Hornjoserbska gramatika
Gramatyka górnoserbska
 
 

Pomocny werb być
Czasownik posiłkowy być

Czas teraźniejszy
Přitomnosć

Liczba pojedyncza, liczba mnoga i liczba podwójna

(ja) 
sym
(ja) 
jestem
(my)
smy 
(my) 
jesteśmy
(mój) 
smój
(my obaj/obie/oboje)
jesteśmy
(ty) 
sy
(ty)
jesteś
(wy)
sće 
(wy) 
jesteście
(wój) 
staj stej
(wy obaj/obie/oboje)
jesteście
(wón, wona, wono) 
je
(on, ona, ono) 
jest
(woni, wone)
su
(oni, one) 
(wonaj, wonej) 
stej
(oni, one obaj/obie/oboje)

Czas teraźniejszy
Přitomnosć

Zaprzeczenie

Liczba pojedyncza, liczba mnoga i liczba podwójna

(ja) 
njejsym
(ja) 
nie jestem
(my)
njejsmy 
(my) 
nie jesteśmy
(mój) 
njejsmoj
(my obaj/obie/oboje)
nie jesteśmy
(ty) 
njejsy
(ty)
nie jesteś
(wy)
njejsće 
(wy) 
nie jesteście
(wój) 
njejstaj, -ej
(wy obaj/obie/oboje)
nie jesteście
(wón, wona, wono) 
njeje
(on, ona, ono) 
nie jest
(woni, wone)
njejsu
(oni, one) 
nie są
(wonaj, wonej) 
njejstaj, -ej
(oni, one obaj/obie/oboje)
nie są

Czas przeszły
Imperfekt

Liczba pojedyncza, liczba mnoga i liczba podwójna

(ja) 
běch
(ja) 
byłem, -am
běch my 
(my) 
byliśmy, - łyśmy
běch moj
(my obaj/obie/oboje)
byliśmy, - łyśmy
(ty) 
běše, bě
(ty)
byłeś, -aś, -o
(wy)
běšće 
(wy) 
byliście, - łyście
(wój) 
běštaj, -ej
(wy obaj/obie/oboje)
byliście, -łyście
(wón, wona, wono) 
běše, bě
(on, ona, ono) 
był, -a, -o
(woni, wone)
běchu
(oni, one) 
byli, były
(wonaj, wonej) 
běštaj, -ej
(oni, one obaj/obie/oboje)
byliście, -łyście

Czas przyszły
Přichod

Liczba pojedyncza, liczba mnoga i liczba podwójna

(ja) 
budu
(ja) 
będę
budźe my 
(my) 
będziemy
budźe moj
(my obaj/obie/oboje)
będziemy
(ty) 
budźeš
(ty)
będziesz
(wy)
budźe će 
(wy) 
będziecie
(wój) 
budźetaj, -ej
(wy obaj/obie/oboje)
będziecie
(wón, wona, wono) 
budźe
(on, ona, ono) 
będzie
(woni, wone)
budu, budźeja
(oni, one) 
będą
(wonaj, wonej) 
budźetaj, -ej
(oni, one obaj/obie/oboje)
będą

 
 
 
 
 

Přisłowa
a přisłowne hrónčka a wusłowa
Hornjołužiskich Serbow
Zběrał a zhromadźił
Dorjadował a wudał
Dr. Ernst Muka
Jan Radyserb Wjela

Budyšin. 
Z nakladom dra. E. Muki.
1902

Přisłowa


EUROREGION ŚLĄSK
HORNJA ŁUŽICA GÓRNE ŁUŻYCE 
 

Towarzystwo Ślężańskie Sulistrowiczki-Wrocław-Warszawa

Formularz kontaktowy na Stronie Głównej


 
 

Towarzystwo Ślężańskie

Śląsk

Ślęża