CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE W WODZIE DO PICIA

Zgodnie z prawem zakłady wodociągowe powinny stosować techniki uzdatniania odpowiednie do wykrytego poziomu zanieczyszczeń surowca. W przypadku największego zanieczyszczenia rzek i jezior woda wymaga wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego). Kiedy uzdatnianie nie jest skuteczne, dochodzi do narażenia wielkiej liczby ludzi na skutki spożycia produktu najbardziej masowego i najmniej bezpiecznego, jakim jest woda z kranu. Dlatego woda wodociągowa musi podlegać badaniom na obecność szeregu czynników chorobotwórczych, w tym będących powodem raka, czyli kancerogenów.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem  dzieli czynniki rakotwórcze na kilka kategorii:

1. czynniki uznane za rakotwórcze dla człowieka
   Do kategorii tej zaliczono 78 czynników (grupy czynników).
Na 11 z nich ludzie są narażeni, spożywając niebezpieczną wodę.
Są to: arsen, azbest, benzen, beryl, chrom 6+, chlorek winylu, dioksyny, kadm,  nikiel, radon, tlenek etylenu

2a. czynniki prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka
      Do kategorii tej zaliczono 63 czynniki (grupy czynników).
      Na 8 z nich ludzie są narażeni, spożywając wodę.
Są to: akryloamid, benzo(a)piren, dwubromek etylenu, epichlorohydryna, formaldehyd, polichlorowane bifenyle (PCB), tetrachloroetylen, trichloroetylen

2b. czynniki o możliwie rakotwórczym działaniu na człowieka
      Do kategorii tej zaliczono 235 czynników (grup czynników).
      Na 25 z nich ludzie są narażeni, spożywając niebezpieczną wodę.

3. czynniki o niedostatecznie udowodnionym rakotwórczym działaniu na człowieka
 Do kategorii tej zaliczono 483 czynniki (grupy czynników).
 Na 29  z nich ludzie są narażeni, spożywając niebezpieczną wodę
 
 

szczegółowe informacje w tej sprawie zawiera szmaragdowa książeczka  
SZMARAGDOWA KSIĄŻECZKA

WODA DLA CIEBIE

SPIS TREŚCI 

WODA TO PRODUKT NAJBARDZIEJ MASOWY
I NAJMNIEJ BEZPIECZNYALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA