa Hitlera absurdalne żądanie od Polski korytarza przez województwo pomorskie, jak mówił nasz minister spraw zagranicznych Józef Beck,  „odwieczną polską ziemię, mającą znikomy procent osadników niemieckich", przybrało  w końcu formę ultimatum Hitlera i stało się przyczyną II wojny światowej.

W 71. rocznicę zakończenia najstraszniejszej z dotychczasowych wojen i wobec obecnej polityki Niemiec trzeba postawić pytanie „dlaczego Niemcy wybrali Hitlera?” Odpowiedź daje plakat, który w wyborach roku 1933 przyniósł zwycięstwo partii Hitlera – NSDAP. Widnieją na nim cztery postacie podpisane następująco: „Co król podbił, książę uformował, marszałek polny obronił, uratował i zjednoczył żołnierz”. Król to Fryderyk "Wielki", książę - Otto von Bismarck, marszałek polny – Paul von Hindenburg,  a żołnierz to Adolf Hitler. Nie możemy tracić z oczu faktu, że początki idei narodowosocjalistycznych są głęboko zakorzenione w niemieckiej historii. Według plakatu wyborczego partii Hitlera, podstawowe elementy ideologii nazistowskiej, jak ekspansjonizm, szowinizm i ślepe posłuszeństwo, sięgają do osiemnastowiecznej fali Drang nach Osten ("parcia na wschód") i nadal brak jakichkolwiek dowodów, że wygasły wraz z klęską Niemiec w 1945.

Warum die Deutschen Hitler wählten? Why did the Germans elected Hitler? Dlaczego Niemcy wybrali Hitlera?
Continuum: Expansionismus, Chauvinismus, blinder Gehorsam; expansionism, chauvinism, blind obedience; ekspanzjonizm, szowinizm, ślepe posłuszeństwo.
 Was der König eroberte [Friedrich der Große], der Fürst formte [Otto von Bismarck], der Feldmarschall verteidigte [Hindenburg], rettete und einigte der Soldat [Adolf Hitler]. What the King [Frederick the Great] conquered, the Prince [Otto von Bismarck] shaped, the Field Marshal [Hindenburg] defended, saved and united the Soldier [Adolf Hitler]. Co król [Fryderyk "Wielki"] podbił, książę [Otto von Bismarck] uformował, marszałek polny [Hindenburg] obronił, uratował i zjednoczył żołnierz [Adolf Hitler].Warum die Deutschen Hitler wählten? Why did the Germans elected Hitler? Dlaczego Niemcy wybrali Hitlera? Continuum: Expansionismus, Chauvinismus, blinder Gehorsam; expansionism, chauvinism, blind obedience; ekspanzjonizm, szowinizm, ślepe posłuszeństwo. Was der König eroberte [Friedrich der Große], der Fürst formte [Otto von Bismarck], der Feldmarschall verteidigte [Hindenburg], rettete und einigte der Soldat [Adolf Hitler]. What the King [Frederick the Great] conquered, the Prince [Otto von Bismarck] shaped, the Field Marshal [Hindenburg] defended, saved and united the Soldier [Adolf Hitler]. Co król [Fryderyk "Wielki"] podbił, książę [Otto von Bismarck] uformował, marszałek polny [Hindenburg] obronił, uratował i zjednoczył żołnierz [Adolf Hitler]. The origins of Nazi ideas are deeply rooted in German history. According to the Hitler's party election poster core elements of Nazi ideology, such as expansionism, chauvinism, and blind obedience can be traced back to the 18th century wave of the Drang nach Osten ("drive toward the East"). Die Ursprünge der NS-Ideen sind tief in der deutschen Geschichte verwurzelt. Nach Angaben Hitlers Partei Wahlplakat, Kernelemente der NS-Ideologie als Expansionismus, Chauvinismus und blinden Gehorsam geht auf das 18. Jahrhundert Welle der Drang nach Osten zu verfolgen. Początki nazistowskich idei są głęboko zakorzenione w niemieckiej historii. Według plakatu wyborczego partii Hitlera, podstawowe elementy ideologii nazistowskiej, jak ekspansjonizm, szowinizm i ślepe posłuszeństwo sięgają do osiemnastowiecznej fali Drang nach Osten ("parcia na wschód").
The origins of Nazi ideas are deeply rooted in German history. According to the Hitler's party election poster core elements of Nazi ideology, such as expansionism, chauvinism, and blind obedience can be traced back to the 18th century wave of the Drang nach Osten ("drive toward the East"). Die Ursprünge der NS-Ideen sind tief in der deutschen Geschichte verwurzelt. Nach Angaben Hitlers Partei Wahlplakat, Kernelemente der NS-Ideologie als Expansionismus, Chauvinismus und blinden Gehorsam geht auf das 18. Jahrhundert Welle der Drang nach Osten zu verfolgen. Początki nazistowskich idei są głęboko zakorzenione w niemieckiej historii. Według plakatu wyborczego partii Hitlera, podstawowe elementy ideologii nazistowskiej, jak ekspansjonizm, szowinizm i ślepe posłuszeństwo sięgają do osiemnastowiecznej fali Drang nach Osten ("parcia na wschód").

Spośród tłumów płaczących w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau niewielu zdaje sobie sprawę z faktu, że państwo niemieckie do dziś mówi „Nein” domagającym się sprawiedliwości Polakom, których reprezentuje pan Józef Kozioł, przewodniczący Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę na Rzecz budowy obozów KL Auschwitz-Birkenau. Wypowiedź pana Józefa z dnia 10. kwietnia 2016 r. zamieściłem na youtube.

Pan Józef Kozioł, przewodniczący Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę na Rzecz budowy obozów KL Auschwitz-Birkenau, wypowiedź z dnia 10. kwietnia 2016 r.: Niemcy wypędzili Polaków, z cegieł ich domów zbudowali Auschwitz-Birkenau death camp the Germans built with bricks of houses of expelled Poles.
Pan Józef Kozioł, przewodniczący Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę na Rzecz budowy obozów KL Auschwitz-Birkenau, wypowiedź z dnia 10. kwietnia 2016 r.: Niemcy wypędzili Polaków, z cegieł ich domów zbudowali Auschwitz-Birkenau death camp the Germans built with bricks of houses of expelled Poles. on youtube

Niemcy nie chcą ponosić odpowiedzialności za to, że wypędzili mieszkańców Oświęcimia i okolicy, a  z cegieł ich domów zbudowali Auschwitz-Birkenau. Wyjątkowa waga symboliki tej odmowy obnaża antypolski szowinizm  mocno osadzony w mentalności idącego na dno rządu Merkel. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier w magazynie Spiegel Online z 20. lutego 2016 r. pod tytułem „Puste groźby” upublicznił swoje przekonanie, że Polsce nie należą się żadne reparacje wojenne, przypuścił atak na Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 

Stein­mei­er RE­PA­RA­TIO­NEN Leere Drohungen Die Bundesregierung weist neue Entschädigungsforderungen aus Polen strikt zurück. Po­len hat nach An­sicht von Bun­des­au­ßen­mi­nis­ter Frank-Wal­ter Stein­mei­er (SPD) we­gen des Zwei­ten Welt­kriegs kei­nen An­spruch auf Re­pa­ra­tio­nen ge­gen Deutsch­land. Die Fra­ge sei „recht­lich und po­li­tisch ab­ge­schlos­sen“, heißt es in ei­nem Schrei­ben Stein­mei­ers an Bun­des­tags­vi­ze­prä­si­dent Jo­han­nes Sin­g­ham­mer (CSU). „Im An­schluss an den so­wje­ti­schen Re­pa­ra­ti­ons­ver­zicht ver­zich­te­te auch Po­len am 24. Au­gust 1953 auf wei­te­re Re­pa­ra­tio­nen ge­gen­über ganz Deutsch­land.“ An der Wirk­sam­keit be­stün­den kei­ne ju­ris­ti­schen Zwei­fel, so Stein­mei­er. Er re­agier­te da­mit auf Dro­hun­gen des Chefs der pol­ni­schen Par­tei „Recht und Ge­rech­tig­keit“ (PiS) Ja­rosław Kac­zyń­ski. Die PiS stellt der­zeit die Pre­mier­mi­nis­te­rin. Po­len habe noch eine ge­wal­ti­ge Rech­nung mit Deutsch­land of­fen, hat­te Kac­zyń­ski Ende 2015 er­neut ge­sagt: „Die­se Rech­nung wur­de in den 70 Jah­ren, die seit dem Krieg ver­gan­gen sind, nie­mals be­gli­chen und ist im recht­li­chen Sin­ne noch im­mer ak­tu­ell. Un­ser Ver­zicht auf die Re­pa­ra­tio­nen wur­de nie­mals von den Ver­ein­ten Na­tio­nen re­gis­triert.“ Dar­auf kom­me es aber auch nicht an, be­tont Bun­des­au­ßen­mi­nis­ter Stein­mei­er in sei­nem Brief. Eine un­ter­las­se­ne Re­gis­trie­rung be­deu­te nicht, dass der Ver­trag un­wirk­sam wäre. Zu­dem sei der Ver­zicht auf Re­pa­ra­tio­nen mehr­mals von ver­schie­de­nen Ver­tre­tern Po­lens be­stä­tigt wor­den.
Stein­mei­er 
RE­PA­RA­TIO­NEN
Leere Drohungen
Die Bundesregierung weist neue Entschädigungsforderungen aus Polen strikt zurück.
Po­len hat nach An­sicht von Bun­des­au­ßen­mi­nis­ter Frank-Wal­ter Stein­mei­er (SPD) we­gen des Zwei­ten Welt­kriegs kei­nen An­spruch auf Re­pa­ra­tio­nen ge­gen Deutsch­land. Die Fra­ge sei „recht­lich und po­li­tisch ab­ge­schlos­sen“, heißt es in ei­nem Schrei­ben Stein­mei­ers an Bun­des­tags­vi­ze­prä­si­dent Jo­han­nes Sin­g­ham­mer (CSU). „Im An­schluss an den so­wje­ti­schen Re­pa­ra­ti­ons­ver­zicht ver­zich­te­te auch Po­len am 24. Au­gust 1953 auf wei­te­re Re­pa­ra­tio­nen ge­gen­über ganz Deutsch­land.“ An der Wirk­sam­keit be­stün­den kei­ne ju­ris­ti­schen Zwei­fel, so Stein­mei­er. Er re­agier­te da­mit auf Dro­hun­gen des Chefs der pol­ni­schen Par­tei „Recht und Ge­rech­tig­keit“ (PiS) Ja­rosław Kac­zyń­ski. Die PiS stellt der­zeit die Pre­mier­mi­nis­te­rin. Po­len habe noch eine ge­wal­ti­ge Rech­nung mit Deutsch­land of­fen, hat­te Kac­zyń­ski Ende 2015 er­neut ge­sagt: „Die­se Rech­nung wur­de in den 70 Jah­ren, die seit dem Krieg ver­gan­gen sind, nie­mals be­gli­chen und ist im recht­li­chen Sin­ne noch im­mer ak­tu­ell. Un­ser Ver­zicht auf die Re­pa­ra­tio­nen wur­de nie­mals von den Ver­ein­ten Na­tio­nen re­gis­triert.“ Dar­auf kom­me es aber auch nicht an, be­tont Bun­des­au­ßen­mi­nis­ter Stein­mei­er in sei­nem Brief. Eine un­ter­las­se­ne Re­gis­trie­rung be­deu­te nicht, dass der Ver­trag un­wirk­sam wäre. Zu­dem sei der Ver­zicht auf Re­pa­ra­tio­nen mehr­mals von ver­schie­de­nen Ver­tre­tern Po­lens be­stä­tigt wor­den.
mp

Tym samym ujawnił prawdziwe przyczyny przepełnionych szowinistyczną nienawiścią antypolskich incydentów należących do kanonu środków masowego przekazu Republiki Federalnej Niemiec. Ślepe posłuszeństwo ponownie zamieniło niemieckich dziennikarzy w propagandystów.  I ponownie cierpią z tego powodu wszystkie ofiary propagandy, z samymi Niemcami na czele.

W 71. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej ekspansjonizm, szowinizm i ślepe posłuszeństwo to słowa brzmiące szczególnie złowieszczo w uszach Wrocławian, mieszkańców miasta, w którym urodziła się i wychowała Edyta Stein  - św. Teresa Benedykta od Krzyża, święta patronka Europy, lojalna obywatelka Niemiec zagazowana przez władze swojej ojczyzny w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

Chrześcijańska wiara w interwencję Opatrzności nakazuje nam wierzyć w pilną i radykalną zmianę postaw naszych sąsiadów zza Odry i Nysy Łużyckiej. Niech jej zapowiedzią będą tony fortepianu, na którym przed wrocławskim ratuszem koncertował Arne Schmitt z Dortmundu w swojej wędrówce przez świat, co również jest do obejrzenia na youtube.

Arne Schmitt ausgeführt ein Klavierkonzert vor Wroclaw Rathaus im April 2016. Arne Schmitt koncertowal na pianinie przed wrocławskim ratuszem w kwietniu 2016. Arne Schmitt performed a piano concerto before Wroclaw Town Hall in April 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.
Arne Schmitt ausgeführt ein Klavierkonzert vor Wroclaw Rathaus im April 2016. Arne Schmitt koncertowal na pianinie przed wrocławskim ratuszem w kwietniu 2016. Arne Schmitt performed a piano concerto before Wroclaw Town Hall in April 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia Zbigniew Hałat

Z Panem Bogiem.

Felieton w Radio Maryja, 13 maja 2016

Szczęść Boże!

Pomiędzy pierwszym dniem mijającego właśnie tygodnia – niedzielą, podczas której odbierał hołdy wiernych św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik, a pierwszym dniem następnego tygodnia – Niedzielą Zesłania Ducha Świętego, mamy w kalendarzu dzisiejszy piątek 13. maja, kiedy wspominamy rocznice wydarzeń rangi porównywalnej z biblijną - 99. pierwszego objawienia fatimskiego i 35. zamachu na św. Jana Pawła II. Ten wyjątkowo szczególny czas ukoronuje środa 18. maja uroczystością poświęcenia w Toruniu świątyni p.w. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Radio Maryja - rozgłośnia narodowo-katolicka o zasięgu ogólnopolskim i światowym ma tysiąc razy po tysiąckroć udowodnione zasługi dla Kościoła i Polski, a tym samym dla całego świata, stąd jest nadzieja, że przynajmniej słuchacze Radia Maryja i ich rozmówcy zdają sobie sprawę z tego jak wielką mocą dysponują wierni za sprawą Ducha Świętego. Ta zupełnie ponadnaturalna i nieogarnięta ludzkim rozumem siła, jaką daje nam Duch Święty zmienia zło w dobro, złych w dobrych, złe rzeczy w dobre. Jak w bajce, w filmie, powieści science fiction, czy w grze komputerowej.  Tamte kreacje są wymysłami ludzi, czarodziejska różdżka przestaje działać, jak tylko zamkniemy książkę, wyjdziemy z kina, wyłączymy telewizor, komputer, smarfona. Dziecinną łatwowierność dorosłych w wytwory ludzkiej wyobraźni, zwłaszcza w propagandzie i reklamie, często kończy katastrofa zderzenia świata wirtualnego ze światem realnym. A tymczasem Duch Święty kształtuje świat realny poprzez ludzi, którzy uwierzyli i poprosili o interwencję. Jakoś mamy problem z używaniem tego argumentu w rozmowach z niewierzącymi i niedowiarkami. A właśnie te dwa majowe tygodnie rozpoczynające się od uroczystości ku czci patrona porządku moralnego w Polsce, jak nazwał św. Stanisława ze Szczepanowa św. Jan Paweł II, a potem od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego składają na barki Polaków szczególny ciężar wynikający z roli gospodarzy Światowych Dni Młodzieży w roku Miłosierdzia Bożego. Jest to ciężar do uniesienia jedynie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, toteż nie można uznać za przypadek wyboru przez o. Tadeusza Rydzyka terminu poświęcenia wspaniałej świątyni w Toruniu.

Spośród rozlicznych katastroficznych scenariuszy dotyczących Europy, Europejczyków i narodów wyrosłych na europejskich korzeniach najbardziej prawdopodobne wydają się dwa: w perspektywie dalszej – wymarcie, w perspektywie bliższej –  pozbawienie dziewcząt i kobiet prawa do godności naturalnie przysługującego każdej osobie ludzkiej.

Adhortacja Ojca Świętego Franciszka 'Amoris Laetitia', pokazuje, że Kościół jako wspólnota wiernych może być awangardą przemian mentalności ludzi wszystkich kultur świata, a w szczególności tych, które albo poniewierają kobietami i wymierają, albo osiągają przewagę demograficzną w wyniku zniewolenia kobiet. 'Radość Miłości' zachęca do dialogu dwojga równouprawnionych małżonków i w żadnej mierze nie marginalizuje biologicznych podstaw prokreacji człowieka. Co Pan Bóg stworzył, jest doskonałe, a skruszony grzesznik zasługuje na miłosierdzie. Tu pojawia się sprawa okoliczności, które doprowadziły do męczeńskiej śmierci św. Stanisława ze Szczepanowa. Jego następcą na tronie biskupim w Krakowie był błogosławiony ks. biskup Wincenty Kadłubek - pierwszy Polak, który spisał dzieje naszej Ojczyzny. Z tekstu Kroniki Polskiej wynika jednozacznie co następuje: rozłąka par małżeńskich zagraża ich rozpadem w wyniku realizowania poza małżeństwem niezaspokojonych potrzeb, włącznie z potrzebą macierzyństwa. Podobnie cnota panien nie może zbyt długo być wystawiona na próbę czasu. Oto fragment Kroniki Polskiej dot. wydarzeń w domach rycerzy uczestniczących w przedłużającej się wyprawie Bolesława Szczodrego na Ruś: „słudzy nakłaniają żony i córki panów do ulegania swoim chuciom: jedne znużone wyczekiwaniem mężów, inne doprowadzone do rozpaczy, niektóre przemocą dają się porwać w objęcia czeladzi.  I dalej '...niewiasty, które własnowolnie uległy sługom, poniosły z rozkazania zasłużone kary, gdyż poważyły się na okropny i niesłychany występek, którego nie da się porównać z żadną zbrodnią ... ". Dalej bł. ks. biskup Kadłubek odnosi się do wyzutego z miłosierdzia postępowania króla Bolesława, którego nienawiść obróciła się przeciwko rodzinom przeciwników. "Nawet niewiasty, którym mężowie przebaczyli, z tak wielką prześladował potwornością, że nie wzdragał się od przystawiana do ich piersi szczeniąt, po odtrąceniu niemowląt, nad którymi nawet wróg się ulitował! Bo dołożył do tego, iż tępić a nie chronić należy gorszący nierząd. A gdy prześwięty biskup krakowski Stanisław nie mógł odwieść go od tego okrucieństwa, najpierw grozi mu zagładą królestwa, wreszcie wyciąga ku niemu miecz klątwy.” Czyż nie dlatego św. Stanisław jest patronem porządku moralnego w Polsce, iż opowiadał się za miłosierdziem wobec grzesznych i sprzeciwiał się mordowaniu niewinnych? 

Jest jeszcze jedno ważne przesłanie wynikające z konfliktu króla Bolesława ze św. Stanisławem, patronem światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W 'Kronice Polskiej'
(wg wyd. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika  polska, przełożyła i opracowała Brygida Kürbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992) czytamy:  „ .. kto żyje w plugastwach, coraz więcej się plugawi”. ("Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi" Apokalipsa św. Jana 22:11, "qui nocet noceat adhuc et qui in sordibus est sordescat adhuc et iustus iustitiam faciat adhuc et sanctus sanctificetur adhuc" Apocalypsis  22:11)We wcześniejszym przekładzie „Qui in sordibus est, sordescat adhuc” brzmiało (Mistrza Wincentego  zwanego Kadłubkiem, biskupa krakowskiego, Kronika polska ..., Kraków 1862) „ktopo kale brodzi, skalać się musi”.

Plugawy język, plugawe myśli, plugawe zachowania. Tę prawdę z otchłani wieków powinni przyjąć nie tylko młodzi, nieraz bardzo młodzi ludzie, dosłownie od przedszkola posługujący się językiem z rynsztoka za przykładem polityków sterujących nawą Państwa Polskiego, w tym ministra kultury rządu PO – PSL, który pozwolił plugawą polszczyzną zhańbić wizerunek samego Fryderyka Szopena. W tej sprawie nie podzielam przekonania pana premiera Piotra Glińskiego, że nie był to czyn kryminalny. Wydatkowanie przez Zdrojewskiego środków budżetowych na plugawienie polskości za granicą –  i to w Niemczech – skutkuje znacznie poważniej niż wybryk senator Zdrojewskiej głoszącej przekonanie, że książę Mieszko I głównie „palił i gwałcił”. Uważam, że przedstawiony w Sejmie w mijającym tygodniu wstęp do oceny ośmioletniej władzy PO – PSL to szansa dla skutecznych dla dobra Polski i świata przemyśleń Polaków pod warunkiem, że rodacy wyproszą pomoc Ducha Świętego.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem.

Felieton w Radio Maryja, 20 maja 2016

Szczęść Boże!

Korzystając z wolności zrzeszania się, w lipcu 1997 r. założyliśmy Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów. Prawo do wolności zrzeszania się należy do praw człowieka, do praw politycznych i do wolności obywatelskich. Pogwałceniem prawa do wolności zrzeszania się jest jakakolwiek ingerencja władz w działalność niezarobkowych stowarzyszeń osób prywatnych, które pokojowymi metodami chcą służyć dobru wspólnemu. Zamach na prawo do wolności zrzeszania się osób prywatnych nazwanych w polskim prawie "osobami fizycznymi" w stowarzyszenie zwykłe polega na tym, że pomimo tego, iż stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej i nie wymaga rejestracji w KRS, to musi uzyskać numery REGON i NIP, założyć konto bankowe i składać sprawozdania. (Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 19 listopada 2015 r., poz. 1923, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów,  Dz. U. z 10 maja 2016 r. poz. 644). Wszelką władzę odbierającą ludziom podstawowe wolności przyjęło się epitetować w Europie Zachodniej mianem faszystowskiej lub nazistowskiej, a w Europie Środkowo-Wschodniej dodatkowo – komunistycznej. Jako przedstawiciele polskich rodzin, które przeżyły obydwa nieludzkie systemy, nie pozwólmy nakładać ograniczeń na te z naszych wolności, które w żadnym przypadku nie kończą się tam, gdzie zaczynają się wolności innych.

Zwłaszcza, gdy z jakichś wolności korzystają złoczyńcy i z prawa do wolności czynią narzędzie krzywdzenia innych.

Każdy przedsiębiorca korzysta z prawa do wolności  gospodarczej. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i  tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ochrona zdrowia konsumenta bez wątpienia jest bezspornym interesem publicznym, na tyle ważnym, aby żadna władza publiczna, czy to centralna, czy samorządowa nie poważyła się otwarcie przyznać do lekceważenia zdrowia i życia konsumenta. Stąd niezwykle kategoryczne są ustawy i w każdym detalu szczegółowe przepisy wykonawcze regulujące obowiązki podmiotów gospodarczych wytwarzających i wprowadzających do obrotu handlowego jakiekolwiek produkty przeznaczone dla ostatecznego nabywcy, czyli dla konsumenta.

We własnym dobrze pojętym interesie producenci zrzeszeni w rozmaitych odrębnych dla każdej branży przemysłowych ugrupowaniach wykładają nieraz pokaźne środki na zatrudnienie ekspertów do spraw bezpieczeństwa swoich produktów rynkowych. Opinie ciał eksperckich stanowią zwykle efekt wyważonych decyzji zapadających po wielokrotnie powtarzanych posiedzeniach komisji technicznych. To oczywiste, że celem działalności gospodarczej jest zysk, a także równie oczywisty jest fakt, że wielkość zysku obarczona jest ryzykiem. Bywają takie zarządy przedsiębiorstw, które dążą do szybkiego zysku, nie licząc się z żadnym ryzykiem. Zwłaszcza cudzym. Obniżając standardy produkcji, w istocie przerzucają ryzyko na konsumenta i to kosztem innych przedsiębiorstw, które nie mogą sprostać nieuczciwej konkurencji w postaci niskich cen osiąganych w wyniku zaniedbywania wymogów bezpieczeństwa konsumenta.

W państwie ułomnej demokracji władze centralne i samorządowe przeżarte są korupcją do tego stopnia, że każdą decyzję władz publicznych można kupić. Dotyczy to zarówno wymogów bezpieczeństwa konsumenta, nadzoru i kontroli, wreszcie wymiaru sprawiedliwości. W państwie fasadowej demokracji uchodzi płazem nie tylko sfałszowanie wyborów, jak np. ostatnich wyborów samorządowych w Polsce, lecz także takie skonstruowanie prawa sanitarnego, w którym ostatnie zdanie mają władze lokalne wybrane w ramach sfałszowanych wyborów. Te same władze sprawują nadzór nad niezarobkowymi stowarzyszeniami zwykłymi, w tym takimi, jak Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów.

Ugrupowanie przemysłu żywności i napojów Unii Europejskiej, które obecnie nosi nazwę FoodDrinkEurope, od stycznia 2013 r. w następujący sposób określa (Guidance on Food Allergen Management for Food Manufacturers) warunki wytwarzania artykułów spożywczych, które nie zagrażają konsumentom rozstrojem zdrowia lub nagłym zgonem w przypadku ujawnienia się nietolerancji lub alergii pokarmowej.

Po wyeliminowaniu błędów doboru surowców należy zapewnić rozdział produkcji:

    * przez korzystanie z wyznaczonych budynków
    * przez korzystanie z wyznaczonych obszarów (stref) dla okreśłonych alergenów
    * przez używanie fizycznych barier pomiędzy liniami produkcyjnymi
    * przez doprowadzenie do minimum niepotrzebnego przemieszczania materiałów i personelu
    * przez planowanie przebiegów produkcyjnych; gdy to możliwe produkty bez alergenów są produkowane jako pierwsze po ostatnim gruntownym czyszczeniu
    * przez rozdzielanie nawiewu powietrza, gdy to jest właściwe i praktyczne.
    * lub przez kombinację powyższych.

W latach 80. po powrocie z pracy w Afryce, nie byłem mile widziany z powrotem w sanepidzie i funkcjonariuszom PRLu po stanie wojennym „zawdzięczam” - że tak powiem - możliwość zorganizowania i prowadzenia pierwszej na Dolnym Śląsku wojewódzkiej poradni chorób alergicznych skóry. Podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" w 2001 r. przedstawiłem dostępny w internecie referat pt. ALERGENY ORZECHÓW ARACHIDOWYCH W POWIETRZU POMIESZCZEŃ”. W 2003 r. na terenie Świdnicy i przyległym obszarze województwa dolnośląskiego zapewniłem projekt i wykonanie badania epidemiologicznego, którego celem był pilotaż badań nad epidemiologią chorób alergicznych w Polsce, badań epidemiologicznych do dzisiaj największych w Europie. Powstały na podstawie materiału z pilotażu referat  pt. „ASPEKTY HIGIENY POWIETRZA MIESZKAŃ” również dostępny jest w internecie.

17. maja b.r. na prośbę pp. Małgorzaty i Artura Młyńskich z miejscowości Jordanów Śl., nad którą wznosi się Góra Ślęża, wziąłem udział w
w godzinnej audycji w Radio Wrocław ('posłuchajcie całego programu 53:47'). Audycja była następstwem potwornej tragedii, jaka spadła na rodziców i małą siostrzyczkę Martynki Młyńskiej, która przed dwoma laty zmarła w wyniku wstrząsu anafilaktycznego po spożyciu trzech czekoladek  znanego producenta. Na etykiecie widniał napis „może zawierać orzechy arachidowe”.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że minęła już 1/8 rządów Zjednoczonej Prawicy w tej kadencji, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem.

(Poza nagraniem: rozszerzenia przekraczające pojemność czasową radiowego felietonu znajdą Państwo na stronie zawierającej teksty felietonów od roku 2005 portalu halat.pl ; tamże przypisy, odnośniki i ilustracje.)

Alarm konsumencki na wzór amerykański z przeszłości nie tak dawnej,
a przy tym pełnej złudnej nadziei na prawo i sprawiedliwość.


Alarm konsumencki

Produkty wycofane z obrotu - Ostrzeżenia - Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach związanych z produktami od 31 października do 2. grudnia 2000r. (doniesienia dot. napojów firmy Coca-Cola od 18. lutego 1998r. do 2. grudnia 2000r.)

(..............................) 
Alarm konsumencki

Niewykonane obowiązki władz

Od września 2000r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 dnia 7. marca 2000r.). Zgodnie z Art. 19. tej ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ nadzoru może poinformować opinię publiczną o zagrożeniach związanych z produktem; koszty tej informacji ponosi producent. Art. 20 Ustawy nakładał na Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia określającego szczegółowe zasady organizacji i działania dwóch krajowych systemów:

 • KSIPN - krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych, do którego zadań należy szybkie informowanie organów administracji rządowej i samorządowej, zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o produktach niebezpiecznych oraz
 • KSMWK - krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich, do którego zadań należy gromadzenie informacji, w tym danych o stanie zdrowia, w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń.
Rozporządzenie w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych weszło w życie dopiero w lutym 2001. i od tego dnia zgodnie z jego § 11. osoba zainteresowana może przeglądać część jawną rejestru tych produktów oraz sporządzać z niej notatki i odpisy. Warto korzystać z tego prawa konsumenta.

zawartość rejestru

Zagrożenia i dyskryminacja rynkowa

Dopóki władze nie przystąpią do skutecznego wykonywania ustawowych obowiązków, konsument skazany jest na rolę nieświadomej ofiary zagrożeń związanych z produktem kupionym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. O tym jak wielka jest skala tych zagrożeń świadczy ogólna ocena jakości szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych dokonywana podczas kolejnych spotkań w ramach Seminarium Medycznego Centrum Konsumenta, a takżelekarska opinia w sprawie produktu najbardziej masowego i najmniej bezpiecznego, jakim jest woda do picia i na potrzeby gospodarstw domowych, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkujących środki spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne i lód.

Polscy konsumenci są ofiarami dyskryminacji rynkowej. Dowodem jest nielegalny zalew naszych sklepów żywnością transgeniczną odrzuconą w Unii Europejskiej, gdzie koncerny zgodnym chórem zapewniają, że ich markowe wyroby nie mają nic wspólnego z manipulacją genetyczną. W Polsce te same koncerny, uprawiając skuteczny lobbing, doprowadziły do paraliżu publicznych służb nadzoru i kontroli. W rezultacie ani Inspekcja Sanitarna, ani Inspekcja Weterynaryjna, ani Inspekcja Handlowa, ani żadna inna inspekcja nie jest w stanie dać odpowiedzi na proste pytanie: w którym artykule spożywczym są składniki powstałe w wyniku manipulacji genetycznej, skoro eksperci ministra zdrowia i innych resortów twierdzą, że aż 60% przetworzonych środków spożywczych na polskim rynku to żywność transgeniczna?

SafetyAlerts

Tymczasem w krajach cywilizowanych producenci zabiegają o zaufanie konsumentów do swoich markowych produktów, a władze o opinię podatników o skuteczności swoich działań. Dobrym przykładem aktywnego systemu informowania klientów o produktach niebezpiecznych jest amerykańska inicjatywa SafetyAlerts. Niekiedy sprawa dotyczy tysięcy ton produktu wycofywanego w najgorszym dla producenta terminie, jak np.16,7 milionów funtów (7 580 ton) gotowych do spożycia indyków i kurczaków firmy Cargill Turkey Products wycofanych z obrotu tuż przed Bożym Narodzeniem 2000r. w związku ze stwierdzeniem przez władze sanitarne, że niektóre wyroby tej firmy produkowane w zakładzie Waco, stan Teksas, mogłyby zawierać bakterie Listeria monocytogenes związane z 25 przypadkami listeriozy, ktore w większości wystąpiły od lipca 2000r. Listeria monocytogenes jest drobnoustrojem, który może być przyczyną poważnych, a niekiedy śmiertelnych zakażeń u małych dzieci, ludzi wątłych i starszych, ciężarnych kobiet i u osób o obniżonej odporności. Wprawdzie u ludzi zdrowych występują krótkotrwałe dolegliwości, jak gorączka, bóle głowy, sztywnosć karku, nudności, ból brzucha i biegunka, to u kobiet ciężarnych zakażenie listeriami może spowodować poronienia i urodzenia martwych płodów. Interesujące jest zderzenie tej sprawy z realiami polskimi.

Polska liczy 7 razy mniej konsumentów niż Stany Zjednoczone. Podaż produktów konsumpcyjnych i sama konsumpcja są jeszcze mniejsze. Zatem w porównaniach można stosować arbitralnie przyjęty współczynnik przeliczeniowy równy 10. Wówczas okaże się, że tysiącom ton różnych produktów, np. mięsa wycofanego z obrotu w USA, powinny odpowiadać setki ton mięsa wycofanego z obrotu w Polsce, choćby powodu podejrzenia o zanieczyszczenie bakteriami Listeria monocytogenes, Salmonella sp. i in. Nic takiego się nie dzieje. W zamian słyszymy niemal codzienne zapewnienia władz, że kupowana w Polsce żywność jest bezpieczna, a jesli już coś trzeba wycofać z obrotu to jest to guma mamba.

Zachęcamy firmy działające na polskim rynku do dobrowolnego przekazywania informacji o znanych im zagrożeniach związanych z wprowadzanymi do obrotu produktami. Apel ten adresujemy zwłaszcza do działających w Polsce oddziałów tych koncernów międzynarodowych, które mniej lub bardziej ochoczo ujawniają wady swoich wyrobów konsumentom w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Produkty wycofane z obcych rynków sprzedawane są w Polsce.

Siłą konsumenta jest informacja. Postaramy się - w miarę możności - podzielić się zgromadzoną wiedzą z czytelnikami naszych stron, tak aby polski konsument nie był niezmiennie ofiarą dyskryminacji rynkowej.


Część 
V


Firmy 
(kolejność alfabetyczna)
Markowe produkty 
(kolejność alfabetyczna)
Zagrożenia zdrowia 
(kolejność alfabetyczna)
Aventis Pasteur 
Bayer 
BioPort 
Cargill Turkey Products 
Chiron Behring 
Coca-Cola 
ConAgra Foods 
Frito-Lay 
Glaxo Wellcome 
Jade Pharmacy 
Kellogg 
Lederle Laboratories 
North American Vaccine 
Novartis Consumer Health 
Procter & Gamble 
Roche 
SmithKline Beecham 
Unilever 
Wegmans Food Markets
Wilson Foods Company
ActHIB 
Certiva 
Coca-Cola Classic 
Contac 
Dexatrim  
Diet Coke 
Dr. Pepper 
Eskornade 
Fruitopia Strawberry Passion 
Fresca Soda Pop 
 Havrix 
Infanrix 
IPOL 
Lay's Classic Potato Chips 
Lotronex 
Minute Maid 
Nestea Iced Tea 
OmniHIB 
PNU-IMUNE23 
Powerade 
StarLink  
Trasylol 
Triaminic
alosetron 
aspartam 
bromiany 
Cry9C protein  
drożdże 
Escherichia coli O157H7 
FD&C Yellow No. 5. 
fenylpropanolamina  
fragmenty uszczelki 
guarana extract 
kawałki szkła  
kwas arystolochowy 
Listeria monocytogenes
pleśnie 
transgeniczna kukurydza  
zatajona farba 
zatajona laktoza 
zatajona pszenica 
zatajone migdały 
zatajone orzechy ziemne 
zatajone składniki mleczne 
zatajony acesulfam K 
zatajonycukier 
zatajony sód
żywność "funkcjonalna"


ALARM KONSUMENCKI 
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA - CZ. I 

ALARM KONSUMENCKI 
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA - CZ. II 

ALARM KONSUMENCKI 
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA - CZ. III 

ALARM KONSUMENCKI 
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA - CZ. IV 

ALARM KONSUMENCKI 
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA - CZ. V 

ALARM KONSUMENCKI 
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA - CZ. VI 

Zagrażające życiu zatajone białka orzechów ziemnych, drzewnych, mleka, jaj i pszenicy w produktach marki E. Wedel  
firmy Cadbury Wedel

(NIEPOŻĄDANE REAKCJE NA PRODUKTY SPOŻYWCZE) 

Twoje prawo  
do bezpieczeństwa i odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 

July 11, 2001 
Various undeclared allergens in E. Wedel brand chocolate products

OTTAWA, July 11, 2001 - The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is warning consumers with allergies to peanut protein, tree nut proteins, milk protein, egg protein or wheat protein not to consume E. Wedel brand chocolate products imported from Poland. These products may contain various allergens that are not declared on the label. This alert is of concern to those individuals who have allergies to these allergens. The CFIA is expanding a warning issued on June 16, 2001 and its update on June 21, 2001 related to E. Wedel products.

All chocolate products bearing the brand name E. Wedel and UPC code 5 901588 are affected by this recall if they do not clearly indicate on the label all of the following allergens - peanut, tree nuts, milk, egg and wheat. E. Wedel products which have partial precautionary statements, such as "May contain peanuts" or "May contain peanuts and other nuts" are also affected.

The affected products are made by Cadbury Wedel, Poland and imported by various importers in Canada. These products may include bitter chocolates, filled chocolates, milk chocolates, plain chocolate and chocolate deserts. The names of the product on the label may appear in Polish. These products may be distributed nationally.

Consumption of these products may cause a serious or life-threatening reaction in persons with allergies to peanut protein, tree nut proteins, milk protein, egg protein or wheat protein. There have been no reported illnesses associated with the consumption of these products.

For more information, consumers and industry can call the CFIA at the following numbers:

In the province of Quebec 1-800-561-3350 
In other provinces and territories 1-800-442-2342

For information on receiving recalls by electronic mail, or for other food safety facts, visit our web site at www.inspection.gc.ca

Former recall of E. Wedel brand products in Canada

Zatajone orzechy ziemne w produktach marki E. Wedel 
November 13, 1998 
Presence of undeclared peanuts in E. Wedel brand chocolate brands

OTTAWA, November 13, 1998 -- The Canadian Food Inspection Agency is warning consumers with allergies to peanuts not to eat imported chocolate bars sold under the brand name E. WEDEL which are manufactured in Poland. These products may contain peanut which is not declared on the label.

The chocolate bars being recalled include all lot numbers and sizes of flavours which do not declare peanuts in the list of ingredients. The attachment lists products affected by the recall. Other flavours not covered by the list may also be affected.

Consumption of these products is of concern only to those who are allergic to peanut. There have not been any reported illnesses associated this these products. The recalled product has been distributed across Canada with the exception of the Atlantic Provinces.

The importer, Ewa Trading International Inc. of Concord, Ontario, is recalling the products from the marketplace. For more information regarding the products, consumers may contact Tanya Desyatnik at Ewa Trading International at (905) 660-6502.

The Canadian Food Inspection Agency is monitoring the effectiveness of the recall.

or more information, contact:

Dave Brown 
Canadian Food Inspection Agency 
Ottawa 
(613) 225-2342 Ext. 3805 
Pager (613) 760-0570

PRODUCT LIST 
Mocca Chocolate 
Chocolate Bar Pawelek Toffi 
Chocolate Bar Pawelek Strawberry 
Chocolate with Orange Filling 
Milk Chocolate with Coconut Filling 
Chocolate with Toffee Filling 
Chocolate with Milk Filling 
Milk Chocolate with Strawberry Filling 
Chocolate with Walnut Filling 
Milk Chocolate 
DESEROWA Chocolate 
JEDYNA-Bitter-Sweet Chocolate 
KREMOKA Chocolate 
Milk Chocolate with Hazelnut 
Milk Chocolate with Hazelnut Filling 
Luxury Milk Chocolate with Hazelnut 
Bitter Chocolate 
Other flavours not covered by the list may also be affected.

Felieton w Radio Maryja, 3 czerwca 2016

Szczęść Boże!

W nawiązaniu do felietonu sprzed dwóch tygodni dzisiaj przeczytam Państwu list otwarty do sekretarza stanu w ministerstwie zdrowia dr. Jarosława Pinkasa.

„Warszawa 2. czerwca 2016

Pan dr n. med. Jarosław Pinkas

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

Na zaproszenie pani prof. dr hab. n. med. Alicji Chybickiej, członkini sejmowego klubu Platformy Obywatelskiej, w połowie maja przybył Pan do Wrocławia, aby wziąć udział w spotkaniu studyjnym przedstawicieli Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Zamieszczona na stronie internetowej Senatu RP „Notatka z wyjazdowego posiedzenia zespołu - 16 maja 2016 r.” głosi między innymi, co następuje: „Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że problemem jest niski poziom rodzących się dzieci, co nie oznacza, że maleje liczba dzieci chorujących na raka czy inne choroby przewlekłe i rzadkie. (…) Wielkim sukcesem w profilaktyce leczenia dzieci jest wprowadzenie od 2017 roku do kalendarza szczepień szczepionki przeciwko pneumokokom.” Gazeta Wyborcza cytuje taką oto wypowiedź Pana Ministra „Przemyt niezdrowego jedzenia w tornistrach do szkoły musi się skończyć. Całkowity zakaz słodkich produktów był przesadą. Dlatego wprowadzimy ciasteczka, tzw. radziwiłłówki (od nazwiska ministra zdrowia), które będą mieć mniej cukru i soli”.

Obecnego na spotkaniu reportera dolnośląskiej rozgłośni Radio Wrocław jednak zaalarmował inny problem niż „niski poziom rodzących się dzieci”, czy „przemyt niezdrowego jedzenia w tornistrach do szkoły”, który „musi się skończyć”.

Otóż spotkanie miało charakter otwarty i mogli wziąć w nim udział państwo Młyńscy, których dziewięcioletniej córeczce nagle odebrał życie zatajony składnik środka spożywczego dopuszczonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym dopuszczonego do obrotu na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EU-28 + IS, LI, NO) z populacją 513 983 815 wg oszacowań na 1. stycznia 2015 r.

Pani Małgorzata Młyńska, płacząc z nieutulonego bólu po utracie dziecka, powiedziała do mikrofonu: „Jesteśmy zmęczeni ciągłym uciekaniem przed zagrożeniami, jakie czyhają na alergiczne dziecko, jakie czyhają na alergiczną rodzinę. Te emocje są ciągle świeże. Nie da się zapomnieć śmierci własnego dziecka. Nie chcemy, żeby ten dramat spotkał kogokolwiek.”

Transkrypt radiowej wypowiedzi Pana Ministra z 16. maja b.r. jest następujący: „Wysłuchałem dramatycznej historii. Jestem poruszony tą sprawą. Niezwykłe jest to, że ta mama walczy o inne dzieci. To oczywiście absolutnie jest obowiązek resortu zdrowia, ale także resortu rolnictwa, żeby tym problemem się zająć. To jest bardzo skomplikowany projekt do wprowadzenia, ponieważ ja wiem, że niestety istnieje lobby żywieniowe i mówię o tym absolutnie świadomie, pewnie są jakieś uciążliwości technologiczne, ale myślę, że należy także sprawę zbadać, bo ja podejrzewam, że nie jest to jedyna śmierć związana z tego typu działaniem. Ja muszę powiedzieć, że zainspiruję szefów i sejmowej komisji zdrowia i sejmowej komisji rolnictwa, żeby pochylić się nad tym problemem, bo nie można uciekać od ludzkich dramatów, jesteśmy po to, żeby takie sprawy rozwiązywać. Tak, że jedno co mogę obiecać, że natychmiast po powrocie do Warszawy sprawą się zajmę. Aczkolwiek, jak mówię, to nie są sprawy proste do rozwiązania, ale po to jesteśmy, aby się takimi sprawami zająć.”

Celem niniejszego listu otwartego jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie co do skutków wrocławskiej deklaracji Pana Ministra. Każda odpowiedź będzie upubliczniona bez zbędnej zwłoki.

Pozostaję z poważaniem

dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog

Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów”

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że 17. maja minęła już 1/8 rządów Zjednoczonej Prawicy w tej kadencji, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem.

Na stronie Zdrowy Polak artykuł p. t. 'Lwice w internecie' z 2004 r. opublikowany w miesięczniku 'Krakowski Przewodnik Konsumeta' (cykl Zdrowy Polak) opisuje walkę Pani Agnieszki o bezpieczeństwo żywności przeznaczonej specjalnie dla dzieci.
 

Felieton w Radio Maryja, 10 czerwca 2016

Szczęść Boże!

W pięknym miasteczku Siemiatycze na Podlasiu, słynnym z łatwo dostrzegalnej urody panien na wydaniu, stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Jak głosi jedna z tablic przytwierdzonych do pomnika: „Pomnik wzniesiony zapałem wolności 1918 r. Barbarzyńsko zniszczony przez okupanta w 1942 r. Odbudowany wysiłkiem mieszkańców 22 lipca 1984 r.” Zachowana  tablica erekcyjna woła do Naczelnika: „Kościuszko! W chwili wskrzeszenia Polski hołd Twej pamięci składamy 1918 r.” Tadeusz Kościuszko, bohater Narodu Polskiego i Amerykańskiego urodzony na ziemiach należących do dzisiejszej Białorusi jest tak niepodważalnym symbolem polskiego patriotyzmu, że nawet Stalin wojsko Berlinga, zdrajcy i dezertera z Wojska Polskiego, nazwał imieniem Kościuszki. Również z czasu głębokiej nocy stalinizmu,  z roku 1953, choć już po śmierci Stalina, wywodzi swą nazwę Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. (Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy in Wroclaw, Poland, utworzona w Związku Sowieckim w 1944 r. jako Oficerska Szkoła Piechoty nr 1 - OSP nr 1, od 1953 Офицерска школа пехоты имени  Тадеуша Костюшко во Вроцлаве). Waszyngtoński pomnik generała Tadeusza Kościuszki (Brigadier General Thaddeus Kosciuszko) w Parku Lafayetta przy Białym Domu, siedzibie prezydenta USA, nie dostał się w łapy niemieckich barbarzyńców i od 1910 r. opowiada o zasługach Polaków dla wolności i potęgi Ameryki.Thaddeus Kosciusko Polish and American nations' hero born in the territory belonging nowadays to Belarus. Siemiatycze: plates on the monument of Thaddeus Kosciusko. "There is a need to instill love to the country in those who did not know that they have fatherland" ... "freedom and equal rights for all" * Tadeusz Kościuszko, bohater Narodu Polskiego i Amerykańskiego urodzony na ziemiach należących do dzisiejszej Białorusi. Siemiatycze: tablice na pomniku Tadeusza Kościuszki "Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy nie wiedzieli, że Ojczyznę mają"... "wolność i prawa równe dla wszystkich" * Тадэвуш Касцюшка, герой польскага і амерыканскага народаў, які нарадзіўся на землях, якія належаць сучаснай Беларусі. Сямяцічы: пліты на помніку Тадэвуша Касцюшкі "Існуе неабходнасць абуджаць любоў да краіны, у тых, які не ведалі, што ў іх ёсць бацькаўшчыну "..." свабода і роўныя правы для ўсіх " Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Thaddeus Kosciusko Polish and American nations' hero born in the territory belonging nowadays to Belarus. Siemiatycze: plates on the monument of Thaddeus Kosciusko. "There is a need to instill love to the country in those who did not know that they have fatherland" ... "freedom and equal rights for all" * Tadeusz Kościuszko, bohater Narodu Polskiego i Amerykańskiego urodzony na ziemiach należących do dzisiejszej Białorusi. Siemiatycze: tablice na pomniku Tadeusza Kościuszki "Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy nie wiedzieli, że Ojczyznę mają"... "wolność i prawa równe dla wszystkich" * Тадэвуш Касцюшка, герой польскага і амерыканскага народаў, які нарадзіўся на землях, якія належаць сучаснай Беларусі. Сямяцічы: пліты на помніку Тадэвуша Касцюшкі "Існуе неабходнасць абуджаць любоў да краіны, у тых, які не ведалі, што ў іх ёсць бацькаўшчыну "..." свабода і роўныя правы для ўсіх " Fine art photography by Zbigniew Halat

Po mieczu i po kądzieli Tadeusz Kościuszko pochodził ze spolonizowanych w XVI w. rodów rusińskich, sam nie znał języka białoruskiego, ani żadnego innego spośród wielu dialektów rusińskich, identyfikował się z kulturą polską, ale ochrzczony został zarówno w obrządku katolickim jak i prawosławnym. Podobnie jak później Adam Mickiewicz, w inwokacji do naszej narodowej epopei 'Pan Tadeusz' - „Litwo, ojczyzno moja”, raz przedstawił się jako Litwin, czyli rodak z litewskiej części Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a faktycznie Trojga Narodów.

Swoim pochodzeniem Kościuszko napomina współczesnych Polaków, aby pamiętali o tym, że wielkość Rzeczypospolitej wyrosła na glebie słowiańskiej wolności, aż tak żyznej, że rzucone w nią ziarno wiary chrystusowej mogło wzbić się w niebo jak wybujałe dęby kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego właśnie dlatego, że chrześcijaństwo to religia z wyboru, religia ludzi wolnych przyciągająca do Syna Bożego Bożą Miłością i Bożym Miłosierdziem. Co ciekawe, także Polacy  prezentujący się jako osoby narodowości polskiej pochodzenia tatarskiego, w tym wyznawcy islamu zgromadzeni wokół sławnego meczetu w Kruszynianach, tak deklarują swoją interpretację Koranu, jak mogli by to sobie wymarzyć wszyscy ludzie na  świecie, którym zagraża dżihad.

Wzajemny szacunek i dbałość o wspólną małą ojczyznę mieszkańców Podlasia pochodzenia polskiego i białoruskiego, katolików i prawosławnych, daje się łatwo zauważyć w wielu miejscach, gdzie stoją obok siebie dwa krzyże - katolicki o czterech końcach i prawosławny, zwany także słowiańskim, o ośmiu końcach.


Krzyż katolicki i prawosławny stoją obok siebie także przy wjeździe do osady Grudki pod Białowieżą, na drodze do pieszego i rowerowego przejścia granicy z Białorusią.

Krzyż katolicki i prawosławny stoją obok siebie przy wjeździe do osady Grudki pod Białowieżą, na drodze do pieszego i rowerowego przejścia granicy z Białorusią. Z racji lokalizacji stojącym naprzeciw tych krzyży dwóm rosłym dębom należą się dumne nazwy - Polska i Białoruś. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Krzyż katolicki i prawosławny stoją obok siebie przy wjeździe do osady Grudki pod Białowieżą, na drodze do pieszego i rowerowego przejścia granicy z Białorusią. Z racji lokalizacji stojącym naprzeciw tych krzyży dwóm rosłym dębom należą się dumne nazwy - Polska i Białoruś. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

W ten sposób można by twórczo rozwinąć zamysł pana Waldemara Celewicza, który drzewu stojącemu przy torach przed Grudkami nadał nazwę „Dąb Pojednania Słowian”.

Grudki at Bialowieza, Podlachia Region of Poland, Oak of the Slavs' Reconciliation * Dąb Pojednania Słowian * Дуб примирения славян * Дуб примирення слов'ян * Дуб прымірэння славян * Храст помирења Словени * Hrast pomirenja Slaveni * Dub smíření Slovanů * Dub zmierenia Slovanov * Дъб помирение Славяните * Даб помирување Словените * Dab pomiruvaњe Slovenaca * Hrast sprave Slovanov Dąb Pojednania Słowian nazwany tak przez pana Waldemara Celewicza stoi przy torach w osadzie Grudki pod Białowieżą Dąb wykiełkował w XVIII w. Ogromną większość ludności Międzymorza stanowią Słowianie, zwłaszcza Polacy, trzeci co do liczebności – po Rosjanach i Ukraińcach – naród słowiański na świecie, największy w Unii Europejskiej, w której co do liczby ludności zajmuje szóste miejsce. Noblesse oblige. Oak of the Slavs' Reconciliation, germinated 18th century. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Grudki at Bialowieza, Podlachia Region of Poland, Oak of the Slavs' Reconciliation * Dąb Pojednania Słowian * Дуб примирения славян * Дуб примирення слов'ян * Дуб прымірэння славян * Храст помирења Словени * Hrast pomirenja Slaveni * Dub smíření Slovanů * Dub zmierenia Slovanov * Дъб помирение Славяните * Даб помирување Словените * Dab pomiruvaњe Slovenaca * Hrast sprave Slovanov. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Jak wynika z informacji internetowej Białowieskiego Parku Narodowego, Dąb Pojednania Słowian wykiełkował w XVIII w. W obecnej sytuacji polityczno-militarnej, napędzanej przez ekspansjonizm rosyjskiego samodzierżawia naszych czasów, wobec uporczywych prób budowania tożsamości Ukrainy na gloryfikacji zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo, idea pojednania Słowian z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu. Dlaczego nie wykorzystać struktur Unii Europejskiej i NATO dla wzmocnienia znaczenia Słowiańszczyzny w świecie, a przy tym oddalić groźbę powtórki niedawnej humanitarnej tragedii bałkańskiej i jej następstw w postaci wyrwania Serbii narodowej kolebki - Kosowa?

Na patrona pojednania i awansu Słowian, na przykład w Ameryce, czy w Londynie, choćby przy okazji wyłaniania i popierania kandydatów w wyborach, lub montowania innych lobbies, tak jak to czynią Włosi, Latynosi, Żydzi, czy np.  Pakistańczycy, najlepiej nadaje się generał Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko. Naczelnik jest uznanym w całym wolnym świecie bohaterem wolności, na którego pomnik w Siemiatyczach odważyli się podnieść rękę jedynie Niemcy w następnym roku po zerwaniu sojuszniczego paktu z Sowietami.

Ogromną większość ludności Międzymorza stanowią Słowianie, zwłaszcza Polacy, trzeci co do liczebności – po Rosjanach i Ukraińcach – naród słowiański na świecie, największy w Unii Europejskiej, w której co do liczby ludności zajmuje szóste, a po ewentualnym Brexicie – piąte miejsce. Noblesse oblige.

Pomnik Kościuszki w Siemiatyczach stoi w pobliżu dwóch kamiennych sfinksów, stanowiących jedyną pozostałość po świetnym pałacu spalonym wraz z rannymi powstańcami styczniowymi przez Moskali, a który pobudowała w 1777 r. księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728 – 1800) - jedna z najbardziej wybitnych polskich kobiecych postaci XVIII w. Wielka patriotka, oczywiście przeciwnika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i – także oczywiście  - zwolenniczka konfederacji barskiej, zaprzyjaźniona z Kościuszką, niezrównana w roli gospodarza swoich włości dbałego o rozwój każdego człowieka, wydaje się być odpowiednią osobą do udzielania odpowiedzi nie tylko na trudne pytania nastolatek z Siemiatycz w dobie smartfonów.


Duchess Anna Paulina Jabłonowska née Sapieha (1728 - 1800) who was one of the most eminent Polish female characters in the 18th c. seems to be a right person to answer difficult questions of Siemiatycze teens in the age of smartphones. * Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728 - 1800), która była jedną z najbardziej wybitnych polskich kobiecych postaci XVIII w., wydaje się być odpowiednią osobą do udzielania odpowiedzi na trudne pytania nastolatek z Siemiatycz w dobie smartfonów. * Княгіня Ганна Паўліна Ябланоўская з Сапегаў (1728 – 1800), яка была адной з самых выбітных польскіх жаночых персанажаў у 18 ст., здаецца правильной асобай, каб адказаць на цяжкія пытанні падлеткаў горада Сямяцічы ў веку смартфонаў. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Duchess Anna Paulina Jabłonowska née Sapieha (1728 - 1800) who was one of the most eminent Polish female characters in the 18th c. seems to be a right person to answer difficult questions of Siemiatycze teens in the age of smartphones. * Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728 - 1800), która była jedną z najbardziej wybitnych polskich kobiecych postaci XVIII w., wydaje się być odpowiednią osobą do udzielania odpowiedzi na trudne pytania nastolatek z Siemiatycz w dobie smartfonów. * Княгіня Ганна Паўліна Ябланоўская з Сапегаў (1728 – 1800), яка была адной з самых выбітных польскіх жаночых персанажаў у 18  ст., здаецца правильной асобай, каб адказаць на цяжкія пытанні падлеткаў горада Сямяцічы ў веку смартфонаў. Fine art photography by Zbigniew Halat

Także władze centralne i samorządowe oraz zarządy jednostek mienia publicznego powinny brać przykład z księżnej Anny w trosce o dobro wspólne. Na przykład pani Olimpia Pabian, nowy dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego może i powinna zaprosić na spotkanie bezrobotnych mieszkańców Białowieży - w tym zawiedzionych wyborców Prawa i Sprawiedliwości - i przedstawić im realny program zatrudnienia w najsłynniejszym dziewiczym lesie Europy, jakim jest Puszcza Białowieska i jej otoczenie.

Podobnie P.T. konsultanci krajowi i wojewódzcy ds. chorób zakaźnych nie mogą nie dostrzegać ciężkich następstw endemii boreliozy w tym regionie, a także zagrożenia zdrowia turystów. Wydanie i wycofanie zaleceń ws. profilaktycznego stosowania antybiotyku doxycyclina w przypadku ataku kleszcza, to jawne szyderstwo z płatników składek na Narodowy Fundusz Zdrowia. Do sprawy powrócę na swojej stronie internetowej.

Na zakończenie przeczytam dwie inskrypcje z pomnika Kościuszki w Siemiatyczach: "Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy nie wiedzieli, że Ojczyznę mają" , "wolność i prawa równe dla wszystkich".

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

Nature, Wildlife, Landscape, Human Ecology of Europe's Most Famous Virgin Forest: Bialowieza Forest in Podlachia Region of Poland Przyroda, dzika przyroda, krajobraz, ekologia człowieka w najsłynniejszym dziewiczym lesie Europy - w Puszczy Białowieskiej na Podlasiu w Polsce Прырода, дзікая прырода, пейзаж, экалогія чалавека ў самым вядомым дзявочым лесе Еўропы - у Белавежскай пушчы на Падляшшы ў Польшчы on youtube
Nature, Wildlife, Landscape, Human Ecology of Europe's Most Famous Virgin Forest: Bialowieza Forest in Podlachia Region of PolandPrzyroda, dzika przyroda, krajobraz, ekologia człowieka w najsłynniejszym dziewiczym lesie Europy - w Puszczy Białowieskiej na Podlasiu w Polsce Прырода, дзікая прырода, пейзаж, экалогія чалавека ў самым вядомым дзявочым лесе Еўропы - у Белавежскай пушчы на Падляшшы ў Польшчы
on youtube


Felieton w Radio Maryja, 17 czerwca 2016
   

Szczęść Boże!

Pan Janusz Korwin-Mikke głosi przekonanie, że zdrową zasadą handlu jest „duży obrót - mały zysk”. Stosując tę zasadę nie do handlu a do demografii, należało by pogodzić się z wysoką umieralnością, która odbierze nam tak bardzo upragniony zysk w postaci przyrostu naturalnego za sprawą trudu par małżeńskich dniami i nocami zabiegających o podniesienie dzietności.

Nie do zaakceptowania jest scenariusz polegający na tym, że rodzi się wiele dzieci, z których znaczna część nie dożywa wieku dorosłego a pozostałym ciężar chorób nie pozwala cieszyć się życiem płodnym, twórczym i szczęśliwym. Przedwczesna umieralność oznacza, że ludzie zamiast radować się wnukami i prawnukami odchodzą zbyt wcześnie w stosunku do potencjalnej długości życia człowieka, któremu rozwój cywilizacyjny powinien zapewnić zgodną z aktualnym stanem wiedzy medycznej ochronę zdrowia od czasu jeszcze przed poczęciem aż do naturalnej śmierci.

W scenariuszu zgodnym z wysokim poziomiem rozwoju  cywilizacyjnego rodzi się wiele dzieci spłodzonych i urodzonych przez rodziców, którzy z reguły są wolni od obciążeń wpływających na stan zdrowia potomstwa, a oparta na dowodach medycyna zapobiegawcza, profilaktyczna i naprawcza zapewnia każdemu długie życie w najlepszym stanie zdrowia osiągalnym dla konkretnej osoby. Oczywistością podważaną tylko przez szaleńców, albo udających szaleńców polityków będących marionetkami grup interesów finansowych, jest fakt, że medycyna najsprawniejsza, czyli medycyna najtańsza i równocześnie najbardziej skuteczna w wymiarze populacyjnym, to medycyna zapobiegawcza. Jej adresatem nie jest pojedynczy pacjent, a cała populacja z jej bogactwem różnic wynikających z płci, wieku, genotypu itp. oraz już ujawnionych lub jeszcze nie wykrytych patologii. Ludzie różnią się także obciążeniem wynikającym z narażenia na czynniki szkodliwe. Wykrywanie i doprowadzanie do osiągalnego minimum czynników zagrażających zdrowiu i życiu oraz kształtowanie zachowań sprzyjających długiemu życiu w zdrowiu to obowiązki władzy prawdziwie demokratycznej odpowiedzialnej przed Bogiem i historią za dobro narodu.

Mocno nagłaśnianie, a przy tym nadzwyczaj kosztowne, niejako „luksusowe” procedury medycyny naprawczej ratują zdrowie i życie nikłej części ludzi w potrzebie, także tych, którym władze publiczne nie pozwoliły uchronić się przed zagrożeniami i nie dały szans na uniknięcie chorób oraz związanych z nimi cierpień i rujnujących kosztów pokrywanych wprost z kieszeni, albo pośrednio w postaci danin publicznych.

Wyobraźmy sobie Polskę reprezentowaną przez niewielkie miasteczko, którego pracujący mieszkańcy płacą  dziesięcinę na ubezpieczenie zdrowotne jako dodatek do innych ciężarów podatkowych. Mieszkańcy miasteczka cieszą się jak dzieci, kiedy 15. czerwca  nadchodzi Dzień Wolności Podatkowej. Wprawdzie wszystko co od początku roku zarobili, to oddali państwu, ale od połowy czerwca mają co świętować, bo wreszcie przestaną pełnić rolę wołu roboczego w kieracie mętnych – przynajmniej do ostatnich wyborów - interesów władzy i zaczną pracować na potrzeby własne i własnej rodziny. Ponieważ zdrowie jest najważniejsze, to w  trosce o zdrowie rodziny wielu z nich zdecyduje się na wywiercenie studni albo na doczyszczanie w domu wody wodociągowej. Zrobią tak, chociaż już wielokrotnie ponieśli koszty zaopatrzenia domu w wodę, płacąc rozmaite podatki, a z tego co im po oddaniu podatków pozostało, dokonując opłat za wodę, czyli utrzymując firmy za monstrualną cenę zaopatrujące ludność w wodę. Zrobią tak ze strachu. Oto w miasteczku stwierdza się narastający od wielu dekad trend umieralności na raka o specyficznej lokalizacji. W samym roku 2013 spośród 25 tysięcy mieszkańców na raka pęcherza moczowego zmarło dwóch mężczyzn, a na raka okrężnicy, odbytnicy i odbytu – pięciu. Trend narasta także wśród kobiet, choć w mniejszym nasileniu. W zaprzyjaźnionych miasteczkach w Republice Czeskiej i Niemczech trendy umieralności na raka o tych lokalizacjach są spadające i nasuwa się proste pytanie nie tylko o skuteczność medycyny naprawczej w wykrywaniu i leczeniu raka w Polsce w porównaniu z naszymi sąsiadami w Unii Europejskiej. Głównym problemem jest prewencja raka poprzez wykrywanie i doprowadzanie o osiągalnego minimum czynników szkodliwych, które mogą powodować rozwój nowotworu złośłiwego w wymienionych narządach, a więc czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych zawartych w niedoczyszczonej wodzie wodociągowej, w chemikaliach stosowanych do uzdatniania tej wody, a także w środkach spożywczych, zwłaszcza w wypijanym w dużych ilościach piwie. Uchronić ludzi przed rakiem może wyłącznie rząd siłami takich specjalistów medycyny zapobiegawczej, którzy nie ulegną naciskom lokalnych władz powiązanych z firmami prowadzącymi zakłady wodociągowe, ani też atakowi lobbystów obsługujących firmy branży spożywczej, a zwłaszcza wszechmocne browary.

Podobnie w ramach medycyny zapobiegawczej finansowanej przez podatników w ich własnym najlepszym interesie, władza publicza nie może uchylać się od obowiązku rzetelnej informacji w sprawie zagrożeń wynikających z decyzji podejmowanych spontanicznie, tym bardziej, kiedy zachętą do tych decyzji są rządowe programy. Tej sprawie poświęcę kolejny felieton, a na razie odsyłam do wykresów obrazujących ryzyko rzeczywiste i względne wykrycia zepołu Downa u dzieci w zależności od wieku matki w terminie porodu, które udostępniam na stronie halat.pl.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

***

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO im. JOHNA SNOWA

The John Snow International Society - Międzynarodowe Towarzystwo im. Johna Snowa na rzecz zdrowego rozsądku w ochronie zdrowia publicznego z uwzględnieniem ochrony zdrowia konsumenta - uznaje jakość zdrowotną wody do picia za czynnik decydujący o długości i jakości życia ludzi.

Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem należy

    * korzystać z wiedzy zgromadzonej przez niezależnych ekspertów, szczególnie pilnie wtedy, kiedy wiedza ta może uchronić przed ciężkimi chorobami o śmiertelnym nieraz przebiegu.

Gremium o najwyższych kompetencjach merytorycznych i instytucjonalnych na świeciejest Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem - International Agency for Research on Cancer (IARC), będąca wyspecjalizowaną agencją ONZ.

    * brać za przykład zachowanie ludzi wolnych, żyjących w wielkich systemach dojrzałej demokracji, którzy nie tylko potrafią wybrać władze, lecz także rozliczyć je z dokonań w służbie publicznej.

Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i krajów członkowskich Unii Europejskiej - pomimo wielkiego zróżnicowania - cieszą się największym dobrobytem, w tym najdłuższym życiem w zdrowiu. Wybrane przez nich władze potrafią zapewnić najwyższy osiągalny poziom bezpieczeństwa tym wszystkim, którzy są wolni od samobójczych zachowań (palacze, odurzający się alkoholem i narkotykami, nieodpowiedzialni kierowcy), a nawet tym, którzy są najsłabsi – niemowlętom, starcom, ludziom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, ubogim i niezaradnym.
Liczne instytucje amerykańskie wykazują wyjątkową sprawność w realizacji statutowych obowiązków, a nadto mogą wykazać się dowodami skuteczności swoich działań na rzecz zdrowia publicznego. Autorytet tych instytucji jest niepodważalny.
Z. Hałat, szmaragdowa książeczka "WODA DLA CIEBIE", nakładem Medycznego Centrum Konsumenta, Warszawa 2000, str. 4
Medyczny przewodnik po wodzie do picia przeznaczony dla konsumentów, lekarzy i sprzedawców wody

***


Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus),  szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister  zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)

Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus), szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)

Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus), szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)

RAK - ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM, ELIMINACJA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH
I INNE ZASADY PREWENCJI RAKA

Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus), szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)

RAK - ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM, ELIMINACJA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH
I INNE ZASADY PREWENCJI RAKA

Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus), szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)

RAK - ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM, ELIMINACJA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH
I INNE ZASADY PREWENCJI RAKA
Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus), szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)
RAK - ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM, ELIMINACJA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH
I INNE ZASADY PREWENCJI RAKA

Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus), szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)
RAK - ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM, ELIMINACJA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH
I INNE ZASADY PREWENCJI RAKA
Poniżej najnowsze dostępne dane Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer - IARC) obrazujące standaryzowaną na wiek (ASR(W), co oznacza, że standardową populacją jest standardowa populacja świata - World Standard Population) zapadalność (incidence rate) i umieralność (mortality rate) na 100 000 ludności na raka pęcherza moczowego (bladder), okrężnicy, odbytnicy i odbytu (colon, rectum, and anus) oraz 25 najczęstszych lokalizacji raka: płuco (lung), prostata (prostate), colorectum (jelito grube), pęcherz moczowy (bladder), nerka (kidney), żołądek (stomach), trzustka (pancreas), białaczka (leukaemia), warga i jama ustna (lip and oral cavity), melanoma of the skin (czerniak skóry), mózg i pozostały układ nerwowy (brain, nervous system), chłoniak nie-Hodgkina (non-Hodgin lymphoma), jądro (testis), krtań (larynx), inne gardła (other pharynx), wątroba (liver), przełyk (oesophagus), szpiczak mnogi (multiple myeloma), ziarnica złośliwa czyli chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma), pęcherzyk żółciowy (gallbladder), tarczyca (thyroid), nosogardziel (nasopharynx), u płci męskiej (male) i żeńskiej (female) wszystkich grup wiekowych (all ages) w Polsce (Poland) w porównaniu z Republiką Czeską (Czech Republic) i Niemcami (Germany) w latach 1961 - 2013 (umieralność) oraz w roku 2012 (zapadalność i umieralność). Dane opublikowano na stronie halat.pl w dniu 17. czerwca 2016 r. celem umożliwienia kontroli narodu nad poczynianami władzy. Podczas zaprzysiężenia każdy prezydent, premier i minister zapewnia naród, iż "... pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem ...". Czy na pomyślność obywateki nie składa się przede wszystkim ich długie życie w zdrowiu? ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM (vide Felieton w Radio Maryja, 27. października 2005)
RAK - ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM, ELIMINACJA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH
I INNE ZASADY PREWENCJI RAKA


Felieton w Radio Maryja, 24 czerwca 2016

Szczęść Boże!

Około przesilenia letniego i Nocy Św. Jana niemal cała Europa świętuje i to od czasów pogańskich. Warto zdać sobie sprawę z istoty czerwcowych godów, zwłaszcza wspominając okoliczności męczeństwa św. Jana Chrzciciela. (Prorok krytykował ludzi władzy gwałcących naturalne reguły zachowań seksualnych. Za sprzeciwianie się niemoralności został uwięziony i stracony przez obcięcie głowy na rozkaz starca zaślepionego  dziewiczym urokiem – darowanym dziewicom przez Pana Boga seksapilem, który ma kluczowe znaczenie dla zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża. Uwięzienie św. Jana Chrzciciela za krytykę cudzołóstwa i kazirodztwa było bezpośrednią przyczyną usunięcia się Jezusa do Galilei i rozpoczęcia nauczania pogan.)

Sobótka, obrzęd prasłowiański, znany też jako Kupała - Wianki, Festiwal Wianków - to święto dorosłych dziewic przepełnionych pożądaniem ofiarowania swojego dziewictwa przyszłym małżonkom. Nie trzeba tłumaczyć co symbolizuje wianek i jego puszczanie i jak odurzenie atmosferą święta płodności sprzyja łamaniu zasad, kiedy to żądza działa jak narkotyk. We wszystkich narodach słowiańskich centralnymi postaciami uroczystości Kupały, Iwana Kupały (Иван Купала), sobótek, są dorastające dziewczęta i młode kobiety, które osiągnęły wiek zamążpójścia. Z dobrze udokumentowanych obserwacji wynika, że w 20 r. ż. młoda kobieta jest najbardziej atrakcyjna dla mężczyzny w każdym wieku. Dwudziestoletnia dziewica ma niepowtarzalną życiową szansę zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża. Obraz dziewiczej panny młodej pan młody - najlepiej też dziewiczy - zachowa na całe życie składające się na sukces małżeński obojga. Nie skrzywdzi jej porzuceniem w potrzebie, odrzuci pokusy i ucieczkę w rozwód w pogoni za kolejną dwudziestolatką.Pączek: przygotuj się do udanego małżeństwa. Czy pouczyliście swoją pączkującą córkę, że dwudziestoletnia dziewica ma niepowtarzalną życiową szansę zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża? W pełnym rozkwicie: 20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia. Płatki bardzo szybko ochodzą w przeszłość: więcej niż 20 lat i nie-dziewica? - może być za późno :(( . Wiek mężczyzny a wiek kobiet, które najbardziej mu się podobają (Źródło danych liczbowych: "Dataclysm: Who We Are (When We Think No One's Looking)" by Christian Rudder, 2014). Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Pączek: przygotuj się do udanego małżeństwa. Czy pouczyliście swoją pączkującą córkę, że dwudziestoletnia dziewica ma niepowtarzalną życiową szansę zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża? W pełnym rozkwicie: 20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia. Płatki bardzo szybko ochodzą w przeszłość: więcej niż 20 lat i nie-dziewica? - może być za późno :(( . Wiek mężczyzny a wiek kobiet, które najbardziej mu się podobają (Źródło danych liczbowych: "Dataclysm: Who We Are (When We Think No One's Looking)" by Christian Rudder, 2014). Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Wszystko co Pan Bóg stworzył jest doskonałe i może ulec zepsuciu tylko przez grzech. Kiedy dla urojonych racji społeczeństwo torpeduje naturalne zachowania najmłodszych kobiet i zamiast małżeństwa zadaje im budowanie kariery, nie powinno się dziwić, że młode panny stają się zabawkami erotycznymi, a przechodząc z rąk do rąk zbierają nie tylko wątpliwej jakości doświadczenia, lecz także wszelkie możliwe zarazki, intoksykacje i traumy. Małżeństwo i studia nie wykluczają się wzajemnie, o ile młodzi znajdą oparcie w rodzinie i wsparcie władz. Nie za Morzem Śródziemnym, ani nie za Bugiem trzeba szukać rodziców polskich dzieci. Wystarczy uwolnić zza krat prokreacyjną moc miłości młodych dorosłych Polaków i popierać macierzyństwo w optymalnej grupie wiekowej od 20 do 24 roku życia.

Na zegarze biologicznym płci pięknej godziny wybija rezerwa jajnikowa, która ze 100% przy urodzeniu, spada o połowę na zakończenie pokwitania, do 12% w trzydziestym roku życia, a do 3% - w czterdziestym. (Human Ovarian Reserve from Conception to the Menopause, WHB Wallace et al, PLoS One. 2010; 5(1): e8772., published online 2010 Jan 2).


http://2016-wroclaw-culture.com/Wroclaw_Poland_European_Capital_of_Culture_2016_ESK_oh_what_a_wonderful_city_you_are_page_022_Fine_art_photography_by_Zbigniew_Halat.html
 
WHB Wallace, Kelsey TW (2010) Human ovarian reserve from conception to the menopause PLoS One; 5(1):e8772

Rezerwa jajnikowa wyznacza potencjał jajnika dostarczania komórek jajowych, które są zdolne do zapłodnienia owocującego zdrową i zakończoną sukcesem ciążą. Wraz ze spadkiem rezerwy jajnikowej rośnie częstość zmian w komórkach jajowych. Do najlepiej rozpoznanych skutków przesuwania macierzyństwa na wiek późniejszy niż optymalny należy zagrożenie dziecka zespołem Downa. Już na rok 1983 datuje się tabela Hooka i współpracowników opublikowana w prestiżowym tygodniku Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarskiego. W oparciu o przedstawione dane genetycy wyznaczyli liczbę oddzielającą  ryzyko niskie od wysokiego na 1 / 250, które w 16 tygodniu ciąży przypada na 35 rok życia, a przy porodzie - na przełom 36/35 roku życia matki. Różnica ryzyk wraz z zaawansowaniem ciąży wynika z samoistnych poronień pomiędzy 16 tygodniem życia płodowego a narodzinami. W związku z tym testy wykrywające zespół Downa wykonywano z reguły dopiero po 35. roku życia matki,  uznając badanie młodszych ciężarnych za zbędne, a nawet szkodliwe ze względu na  skutki otrzymania wyników fałszywie dodatnich. W roku 2007  Amerykanie zmienili standardy postępowania, w oparciu o mylną interpretację danych  polegającą na pomyleniu udziału z częstością względną odrzucono pojęcie ciąży wysokiego ryzyka zespołu Downa bazujące na wieku matki i stosując najnowsze wówczas testy diagnostyczne zaczęto badać wszystkie matki oczekujące dziecka. W erze internetu dostępne są kalkulatory szacowanego a priori ryzyka zespołu Downa. Wśród nich wyróżnia się kalkulator ryzyka wykrycia zespołu Downa u dziecka w środkowym trymestrze życia płodowego w zależności od wieku matki w spodziewanym terminie porodu, oparty o dane Podręcznika Świadczeniodawców Kalifornijskiego Programu Prenatalnych Badań Przesiewowych. (The California Prenatal Screening Program, Provider Handbook). Po spolszczeniu i urealnieniu znaczeń zastrzeżenia autorów podręcznika brzmią następująco: „Liczby przedstawiają przybliżone ryzyko oparte o aktualnie dostępne dane. Oszacowane ryzyko populacyjne nie powinno być prezentowane jako indywidualne ryzyko konkretnej kobiety. Około 23 % dzieci z zespołem Downa  ulega samoistnemu poronieniu pomiędzy środkowym trymestrem życia płodowego a  spodziewanym terminem porodu.” Wspomniane „aktualnie dostępne dane” pochodzą z roku 1983 od Hooka, po poddaniu rewizji oszacowań w roku 2002 (Revised estimates of the maternal age specific live birth prevalence of Down’s syndrome). Czy można liczyć na nowsze dane? Otóż nie. Rozbudowane wielopiętrowe procedury diagnostyczne wykrywające zespół Downa u dziecka w łonie matki można porównać z polowaniem na bezbronne maleństwo. Na dziesięcioro dzieci podejrzanych o zespół Downa dziewięcioro w Stanach Zjednoczonych i ośmioro w Europie kończy życie jako ofiary morderstwa prenatalnego, aby posłużyć się terminem, który pan prof. dr hab. med. Bohdan Chazan nadał aborcji w programie Rozmowy niedokończone Poszanowanie życia w praktyce medycznej, 22. lutego 2016 r., (55.50/1.09.59).

Gdy ciąża przebiega w optymalnej grupie wiekowej od 20 do 24 r. ż., ryzyko rzeczywiste (AR) wykrycia zespołu Downa jest poniżej jednego promila. Gdy ciąża w wieku lat 25, AR = 1/1030, jest nadal poniżej promila t.j. spośród 1030 ciężarnych w wieku lat 25 u dziecka jednej z nich badania wykryją zespół Downa; u dzieci 1029 ciężarnych w wieku lat 25 – nie wykryją. Gdy ciąża przebiega wieku lat 35, AR = 1/272, t.j. ok. 3 procent t.j. spośród 272 ciężarnych w wieku lat 35 u dziecka jednej z nich badania wykryją zespół Downa; u dzieci 271 ciężarnych w wieku lat 35 – nie wykryją. 3% to wielkość błędu dopuszczalnego w wielu procedurach diagnostycznych. Wykresy obrazujące ryzyko rzeczywiste i względne wykrycia zespołu Downa u dzieci w zależności od wieku matki w terminie porodu można znaleźć na stronie halat.pl.

Opublikowana przed rokiem analiza danych z pięciu krajów obejmująca prawie 6 milionów dzieci, w tym 30 tysięcy dzieci z autyzmem, wykazała wzrost ryzyka autyzmu nie tylko z wiekiem matki, ale przede wszystkim ojca, zwłaszcza przekraczającego 50 r. ż. Różnica wieku rodziców o 10 i więcej lat, jak i ciąża u nastolatki także zwiększają ryzyko autyzmu. (S. Sandin et al.: Autism risk associated with parental age and with increasing difference in age between the parents, Molecular Psychiatry (2016) 21, 693–700, published online 9 June 2015).

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat


Gdy ciąża przebiega w optymalnej grupie wiekowej od 20 do 24 r. ż., ryzyko rzeczywiste (AR) wykrycia zespołu Downa jest poniżej jednego promila. Gdy ciąża w wieku lat 25, AR = 1/1030, jest nadal poniżej promila t.j. spośród 1030 ciężarnych w wieku lat 25 u dziecka jednej z nich badania wykryją zespół Downa; u dzieci 1029 ciężarnych w wieku lat 25 – nie wykryją. Gdy ciąża przebiega wieku lat 35, AR = 1/272, t.j. ok. 3 procent t.j. spośród 272 ciężarnych w wieku lat 35 u dziecka jedej z nich badania wykryją zespół Downa; u dzieci 271 ciężarnych w wieku lat 35 – nie wykryją. 3% to wielkość błędu dopuszczalnego w wielu procedurach diagnostycznych. Źródło danych liczbowych: The California Prenatal Screening Program, Provider Handbook, 2009. App F / część: ryzyko wykrycia zespołu Downa u dziecka w środkowym trymestrze życia płodowego w zależności od wieku matki w spodziewanym terminie porodu. Po spolszczeniu i urealnieniu znaczeń zastrzeżenia autorów podręcznika brzmią następująco: „Liczby przedstawiają przybliżone ryzyko oparte o aktualnie dostępne dane. Oszacowane ryzyko populacyjne nie powinno być prezentowane jako indywidualne ryzyko konkretnej kobiety. Około 23 % dzieci z zespołem Downa ulega samoistnieniu poronieniu pomiędzy środkowym trymestrem życia płodowego a spodziewanym terminem porodu.”.

Gdy ciąża przebiega w optymalnej grupie wiekowej od 20 do 24 r. ż., ryzyko rzeczywiste (AR) wykrycia zespołu Downa jest poniżej jednego promila. Gdy ciąża w wieku lat 25, AR = 1/1030, jest nadal poniżej promila t.j. spośród 1030 ciężarnych w wieku lat 25 u dziecka jednej z nich badania wykryją zespół Downa; u dzieci 1029 ciężarnych w wieku lat 25 – nie wykryją. Gdy ciąża przebiega wieku lat 35, AR = 1/272, t.j. ok. 3 procent t.j. spośród 272 ciężarnych w wieku lat 35 u dziecka jedej z nich badania wykryją zespół Downa; u dzieci 271 ciężarnych w wieku lat 35 – nie wykryją. 3% to wielkość błędu dopuszczalnego w wielu procedurach diagnostycznych. 

EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI


Przykład ryzyka skrajnie wysokiego: gdy ciąża w wieku lat 50, RR = 57,9 (RR - relative risk, ryzyko względne), t. j. ryzyko wykrycia zespołu Downa u ciężarnej w wieku 50 lat jest 57,9 razy wyższe niż u ciężarnej należącej do optymalnej grupy wiekowej od 20 do 24 r. ż. Źródło danych liczbowych: The California Prenatal Screening Program, Provider Handbook, 2009. App F / część: ryzyko wykrycia zespołu Downa u dziecka w środkowym trymestrze życia płodowego w zależności od wieku matki w spodziewanym terminie porodu. Po spolszczeniu i urealnieniu znaczeń zastrzeżenia autorów podręcznika brzmią następująco: „Liczby przedstawiają przybliżone ryzyko oparte o aktualnie dostępne dane. Oszacowane ryzyko populacyjne nie powinno być prezentowane jako indywidualne ryzyko konkretnej kobiety. Około 23 % dzieci z zespołem Downa ulega samoistnieniu poronieniu pomiędzy środkowym trymestrem życia płodowego a spodziewanym terminem porodu.”.

Przykład ryzyka skrajnie wysokiego: gdy ciąża w wieku lat 50, RR = 57,9 (RR - relative risk, ryzyko względne), t. j. ryzyko wykrycia zespołu Downa u ciężarnej w wieku 50 lat jest 57,9 razy wyższe niż u ciężarnej należącej do optymalnej grupy wiekowej od 20 do 24 r. ż.

Źródło danych liczbowych: The California Prenatal Screening Program, Provider Handbook, 2009. App F / część: ryzyko wykrycia zespołu Downa u dziecka w środkowym trymestrze życia płodowego w zależności od wieku matki w spodziewanym terminie porodu. Po spolszczeniu i urealnieniu znaczeń zastrzeżenia autorów podręcznika brzmią następująco: „Liczby przedstawiają przybliżone ryzyko oparte o aktualnie dostępne dane. Oszacowane ryzyko populacyjne nie powinno być prezentowane jako indywidualne ryzyko konkretnej kobiety. Około 23 % dzieci z zespołem Downa  ulega samoistnieniu poronieniu pomiędzy środkowym trymestrem życia płodowego a  spodziewanym terminem porodu.”.


EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI

Felieton w Radio Maryja, 1 lipca 2016

Szczęść Boże!

W 60 rocznicę powstańczych zrywów roku 1956, Polsce i światu stalinizm ponownie głęboko zajrzał do sumień. I nikt kto rozumie za jakie wartości oddali życie uczestnicy Powstania Poznańskiego i Węgierskiego, nie potrafi zapomnieć zbeszczeszczenia ich pamięci oraz obrazy majestatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Korony Świętego Stefana podczas wydarzeń 28. czerwca 2016 r. w stolicy Wielkopolski. Wobec przekraczającej wszelkie granice przyzwoitości erupcji zła, wielu z nas, szczególnie młodych i nie mających własnych doświadczeń z bezczelnością esbeków, może zwątpić w uzdrowienie Ojczyzny. Zwłaszcza w obecnym naszym położeniu pomiędzy młotem agresji z zagranicy a kowadłem dywersji piątej kolumny. A jednak sanacja Polski to nie mrzonka. Jej źródłem niech stanie się nasza specjalność, cecha, która wyróżnia Polaków wśród innych Europejczyków, także okupantów, do tego stopnia, że, na bohaterów kreują swoich agentów, aby uwiarygodnić ich w oczach wybijającego się na wolmość narodu. Cechą tą jest heroizm w obronie wartości wypisanych na sztandarach Wojska Polskiego – Bóg, Honor, Ojczyzna.

Polski heroizm jako dziedzictwo narodowe wymaga ochrony. Dopiero po uczynieniu wszystkiego co możliwe, aby zidentyfikować bohaterów i zdemaskować uzurpatorów, postaci godne naśladowania staną się wyraziste. Czarno na białym spisane życiorysy o udokumentowanym przebiegu będą nauką i przestrogą dla przyszłych pokoleń, które już nie tak łatwo jak w ostatnich dekadach dadzą się manipulatorom przekształcić w zniewolone kłamstwem masy prowadzone na rzeź.

Heroizm w najbardziej znanej formie kojarzy się z polem walki, zbrojnym oporem przeciwko najeźdźcom, męczeńską śmiercią w obronie tożsamości religijnej i narodowej, ze zrywem poświęcenia siebie samego w dramatycznej sytuacji w imię solidarności z człowiekiem w potrzebie. Polski heroizm widziały niezliczone pola bitew, katownie niemieckie i rosyjskie, miejsca konspiracyjnych zebrań, chałupy wiejskie dające schronienie Żydom i innym wyłapywanym do zabicia, mieszkania, w których odbywało się tajne nauczanie – komplety, a nawet takie instytucje jak sztab Ludowego Wojska Polskiego pod komendą sowieckiego okupanta. Męczennik miłości św. Maksymilian Kolbe, rodzina Ulmów, rotmistrz Witold Pilecki, Krystyna Krahelska, która dała twarz Syrenie na Powiślu, a potem zginęła w Powstaniu Warszawskim, Danuta Siedzikówna - „Inka”, czy płk. Ryszard Kukliński to znane wszystkim najjaśniejsze przykłady polskiego heroizmu. Ktoś powie, że od czasu zakończenia II wojny światowej i powojennej pacyfikacji ruchu oporu przeciwko sowietyzacji Polski, nie było okazji wykazania się heroizmem innego rodzaju niż na sposób płk. Kuklińskiego, który poświęcił wszystko, aby zapobiec wojnie atomowej. To nie prawda. Wolność zawdzięczamy heroizmowi św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wielu innych o równie gorących sercach, choć mniej znanych.

Niech młodzi nie dadzą się zwieść – tzw. lewica laicka i agenci, mówiąc o odsunięciu komunistów od władzy, mają na myśli ich przesunięcie na dalszy plan i wystawienie na odstrzał patriotów, którzy uwierzyli w „grubą kreskę”, wykazali się heroizmem godnym przodków i często stracili wszystko, łącznie z pracą, majątkiem, a nawet życiem, kiedy narodowi odebrano dostęp do lekarzy i leczenia.

A także sponiewierano misję zawodów medycznych. W dniu 5 lutego 2015 r. w wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt K 12/14 BAS-WPTK-1499/14) Marszałek Sejmu Radosław Sikorski stwierdził, iż „Wykonywanie zawodu lekarza jest związane (bowiem z pewnymi ryzykami, także) z ryzykiem konieczności działania wbrew swojemu sumieniu”. Taki stosunek do sumienia lekarskiego sprawującej pełnię władzy w polskim parlamencie koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie mógł ujść uwadze lobby aborcyjnemu, które za sukces roku 2015 uznało to, że „27 czerwca z Frankfurtu nad Odrą w do Słubic przyleciał dron z tabletkami wczesnoporonnymi”. Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tuska i Kopacz, Joanna Kluzik-Rostkowska już na początku roku 2015 uzyskała wczesnoaborcyjne oprzyrządowanie ideologii gender siłą narzucanej polskiej młodzieży. Czerwona dama nadal zachowuje wpływy wśród byłych towarzyszy partyjnych, skoro chemiczna aborcja domowa za pomocą EllaOne jest tak samo dostępna dla dorastających dziewczynek pod rządami PiS, jak była za PO i PSL.

Politykom, którym brakuje odwagi stanąć w obronie najmłodszych, lekarzom i osobom pozostałych zawodów medycznych gorąco polecam brać wzór z heroicznej postawy polskiej położnej, która w zupełnie beznadziejnej sytuacji potrafiła ratować ludzi przed bestią w lekarskim fartuchu nałożonym na mundur ss-mana. Stanisława Leszczyńska (1896 - 1974), polska Służebnica Boża, była położną uwięzioną w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Potrafiła przeciwstawić się niemieckiemu zbrodniarzowi wszechczasów znanemu jako dr Josef Mengele. Główna brama do muzeum niemieckiego obozu zagłady Auschwitz znajduje się przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej. W dniu 1. czerwca 2016 r. o swojej matce, o sobie i o etyce lekarskiej udzielił mi wypowiedzi pan prof. dr hab med. Stanisław Leszczyński, z którym miałem zaszczyt współpracować na początku lat 1990. dla ochrony zdrowia publicznego przed następstwami palenia tytoniu. Niezwykle przejmujące i budujące słowa Profesora o przysiędze Hipokratesa udostępniłem w internecie na youtube.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

Stanisława Leszczyńska (1896 - 1974), polska Służebnica Boża, była położną uwięzioną w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Potrafila przeciwstawić się niemieckiemu zbrodniarzowi wszechczasów znanemu jako dr Josef Mengele.". Stanislawa Leszczynska (1896 – 1974), Polish Servant of God, was a midwife incarcerated at the German death camp Auschwitz-Birkenau. She managed to resist the German war criminal of all time, known as dr Josef Mengele.

Stanisława Leszczyńska (1896 - 1974), polska Służebnica Boża, była położną uwięzioną w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Potrafila przeciwstawić się niemieckiemu zbrodniarzowi wszechczasów znanemu jako dr Josef Mengele.". Stanislawa Leszczynska (1896 – 1974), Polish Servant of God, was a midwife incarcerated at the German death camp Auschwitz-Birkenau. She managed to resist the German war criminal of all time, known as dr Josef Mengele. W dniu 1. czerwca 2016 r. o swojej matce, o sobie i o etyce lekarskiej udzielił mi wypowiedzi pan prof. dr hab med. Stanisław Leszczyński, z którym miałem zaszczyt współpracować na początku lat 1990. dla ochrony zdrowia publicznego przed następstwami palenia tytoniu, wypowiedź Profesora zamieściłem na youtube. On June 1, 2016, about his mother, himself and about medical ethics spoke at my request Professor Stanislaw Leszczynski, MD, Ph.D. with whom I had the privilege of working in the early 1990s to protect public health against the consequences of smoking, on youtube. Dr Zbigniew Hałat, MD, medical epidemiology consultant.
W dniu 1. czerwca 2016 r. o swojej matce, o sobie i o etyce lekarskiej udzielił mi wypowiedzi pan prof. dr hab med. Stanisław Leszczyński, z którym miałem zaszczyt współpracować na początku lat 1990. dla ochrony zdrowia publicznego przed następstwami palenia tytoniu, wypowiedź Profesora zamieściłem na youtube. On June 1, 2016, about his mother, himself and about medical ethics spoke at my request Professor Stanislaw Leszczynski, MD, Ph.D. with whom I had the privilege of working in the early 1990s to protect public health against the consequences of smoking, on youtube. 
Dr Zbigniew Hałat, MD, medical epidemiology consultant.

Monument to gen. Jozef Dowbor-Musnicki's Corps men, who faught 1917 - 1918 against the Bolsheviks and against the Germans and who died for the glory of the fatherland; erected 1930, destroyed by the Communists 1948, restored 2001, the Polish Army Museum in Warsaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Pomnik Dowborczykom, t.j. poległym ku chwale Ojczyzny oficerom i żołnierzom, którymi dowodził gen. Józef Dowbor-Muśnicki w walkach 1917 - 1918 przeciw bolszewikom i Niemcom. Pomnik postawiony 1930, zniszczony przez komunistów 1948, odbudowany 2001, stoi na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego ZAMIAST W CENTRALNYM PUNKCIE STOLICY. Znakiem Dowborczyków był krzyż łaciński z POLSKIM ORŁEM W ZAMKNIĘTEJ KORONIE u dołu.
Monument to gen. Jozef Dowbor-Musnicki's Corps men, who fought 1917 - 1918 against the Bolsheviks and against the Germans and who died for the glory of the fatherland; erected 1930, destroyed by the Communists 1948, restored 2001, the Polish Army Museum in Warsaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Pomnik Dowborczykom, t.j. poległym ku chwale Ojczyzny oficerom i żołnierzom, którymi dowodził gen. Józef Dowbor-Muśnicki w walkach 1917 - 1918 przeciw bolszewikom i Niemcom. Pomnik postawiony 1930, zniszczony przez komunistów 1948, odbudowany 2001, stoi na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego ZAMIAST W CENTRALNYM PUNKCIE STOLICY.  Znakiem Dowborczyków był krzyż łaciński z POLSKIM ORŁEM W ZAMKNIĘTEJ KORONIE ZWIEŃCZONEJ KRZYŻEM u dołu.
Orzeł w zamkniętej koronie, Wrocław, ul. Chrobrego 21.

Godło Polski  z 1919, citizenGo.


The lesson of heroism in front of the monument of the Warsaw Uprising 1944. Polish youth always ready to struggle for freedom of the Polish nation, and all humanity. Let Poland rely on her allies. Never more Western betrayal again. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The lesson of heroism in front of the monument of the Warsaw Uprising 1944. Polish youth always ready to struggle for freedom of the Polish nation, and all humanity. Let Poland rely on her allies. Never more Western betrayal again. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.  Lekcja heroizmu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego 1944. Polska młodzież zawsze gotowa do walki o wolność Narodu Polskiego i całej ludzkości. Niech Polska polega na swoich aliantach. Nigdy więcej zdrady Zachodu.

The flag of Poland symbolism: white symbolizes virginity, red symbolizes heroic bloodshed. The Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw, Poland, dedicated to the unknown soldiers who heroically shed their blood for Poland, on youtube. Symbolika flagi Polski - biały symbolizuje dziewictwo, czerwony symbolizuje heroiczny przelew krwi. Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie poświęcony nieznanym żolnierzom, którzy heroicznie przelali krew za Polskę, on youtube. POLAND
The flag of Poland symbolism: white symbolizes virginity, red symbolizes heroic bloodshed. The Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw, Poland, dedicated to the unknown soldiers who heroically shed their blood for Poland, on youtube.  Symbolika flagi Polski - biały symbolizuje dziewictwo, czerwony symbolizuje heroiczny przelew krwi. Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie poświęcony nieznanym żolnierzom, którzy heroicznie przelali krew za Polskę, on youtube. 
POLAND

Felieton w Radio Maryja, 8 lipca 2016
Szczęść Boże!

The Monument to the Heroes of Warsaw, aka the Warsaw Nike by Marian Konieczny, commemorates all those who were killed by the Germans from 1939 to 1945, during the defense of Warsaw 1939, the Warsaw Ghetto Uprising 1943 and the Warsaw Uprising 1944, and the victims of German terror in the occupied capital. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Pomnik Bohaterów Warszawy - Warszawska Nike autorstwa Mariana Koniecznego, upamiętnia wszystkich, którzy zostali zabici przez Niemców w latach 1939−1945, podczas obrony Warszawy 1939, powstania w getcie warszawskim 1943 i powstania warszawskiego 1944 oraz ofiary terroru niemieckiego w okupowanej stolicy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The Monument to the Heroes of Warsaw, aka the Warsaw Nike by Marian Konieczny, commemorates all those who were killed by the Germans from 1939 to 1945, during the defense of Warsaw 1939, the Warsaw Ghetto Uprising 1943 and the Warsaw Uprising 1944, and the victims of German terror in the occupied capital. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Pomnik Bohaterów Warszawy - Warszawska Nike  autorstwa Mariana Koniecznego, upamiętnia wszystkich, którzy zostali zabici przez Niemców w latach 1939−1945, podczas obrony Warszawy 1939, powstania w getcie warszawskim 1943 i powstania warszawskiego 1944 oraz ofiary terroru niemieckiego w okupowanej stolicy.


Młoda kobieta odarta z odzieży wielkim głosem wzywa ludzkiej pomocy, o Bożą błagając rozwartą dłonią wyciągniętą ku niebu. Zgięte stopy z podwiniętymi palcami krzyczą mową ciała. Zwalona z nóg w ostatnim geście obrony prawicą unosi miecz z godłem Państwa Polskiego – orłem po trosze piastowskim. To Warszawska Nike autorstwa prof. Mariana Koniecznego.

Personifikacja zwycięstwa - grecka Nike, bardziej nam znana jako rzymska Wiktoria jawiła się innym rzeźbiarzom jako postać wyposażona w skrzydła. Warszawską Nike uskrzydla heroizm przelewu krwi w obronie wolności.

Pomnik Bohaterów Warszawy został odsłonięty 20 lipca 1964 przed Teatrem Wielkim, od 1997 stoi przy Trasie W-Z, mając w dalszym tle wieżę Zamku Królewskiego i górną część fasady Bazyliki Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Niezłomny duch wolności stolicy Polski dawał o sobie znać wielokrotnie przed agresją Niemiec roku 1939. Mieli z nim do czynienia Szwedzi w Warszawie, wojskowi i cywilni najeźdzcy nasyłani przez Niemcy, a głównie Rosję, w tym kaci insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego. Miasto niepokonane niezmienie odnosi moralne zwycięstwo nad agresorami, a w historii świata Warszawa na zawsze zapisała się wiekopomnymi czynami jej mieszkańców podczas II wojny światowej. Z wysokiego cokołu wznosi się ku niebu chwała bohaterów obrony Warszawy we wrześniu 1939, powstania w getcie warszawskim 1943 - pierwszego miejskiego powstania przeciw Niemcom, a przede wszystkim powstania warszawskiego 1944 - bezprecedensowego w skali świata przykładu walki o niepodległość stłumionego przez ludobójców z wyjątkowym bestialstwem.

Kolejne pokolenia z kręgów uczestniczących w ruchu oporu, na czele z Armią Krajową stanowiącą zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, na swoich barkach dźwigają ciężar odpowiedzialności za zrozumienie w świecie przesłania bohaterów Warszawy, których heroizm upamiętnia widoczny pomnik Nike - Wiktorii, ale źródła tego moralnego zwycięstwa muszą być dopowiedziane. Oto rota przysięgi Armii Krajowej – obowiązująca od lutego 1942:

„Przyjmowany:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Przyjmujący:

Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.”

Godło Armii Krajowej to orzeł w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem

Godło Armii Krajowej to orzeł w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem. Według znawców heraldyki korona zamknięta w średniowieczu przysługiwała jedynie cesarzowi, królowie używali koron otwartych. Z czasem niejeden król poczuł się cesarzem we własnym kraju, przyjmując, że sprawuje w swoim państwie władzę w pełni suwerennie i nie ma nad sobą zwierzchników. Korona zamknięta oznacza więc niezawisłość państwową, a zwieńczenie jej pałąków krzyżem jest manifestacją przekonania, że naród nie toleruje żadnej innej władzy zwierzchniej nad człowiekiem wybranym na króla czy prezydenta niż władza Pana Boga.

Przypomina o tym Pomnik Dowborczykom, t.j. poległym ku chwale Ojczyzny oficerom i żołnierzom, którymi dowodził gen. Józef Dowbor-Muśnicki w walkach 1917 - 1918 przeciw bolszewikom i Niemcom. Pomnik postawiony 1930, zniszczony przez komunistów 1948, odbudowany 2001, stoi na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego ZAMIAST W CENTRALNYM PUNKCIE STOLICY. Znakiem Dowborczyków był krzyż łaciński z POLSKIM ORŁEM W ZAMKNIĘTEJ KORONIE ZWIEŃCZONEJ KRZYŻEM u dołu.

Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zawiera Rozdział 3 „Orły wojskowe”, a w nim art. „4. Orłami wojskowymi są orły ukształtowane przez tradycję siły zbrojnej”, i art. 5., którego pkt. 1. rozpoczyna się od zdania „Orłem wojsk lądowych jest orzeł w koronie zamkniętej” w dalszych artykułach przypisany także lotnictwu wojskowemu, marynarce wojennej i wojskom specjalnym. Ustawa wraz załącznikami znajduje się tutaj. Wszystkie orły wojskowe, łącznie z tymi, które tworzą głowice sztandarów jednostek wojskowych są w koronach zamkniętych zwieńczonych krzyżem.

9 kwietnia 1991 r. uznany został za początek oficjalnego wycofywania wojsk radzieckich. 22 października 1992 r. ostatni oddział bojowy armii rosyjskiej opuścił Polskę. Ustawa o orłach wojskowych w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 1993 r. Orzeł w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem jako godło Państwa Polskiego pozwoli uniknąć nieporozumień w kwestii wartości za jakie Polacy są gotowi walczyć i oddać życie.

Równie ważne jest zrozumienie wśród narodów sojuszniczych i pozostałych symboliki flagi Polski, gdzie biały symbolizuje dziewictwo, a czerwony - heroiczny przelew krwi. Z tą myślą spoglądajcie Państwo na Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie poświęcony nieznanym żołnierzom, którzy heroicznie przelali krew za Polskę wartości, na youtube.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałatdr Zbigniew Hałat Felietony w Radio Maryja 2005 -2016 halat.pl
dr Zbigniew Hałat, fotografia artystyczna, felietony w Radio Maryja ilustrowane od roku 2005.
Rok:
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
 2011 2012 2013 2014 2015 2016ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA
ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL

DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA
http://halat.pl/spis.html
tel. kom. / mobile: +48 536 608 999