dr Zbigniew Hałat
lekarz medycyny specjalista epidemiolog
formerly consultant epidemiologist
in Kenya, East Africa


 BADANIA NAD KLESZCZYCĄ
W SULISTROWICZKACH W GRUPIE ŚLĘŻY


PORADY LEKARSKIE  DLA TURYSTÓW

Każda podróż stawia turystę (rodzinę turysty)
przed co najmniej jednym 
z niżej wymienionych problemów

Jakikolwiek problem ze zdrowiem
(zażycie leku, złe samopoczucie)
Biegunka podróżnych
Biegunka wywołana  Escherichia coli enteropatogenną
Subiektywne poczucie choroby
Wizyta u lekarza zagranicą
Wizyta u lekarza po powrocie do kraju
Konieczność pozostania  w łóżku
Zimnica (malaria)
Niezdolność do pracy po powrocie
Ostre zakażenie układu oddechowego przebiegające z gorączką
Pobyt w szpitalu zagranicą
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
Rzeżączka
Pokąsania przez zwierzęta zagrażające wścieklizną
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Konieczność ewakuacji samolotem
Dur brzuszny
Zakażenie wirusem HIV wywołującym AIDS
Zgon w czasie pobytu zagranicą
Zakażenie  Legionella
Cholera
Choroba meningokokowa

Każdy wyjazd wymaga pewnych przygotowań
- tym bardziej starannych, im bardziej złożona jest sytuacja -
między 
jednodniową wycieczką grupy studentów w Karkonosze Czeskie
a dwutygodniowym pobytem rodziny 
z  małym dzieckiem w okolicach Mombassy
jest przepaść, z której rozmiarów trudno zdać sobie sprawę,
jeśli nie dysponuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

W przygotowaniach do wyjazdu nie zastąpi turystów biuro podróży.
Konieczne jest badanie lekarskie przed wyjazdem, nieraz szczepienia (niekiedy obowiązkowe), zaopatrzenie w podróżną apteczkę odpowiednią do stanu zdrowia turysty i zagrożeń zdrowia, które napotka w obcym kraju, a przy tym nie zawierającą składników, które już z lotniska mogą zaprowadzić turystę do więzienia z podejrzeniem o przemyt narkotyków. Nie wystarczy znać aktualny numer telefonu do polskiej ambasady, czy konsulatu - nieszczęścia zdarzają się poza godzinami urzędowania, a nawet jeśli uda się nam dodzwonić, szybko okaże się, że można liczyć wyłącznie na własną obrotność i znajomość miejscowych warunków. 
Należy przewidzieć
brak higieny, leków, lekarza medycyny, transportu i łączności.

Częstość zakażeń 
i innych problemów ze zdrowiem w podróżach międzynarodowych
w/g Światowej Organizacji Zdrowia 
(World Health Organization, Geneva,  2001)"Po przyjeżdzie pije się  na Dworcu Centalnym w Warszawie szklankę kranówki .
 I nie ma robaków. Tak mi polecił doktor od chorób tropikalnych"

Wojciech Cejrowski, TVP2, 18. lipca 2011 godz . 14.45

 

Polska medycyna integracyjna
konsultacje indywidualne
konsultacje grupowe
szkolenia
wykłady
seminaria

Noksologia i terapia przede wszystkim niefarmakologiczna
w medycynie konsumenta

Ustalanie przyczyn rozstroju zdrowia i podejmowanie jego naprawy.
Czynniki szkodliwe zagrażające zdrowiu i życiu ze strony takich produktów, jak:
woda z kranu, woda z butelki, napoje, żywność, kosmetyki, zabiegi, usługi i in.


Noksologia i terapia przede wszystkim niefarmakologiczna
w medycynie środowiska
Ustalanie przyczyn rozstroju zdrowia i podejmowanie jego naprawy.
Zagrożenia zdrowia i życia biologiczne, chemiczne, fizyczne i społeczne
 w
miejscu zamieszkania, pracy, nauki, wypoczynku i in.

Noksologia i terapia przede wszystkim niefarmakologiczna
w medycynie zachowań

Ustalanie przyczyn rozstroju zdrowia  i podejmowanie jego naprawy.
Rujnujące zdrowie i życie własne i bliskich
uzależnienia, fobie, natręctwa, slutyfikacja, promiskuityzm i in.


dr Halat  noxology

CEMI-ZEMI
Centrum Europejskiej Medycyny Integracji
 Centre for European Medicine of Integration
Zentrum für Europäische Medizin der Integration
Centre  pour la Médecine européen d'intégration

dr Halat Online - online medical consultation and advice
Skype address: dr.halat.online
Skype
Get the new Skype for Windows on your computer.
It’s easy and it’s free to download
.
 My status
ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA